W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych

Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Robertowi Mrózkowi

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

48,72  60,90

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

48,7260,90

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zbiorowy tom poświęcony Profesorowi Robertowi Mrózkowi charakteryzuje się rozmaitością tematyczną i metodologiczną. Dzieli się na trzy części: I. W przestrzeni onimicznej, II. W przestrzeni apelatywnej, III. W przestrzeni komunikacyjnej. Różnorodność podejmowanej przez autorów poszczególnych tekstów problematyki (46 artykułów) jest jednym z wielu walorów księgi. Tom ten z całą pewnością stanowi nie tylko ciekawą i pożyteczną lekturę dla językoznawców oraz dydaktyków, którzy interesują się onomastyką, dialektologią oraz zróżnicowanymi zjawiskami komunikacyjnymi, lecz także dla wnikliwego czytelnika zainteresowanego zmianami języka zachodzącymi na różnych jego płaszczyznach.


Liczba stron551
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-551-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

W komunikacyjnej przestrzeni nazw własnych i pospolitych

 1. 01 Bibliografia prac Profesora Roberta Mrózka »
 2. 02 Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia »
 3. 03 Antroponimy w inskrypcjach nagrobnych nekropolii syberyjskiej wsi Wierszyna na tle antroponimikonu cmentarza na Podolu »
 4. 04 Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu) »
 5. 05 Kurwożej z Główki na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii »
 6. 06 Antroponyma řeckého původu v současné ruštině »
 7. 07 Nazwy osobowe związane z pojęciem rodziny »
 8. 08 Z toponimii Podlasia (nazwy z apelatywem lad, lada, lado) »
 9. 09 Onomastyka w szkole — refleksje dydaktyczne »
 10. 10 Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach »
 11. 11 Uwagi o mikrotoponimii powiatu włodawskiego »
 12. 12 Nazewnictwo polonijne — łącznik między "starym" a "nowym" krajem »
 13. 13 Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych »
 14. 14 Regionales im deutsch-slawischen onymischen Lautersatz »
 15. 15 Nazwiska polskie na -ek »
 16. 16 Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii »
 17. 17 Wtórne motywacje w systemie nazewnictwa miejskiego »
 18. 18 Ke specifičnosti propriální slovotvorby »
 19. 19 Nazewnictwo hodowli psów rasowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie hovawartów) »
 20. 20 Der steirische Flurname Brünngraben »
 21. 21 Średniopolskie nazwiska śląskie motywowane nazwami roślin »
 22. 22 O kolekcjonerskich nazwach własnych — na przykładzie nazw muszli »
 23. 23 Nazwiska polskie pochodne genetycznie od imion żeńskich »
 24. 24 Několik poznámek k procesu propriální sufixace při obohacování hypokoristických podob rodných jmen v češtině »
 25. 25 Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce »
 26. 26 Żeńskie imiona chrzestne w XVI-wiecznym Krakowie — tendencje nazewnicze »
 27. 27 Nomina propria i nomina appellativa — układy samoistne. O podstawach neuroonomastyki »
 28. 28 Onomastyka a metaonomastyka »
 29. 29 Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne na przykładzie nazw obiektów handlowych »
 30. 30 Dynamika zmian nazewniczych — na przykładzie nazw łódzkich szpitali »
 31. 31 Nazwy własne w słownikach języka polskiego »
 32. 32 Nazwiska z końcowym -o w Lublinie w XVII wieku i ich naturalny związek z średniowieczną tradycją onimiczną »
 33. 33 Przezwiska osób z otoczenia księcia mazowieckiego Siemowita IV »
 34. 34 Nazewnictwo wiejskich ulic — własna tradycja czy powielanie nazewnictwa miejskiego »
 35. 35 Relacje nazewnicze między urbonimami a choronimami »
 36. 36 Słowotwórstwo gwarowe w ujęciu typologicznym »
 37. 37 O miejscu derywatów odrzeczownikowych w kategorii nazw środków czynności »
 38. 38 Formacje z sufiksem -iciel w języku Juliusza Słowackiego »
 39. 39 Znaczenie tła kulturowego w procesie apelatywizacji (na przykładzie gwarowych nazw owadów) »
 40. 40 Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego »
 41. 41 Koń w wiejskiej rzeczywistości językowej »
 42. 42 Z dziejów XIX-wiecznej śląskiej leksykografii gwarowej »
 43. 43 Jak dziś rozumieć ocenę mówi dobrze po polsku »
 44. 44 Oskarżonego Jan Kowalski uznaje się za winnego, czyli o polskiej fleksji nominalnej w tekstach prawniczych »
 45. 45 Nazwy własne w funkcji perswazji politycznej »
 46. 46 Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny »
 47. 47 "Nie zapomnieć języka w gębie": "Wołoka" Mariusza Wilka. Propozycja lektury językoznawczej »

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Z opinii Recenzenta — Czesław Kosyl /    5
  Zamiast „słowa wstępu” kilka słów największej pochwały Profesora Roberta Mrózka — Aleksandra Cieślikowa /    7
  Bibliografia prac Profesora Roberta Mrózka /    17
  
  W przestrzeni onimicznej
  
  Zofia Abramowicz, Leonarda Dacewicz
  Proces stabilizacji i przyjmowania nazwiska dziedzicznego przez Żydów Podlasia /    31
  
  Natalia Ananiewa
  Antroponimy w inskrypcjach nagrobnych nekropolii syberyjskiej wsi Wierszyna na tle antroponimikonu cmentarza na Podolu /    43
  
  Urszula Bijak
  Polskie słownictwo speleologiczne i speleonimia na tle słowiańskim (próba rekonesansu) /    61
  
  Maria Biolik
  Kurwożej z Główki na Mazurach, czyli hipotetyczne ścieżki antroponimii /    69
  
  Aleš Brandner
  Antroponyma řeckého původu v současné ruštině /    79
  
  Edward Breza
  Nazwy osobowe związane z pojęciem rodziny /    95
  
  Lilia Citko
  Z toponimii Podlasia (nazwy z apelatywem lad, lada, lado) /    113
  
  Bożena Cząstka-Szymon, Helena Synowiec
  Onomastyka w szkole — refleksje dydaktyczne /    119
  
  Barbara Czopek-Kopciuch
  Baza mroz w polskich toponimach i antroponimach /    131
  
  Feliks Czyżewski
  Uwagi o mikrotoponimii powiatu włodawskiego /    143
  
  Stanisław Dubisz
  Nazewnictwo polonijne — łącznik między „starym” a „nowym” krajem /    157
  
  Bogusław Dunaj, Mirosława Mycawka
  Kilka uwag o klasyfikacjach nazw własnych /    165
  
  Ernst Eichler
  Regionales im deutsch-slawischen onymischen Lautersatz /    177
  
  Sławomir Gala
  Nazwiska polskie na -ek /    181
  
  Artur Gałkowski
  Propozycje a rozstrzygnięcia terminologiczno-pojęciowe dotyczące chrematonimii /    187
  
  Kwiryna Handke
  Wtórne motywacje w systemie nazewnictwa miejskiego /    201
  
  Milan Harvalík
  Ke specifičnosti propriální slovotvorby /    211
  
  Ewa Jakus-Borkowa
  Nazewnictwo hodowli psów rasowych w Polsce i w krajach niemieckojęzycznych (na przykładzie hovawartów) /    217
  
  Fritz Frhr. Lochner v. Hüttenbach
  Der steirische Flurname Brünngraben /    235
  
  Romana Łobodzińska
  Średniopolskie nazwiska śląskie motywowane nazwami roślin /    237
  
  Małgorzata Magda-Czekaj
  O kolekcjonerskich nazwach własnych — na przykładzie nazw muszli /    243
  
  Maria Malec
  Nazwiska polskie pochodne genetycznie od imion żeńskich /    255
  
  Svatopluk Pastyřik
  Několik poznámek k procesu propriální sufixace při obohacování hypokoristických podob rodných jmen v češtině /    275
  
  Renata Przybylska
  Nowe nazwy nowych inwestycji mieszkaniowych w Polsce /    281
  
  Elżbieta Rudnicka-Fira
  Żeńskie imiona chrzestne w XVI-wiecznym Krakowie — tendencje nazewnicze /    289
  
  Małgorzata Rutkiewicz-Hanczewska
  Nomina propria i nomina appellativa — układy samoistne. O podstawach neuroonomastyki /    299
  
  Mariusz Rutkowski
  Onomastyka a metaonomastyka /    317
  
  Adam Siwiec
  Klasyfikacja onomastyczna i jej podstawy terminologiczne na przykładzie nazw obiektów handlowych /    325
  
  Elżbieta Umińska-Tytoń
  Dynamika zmian nazewniczych — na przykładzie nazw łódzkich szpitali /    337
  
  Bogdan Walczak
  Nazwy własne w słownikach języka polskiego /    347
  
  Stefan Warchoł
  Nazwiska z końcowym -o w Lublinie w XVII wieku i ich naturalny związek z średniowieczną tradycją onimiczną /    363
  
  Ewa Wolnicz-Pawłowska
  Przezwiska osób z otoczenia księcia mazowieckiego Siemowita IV /    373
  
  Urszula Wójcik
  Nazewnictwo wiejskich ulic — własna tradycja czy powielanie nazewnictwa miejskiego /    389
  
  Zofia i Karol Zierhofferowie
  Relacje nazewnicze między urbonimami a choronimami /    395
  
  W przestrzeni apelatywnej
  
  Beata Gala-Milczarek
  Słowotwórstwo gwarowe w ujęciu typologicznym /    403
  
  Irena Jaros
  O miejscu derywatów odrzeczownikowych w kategorii nazw środków czynności /    411
  
  Urszula Kęsikowa
  Formacje z sufiksem -iciel w języku Juliusza Słowackiego /    421
  
  Renata Kucharzyk
  Znaczenie tła kulturowego w procesie apelatywizacji (na przykładzie gwarowych nazw owadów) /    437
  
  Renata Marciniak-Firadza
  Słowotwórcze typy pejoratywnych nazw osobowych wykonawców czynności w gwarach małopolsko-mazowieckiego pogranicza językowego /    449
  
  Halina Pelcowa
  Koń w wiejskiej rzeczywistości językowej /    463
  
  Bogusław Wyderka
  Z dziejów XIX-wiecznej śląskiej leksykografii gwarowej /    471
  
  W przestrzeni komunikacyjnej
  
  Antonina Grybosiowa
  Jak dziś rozumieć ocenę mówi dobrze po polsku /    481
  
  Halina Kurek
  Oskarżonego Jan Kowalski uznaje się za winnego, czyli o polskiej fleksji nominalnej w tekstach prawniczych /    487
  
  Władysław Lubaś
  Nazwy własne w funkcji perswazji politycznej /    497
  
  Katarzyna Skowronek
  Insynuacja w polskich tabloidach a kontekst językowo-społeczny /    513
  
  Ewa Sławkowa
  „Nie zapomnieć języka w gębie”: Wołoka Mariusza Wilka. Propozycja lektury językoznawczej /    525
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia