Fizyka cieplna budowli w praktyce

Fizyka cieplna budowli w praktyce

Obliczenia cieplno-wilgotnościowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

34,95

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Racjonalizowanie zużycia energii stało się jednym z najważniejszych problemów gospodarczych. Zrodziło to potrzebę doskonalenia zarówno metod poprawy izolacyjności przegród, jak i sposobów precyzyjnego prowadzenia obliczeń cieplno-wilgotnościowych i stało się powodem zasadniczych zmian w procedurach obliczeniowych fizyki cieplnej, tak by uwzględniały one naturalną przestrzenną strukturę budowli, odniesioną do klimatu zewnętrznego w określonej lokalizacji.

Pierwsza część książki (rozdziały 1–10) dotyczy procesów wymiany ciepła, druga część (rozdziały 11–14) obejmuje badania stanu zawilgocenia przegród i złączy budowlanych. Kolejno zostały opisane:

• procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych;
• klimat i mikroklimat budynku;
• płaskie i przestrzenne przepływy ciepła;
• obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska i wymiana ciepła przez grunt;
• właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych;
• roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji;
• mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych i ochrona przeciwwilgociowa przegród oraz budynków;
• sprawdzanie kondensacji wilgoci;
• projektowanie złączy budowlanych.

Książka napisana z myślą o studentach budownictwa, architektury i inżynierii środowiska oraz inżynierach zajmujących się projektowaniem i wykonawstwem budowlanym.


Liczba stron564
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18168-0
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

[]. Procedury obliczeń cieplno-wilgotnościowych    1
[].. Rola fizyki cieplnej budowli w projektowaniu budynków    1
  1.2. Kody ilustracyjne i obliczeniowe książki    3
  1.3. Niektore błędy fizykalne w kształtowaniu struktury termoizolacyjnej budynku i ich następstwa    5
  1.4. Intuicyjne i numeryczne projektowanie złączy    8
  1.5. Kryterium energetyczne i wilgotnościowe    11
  1.5.1. Charakterystyka energetyczna budynków    14
  1.5.2. Wymagania w zakresie ochrony przeciwwilgociowej    17
  1.6. Metody obliczeniowe fizyki budowli    18
  2. Klimat i mikroklimat budynku    21
  2.1. Elementy i rodzaje klimatu    23
  2.2. Promieniowanie słoneczne    25
  2.3. Temperatura powietrza zewnętrznego    27
  2.4. Wilgotność powietrza atmosferycznego    30
  2.5. Opady atmosferyczne    32
  2.6. Wiatr i zjawiska burzowe    33
  2.7. Klimat miasta    35
  2.8. Obliczeniowe parametry klimatu    40
  2.8.1. Parametry pogodowe w obliczeniach cieplnych    40
  2.8.2. Parametry pogodowe w obliczeniach wilgotnościowych    41
  2.9. Parametry mikroklimatu    44
  2.9.1. Temperatury powietrza    46
  2.9.2. Temperatury promieniowania, asymetria promieniowania    47
  2.9.3. Wilgotność powietrza wewnętrznego    49
  2.9.4. Ruch powietrza w pomieszczeniach    51
  2.10. Parametry cieplne człowieka    51
  2.10.1. Wydatek energetyczny, ciepło metaboliczne    52
  2.10.2. Przenikanie ciepła przez odzież    53
  2.11. Przegląd metod oceny komfortu cieplnego    54
  2.12. Metoda Fangera oceny komfortu cieplnego    57
  2.13. Pożądane wartości parametrow mikroklimatu    63
  2.14. Dane do projektowania i obliczeń    65
  3. Jednowymiarowe przepływy ciepła w przegrodzie    66
  3.1. Zasadnicze rodzaje wymiany ciepła. Pole temperatur    68
  3.2. Podstawowe zależności opisujące przewodzenie ciepła    71
  3.3. Jednowymiarowe ustalone przenikanie ciepła    74
  3.4. Konwekcyjne przejmowanie ciepła na powierzchni przegrody    81
  3.4.1. Konwekcja swobodna na powierzchni wewnętrznej    82
  3.4.2. Konwekcja wymuszona i mieszana    84
  3.5. Współczynniki przejmowania ciepła przez promieniowanie    85
  3.5.1. Podstawy teorii promieniowania ciepła    85
  3.5.2. Wyznaczanie współczynników przejmowania ciepła przez promieniowanie    87
  3.5.3. Promieniowanie ciepła do nieboskłonu    88
  3.6. Złożona wymiana ciepła    91
  3.6.1. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła    92
  3.6.2. Obliczeniowe wartości oporów i współczynników przejmowania ciepła dla przypadków szczególnych    93
  3.7. Obliczanie strat ciepła przez przegrody w ustalonym polu jednowymiarowym    94
  3.8. Szczeliny w przegrodzie    95
  3.8.1. Szczeliny zamknięte    96
  3.8.2. Szczeliny słabo i dobrze wentylowane    100
  3.9. Wymiana ciepła w przegrodach przeźroczystych i przez elementy specjalne    102
  3.10. Przybliżone metody obliczeń cieplnych przegród niejednorodnych    106
  3.10.1. Przenikanie ciepła przez proste przegrody niejednorodne; metoda „kresów”    107
  3.10.2. Opór cieplny przestrzeni nieogrzewanych    116
  3.11. Poprawki współczynnika przenikania ciepła    121
  4. Płaskie i przestrzenne przepływy ciepła – teoria mostków cieplnych    124
  4.1. Istota płaskich i przestrzennych przepływów ciepła    126
  4.2. Gałęziowe strumienie ciepła w złączu    128
  4.2.1. Strumienie ciepła w modelu jednostrefowym    128
  4.2.2. Strumienie ciepła w modelu dwustrefowym    130
  4.3. Klasyfikacja mostków cieplnych    131
  4.4. Parametry termiczne określające mostek    134
  4.4.1. Liniowy współczynnik przenikania ciepła    134
  4.4.2. Punktowy współczynnik przenikania ciepła    139
  4.4.3. Gałęziowe współczynniki przenikania ciepła    142
  4.4.4. Najniższa temperatura na wewnętrznej powierzchni mostka cieplnego. Współczynnik temperaturowy fRsi    151
  4.5. Wpływ mostka na kształtowanie warunków cieplnych środowiska    157
  4.6. Metody szacowania parametrów termicznych mostków    160
  4.6.1. Parametry mostków cieplnych wg katalogów ITB    160
  4.6.2. Parametry mostków cieplnych wg normy PN-EN ISO 14683    162
  4.6.3. Katalog mostków cieplnych przygotowany w UTP w Bydgoszczy [10, 32]    163
  5. Numeryczne metody obliczeń cieplnych    166
  5.1. Metody różnic i elementów skończonych    166
  5.2. Praktyczne aspekty stosowania metod numerycznych    170
  5.3. Zasady modelowania mostków    172
  5.3.1. Geometria mostków ponad powierzchnią gruntu    174
  5.3.2. Mostki w podłożu gruntowym    176
  5.3.3. Procedury korekcyjne    178
  5.3.4. Ustalenie wartości obliczeniowych na granicach obszaru mostka    178
  5.4. Walidacja numerycznych metod i programów obliczeniowych    179
  5.5. Symulacja zadań cieplno-wilgotnościowych za pomocą programów komputerowych    181
  5.5.1. Pożądane cechy programów symulacyjnych    181
  5.5.2. Budowanie algorytmów symulacyjnych; krok po kroku    182
  5.6. Przykłady obliczeń mostków płaskich    188
  5.7. Przykłady obliczania mostka przestrzennego    199
  5.8. Obliczanie mostków w płaskich modelach dwustrefowych    201
  6. Obliczanie strat ciepła z budynku do środowiska    206
  6.1. Równanie bilansu energetycznego budynku w zakresie ogrzewania i wentylacji    206
  6.2. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie z budynku do środowiska    208
  6.3. Bezpośredni współczynnik HD przenoszenia ciepła przez obudowę budynku ponad powierzchnią terenu    213
  6.3.1. Współczynnik przenoszenia ciepła przez złącza    214
  6.3.2. Składanie strumieni cieplnych na powierzchni przegrody    216
  6.3.3. Współczynnik przenoszenia ciepła przegród    219
  6.3.4. Realny współczynnik przenikania ciepła i niejednorodność przegród    222
  6.3.5. Bilansowanie strumieni ciepła dla budynku    224
  6.3.6. Przykłady obliczeniowe    225
  6.4. Przenoszenie ciepła przez okno    237
  6.4.1. Obliczanie współczynnika przenikania ciepła okna    239
  6.4.2. Przykłady obliczania współczynników przenikania ciepła okien    241
  6.4.3. Przenoszenie ciepła przez okna i drzwi zewnętrzne z uwzględnieniem współczynnika Uw    244
  6.5. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie HU przez przestrzenie nieogrzewane (nieklimatyzowane)    247
  6.5.1. Metoda uproszczona    249
  6.5.2. Numeryczna metoda obliczania współczynnika przenoszenia ciepła przez przestrzenie nieogrzewane    251
  6.5.3. Temperatura w przestrzeni nieogrzewanej    255
  6.6. Współczynnik przenoszenia ciepła przez przenikanie do przylegających budynków (lokali) HA    256
  6.7. Wentylacyjne straty ciepła    259
  6.7.1. Zasady określania współczynnika przenoszenia ciepła przez wentylację    261
  6.7.2. Wielkość wymiany powietrza z przestrzeni nieogrzewanej    264
  6.7.3. Szczególny przypadek przestrzeni wentylowanej pod podłogą podniesioną    265
  7. Wymiana ciepła przez grunt    267
  7.1. Wprowadzenie    267
  7.2. Klasyfikacja obudowy budynku w kontakcie z gruntem    269
  7.3. Trójwymiarowa metoda numeryczna obliczania przepływów ciepła w gruncie    270
  7.3.1. Podłoga na gruncie    270
  7.3.2. Podziemie ogrzewane    277
  7.3.3. Podziemie nieogrzewane    281
  7.4. Przybliżona metoda szacowania strat ciepła przez grunt pod budynkiem    286
  7.4.1. Parametry obliczeniowe    288
  7.4.2. Obliczenia strat ciepła przez podłogę na gruncie    289
  7.4.3. Obliczenia strat ciepła w ogrzewanym podziemiu metodą przybliżoną    293
  7.4.4. Nieogrzewane przestrzenie wentylowane w metodzie przybliżonej    297
  7.5. Analiza dokładności metod określania wymiany ciepła przez grunt    303
  7.6. Uwzględnienie periodycznych przepływow ciepła w gruncie    304
  7.6.1. Metoda uwzględniająca periodyczne przepływy ciepła w gruncie    305
  7.6.2. Przykład obliczania periodycznych strumieni cieplnych    307
  8. Właściwości cieplno-wilgotnościowe materiałów budowlanych    309
  8.1. Charakterystyki i definicje    310
  8.2. Analiza termiczna materiałów    311
  8.2.1. Parametry fizyczne materiałów, kształtujące ich przewodność cieplną    311
  8.2.2. Pojemność cieplna materiałów    316
  8.2.3. Promieniowanie cieplne materiałów    317
  8.3. Stan wilgotnościowy materiału    319
  8.3.1. Sorpcja i desorpcja wilgoci    319
  8.3.2. Dyfuzja pary wodnej przez przegrody    322
  8.3.3. Kapilarny ruch wilgoci w materiałach budowlanych    324
  9. Roczne bilansowanie zużycia energii do ogrzewania i wentylacji    327
  9.1. Zasady bilansowania energetycznego    328
  9.1.1. Równanie bilansu energetycznego budynku    329
  9.1.2. Strefy obliczeniowe temperatury w budynkach i lokalach    330
  9.2. Procedura obliczeniowa    331
  9.3. Zyski ciepła od źródeł wewnętrznych    332
  9.4. Zyski ciepła od nasłonecznienia    333
  9.4.1. Równanie podstawowe dla typowych powierzchni przeszklonych    334
  9.4.2. Całkowita przepuszczalność energii słonecznej dla powierzchni oszklonej    335
  9.4.3. Czynniki korekcyjne zacienienia od przeszkód zewnętrznych    336
  9.4.4. Czynniki redukcji dla ruchomych elementów zacieniających    338
  9.4.5. Zyski ciepła od nasłonecznienia elementów specjalnych    339
  9.5. Współczynnik wykorzystania zysków ciepła    343
  9.6. Metoda obliczeń miesięcznych    346
  9.7. Obliczanie rocznego zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku (lokalu)    347
  10. Obliczenia cieplne    349
  10.1. Uwagi wstępne    349
  10.2. Geneza formułowania wymagań cieplno-wilgotnościowych    351
  10.3. Współczesny i przyszły poziom ochrony cieplnej    353
  10.3.1. Wymagane wartości wskaźnika zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP    355
  10.3.2. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła ścian budynków    356
  10.3.3. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła dachów, stropodachów oraz podłóg stykających się z gruntem    358
  10.3.4. Wymagane wartości współczynnika przenikania ciepła okien, drzwi balkonowych i drzwi zewnętrznych    360
  10.3.5. Graficzna ilustracja wymagań termoizolacyjnych    362
  10.3.6. Wielkość przeszklenia    363
  10.4. Dane do obliczeń cieplnych    364
  10.5. Schemat I sprawdzenia wymagań w zakresie wartości współczynników przenikania ciepła elementów budynku    365
  10.6. Schemat II sprawdzenia wymaganego poziomu wskaźnika zapotrzebowania na energię nieodnawialną    366
  10.7. Przykłady obliczeniowe    368
  11. Mechanizmy przenoszenia wilgoci w przegrodach budowlanych    391
  11.1. Wiadomości ogólne    391
  11.2. Przyczyny zawilgocenia przegród budowlanych    393
  11.2.1. Wilgoć budowlana    394
  11.2.2. Opady atmosferyczne    394
  11.2.3. Kondensacja pary wodnej na wewnętrznej powierzchni przegrody    395
  11.2.4. Kondensacja pary wodnej wewnątrz przegrody    396
  11.3. Skutki nadmiernego zawilgocenia przegród    396
  11.3.1. Destrukcja biologiczna wnętrz mieszkalnych oraz przegród    397
  11.3.2. Fizyczne i chemiczne skutki zawilgocenia    398
  11.3.3. Niszczenie przegród w wyniku zamarzania    400
  11.4. Mechanizmy ruchu wilgoci w przegrodach budowlanych    401
  11.4.1. Teoria dyfuzji pary wodnej przez przegrodę    402
  11.4.2. Wykresy teorii dyfuzyjnej    405
  11.4.3. Metody szacowania kondensacji wewnętrznej w przegrodzie    407
  11.4.4. Przykład szacowania kondensacji wewnętrznej prostą metodą dyfuzyjną    412
  11.4.5. Przepływy kapilarne    416
  12. Ochrona przeciwwilgociowa przegród i budynków    421
  12.1. Wymagania ogólne    421
  12.2. Zabezpieczenia przed działaniem wód opadowych i z topniejącego śniegu    422
  12.3. Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne (hydroizolacje)    424
  12.3.1. Ochrona przed niebezpiecznym promieniowaniem    424
  12.3.2. Izolacje przeciwwilgociowe w budynkach    425
  12.4. Materiały odporne na działanie wilgoci    428
  12.4.1. Materiały budowlane w środowiskach wilgotnych    429
  12.4.2. Dobór materiałów budowlanych w zależności od strefy zawilgocenia przegrody    430
  12.5. Ochrona przed kondensacją wilgoci na powierzchni wewnętrznej przegrody    432
  12.6. Ochrona przed nadmierną kondensacją wilgoci we wnętrzu przegrody    434
  12.6.1. Kształtowanie wymagań wilgotnościowych w Polsce (w ostatnich latach)    434
  12.6.2. Wpływ geometrii przegród i złączy na powstawanie obszarów kondensacji międzywarstwowej    435
  12.6.3. Znaczenie czasu trwania stanów krytycznych w kształtowaniu wymagań wilgotnościowych    437
  13. Sprawdzenie kondensacji wilgoci    439
  13.1. Warunki graniczne w zadaniach wilgotnościowych    440
  13.2. Zasady szacowania kondensacji wilgoci na powierzchni wewnętrznej przegrody    444
  13.3. Metoda badania kondensacji powierzchniowej wg normy PN-EN ISO 13788    445
  13.3.1. Dwa sposoby ustalania dopuszczalnej wilgotności wewnętrznej    446
  13.3.2. Procedury projektowe    447
  13.4. Uproszczenia w szacowaniu kondensacji powierzchniowej w Polsce    450
  13.5. Przykłady obliczania kondensacji w złączach płaskich i przestrzennych    452
  13.6. Zasady szacowania kondensacji we wnętrzu przegrody    458
  13.6.1. Procedury obliczeniowe metody Glasera    458
  13.6.2. Przykłady obliczania kondensacji wewnętrznej w przegrodzie    459
  13.7. Metody bardziej zaawansowane    470
  13.7.1. Metoda sprzężonego transportu ciepła i masy WUFI    470
  13.8. Aneks    473
  13.8.1. Warunki graniczne w zadaniach sprawdzania kondensacji powierzchniowej    473
  13.8.2. Obliczanie wartości krytycznej czynnika temperaturowego przy kondensacji powierzchniowej    475
  14. Projektowanie złączy budowlanych    478
  14.1. Wprowadzenie    478
  14.2. Algorytmy szkoły projektowania złączy budowlanych    479
  14.3. Modelowanie termiczne złączy płaskich    482
  14.3.1. Parapet betonowy w ścianie trójwarstwowej    482
  14.3.2. Balkon z nośnikiem izotermicznym i progiem klinkierowym    486
  14.4. Modelowanie termiczne złączy przestrzennych    489
  14.5. Modelowanie cieplno-wilgotnościowe złączy płaskich    493
  Dodatek    501
  Wykaz literatury    542
  Wykaz norm    544
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia