Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług

Determinanty innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw na przykładzie wybranych rodzajów usług

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podjęty temat uważam za uzasadniony zarówno z punktu widzenia teorii, jak i praktyki gospodarczej. Badania wychodzą naprzeciw aktualnym realiom rynku, wypełniają lukę w ważnej sferze działalności, jaką są innowacje w sektorze usług. Poddano oglądowi uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych i zwrócono uwagę na efekty płynące z ich wdrażania. Przeprowadzone analizy potwierdzają znaczenie działalności innowacyjnej w budowaniu przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw usługowych na rynku. Praca stanowi interesujące studium na temat roli innowacji w rozwoju współczesnych przedsiębiorstw usługowych. Pragnę podkreślić jej wysokie walory poznawcze i aplikacyjne, a więc dużą umiejętność sensownego łączenia nauki z potrzebami praktyki.


Z recenzji prof. zw. dr. hab. Janusza Żurka


Liczba stron380
WydawcaWydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego
ISBN-13978-83-7241-860-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  1. Innowacje jako wyznacznik rozwoju współczesnych przedsiębiorstw    15
  
  1.1. Pojęcie, atrybuty i zakres innowacji    15
  1.1.1. Interpretacja pojęcia „innowacja”    15
  1.1.2. Cechy i rodzaje innowacji    27
  1.1.3. Zakres przedsięwzięć innowacyjnych przedsiębiorstw    34
  1.2. Innowacje w teoriach ekonomicznych    43
  1.2.1. Innowacje na tle rozwoju myśli ekonomicznej na przykładzie wybranych podejść    43
  1.2.2. Aspekty innowacyjne na tle ewolucji podejść do organizacji i zarządzania jako dziedziny nauk ekonomicznych    48
  1.2.3. Miejsce innowacji w nowych koncepcjach zarządzania    54
  1.3. Istota i etapy procesu innowacyjnego    61
  1.4. Pojęcie i rodzaje strategii innowacyjnych    68
  
  2. Egzogeniczne uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    79
  
  2.1. Istota i obszary aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa usługowego    79
  2.2. Systematyzacja uwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    84
  2.3. Makrodeterminanty aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    93
  2.3.1. Makroekonomiczne uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    97
  2.3.2. Społeczno-kulturowe i demograficzne determinanty dynamizmu innowacyjnego przedsiębiorstw usługowych    102
  2.3.3. Formalnoprawne (instytucjonalno-administracyjne) aspekty kreowania i wdrażania innowacji w sektorze usług    104
  2.4. Mezodeterminanty aktywności innowacyjnej badanych podmiotów gospodarczych    112
  2.4.1. Specyfika usług determinantą aktywności innowacyjnej przedsiębiorstwa usługowego    113
  2.4.2. Charakterystyka mezouwarunkowań działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    117
  2.5. Rola usługobiorców w formułowaniu celów innowacyjnych przedsiębiorstwa usługowego    123
  
  3. Endogeniczne uwarunkowania działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    129
  
  3.1. Specyfika przedsiębiorstwa usługowego jako wyznacznik jego innowacyjności    129
  3.1.1. Pojęcie, funkcje i cele innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego    129
  3.1.2. Klasyfikacja przedsiębiorstw usługowych    135
  3.1.3. M iejsce przedsiębiorstw usługowych w strukturze polskiej gospodarki    138
  3.2. Przesłanki kreowania i wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach usługowych    147
  3.3. Analiza potencjału innowacyjnego przedsiębiorstwa usługowego – mikrodeterminanty innowacyjności    150
  3.3.1. Ekonomiczno-finansowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa usługowego    150
  3.3.2. Intelektualne aspekty działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa usługowego    154
  3.3.3. Psychologiczne determinanty zachowań twórczych i innowacyjnych w przedsiębiorstwie usługowym    160
  3.3.4. Socjokulturowe uwarunkowania innowacyjności przedsiębiorstwa usługowego    165
  3.3.5. Organizacyjno-zarządcze czynniki stymulowania działań innowacyjnych    170
  3.4. Proces zarządzania innowacjami w przedsiębiorstwie usługowym    171
  3.5. Strategia innowacyjna przedsiębiorstwa usługowego    173
  
  4. Analiza działalności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych w Polsce na podstawie badań empirycznych    179
  
  4.1. Charakterystyka przeprowadzonych badań    179
  4.1.1. Koncepcja badania innowacyjności przedsiębiorstw usługowych    181
  4.1.2. Dobór próby badawczej    183
  4.1.3. Charakterystyka badanej zbiorowości    184
  4.2. Poziom aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych w latach 2006–2009    189
  4.3. Rodzaje przedsięwzięć innowacyjnych w przedsiębiorstwach usługowych    194
  4.4. Źródła innowacji w badanych przedsiębiorstwach    203
  4.5. Źródła informacji dla innowacyjnych rozwiązań w badanych podmiotach gospodarczych    214
  4.5.1. Wewnętrzne źródła informacji dla działalności innowacyjnej    214
  4.5.2. Zewnętrzne źródła informacji dla rozwiązań innowacyjnych    221
  4.6. Finansowanie działalności innowacyjnej w badanych podmiotach gospodarczych    228
  4.7. Ewaluacja efektów wdrażania innowacji w przedsiębiorstwach usługowych    237
  
  5. Uwarunkowania aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych w Polsce    245
  
  5.1. Egzogeniczne uwarunkowania wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    245
  5.1.1. Oczekiwania przedsiębiorstw usługowych względem instytucji otoczenia biznesu    245
  5.1.2. Uwarunkowania makroekonomiczne    252
  5.1.3. Uwarunkowania administracyjno-instytucjonalne    261
  5.1.4. Determinanty społeczno-kulturowe    267
  5.2. Endogeniczne uwarunkowania wzrostu aktywności innowacyjnej przedsiębiorstw usługowych    274
  5.2.1. Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe    274
  5.2.2. Intelektualne ograniczenia realizacji procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach usługowych    281
  5.2.3. Uwarunkowania psychologiczne    287
  5.2.4. Determinanty socjokulturowe    293
  5.2.5. Czynniki organizacyjno-zarządcze    298
  
  6. Koncepcja innowacyjnego rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce    305
  
  6.1. Aktywność innowacyjna jako podstawowy warunek poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych    305
  6.2. Inne uwarunkowania poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw usługowych    315
  6.2.1. Trendy rozwojowe przedsiębiorstw usługowych    318
  6.2.2. Tendencje zmian w preferencjach nabywczych usługobiorców    324
  6.3. Warunki wdrożenia koncepcji rozwoju przedsiębiorstw usługowych w Polsce    327
  6.4. Ocena potencjalnych efektów społeczno-gospodarczych z tytułu realizacji rekomendowanych działań    331
  
  Wnioski z badań i rekomendacje    333
  Bibliografia    343
  Summary    365
  Załącznik    367
  Spis tabel, wykresów i rysunków    373
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia