Oblicza współczesnej bibliologii

Konteksty i transgresje

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,16  25,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

20,1625,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Publikacji poświęcona jest szeroko pojętej bibliologii uniwersyteckiej, nakreślonej przez bardzo odległe zagadnienia badawcze. Autorzy reprezentują różne ośrodki akademickie i biblioteki naukowe, co sprzyja odrębnemu spojrzeniu na zagadnienia najszerzej pojmowanej bibliologii. W XX w. w Polsce na dużą skalę rozwijały się badania o charakterze bibliologicznym i bibliotekoznawczym. Od czasu usamodzielnienia się bibliologia stanowi ważną składową szerszego, humanistycznego dyskursu naukowego, ściśle związanego z pokrewnymi dziedzinami nauki, np. historią, literaturoznawstwem, prasoznawstwem, kulturoznawstwem, pedagogiką. Osiągnięcia najstarszych w Polsce ośrodków bibliologicznych, znajdujących się w Łodzi, Warszawie, Wrocławiu i Krakowie, stanowią rdzeń dorobku naukowego polskiej szkoły bibliologicznej, reprezentowanej przez takie osobowości naukowe jak Jan Muszkowski, Adam Łysakowski, Aleksander Birkenmajer, Helena Więckowska, Karol Głombiowski, Radosław Cybulski, Janusz Dunin i in.
W książce pokazano wieloaspektowość badań prowadzonych w polskich ośrodkach bibliotekoznawczych, wskazano też na liczne koneksje bibliologii z pokrewnymi dyscyplinami. Redaktorzy tomu wyrażają nadzieję, że publikacja przyczyni się do wyeksponowania różnorodności współczesnych polskich badań bibliologicznych i stanowić będzie inspirację do dalszych poszukiwań naukowych w obrębie szeroko rozumianej kultury książki. Ich propozycje zawierają rozważania o charakterze przeglądowym i syntetycznym.


Liczba stron472
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego
ISBN-13978-83-7969-727-4
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  Część pierwsza: Historia i metodologia bibliologii    13
  Tomasz Stolarczyk, Historia w bibliologii. Rola badań historycznych w odtwarzaniu dziejów bibliotek i księgozbiorów    15
  Maria Wichowa, Dzieje polskich badań nad polonikami ze zbiorów zamku Skokloster    31
  Krzysztof Walczak, Rosyjskie biblioteki publiczne na terenie guberni kaliskiej. Przyczynek do dziejów bibliotekarstwa początków XX wieku    45
  Agnieszka Fluda-Krokos, Sprawozdania z działalności krakowskich gimnazjów jako źródło do badań dziejów bibliotekarstwa szkolnego w 1. połowie XX wieku (na przykładzie II Państwowego Gimnazjum i Liceum im. św. Jacka)    65
  Joanna Stawińska, Rozwój metod opracowania polskich zbiorów rękopiśmiennych w świetle katalogów drukowanych    81
  Karina Nabiałczyk, Powiązania bibliotekoznawstwa i informatologii z innymi dyscyplinami na przykładzie analizy cytowań piśmiennictwa z lat 1956-2006    99
  Część druga: Książka i biblioteka w XX wieku    115
  Ryszard Nowicki, Polskie zbiornice księgozbiorów zabezpieczonych w latach 1947-1955    117
  Andrzej Dróżdż, Działalność Centralnego Zarządu Bibliotek (1951-1957)    141
  Grzegorz Nieć, Problematyka księgarska w polskich badaniach nad książką do 1989 roku    169
  Danuta Wańka, Życie książki 1. połowy XX wieku w świetle „Myśli Narodowej” (1921-1939)    189
  Evelina Kristanova, Formy promocji książki w katolickich czasopismach społeczno-kulturalnych 1. połowy XX wieku w Polsce    217
  Część trzecia: Lodziana    235
  Jadwiga Konieczna, Świat książki Łodzi powojennej. Początek czy kontynuacja?    237
  Magdalena Kwiatkowska, Źródło do dziejów ruchu wydawniczego w spuściźnie Jana Muszkowskiego przechowywanej w Bibliotece Uniwersytetu Łódzkiego    259
  Monika Sulejewicz-Nowicka, Andrzej Kempa jako badacz biografii ludzi książki    277
  Izabela Olejnik, Stan badań nad literaturą Zagłady na przykładzie Litzmannstadt Getto. Projekt bibliografii getta łódzkiego    295
  Martyna Augustyniak, Życie kulturalne i naukowe w Łodzi na łamach „Dziennika Łódzkiego” w latach 1945-1953    323
  Część czwarta: Biografistyka księgoznawcza    337
  Adrian Uljasz, Józef Grycz (1890-1954). Bibliotekarz i bibliolog    339
  Marta Pękalska, Historia Zakładu Narodowego im. Ossolińskich biografiami jego twórców pisana    361
  Emilia Klich, Zaangażowanie instytucji nauki i kultury w rozwój polskiej biografistyki księgoznawczej    383
  Sabina Kwiecień, Bibliotekarze, księgarze, wydawcy, bibliofile łódzcy w wydawnictwie słownikowym Oficyny Bibliofilów    399
  Barbara Góra, Poznańczycy: Edward Kuntze, Stefan Vrtel-Wierczyński, Aleksander Birkenmajer i ich reformatorska polityka biblioteczna    417
  Elżbieta Pokorzyńska, Stan badań nad biografistyką introligatorstwa polskiego    447
  Jacek Ladorucki, Antropologiczne wątki bibliologii Janusza Dunina    457
  Informacja o autorach    473
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia