Przedsiębiorstwa rodzinne w Polsce

Znaczenie ekonomiczne oraz strategiczne problemy rozwoju

1 opinia

Redakcja:

Jan Jeżak

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

19,60  24,50

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

19,6024,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W książce określono skalę ekonomicznego znaczenia przedsiębiorczości rodzinnej dla gospodarki polskiej. Przedstawiono też rolę i znaczenie przedsiębiorczości rodzinnej na świecie oraz cechy specyficzne, decydujące o potrzebie odrębnego traktowania tej kategorii przedsiębiorstw. Na podstawie wyników próby 1501 polskich przedsiębiorstw, zidentyfikowano liczebność firm rodzinnych, ich znaczenie ekonomiczne (mierzone m.in. uzyskiwanymi przychodami ze sprzedaży i wielkością zatrudnienia) oraz uzyskano opinie na temat zalet i wad firm rodzinnych w ocenie ich właścicieli. Uzasadniono potrzebę myślenia strategicznego, role wspólnej wizji przyszłości rodziny i firmy oraz najważniejsze rodzaje strategii oparte na klasycznym podziale na strategie ekspansji oraz dywersyfikacji. Opisano innowacyjność traktowaną jako źródło ich konkurencyjności, procesy internacjonalizacji działalności firm rodzinnych, źródła ich finansowania, w tym klasyczne oraz nowoczesne formy pozyskiwania kapitału finansowego, przydatne przy obsłudze bieżących potrzeb firmy oraz finansowaniu procesów rozwoju, zarządzanie kapitałem ludzkim, specyficzne relacje pomiędzy pracownikami – członkami rodziny a pracownikami „z zewnątrz”. Ukazano wpływ właściwie zorganizowanego procesu zarządzania ludźmi na konkurencyjność firmy rodzinnej oraz jej efektywność rynkową i finansową, a także bardzo specyficzny problem, jakim jest sukcesja, czyli międzypokoleniowy transfer władzy i własności w firmach rodzinnych.


Liczba stron232
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-765-6
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp (Jan Jeżak)    9
  I. PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ RODZINNA NA ŚWIECIE – ROLA I ZNACZENIE ORAZ CECHY SPECYFICZNE (Jan Jeżak)    13
  1. Rola firm rodzinnych w gospodarce światowej    13
  2. Specyficzne cechy firm rodzinnych    17
  3. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce    19
  II. SKALA I EKONOMICZNE ZNACZENIE PRZEDSIĘBIORSTW RODZINNYCH W POLSCE (RAPORT Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH) (Jan Jeżak, Janusz Kornecki, Alicja Krajenta-Kopeć)    25
  1. Cel i metodyka badań    25
  1.1. Cel badania    25
  1.2. Przedmiot badania    26
  1.3. Koncepcja badań    26
  1.4. Metodyka badań    28
  2. Rola przedsiębiorstw rodzinnych w Polsce    29
  2.1. Populacja firm rodzinnych    29
  2.2. Wiek    30
  2.3. Forma prawna    31
  2.4. Przedmiot i charakter działalności    32
  2.5. Przychody    34
  2.6. Kierunki sprzedaży    35
  2.7. Metody konkurowania. Innowacje    37
  2.8. Źródła zaopatrzenia    40
  2.9. Majątek trwały i inwestycje    41
  2.10. Zatrudnienie    43
  2.11. Wyniki finansowe i źródła finansowania    44
  3. Rozwój przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce    48
  3.1. Determinanty rozwoju przedsiębiorczości rodzinnej w Polsce    48
  3.2. Zalety i wady polskich firm rodzinnych    50
  3.3. Bariery rozwoju firm rodzinnych    55
  4. Podsumowanie i wnioski z badań    57
  III. ORIENTACJA STRATEGICZNA ORAZ GŁÓWNE KIERUNKI ROZWOJU FIRM RODZINNYCH (Jan Jeżak)    61
  1. Znaczenie orientacji strategicznej w prowadzeniu firmy    61
  2. Strategiczna wizja rozwoju firmy    64
  3. Wspólna wizja przyszłości jako pomost pomiędzy rodziną a firmą    67
  4. Istota strategii firmy    71
  5. Rodzaje opcji strategicznych    78
  5.1. Strategie ekspansji    79
  5.2. Strategie dywersyfikacji    81
  5.3. Najważniejsze opcje strategiczne według Michaela E. Portera    84
  6. Wybór strategii sukcesu w firmie rodzinnej    89
  IV. INNOWACJE JAKO ŹRÓDŁO KONKURENCYJNOŚCI FIRM RODZINNYCH (Janusz Kornecki)    93
  1. Rodzaje innowacji w przedsiębiorstwie i ich istota    94
  2. Spodziewane efekty działalności innowacyjnej    99
  3. Źródła tworzenia innowacji i pozyskiwania technologii    100
  4. Determinanty innowacyjności przedsiębiorstw    105
  4.1. Determinanty wewnętrzne i zewnętrzne    105
  4.2. Determinanty materialne i niematerialne    106
  5. Innowacyjność a specyfika firm rodzinnych    107
  V. INTERNACJONALIZACJA DZIAŁALNOŚCI POLSKICH FIRM RODZINNYCH (Wojciech Popczyk)    111
  1. Internacjonalizacja jako strategia dostosowania się biznesu do globalizującego się otoczenia    111
  2. Podstawowe modele internacjonalizacji biznesu    113
  2.1. Model tradycyjny    113
  2.2. Model globalny    115
  2.3. Komponenty wiedzy niezbędnej do wczesnej internacjonalizacji    117
  2.4. ICT jako instrument wczesnej internacjonalizacji biznesu    118
  3. Przebieg internacjonalizacji w wybranych polskich firmach rodzinnych – studia przypadków    120
  4. Podsumowanie    139
  VI. FINANSOWANIE DZIAŁALNOŚCI FIRM RODZINNYCH – POKONYWANIE BARIERY KAPITAŁOWEJ (Alicja Winnicka-Popczyk)    141
  1. Podstawowe modele finansowania przedsiębiorstwa    141
  2. Gospodarka finansowa małej i średniej firmy rodzinnej    143
  3. Logika finansowania firm rodzinnych i jej konsekwencje    148
  4. Nieprawidłowe finansowanie jako bariera wzrostu firmy rodzinnej    150
  5. Potrzeby kapitałowe a dostępne formy finansowania przedsiębiorstwa    151
  5.1. Kapitały własne    152
  5.2. Kapitały obce (tradycyjne i alternatywne)    152
  5.2.1. Kredyty i pożyczki, poręczenia kredytowe, emisja obligacji    153
  5.2.2. Leasing    156
  5.2.3. Faktoring i forfaiting    157
  5.2.4. Franchising    159
  5.2.5. Dotacje z funduszy Unii Europejskiej    160
  5.3. Finansowanie kapitałowe    161
  5.3.1. Emisja i sprzedaż nowych akcji na rynku kapitałowym (IPO)    163
  5.3.2. Alternatywny System Obrotu NewConnect    164
  5.3.3. Prywatny obrót kapitałowy    166
  5.3.4. Kapitał spekulacyjny    170
  5.3.5. Partnerstwo strategiczne    170
  6. Podsumowanie    171
  VII. ZARZĄDZANIE ZASOBAMI LUDZKIMI W FIRMIE RODZINNEJ (Alicja Krajenta-Kopeć)    175
  1. Istota zarządzania zasobami ludzkimi    175
  2. Wspólna wizja przyszłości firmy jako podstawa strategii personalnej    178
  3. Najważniejsze elementy procesu zarządzania zasobami ludzkimi w firmie rodzinnej    186
  3.1. Dobór pracowników    186
  3.2. Rozwój zasobów ludzkich    188
  3.3. Ocena efektów pracy i wynagradzanie pracowników    191
  4. Podsumowanie i rekomendacje    194
  VIII. SUKCESJA, CZYLI MIĘDZYPOKOLENIOWY TRANSFER WŁADZY I WŁASNOŚCI (Elżbieta Roszko-Wójtowicz)    197
  1. Sukcesja – istota problemu    198
  2. Sukcesja – ujęcie procesowe    200
  3. Przygotowanie sukcesora – nowe pokolenie w przedsiębiorstwie    212
  4. Podsumowanie    214
  Bibliografia    217
  Spis rysunków i tabel    227
  Autorzy    231
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia