Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe

Innowacje – strategie techniczne i rozwojowe

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

17,85

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Innowacyjność jest dziedziną działalności społecznej i gospodarczej wymagającą niezwykle szerokiej wiedzy i intuicji. Wymaga bowiem nie tylko orientacji we współczesnych osiągnięciach nauki, które wróżą rewolucyjne zmiany, oraz w całym szeregu przełomowych technologii, ale również znajomości rynku i głębokiej wiedzy z zakresu ekonomii.

W książce, poza strategiami technicznym przedsiębiorstw, oddzielną część poświęcono innowacyjności społeczeństwa i odgrywającemu w tym zakresie główną rolę systemowi kształcenia uniwersyteckiego i roli współczesnego uniwersytetu zajmującego kluczową pozycję jako miejsca wytwarzania wiedzy i inkubatora nowych idei, przy tym lokalnie dostępnego. Społeczeństwa lokalne w swych strategiach mogą w pełni wykorzystać wynikające z tego możliwości.

Zamierzeniem autorów było zapoznanie Czytelnika ze strategiami technicznymi uprawianymi na szczeblu przedsiębiorstw lub korporacji oraz programami innowacyjnymi regionów, a także z aktualnymi prognozami rozwoju technologii. Prognozy są bowiem podstawą kształtowania wszelkich strategii pozwalających typować cele rozwoju, niesprzeczne ze spodziewanym rozwojem technologii.


Liczba stron292
WydawcaOficyna Wydawnicza Politechniki Wrocławskiej
ISBN-13978-83-7493-670-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od autorów     13
  
  Część 1. Innowacyjność i strategie firm     17
  
  Rozdział 1. Technologiczne i gospodarcze dziedzictwo XX wieku     19
  
  1.1. Wielkoprzemysłowa produkcja masowa i produkcja odchudzana     20
  1.2. Systemy komputerowe i internet     24
  1.3. Warunki życia w „globalnej wiosce”     27
  Literatura     29
  
  Rozdział 2. Strategie techniczne     31
  
  2.1. Zarządzanie zasobami wiedzy     32
  2.2. Kształtowanie kompetencji firmy     35
  2.3. Miary strategii technicznej     41
  2.3.1. Intensywność badań i prac rozwojowych     42
  2.3.2. Działalność badawcza i rozwojowa a inwestycje produkcyjne     43
  2.3.3. Intensywność badań podstawowych     45
  2.3.4. Sprzedaż nowych produktów jako miara innowacyjności     46
  2.3.5. Oszczędność w procesach technologicznych     46
  2.3.6. Aktywność patentowa     46
  2.3.7. Średni koszt wynalazku (ŚKW)     48
  2.4. Patenty jako miara statusu firmy     49
  Literatura     52
  
  Rozdział 3. Przedsiębiorczość i strategie rozwoju technicznego małych firm     55
  
  3.1. Rola małych firm w gospodarce krajόw uprzemysłowionych     55
  3.2. Rola małych firm w Polsce     58
  3.3. Wpływ małych firm na rozwój techniki     59
  3.4. Strategie rozwoju technicznego małych firm     60
  3.5. Taksonomia małych firm w dziedzinie wysokich technologii (high-tech)     63
  3.6. Rola małych firm w rozwoju gospodarczym regionów: innowacyjność i przedsiębiorczość    66
  Literatura     73
  
  Rozdział 4. Programy B & R a strategia techniczna     75
  
  4.1. Ewolucja zarządzania działalnością B & R w przemyśle     75
  4.2. Mapy rozwoju produktów i procesów technologicznych     78
  4.3. Dynamika rynku a programy B & R     80
  4.4. Projekty rozwojowe: Opracowania nowych produktów/procesów     82
  4.5. Programy B & R dla pościgu technologicznego     85
  4.6. Wpływ programów rządowych na B & R w przemyśle     88
  Literatura     89
  
  Rozdział 5. Innowacje otwarte i sieci innowacyjne     91
  
  5.1. Model innowacji otwartej     91
  5.2. Program „Połączenie i Rozwój”: Przykład systemu innowacji otwartej w przemyśle produktów konsumpcyjnych     94
  5.3. Brokerzy innowacji     97
  5.4. „Innowacyjny Jam”: Przykład innowacji otwartej w przemyśle komputerowym     99
  5.5. Otwarty kod źródłowy: Przykład innowacji otwartej w dziedzinie software’u     101
  5.6. Sieci innowacyjne o zasięgu globalnym     103
  5.6.1. Sieci innowacyjne wewnątrz firmy     104
  5.6.2. Sieci innowacyjne międzyfirmowe (inter-firm networks)     109
  5.6.3. Międzyrządowe projekty i programy B & R jako sieci innowacyjne     114
  Literatura     116
  
  Część 2. Potencjał innowacyjny i rola systemu edukacji    119
  
  Rozdział 6. Czynniki wzrostu innowacyjności     121
  
  6.1. Mechanizmy innowacyjne współczesnej gospodarki     122
  6.2. System edukacji, a kultura i innowacyjność społeczeństwa     124
  Literatura     126
  
  Rozdział 7. Rola wykształcenia wyższego i uniwersyteckich badań naukowych     129
  
  7.1. Model uniwersytetu przyszłości     129
  7.2. Pozycja Polski w sferze edukacji i badań naukowych     134
  Literatura     144
  
  Rozdział 8. Zapowiedź programów przemian w systemie badań i edukacji w Polsce     147
  
  8.1. Przemiany wymuszane z zewnątrz     147
  8.2. Programy przemian     151
  8.3. Realność programów przemian     153
  Literatura     156
  
  Część 3. Polityka innowacyjna krajów i regionów     157
  
  Rozdział 9. Polityka innowacyjna i techniczna Unii Europejskiej     159
  
  9.1. Kontekst historyczny kształtowania polityki naukowej państw europejskich     159
  9.2. Światowa czołówka w prowadzeniu badań naukowych i prac rozwojowych oraz pozycja Unii Europejskiej     160
  9.3. Polityka Unii Europejskiej     168
  9.3.1. Patentowanie wynalazków w Unii Europejskiej     172
  9.3.2. Strategia Lizbońska     173
  9.3.3. Polityka UE wobec regionów – regionalne strategie rozwojowe     174
  Literatura     175
  
  Rozdział 10. Polityka innowacyjna USA     177
  
  10.1. Kontekst historyczno-prawny     178
  10.2. Wydatki na B & R     180
  10.3. Rządowe wsparcie dla B & R w dziedzinie nowo powstających technologii     184
  10.4. Polityka innowacyjna wobec małych i średnich firm     185
  10.5. Ochrona własności intelektualnej     187
  10.6. Nowe oceny i inicjatywy dotyczące polityki naukowej     191
  Literatura     194
  
  Rozdział 11. Polityka innowacyjna Japonii     197
  
  11.1. Historyczne i kulturowe uwarunkowania japońskiej polityki innowacyjnej     198
  11.2. Założenia polityki naukowo-technicznej państwa i plany działalności innowacyjnej     203
  11.3. Wydatki na B & R     206
  11.4. Próby stymulowania innowacyjności i nowe inicjatywy w sferze polityki innowacyjnej     208
  11.5. Uniwersytety i instytuty badawcze     209
  11.6. Małe i średnie przedsiębiorstwa     210
  11.7. Współpraca przemysłu z uniwersytetami i nowe struktury przemysłowe     211
  Literatura     214
  
  Część 4. Projekty innowacyjne    217
  
  Rozdział 12. Racjonalne podstawy strategii technicznych     219
  
  12.1. Racjonalne podstawy przewidywań nowych technologii     219
  12.2. Konkurencyjność technologiczna producentów     223
  12.2.1. Producent uzależniający rozwój od prac własnych     224
  12.2.2. Producent uzależniający rozwój od zakupu licencji     225
  12.3. Przewidywanie przyszłych generacji technologicznych – formułowanie hipotez prognostycznych     225
  12.4. Strategiczne i operacyjne zarządzanie procesami innowacyjnymi     231
  Literatura     233
  
  Rozdział 13. Metody prognozowania     235
  
  13.1. Prognozy rozwoju technologii     236
  13.1.1. Technika uzgadniania stanowisk w Metodzie Delfickiej     236
  13.1.2. Opracowanie danych ankietowych     237
  13.1.3. Dobór ekspertów i ich klasyfikacja     239
  13.1.4. Dodatkowe informacje zbierane drogą ankietową     240
  13.2. Prognozy globalne – działalność Klubu Rzymskiego     242
  13.3. Działalność prognostyczna w Polsce     245
  13.4. Zalety prowadzenia własnego rozeznania prognostycznego     245
  13.5. Tak zwany foresight     246
  Literatura     248
  
  Rozdział 14. Przewidywany rozwój technologii     251
  
  14.1. Siły sprawcze rozwoju technologii     252
  14.2. Główne kierunki przemian technologicznych     257
  14.3. Prognozy dla rolnictwa i hodowli     260
  14.4. Szanse rozwoju osobistej produkcji (Personal Production)     264
  14.5. Realizacja programów społecznych według prognozy japońskiej z 2010 roku [13]     265
  14.6. Szanse realizacji innowacji przez głównych partnerów i ocena spełnienia prognoz japońskich     267
  Literatura     269
  
  Rozdział 15. Strategie rozwoju regionalnego – regionalny foresight     271
  
  15.1. Infrastruktura innowacyjna regionu     276
  15.2. Realizacja strategii regionalnej     277
  15.3. Wskaźniki ocen     278
  15.4. Metoda opracowania strategii według NISTEP i Tekes     281
  Literatura     283
  
  Rozdział 16. Ocena projektów     285
  
  16.1. Ocena technologii     285
  16.2. Analiza projektów badań     287
  16.3. Ocena projektów     289
  Literatura     290
  
  Streszczenie w j. angielskim     291
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia