Embriologia medyczna ilustrowany podręcznik

Embriologia medyczna ilustrowany podręcznik

1 opinia

Format:

ibuk

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to nowe, oryginalne opracowanie podręcznika do embriologii. W sposób zwięzły i przystępny omówiono budowę i czynności układu rozrodczego żeńskiego i płciowego męskiego, embriogenezę, z uwzględnieniem wad wrodzonych, oraz organogenezę.
Forma tego podręcznika odbiega od dotychczas wydanych. Na jednej stronie znajduje się kolorowy schemat, a na drugiej - opis ilustrowanego zagadnienia. Kolorowe ryciny powinny ułatwić zrozumienie złożonych przekształceń morfologicznych, jakie zachodzą w zarodku i płodzie. Dodatkową pomocą jest zestaw 177 pytań wraz z odpowiedziami, które umożliwiają sprawdzenie stopnia przyswojenia wiedzy.
Publikacja jest przeznaczona dla studentów kierunków licencjackich akademii medycznych, jak: pielęgniarstwo, położnictwo, fizjoterapia, ratownictwo medyczne, a także kierunków uniwersyteckich, jak: biologia, pedagogika i psychologia.


Rok wydania2009
Liczba stron336
KategoriaInne
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-3337-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa    6
  
  1. Komórka płciowa męska – plemnik     15
    Budowa jądra     15
    Spermatocytogeneza     15
    Regulacja hormonalna czynności jądra     16
    Czynniki wpływające na aktywność plemnikotwórczą jąder     18
    Nasienie     18
  
  2. Komórka płciowa żeńska – komórka jajowa     20
    Budowa jajnika     20
    Oogeneza     20
    Regulacja hormonalna czynności jajnika     22
  
  3. Żeński cykl płciowy     24
    Cykl jajnikowy     24
      Stadium pęcherzykowe     24
      Jajeczkowanie (owulacja)     26
      Ciałko żółte     28
    Cykl miesiączkowy     28
      Faza złuszczania (miesiączka)     28
      Faza wzrostu     28
      Faza wydzielnicza     29
      Menopauza     29
      Zespół napięcia przedmiesiączkowego     29
  
  4. Zapłodnienie     30
    Zaplemnienie     30
    Kapacytacja     30
    Etapy zapłodnienia     32
    Polispermia     34
    Zapłodnienie poza ustrojem kobiety – zapłodnienie in vitro     34
      Techniki wspomaganego rozrodu    34
  
  5. Pierwszy tydzień rozwoju     38
    Bruzdkowanie     38
    Powstawanie blastocysty     38
    Zagnieżdżanie     40
      Nieprawidłowe miejsca zagnieżdżenia     42
      Nieprawidłowy wzrost trofoblastu     42
      Hamowanie procesu zagnieżdżania     42
  
  6. Drugi i trzeci tydzień rozwoju     44
    Różnicowanie się trofoblastu     44
    Powstawanie dwulistkowej tarczy zarodkowej     46
    Powstawanie trzylistkowej tarczy zarodkowej     46
    Powstawanie owodni, pęcherzyka żółtkowego, kosmówki i omoczni     48
      Owodnia     48
      Pęcherzyk żółtkowy     48
      Rozwój kosmówki i doczesnej     48
      Omocznia     50
    Mezoderma wewnątrzzarodkowa     50
    Endoderma     52
    Ektoderma     52
    Samoistne poronienie zarodka     54
    Fałdowanie się zarodka     56
  
  7. Łożysko     58
    Budowa i czynność łożyska     58
    Sznur pępowinowy (pępowina)     60
    Zaburzenia w rozwoju łożyska i sznura pępowinowego     62
      Wady łożyska     62
      Wady sznura pępowinowego     62
  
  8. Ciąża mnoga     64
    Bliźnięta dwuzygotyczne     64
    Bliźnięta jednozygotyczne     66
    Chimery     66
    Ciąże trojacze i powyżej     66
  
  9. Określanie czasu trwania ciąży oraz wieku zarodka (płodu)     68
    Określanie czasu trwania ciąży i terminu porodu     68
    Określanie wieku zarodka (płodu)     68
    Zmiany macicy w przebiegu ciąży     70
    Poród |     72
  
  10. Wady wrodzone     74
    Informacje podstawowe     74
    Wady wrodzone wywołane czynnikami genetycznymi     76
      Uszkodzenia (mutacje) pojedynczego genu     76
      Dziedziczenie mitochondrialne     77
      Aberracje chromosomowe     77
      Dziedziczenie wieloczynnikowe     80
    Wady wrodzone wywołane czynnikami środowiskowymi     81
      Krytyczny okres embriogenezy     82
      Dawka teratogenu     82
      Genotyp zarodka     82
    Czynniki teratogenne dla człowieka     84
      Chemiczne czynniki teratogenne     86
      Infekcyjne czynniki teratogenne     90
      Fizyczne czynniki teratogenne     92
      Mechaniczne czynniki teratogenne     92
      Środowiskowe czynniki teratogenne     93
      Pokarmowe czynniki teratogenne     93
      Matczyne czynniki teratogenne     93
  
  11. Diagnostyka prenatalna     94
    Diagnostyka przedimplantacyjna     94
    Diagnostyka postimplantacyjna     95
      Techniki nieinwazyjne     95
      Techniki inwazyjne     95
      Inne techniki diagnostyczne     96
    Wskazania do wykonania diagnostyki prenatalnej     96
    Zabiegi operacyjne na płodzie     98
    α-Fetoproteina     98
    Acetylocholinesteraza     98
  
  12. Jamy ciała i błony surowicze. Przepona    99
    Powstawanie jam ciała     99
    Rozwój przepony     102
    Torba sieciowa i krezka grzbietowa żołądka     103
    Krezki i jama brzuszna     104
      Krezka pierwotna     104
      Krezka brzuszna     104
      Krezka grzbietowa     106
    Zaburzenia w rozwoju przepony, jam ciała i krezek     106
  
  13. Narząd gardłowy. Głowa i okolica szyi     108
    Rozwój narządu gardłowego     108
      Łuki gardłowe     108
      Kieszonki gardłowe     110
      Bruzdy gardłowe     112
      Błony gardłowe     112
    Rozwój tarczycy     112
    Język     114
    Ślinianki     114
    Twarz     116
      Jamy nosowe     116
      Podniebienie     118
    Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego, głowy i okolicy szyi    118
      Zaburzenia w rozwoju narządu gardłowego     118
      Zaburzenia w rozwoju języka     120
      Zaburzenia w rozwoju tarczycy     120
      Zaburzenia w rozwoju twarzy i podniebienia     120
  
  14. Układ oddechowy     123
    Rozwój krtani, tchawicy, oskrzeli i płuc     123
    Zaburzenia w rozwoju układu oddechowego     126
  
  15. Układ pokarmowy     128
    Jelito przednie     128
      Przełyk     130
      Żołądek     130
      Dwunastnica     130
      Wątroba i pęcherzyk żółciowy     130
      Trzustka     130
      Śledziona     131
    Jelito środkowe     131
    Jelito tylne     132
    Zaburzenia w rozwoju przewodu pokarmowego     134
      Wady jelita przedniego     134
      Wady jelita środkowego     134
      Wady jelita tylnego     136
  
  16. Układ moczowo-płciowy     137
    Układ moczowy     137
      Nerka i moczowód     137
      Pęcherz moczowy i cewka moczowa     140
      Gruczoł krokowy (stercz, prostata)     142
    Układ płciowy     142
      Gonady     142
      Narządy płciowe wewnętrzne – przewody płciowe     144
      Narządy płciowe zewnętrzne     146
      Zstępowanie jąder     148
    Zaburzenia rozwojowe układu moczowo-płciowego     148
      Wady układu moczowego     148
      Wady układu płciowego     150
  
  17. Układ sercowo-naczyniowy     154
    Rozwój serca     154
      Powstawanie pętli sercowej     156
      Podział kanału przedsionkowo-komorowego, pierwotnego przedsionka i pierwotnej komory     158
      Zatoka żylna     158
      Pierwotna żyła płucna i lewy przedsionek     159
      Podział pierwotnej komory, opuszki serca i pnia tętniczego     159
      Układ przewodzący serca     160
    Układ tętniczy     160
      Łuki aorty     160
    Układ żylny    162
      Żyły żółtkowe (żółtkowo-jelitowe)     162
      Żyły pępowinowe (pępowinowo-omoczniowe)     164
      Żyły zasadnicze     164
    Układ chłonny    164
    Układ krążenia płodu i noworodka     165
      Krążenie płodowe     165
      Zmiany w krążeniu w czasie porodu     165
    Zaburzenia w rozwoju układu sercowo-naczyniowego     168
      Wady serca i dużych naczyń krwionośnych     168
      Wady łuku aorty     170
      Wady układu żylnego     170
      Wady układu chłonnego     170
  
  18. Krew     171
    Hematopoeza     174
    Zaburzenia związane z hematopoezą oraz rozwojem odporności    174
      Konflikt matczyno-płodowy     174
      Niedokrwistość sierpowatokrwinkowa     176
      Talasemia     177
      Wrodzone zaburzenia układu odpornościowego     177
  
  19. Układ nerwowy     178
    Powstawanie pęcherzyków mózgowych     180
    Układ nerwowy ośrodkowy     182
      Rdzeń kręgowy     182
      Mielinizacja włókien nerwowych     182
      Opony     186
      Mózgowie     186
      Spoidła mózgowe     192
    Układ nerwowy obwodowy     193
      Nerwy czaszkowe     193
    Układ nerwowy autonomiczny    193
      Układ nerwowy współczulny     193
      Układ nerwowy przywspółczulny     194
    Zaburzenia w rozwoju układu nerwowego     196
      Wady ośrodkowego układu nerwowego     196
      Wady gruczołu nadnerczowego     199
  
  20. Oko     200
    Rozwój narządu wzroku     200
      Siatkówka     202
      Tęczówka     202
      Ciało rzęskowe     202
      Soczewka     204
      Ciało szkliste     204
      Rogówka     204
      Komora przednia i tylna gałki ocznej     204
      Mięśnie zewnętrzne oka     204
      Powieki     204
      Gruczoły łzowe     204
    Wady wrodzone narządu wzroku    206
  
  21. Ucho – narząd słuchu i równowagi     207
    Ucho zewnętrzne     207
    Ucho środkowe     210
    Ucho wewnętrzne     210
      Błędnik błoniasty i kostny     210
    Wady wrodzone narządu słuchu i równowagi     212
  
  22. Układ szkieletowy     213
    Rozwój kości     213
      Kostnienie na podłożu błoniastym     213
      Kostnienie na podłożu chrzęstnym     214
    Czaszka     216
    Kręgosłup     218
    Żebra i mostek     220
    Rozwój kości obręczy kończyny górnej, obręczy kończyny dolnej oraz kończyn     220
    Wady wrodzone układu szkieletowego     220
      Wady czaszki     220
      Wady kręgosłupa     222
      Wady klatki piersiowej     222
      Uogólnione wady układu szkieletowego     224
  
  23. Układ mięśniowy     225
    Rozwój mięśni     225
    Zaburzenia rozwojowe mięśni     228
  
  24. Kończyny     231
    Rozwój kończyn     231
    Dermatomy a skórne unerwienie kończyn     234
    Zaburzenia w rozwoju kończyn     234
      Najczęściej występujące wady     234
  
  25. Powłoka wspólna     237
    Skóra     237
      Naskórek     237
      Skóra właściwa     238
    Włosy     240
    Paznokcie     242
    Gruczoły łojowe     242
    Gruczoły potowe     242
    Gruczoły sutkowe     244
    Zaburzenia w rozwoju powłoki wspólnej     246
      Wady wrodzone skóry     246
      Wady wrodzone włosów     248
      Wady wrodzone paznokci     248
      Wady wrodzone gruczołu sutkowego    248
  
  26. Zęby     249
    Rozwój zębów     249
    Wady wrodzone zębów     250
  
  27. Genetyczne i molekularne podstawy rozwoju     253
    Struktura DNA, gen i genom     253
    Odczytywanie informacji genetycznej    254
    Indukcja i powstawanie narządów     258
    Molekuły sygnałowe     259
      Geny HOX i homeobiałka     259
      Transformujący czynnik wzrostu typu β (TGFβ)     259
      Fibroblastyczny czynnik wzrostu (FGF)     260
      Białka WNT     260
      Białka HH – hedgehog     260
    Molekularny szlak przekazywania (transdukcji) sygnału     260
      System sygnalizacyjny Delta-Notch     262
  
   28. Klonowanie     270
    Klonowanie zarodkowe     271
    Klonowanie somatyczne     271
    Zwierzęta transgeniczne     274
    Klonowanie terapeutyczne     276
    Uwagi końcowe     278
  
  Pytania i odpowiedzi     280
  Skorowidz     325
  
RozwińZwiń