Dezinwestycje funduszy private equity metodą IPO

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

13,98  23,30

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

13,9823,30

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Prowadzenie działalności gospodarczej w warunkach niestabilnego i złożonego otoczenia skłania przedsiębiorstwa do podejmowania ustawicznych działań, mających na celu kreowanie przewag konkurencyjnych. Istotną przeszkodą w dynamicznym rozwoju wielu przedsiębiorstw są ograniczone zasoby finansowe, techniczne i ludzkie. Jedną z form przezwyciężania tych barier, dostępną dla innowacyjnych przedsiębiorstw charakteryzujących się dużym potencjałem wzrostu wartości rynkowej, jest pozyskanie do spółki inwestora w postaci funduszu private equity, oferującego wsparcie biznesowe i finansowe na wielu płaszczyznach funkcjonowania przedsiębiorstwa. Jednakże inwestycje funduszy private equity cechują się ograniczonym horyzontem inwestycyjnym, a newralgicznym etapem całego procesu inwestycyjnego jest dezinwestycja. W monografii skoncentrowano się na kwestii zakończenia procesu inwestycyjnego funduszy private equity metodą pierwszej oferty publicznej w warunkach polskiego rynku kapitałowego. Analizy teoretyczno-empiryczne umożliwiły rozpoznanie i ocenę działalności funduszy private equity w kontekście realizacji procesów dezinwestycji z wykorzystaniem Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Może zainteresować zarządzających funduszami private equity, właścicieli i menedżerów innowacyjnych przedsiębiorstw poszukujących nowych możliwości rozwoju, a także inwestorów giełdowych. Może być też wykorzystywana w kształceniu studentów ekonomii, finansów oraz zarządzania zainteresowanych tą tematyką.


Liczba stron258
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-501-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie     9
  
  Rozdział 1. Zarys funkcjonowania funduszy private equity     13
  1.1. Pojęcie private equity i jego związek znaczeniowy z określeniem venture capital     13
  1.2. Struktura rynku kapitału podwyższonego ryzyka i jego segmenty     19
  1.3. Etapy rozwoju przedsiębiorstw wspieranych przez fundusze private equity     27
  1.4. Korzyści i zagrożenia finansowania rozwoju przedsiębiorstw kapitałem podwyższonego ryzyka     33
  1.5. Przebieg procesu inwestycyjnego funduszy private equity     37
  1.5.1. Pozyskanie kapitału przez fundusze private equity     39
  1.5.2. Inwestycje funduszy private equity w przedsiębiorstwa działające w Polsce     42
  
  Rozdział 2. Dezinwestycja jako kluczowy etap procesu inwestycyjnego funduszy private equity     51
  2.1. Pojęcie dezinwestycji i jej znaczenie dla funduszy kapitału podwyższonego ryzyka     51
  2.2. Charakterystyka sposobów wyjścia z inwestycji funduszy private equity     56
  2.2.1. Dezinwestycja poprzez wprowadzenie akcji spółki do publicznego obrotu i ich sprzedaż za pośrednictwem giełdy papierów wartościowych     56
  2.2.2. Rynek fuzji i przejęć przedsiębiorstw jako miejsce realizacji procesów wyjścia z inwestycji funduszy private     64
  2.2.3. Wyjście funduszu private equity z inwestycji w wyniku transakcji wykupu menedżerskiego i lewarowanego     71
  2.2.4. Write-off i likwidacja spółki jako formy dezinwestycji     73
  2.3. Rynkowe uwarunkowania procesów dezinwestycji funduszy private equity     74
  2.4. Metody dezinwestycji funduszy private equity na rynku polskim     86
  
  Rozdział 3. Determinanty architektury procesu dezinwestycji funduszy private equity     99
  3.1. Główne nurty teoretyczne kształtowania procesu dezinwestycji funduszy private equity     99
  3.1.1. Teoria agencji a dezinwestycje funduszy private equity     100
  3.1.2. Asymetria informacji a wyjście z inwestycji     106
  3.2. Wybór optymalnego momentu wyjścia z inwestycji funduszy private equity     109
  3.3. Czynniki wpływające na wybór czasu wyjścia z inwestycji     112
  3.4. Czynniki wpływające na wybór metody dezinwestycji     116
  3.4.1. Zewnętrzne uwarunkowania wyboru metody dezinwestycji     118
  3.4.2. Cechy specyficzne funduszu private equity a metoda dezinwestycji     120
  3.4.3. Wpływ cech charakterystycznych spółek portfelowych funduszy private equity na wybór metody dezinwestycji     121
  3.4.4. Relacja między funduszem private equity i spółką portfelową a wybór metody wyjścia z inwestycji     123
  3.5. Kierunki realizacji strategii dezinwestycji funduszy private equity na krajowym publicznym rynku papierów wartościowych     124
  3.5.1. Metodyka badań nad dynamiką i czasem trwania dezinwestycji funduszy private equity na GPW w Warszawie     124
  3.5.2. Wyniki badań empirycznych     128
  3.5.3. Stopień dezinwestycji funduszu private equity a emisja nowych akcji przez spółkę portfelową     135
  3.5.4. Wyniki badań empirycznych nad stopniem dezinwestycji funduszu private equity a emisją nowych akcji przez spółkę portfelową     136
  3.5.5. Wybrane przykłady dezinwestycji funduszy private equity realizowanych za pośrednictwem warszawskiej giełdy     140
  3.5.5.1. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Travelplanet.pl SA     142
  3.5.5.2. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę Opoczno SA     150
  3.5.5.3. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w Grupę Kapitałową W. KRUK     157
  3.5.5.4. Redukcja zaangażowania kapitałowego funduszu private equity w spółkę K2 Internet SA     161
  3.5.5.5. Wnioski z analizy przypadków     165
  
  Rozdział 4. Rynkowe efekty procesów dezinwestycji zrealizowanych metodą pierwszej oferty publicznej     167
  4.1. Rentowność kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity objętych procesami dezinwestycji na publicznym rynku papierów wartościowych     167
  4.1.1. Podstawy metodyczne badań nad zmianami rentowności kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity     168
  4.1.2. Wyniki badań empirycznych nad rentownością kapitału własnego spółek portfelowych funduszy private equity     171
  4.2. Koszty przeprowadzenia pierwszych ofert publicznych     179
  4.2.1. Bezpośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     182
  4.2.2. Pośrednie koszty pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     188
  4.2.2.1. Eksplikacja niedowartościowania pierwszych ofert publicznych w literaturze przedmiotu     188
  4.2.2.2. Metodyka badań nad niedowartościowaniem akcji w pierwszym dniu notowań giełdowych spółek portfelowych funduszy private equity     196
  4.2.2.3. Wyniki badań empirycznych nad niedowartościowaniem pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     201
  4.2.2.4. Alokacja kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     211
  4.2.2.5. Wyniki badań empirycznych nad alokacją kosztu niedowartościowania akcji w pierwszych ofertach publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     216
  4.3. Wyniki badań nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     218
  4.3.1. Przewartościowanie pierwszych ofert publicznych w perspektywie średnio- i długoterminowej – wnioski z badań literaturowych     218
  4.3.2. Przyjęte w badaniach empirycznych rozwiązania metodyczne     222
  4.3.3. Wyniki badań empirycznych nad zmianami stóp zwrotu z pierwszych ofert publicznych spółek portfelowych funduszy private equity     225
  
  Zakończenie     237
  Bibliografia     241
  Spis tabel     250
  Spis schematów     254
  Spis wykresów     255
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia