X

  Ogólny spis treści
  
  Szczegółowy spis treści / 7
  
  Adam Bartoszek: Kapitał ludzki w środowisku lokalnym — zarys założeń badawczych / 11
  
  Bożena Pactwa: Zasoby ludnościowe i procesy demograficzne wybranych miast peryferyjnych województwa śląskiego i opolskiego / 37
  
  Rafał Muster: Problemy aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy / 63
  
  Urszula Swadźba: Aktywność edukacyjna jako wyraz strategii lokalnych oraz innowacyjności zasobów ludzkich / 159
  
  Adam Bartoszek: Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych / 211
  
  Marek Dziewierski: Tożsamość miejsca a strategie adaptacyjne mieszkańców małych i średnich miast / 271
  
  Adam Bartoszek, Urszula Swadźba: Między rozwojem a peryferyjnością kapitału ludzkiego — wnioski o mobilności i jakości życia w środowisku lokalnym / 295
  
  O Autorach / 323
  Bibliografia / 327
  
  Summary / 339
  Peзюмe / 343
Aktywizacja edukacyjna i zawodowa mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych - 05 Edukacyjna i zawodowa ruchliwość mieszkańców a jakość życia w miastach peryferyjnych

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Socjologia miasta i wsi

ISBN-13

978-83-8012-532-2

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Przelew elektroniczny, płatny SMS

Ograniczenia sprzedaży

Uwaga! Brak możliwości zakupu z krajów Unii Europejskiej innych niż Polska.

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Adam Bartoszek, Urszula Swadźba
0.0 / 5 ( głosów)

Przepraszamy, z powodów technicznych pozycja chwilowo niedostępna.

Opis

Prezentowana książka jest owocem projektu badawczego dotyczącego następstw ruchliwości edukacyjnej i zawodowej dla jakości życia w miastach peryferyjnych. Badania terenowe – w których wykorzystano metodę sondażowo-porównawczą – przeprowadzono w Raciborzu i Lublińcu w województwie śląskim oraz w Nysie i Głogówku w województwie opolskim. Podstawą wyboru tych miast były trzy główne kryteria: położenie przestrzenne, obecność ludności rdzennie śląskiej i zróżnicowanie procesów migracji mieszkańców miast poza granice kraju; a także przekształcenia ich struktury gospodarczej z przemysłowej na postprzemysłową. Autorzy poszczególnych rozdziałów zaprezentowali kluczowe dane dla oceny zasobów i dynamiki kapitału ludzkiego w małych i średnich miastach.


Opracowanie Bożeny Pastwy stanowi próbę identyfikacji potencjału demograficznego i cech społeczno-kulturowych populacji badanych miast w okresie transformacji. Adam Bartoszek z kolei analizuje edukacyjną i społeczno-zawodową ruchliwość mieszkańców oraz członków elit lokalnych w powiązaniu z oceną warunków życia w swoim mieście. Urszula Swadźba poszukuje odpowiedzi na pytania o czynniki kształtujące aktywność edukacyjną w połączeniu ze strategiami lokalnymi oraz z innowacyjnością zasobów ludzkich z badanych gospodarstw domowych. Rafał Muster przedstawia diagnozę problemów aktywizacji kapitału ludzkiego na lokalnych rynkach pracy wraz z oceną instytucjonalnego oddziaływania na adaptację do ich potrzeb przez osoby bezrobotne i poszukujące zatrudnienia. Charakterystyka zakorzenienia badanych w przestrzeni społeczno-kulturowej prezentowana w kolejnym rozdziale przez Marka Dziewierskiego dopełnia obraz badanych miejscowości.


W końcowym rozdziale książki Adam Bartoszek i Urszula Swadźba podsumowują następstwa ruchliwości kapitału ludzkiego dla jakości życia w badanych miastach.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!