„Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant - paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West - 01 Marriage: The Project of Culture or Faith?

„Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant - paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and West - 01 Marriage: The Project of Culture or Faith?


Ebook na rozdziały ?

1 opinia

Redakcja:

Andrzej Pastwa

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

2,49

Format: pdf

2,49

cena zawiera podatek VAT

KUPUJESZ FRAGMENT EBOOKA: „Ecumeny and Law” 2013, No. 1: Marriage covenant - paradigm of encounter of the „de matrimonio” thought of the East and WestRozdział: 01 Marriage: The Project of Culture or Faith?

Na otwartym forum myśli prawnej Kościół prowadzi ze światem dialog na temat realizacji uniwersalnych pryncypiów: poszanowania życia, godności i praw osoby ludzkiej, wolności, tolerancji, a w szerszym wymiarze społecznym – promowania wartości małżeństwa i rodziny oraz solidarności z ubogimi. Potrzebie rozwijania tego dialogu wychodzi naprzeciw nowy periodyk kanonistyczny Ecumeny and Law. Spotkanie na jego łamach teologów różnych Kościołów chrześcijańskich, i szerzej – ludzi nauki, którym bliska jest myśl ekumeniczna, z przedstawicielami nauk prawnych, stawia sobie za cel ukazywać ekumeniczny potencjał prawa kanonicznego. Rzecz w tym, by upominać się o podmiotowość osoby ludzkiej i jej prawa oraz prowadzić ze światem dialog o sprawiedliwość, a w wymiarze praktycznym służyć pomocą w zaszczepianiu „tu i teraz” sprawiedliwości we wspólnotach podstawowych: małżeństwach i rodzinach, i konsekwentnie – w społeczeństwach i narodach zjednoczonej Europy.


Niniejsza, uniwersalna w swym humanizmie, perspektywa przyświeca Autorom-współtwórcom pierwszego numeru periodyku. Świadczą o tym już same tytuły artykułów otwierających – kolejno – część I (“Ecumenical Theological Thought”) Marriage: the Project of Culture or Faith? (P. Bortkiewicz) i część II (“Ecumenical Juridical Thought”) The matrimonial covenant as the nature of things… (T. Gałkowski). Owszem, świadectwem tegoż uniwersalizmu jest cała zawartość tomu (wzbogaconego w III części recenzjami) – dzięki rozmaitości prezentowanych tu tradycji kościelnych i związanych z tym faktem wielości perspektyw, punktów widzenia, teologicznych orientacji w zgłębianiu doniosłej współcześnie problematyki małżeństwa (i rodziny). Jak zapowiada tytuł, zamieszczone w wolumenie opracowania stanowią próbę spojrzenia na małżeństwo przez pryzmat kategorii „przymierza”. Czy słusznie redaktorzy edycji ośmielili się widzieć w tym pojęciu paradygmat spotkania myśli Wschodu i Zachodu, najlepiej ocenią czytelnicy.


WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjiangielski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Table of contents
  
  Part One
  Ecumenical Theological Thought
  
  Paweł Bortkiewicz
  Marriage: The Project of Culture or Faith? /    7
  
  Tadeusz Kałużny
  Indissolubility of Marriage from the Lutheran Perspective /    19
  
  Marek Petro
  Marriage and Family under Tutelage of the Greek Catholic Church in Slovakia /    31
  
  Pavol Dancak
  Issue of Acceptance of Teachings on Marriage by the Faithful of Religious Denominations in Selected Regions of Eastern Slovakia /    49
  
  Józef Budniak
  “Sunday belongs to the Lord and to us” — in Roman Catholic-Lutheran Families /    63
  
  Part Two
  Ecumenical Juridical Thought
  
  Tomasz Gałkowski
  The Matrimonial Covenant as the Nature of Things (of Marriage) /    79
  
  Andrzej Pastwa
  Marriage Covenant in Catholic Doctrine: The Pastoral Constitution on the Church Gaudium et Spes — the Apostolic Exhortation Familiaris Consortio — the Code of Canon Law — the Code of Canons of the Eastern Churches /    93
  
  Nicolae V. Dură, Teodosie Petrescu
  The Mixed Marriages According to the Orthodox Canonical Legislation (3rd—7th centuries) /    117
  
  František Čitbaj
  Situation of Canonical, Mixed Catholic-Orthodox Marriages in Slovakia in the Historical and Contemporary Context /    131
  
  Damián Němec
  On the Concept of the Sacramentality of Marriage in the Czechoslovak Hussite Church /    153
  
  Piotr Kroczek
  Marriage in Catholic and Lutheran Approach as a Paradigm for Polish Legislator /    161
  
  Leszek Adamowicz
  Free State Declaration of Non-Catholic Persons before Celebrating of Canonical Marriage /    173
  
  Part Three
  Reviews
  
  Oltre la divisione. L’intuizione ecumenica e il dialogo interreligioso. A Pacini. Milano 2011, 288 pp. — (Urszula Nowicka) /    199
  
  Gläubigkeit und Recht und Freiheit. Ökumenische Perspektiven des katholischen Kirchenrechts. Hg. Wolfgang Bock. Vandenhoeck & Ruprecht. Göttingen 2006, 140 pp. — (Andrzej Pastwa) /    203
  
  Konrad Dietmar: Der Rang und die grundlegende Bedeutung des Kirchenrechts im Verständnis der evangelischen und katholischen Kirche. Jus Ecclesiasticum. Bd. 93. Mohr Siebeck. Tübengen 2010, 516 pp. — (Andrzej Pastwa) /    209
  
  Józef Budniak: Jednoczeni w różnorodności. Tradycja cyrylo-metodiańska jako paradygmat procesu pojednania. Kościołów, kultur i narodów. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Katowice 2009, 295 pp. — (Zygfryd Glaeser) /    215
  
  Mężczyzną i niewiastą stworzył ich. Afirmacja osoby ludzkiej odpowiedzią nauk teologicznych na ideologiczną uzurpację genderyzmu (He Created Them Male and Female. Human Being Affirmation as an Answer of Theological Teaching to the Usurpation of the Gender Ideology). Red. Andrzej Pastwa. In: „Studia Teologiczne i Humanistyczne” 2012, vol. 2/3, 191 pp. — (Ginter Dzierżon) /    219
  
  Notes on Contributors /    225
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia