„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

29,93  39,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

29,9339,90

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Red. naczelny Ewa Syrek, red. części monograficznej Beata Dyrda


Podjęcie problematyki rozwoju ludzkich potencjalności w zawartych w części monograficznej tomu „Chowanny” artykułach wpisuje się w nurt publikacji z obszaru psychopedagogiki pozytywnej, zorientowanej na problemy dotyczące poznania i zrozumienia tych czynników jednostkowych i uwarunkowań środowiskowych, które wiążą się z wykorzystaniem zasobów i cnót ludzkich. Problematyka rozwoju ludzkich potencjalności związana jest z coraz bardziej szeroką i śmiałą obecnością publikacji wywodzących się z nurtu nowego paradygmatu psychologii mocnych stron człowieka i postulatów psychologii pozytywnej, która reorientuje zainteresowania badawcze z ludzkich słabości na ludzką siłę, poszukuje odpowiedzi na podstawowe pytania ludzkiej kondycji i egzystencji w kontekście pełniejszego wykorzystania potencjału ludzkiego (ang. human potentials), a także z pedagogiką rozwoju (pedagogiką pozytywną), która koncentruje się na zasobach człowieka, jego zdolnościach, uzdolnieniach, kreatywności i mądrości życiowej. Tak jak głównym przedmiotem zainteresowań psychologii pozytywnej jest opisanie i wyjaśnienie czynników, które gwarantują człowiekowi dobre i szczęśliwe życie, tak zadaniem pedagogiki i edukacji pozytywnej jest wspieranie człowieka w rozwoju jego potencjalnych i urzeczywistnionych zdolności i uzdolnień, cnót obywatelskich, osobistych. Poruszenie tych zagadnień w tekstach tomu czasopisma pozwala spojrzeć na ludzkie potencjalności przez szeroki wachlarz pojęć i znaczeń, które wiążemy z zaletami, cechami i możliwościami człowieka, a które mogą zostać skutecznie wykorzystane jedynie w określonych warunkach środowiskowych.


Na część tekstów rozproszonych tomu składają się artykuły, w których autorzy rozważają między innymi tematykę skupioną na przemocy wobec dzieci, roli wykształcenia matki w kontekście strategii rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci, refleksyjności w rozwoju człowieka dorosłego, poczuciu osamotnienia u dzieci zdolnych czy edukacji globalnej (planetarnej).


Liczba stron378
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 01 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej. Wprowadzenie w problematykę »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 02 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności...: Od potencjalności do transgresji historycznych – kreatywność na różnych poziomach »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 03 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Uwarunkowania realizacji potencjału: od kreatywności do osiągnięć twórczych »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 04 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Ekspresja somaestetyczna w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 05 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Wrażliwość, intensywność a potencjał rozwojowy osób wybitnie zdolnych »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 06 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 07 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy...: Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii – kierunki zmian »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 08 W stronę...: Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i "ewolucja" tych postaw... »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 09 W stronę rozwoju ludzkich...: Tożsamość jako projekt refleksyjny a ambiwalencje jej statusu wobec matryc władzy dyscyplinującej »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 10 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności...: Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 11 W stronę rozwoju ludzkich...: Między uspołecznieniem a indywidualizacją – w stronę rozwijania potencjału emocjonalnego w edukacji »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 12 W stronę rozwoju ludzkich...: Poczucie własnej skuteczności w rozwijaniu zdolności i uzdolnień uczniów w narracjach nauczycieli twórczości »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 13 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej: Nonkonformizm jako cecha osobowości Polaków trzech pokoleń »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 14 W stronę rozwoju...: Kto sięga po "katalizator" rozwoju? Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna uczestników programu Erasmus »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 15 W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej: Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 16 W stronę...: Wyczerpanie się potencjału państwa narodowego na rzecz potencjału mniejszości etniczno-regionalnych (przykład Górnego Śląska) »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 17 Przemoc wobec dzieci w Polsce. "Dwie strony medalu" – oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 18 Wykształcenie matki jako czynnik różnicujący rodzicielskie strategie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 19 Wokół zagadnienia refleksyjności w rozwoju człowieka dorosłego »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 20 Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej): utopijna iluzja czy rzeczywistość? »

„Chowanna” 2014. T. 2 (43): W stronę rozwoju ludzkich potencjalności - z perspektywy interdyscyplinarnej - 21 Recenzje, komunikaty, polemiki »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Redakcji    7
  
