Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce

Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju

1 opinia

Redakcja:

Jan Jeżak

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,60  24,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,6024,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce określono skalę ekonomicznego znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Przedstawiono też rolę i znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej na świecie oraz cechy specyficzne, decydujące o potrzebie odrębnego traktowania tej kategorii przedsiębiorstw. Na podstawie wyników próby 1501 polskich przedsiębiorstw, zidentyfikowano liczebność firm rodzinnych, ich znaczenie ekonomiczne (mierzone m.in. uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży i wielkością zatrudnienia) oraz uzyskano opinie na temat zalet i wad firm rodzinnych w ocenie ich właścicieli. Uzasadniono potrzebę myślenia strategicznego, role wspólnej wizji przyszłości rodziny i firmy oraz najważniejsze rodzaje strategii oparte na klasycznym podziale na strategie ekspansji oraz dywersyfikacji. Opisano innowacyjność traktowaną jako źródło ich konkurencyjności, procesy internacjonalizacji działalności firm rodzinnych, źródła ich finansowania, w tym klasyczne oraz nowoczesne formy pozyskiwania kapitału finansowego, przydatne przy obsłudze bieżących potrzeb firmy oraz finansowaniu procesów rozwoju, zarządzanie kapitałem ludzkim, specyficzne relacje pomiędzy pracownikami – członkami rodziny a pracownikami „z zewnątrz”. Ukazano wpływ właściwie zorganizowanego procesu zarządzania ludźmi na konkurencyjność firmy rodzinnej oraz jej efektywność rynkową i finansową, a także bardzo specyficzny problem, jakim jest sukcesja, czyli międzypokoleniowy transfer władzy i własności w firmach rodzinnych.


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-765-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Jan Jeżak)     9
  
  I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA NA ŚWIECIE – ROLA I ZNACZENIE ORAZ CECHY SPECYFICZNE (Jan Jeżak)     13
  1. Rola firm rodzinnych w gospodarce światowej     13
  2. Specyficzne cechy firm rodzinnych     17
  3. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce     19
  
  II. SKALA I EKONOMICZNE ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W POLSCE (RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH) (Jan Jeżak, Janusz Kornecki, Alicja Krajenta-Kopeć)     25
  1. Cel i metodyka badań     25
  1.1. Cel badania     25
  1.2. Przedmiot badania     26
  1.3. Koncepcja badań     26
  1.4. Metodyka badań     28
  2. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce     29
  2.1. Populacja firm rodzinnych     29
  2.2. Wiek     30
  2.3. Forma prawna     31
  2.4. Przedmiot i charakter działalności     32
  2.5. Przychody     34
  2.6. Kierunki sprzedaży     35
  2.7. Metody konkurowania. Innowacje     37
  2.8. Źródła zaopatrzenia     40
  2.9. Majątek trwały i inwestycje     41
  2.10. Zatrudnienie     43
  2.11. Wyniki finansowe i źródła finansowania     44
  3. Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce     48
  3.1. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce     48
  3.2. Zalety i wady polskich firm rodzinnych     50
  3.3. Bariery rozwoju firm rodzinnych     55
  4. Podsumowanie i wnioski z badań     57
  
  III. ORIENTACJA STRATEGICZNA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU FIRM RODZINNYCH (Jan Jeżak)     61
  1. Znaczenie orientacji strategicznej w prowadzeniu firmy     61
  2. Strategiczna wizja rozwoju firmy     64
  3. Wspólna wizja przyszłości jako pomost pomiędzy rodziną a firmą     67
  4. Istota strategii firmy     71
  5. Rodzaje opcji strategicznych     78
  5.1. Strategie ekspansji     79
  5.2. Strategie dywersyfikacji     81
  5.3. Najważniejsze opcje strategiczne według Michaela E. Portera     84
  6. Wybór strategii sukcesu w firmie rodzinnej     89
  
  IV. INNOWACJE JAKO ŹRÓDŁO KONKURENCYJNOŚCI FIRM RODZINNYCH (Janusz Kornecki)     93
  1. Rodzaje innowacji w przedsiębiorstwie i ich istota     94
  2. Spodziewane efekty działalności innowacyjnej     99
  3. Źródła tworzenia innowacji i pozyskiwania technologii     100
  4. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw     105
  4.1. Determinanty wewnętrzne i zewnętrzne     105
  4.2. Determinanty materialne i niematerialne     106
  5. Innowacyjność a specyfika firm rodzinnych     107
  
  V. INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FIRM RODZINNYCH (Wojciech Popczyk)     111
  1. Internacjonalizacja jako strategia dostosowania się biznesu do globalizującego się otoczenia     111
  2. Podstawowe modele internacjonalizacji biznesu     113
  2.1. Model tradycyjny     113
  2.2. Model globalny     115
  2.3. Komponenty wiedzy niezbędnej do wczesnej internacjonalizacji     117
  2.4. ICT jako instrument wczesnej internacjonalizacji biznesu     118
  3. Przebieg internacjonalizacji w wybranych polskich firmach rodzinnych – studia przypadków     120
  4. Podsumowanie     139
  
  VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM RODZINNYCH – POKONYWANIE BARIERY KAPITAŁOWEJ (Alicja Winnicka-Popczyk)     141
  1. Podstawowe modele finansowania przedsiębiorstwa     141
  2. Gospodarka finansowa małej i średniej firmy rodzinnej     143
  3. Logika finansowania firm rodzinnych i jej konsekwencje     148
  4. Nieprawidłowe finansowanie jako bariera wzrostu firmy rodzinnej     150
  5. Potrzeby kapitałowe a dostępne formy finansowania przedsiębiorstwa     151
  5.1. Kapitały własne     152
  5.2. Kapitały obce (tradycyjne i alternatywne)     152
  5.2.1. Kredyty i pożyczki, poręczenia kredytowe, emisja obligacji     153
  5.2.2. Leasing     156
  5.2.3. Faktoring i forfaiting     157
  5.2.4. Franchising     159
  5.2.5. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej     160
  5.3. Finansowanie kapitałowe     161
  5.3.1. Emisja i sprzedaż nowych akcji na rynku kapitałowym (IPO)     163
  5.3.2. Alternatywny System Obrotu NewConnect     164
  5.3.3. Prywatny obrót kapitałowy     166
  5.3.4. Kapitał spekulacyjny     170
  5.3.5. Partnerstwo strategiczne     170
  6. Podsumowanie     171
  
  VII. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE RODZINNEJ (Alicja Krajenta-Kopeć)     175
  1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi     175
  2. Wspólna wizja przyszłości firmy jako podstawa strategii personalnej     178
  3. Najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej     186
  3.1. Dobór pracowników     186
  3.2. Rozwój zasobów ludzkich     188
  3.3. Ocena efektów pracy i wynagradzanie pracowników     191
  4. Podsumowanie i rekomendacje     194
  
  VIII. SUKCESJA, CZYLI MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER WŁADZY I WŁASNOŚCI (Elżbieta Roszko-Wójtowicz)     197
  1. Sukcesja – istota problemu     198
  2. Sukcesja – ujęcie procesowe     200
  3. Przygotowanie sukcesora – nowe pokolenie w przedsiębiorstwie     212
  4. Podsumowanie     214
  
  Bibliografia     217
  Spis rysunków i tabel     227
  Autorzy     231
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia