Wysokoefektywne metody oczyszczania wody

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

59,20  74,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Stale rosnące wymagania co do jakości wody przeznaczonej do picia i na cele przemysłowe wymuszają stosowanie coraz bardziej rozbudowanych układów technologicznych i poszukiwanie nowych, bardziej skutecznych metod oczyszczania. Produkuje się nowe adsorbenty, złoża filtracyjne, masy katalityczne.


Autorka przedstawiła w książce takie zagadnienia, jak:


• charakterystyka wody i reagentów stosowanych do jej uzdatniania;
• niekonwencjonalne metody wysokoefektywnego usuwania zanieczyszczeń, również o niewielkich stężeniach granicznych;
• nowoczesne układy technologiczne i urządzenia dotychczas nieprezentowane w polskiej literaturze technicznej;
• opisy techniczne i technologiczne oraz charakterystykę metod stosowanych w układach oczyszczania wody zarówno niekonwencjonalnych, jak i klasycznych;
• fluorowanie wody, w tym podstawy teoretyczne tego procesu, konsekwencje jego niekontrolowanego zastosowania oraz opinie wybitnych specjalistów w zakresie znaczenia fluoru dla zdrowia człowieka.


Książka zawiera wiele rysunków i obliczeń projektowych urządzeń, a procesy technologiczne są opisywane reakcjami chemicznymi.


Publikacja przeznaczona jest dla osób zainteresowanych problematyką oczyszczania wody, dla studentów uczelni technicznych i uniwersytetów, pracowników pracowni projektowych i wyższych uczelni.


Rok wydania2015
Liczba stron300
KategoriaInżynieria środowiska
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18948-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa IX
  Wykaz symboli XI
  
  1. Zasoby wodne     1
  
  2. Akty prawne obowiązujące w Polsce, dotyczące jakości wody i gospodarki wodnej     4
  
  2.1. Polityka proekologiczna państwa     4
  2.2. Akty prawne obowiązujące w Polsce     4
  
  3. Charakterystyka jakościowa wód     8
  
  3.1. Fizyczne i chemiczne właściwości wody     8
  3.2. Wody podziemne     13
  3.3. Wody powierzchniowe     15
  3.4. Wody infiltracyjne     17
  
  4. Podstawowe wskaźniki jakościowe i wybrane zanieczyszczenia wody     20
  
  4.1. Mineralizacja wody     20
  4.2. Twardość wody     21
  4.3. Ditlenek węgla     23
  4.4. Barwa, mętność     23
  4.5. Kwasowość i zasadowość wody     25
  4.6. Węglowodory aromatyczne i WWA     26
  4.7. Substancje humusowe     28
  4.8. Pestycydy (biocydy)     33
  4.9. Uboczne produkty dezynfekcji     34
  4.10. Arsen     40
  4.11. Kadm i ołów     41
  4.12. Miedź i nikiel     42
  
  5. Układy technologiczne oczyszczania wody     44
  
  5.1. Wody podziemne i infiltracyjne     44
  5.2. Wody powierzchniowe     47
  
  6. Napowietrzanie i wymiana gazów     56
  
  6.1. Cel napowietrzania i wymiany gazów     56
  6.2. Podstawy teoretyczne procesu     56
  6.3. Metody napowietrzania     60
  6.3.1. Aeratory ciśnieniowe     60
  6.3.2. Wieża strippingowa     62
  6.3.3. Napowietrzanie pęcherzykowe     64
  6.3.4. Napowietrzanie powierzchniowe     65
  6.3.5. Napowietrzanie rozbryzgowe, dysze napowietrzające     66
  
  7. Koagulacja     69
  
  7.1. Podstawy teoretyczne koagulacji     69
  7.1.1. Znaczenie potencjału ζ w procesie koagulacji     70
  7.1.2. Znaczenie wodorotlenków w procesie koagulacji     72
  7.1.3. Reagenty i reakcje towarzyszące procesowi koagulacji     75
  7.1.4. Sposoby prowadzenia koagulacji     80
  7.1.5. Kinetyka agregacji cząstek     82
  7.1.6. Substancje wspomagające proces koagulacji     84
  7.2. Urządzenia stosowane w procesie sedymentacji i koagulacji     85
  7.2.1. Komory szybkiego mieszania     85
  7.2.2. Komory wolnego mieszania     86
  7.2.3. Osadniki o przepływie pionowym     86
  7.2.4. Osadniki odśrodkowe     87
  7.2.5. Osadniki lamelowe     88
  7.2.6. Wielofunkcyjne urządzenia kontaktowe, akcelatory     90
  7.2.7. Pulsatory     92
  7.2.8. Filtry kontaktowe     94
  7.2.9. Drenaż filtrów kontaktowych     96
  
  8. Flotacja w procesie oczyszczania wody     100
  
  8.1. Charakterystyka procesu     100
  8.2. Odczynniki flotacyjne     101
  8.2.1. Piana i odczynniki pianotwórcze     102
  8.2.2. Zbieracze     103
  8.2.3. Odczynniki modyfikujące (regulatory)     104
  8.3. Techniki prowadzenia procesu flotacji     105
  8.3.1. Flotacja próżniowa     105
  8.3.2. Flotacja ciśnieniowa     106
  8.3.3. Flotacja kolumnowa i dyszowa     109
  8.3.4. Flotacja odśrodkowa     111
  8.3.5. Elektroflotacja     112
  8.3.6. Flotacja strumieniowa     113
  8.3.7. Flotacja w oczyszczaniu wody     114
  
  9. Wymiana jonowa – jonity     121
  
  9.1. Ogólna charakterystyka procesu     121
  9.2. Klasyfikacja jonitów     122
  9.3. Charakterystyka procesu wymiany jonowej i zjawisk jej towarzyszących     126
  9.3.1. Uwagi ogólne     126
  9.3.2. Wymiana jonów w procesie kolumnowym     130
  9.3.3. Regeneracja jonitów     131
  9.4. Charakterystyka cyklu pracy wymiennika jonitowego     132
  9.4.1. Wymiennik jonitowy w układzie współprądowym     132
  9.4.2. Złoże mieszane     137
  9.5. Układy technologiczne     138
  9.6. Obliczenia projektowe     140
  
  10. Procesy membranowe     145
  
  10.1. Ogólna charakterystyka     145
  10.2. Membrany     148
  10.2.1. Membrany ciekłe     148
  10.2.2. Membrany stałe nieorganiczne     153
  10.2.3. Membrany stałe organiczne     156
  10.3. Odwrócona osmoza     157
  10.4. Ultrafiltracja     159
  10.5. Urządzenia stosowane w procesie osmozy odwróconej, nanofiltracji i ultrafiltracji     160
  10.6. Elektrodializa     163
  10.7. Konstrukcja stosu elektrodializera     165
  10.8. Płukanie i czyszczenie membran     166
  10.9. Oczyszczanie wody z zastosowaniem procesów membranowych     166
  10.10. Modelowanie przepływu przez membranę i obliczenia projektowe układów membranowych     166
  
  11. Adsorpcja     173
  
  11.1. Ogólna charakterystyka procesu     173
  11.2. Nadmiar powierzchniowy     174
  11.3. Równanie izotermy adsorpcji Freundlicha     175
  11.4. Równanie izotermy adsorpcji Langmuira     176
  11.5. Teoria adsorpcji wielowarstwowej BET     178
  11.6. Znaczenie potencjału z ζ (dzeta) w procesie adsorpcji     182
  11.7. Inne znane izotermy stosowane przez różnych autorów     185
  11.8. Izotermy prostoliniowe i nieliniowe     185
  11.9. Adsorbenty stosowane do oczyszczania wody     186
  11.9.1. Węgle aktywne     186
  11.9.2. Żele kwasu krzemowego     188
  11.9.3. Aktywny tlenek glinu     189
  11.9.4. Zeolity – sita molekularne     190
  11.9.5. Naturalne skały ilaste     196
  11.9.6. Chityna i chitozan     197
  11.9.7. Grafen     198
  11.10. Sposoby prowadzenia procesu adsorpcji     199
  
  12. Metody elektrochemiczne i kataliza     201
  
  12.1. Elektroliza     201
  12.1.1. Ogólna charakterystyka procesu     201
  12.1.2. Podwójna warstwa elektryczna     204
  12.1.3. Elektrody i membrany     206
  12.1.4. Elektro-elektrodializa     206
  12.2. Kataliza     207
  12.2.1. Kataliza homogeniczna     207
  12.2.2. Kataliza heterogeniczna     208
  12.2.3. Autokataliza i kataliza biologiczna     209
  
  13. Usuwanie substancji organicznych     210
  
  13.1. Naturalne substancje organiczne     210
  13.1.1. Metody usuwania naturalnych substancji organicznych     210
  13.1.2. Koagulacja przyspieszona     217
  13.1.3. Usuwanie mikroorganizmów i planktonu     219
  13.2. Substancje organiczne będące wynikiem działalności człowieka     220
  
  14. Usuwanie związków nieorganicznych     224
  
  14.1. Ogólna charakterystyka substancji nieorganicznych     224
  14.2. Usuwanie żelaza     227
  14.3. Mangan     230
  14.4. Arsen     237
  14.4.1. Metody usuwania arsenu z wody     238
  14.5. Chrom     242
  14.5.1. Metody usuwania chromu z wody     244
  14.6. Pierwiastki radioaktywne     246
  
  15. Fluorowanie wody i fluoroza     250
  
  15.1. Fluor i jego związki     250
  15.2. Fluoroza i ochronne działanie fluoru przed próchnicą     251
  15.3. Związki fluoru dozowane do wody     254
  15.4. Systemy fluorowania wody     254
  
  Literatura     256
  Skorowidz     279
RozwińZwiń