  Wspomnienie (Ewa Jarosz)    9
  
  Część monograficzna
  W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej (pod redakcją Beaty Dyrdy )
  
  W stronę rozwoju ludzkich potencjalności – z perspektywy interdyscyplinarnej. Wprowadzenie w problematykę ( Beata Dyrda )    13
  
  Krzysztof J. Szmidt: Od potencjalności do transgresji historycznych – kreatywność na rożnych poziomach    17
  
  Joanna Szen-Ziemiańska, Maciej Karwowski: Uwarunkowania realizacji potencjału: od kreatywności do osiągnięć twórczych    41
  
  Katarzyna Krasoń: Ekspresja somaestetyczna w aktualizacji potencjalności kreacyjnej dziecka    61
  
  Wiesława Limont: Wrażliwość, intensywność a potencjał rozwojowy osób wybitnie zdolnych    81
  
  Andrzej Sękowski, Tomasz Knopik: Psychologia mądrości – w trosce o integralny rozwój uczniów zdolnych    95
  
  Teresa Giza: Wspieranie rozwoju zdolności uczniów w szkołach w Bułgarii – kierunki zmian    111
  
  Ewa Wysocka: Postawy twórcze versus odtwórcze dzieci w młodszym wieku szkolnym i „ewolucja” tych postaw jako egzemplifikacja idei transgresji w edukacji szkolnej    127
  
  Ewa Bielska: Tożsamość jako projekt refleksyjny a ambiwalencje jej statusu wobec matryc władzy dyscyplinującej    153
  
  Irena Pilch: Makiawelizm, narcyzm, psychopatia: ciemna triada jako próba opisania osobowości eksploatatora    165
  
  Irena Przybylska: Między uspołecznieniem a indywidualizacją – w stronę rozwijania potencjału emocjonalnego w edukacji    183
  
  Monika Modrzejewska-Świgulska: Poczucie własnej skuteczności w rozwijaniu zdolności i uzdolnień uczniów w narracjach nauczycieli twórczości    197
  
  Ryszarda Ewa Bernacka: Nonkonformizm jako cecha osobowości Polaków trzech pokoleń    215
  
  Dorota Turska, Anna Wankiewicz: Kto sięga po „katalizator” rozwoju? Otwartość na doświadczenie i kontrola wolicjonalna uczestników programu Erasmus    235
  
  Piotr Błajet, Beata Przyborowska: Krajowe Ramy Kwalifikacji z perspektywy rozwoju człowieka    253
  
  Adam Roter: Wyczerpanie się potencjału państwa narodowego na rzecz potencjału mniejszości etniczno-regionalnych (przykład Górnego Śląska)    267
  
  Studia i rozprawy
  
  Ewa Jarosz: Przemoc wobec dzieci w Polsce. „Dwie strony medalu” – oficjalny zakaz a społeczna rzeczywistość    283
  
  Joanna Łukasiewicz-Wieleba, Alicja Baum: Wykształcenie matki jako czynnik różnicujący rodzicielskie strategie rozpoznawania i rozwijania zainteresowań i zdolności dzieci    301
  
  Danuta Słaba: Wokół zagadnienia refleksyjności w rozwoju człowieka dorosłego    321
  
  Joanna Kapica-Curzytek: Kreowanie edukacji globalnej (planetarnej): utopijna iluzja czy rzeczywistość?    339
  
  Recenzje, komunikaty, polemiki
  
  Henry A. Giroux, Lech Witkowski: Edukacja i sfera publiczna. Idee i doświadczenia pedagogiki radykalnej. Przedmowa Zbigniew Kwieciński. Posłowie Tomasz Szkudlarek. Aneks Zbyszko Melosik, Bogusław Śliwerski. Kraków: Oficyna Wydawnicza „Impuls”, 2010, 525 s., ISBN 978-83-7587-536-2 (Julita Orzelska)    357
  
  Anna Gajdzica: Portret zbiorowy nauczycieli aktywnych. Między zaangażowaniem a oporem wobec zmian. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek, 2013, 382 s. (23 schematy, 34 tabele, 69 wykresow), ISBN 978-83-7780-690-6
  (Tatiana Kłosińska)    363
  
  Konferencja O pedagogice Profesora Bogdana Suchodolskiego. W 110. rocznicę urodzin (Sosnowiec, 12 maja 2014 r.) (Maria Kycler)    369
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia