Stany nagłe w psychiatrii

Podręcznik psychiatrii ratunkowej

2 oceny

Autor:

Peter Neu

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

95,40  159,00

Format: mobi, epub

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

95,40159,00

cena zawiera podatek VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik został napisany przez zespół specjalistów i praktyków z różnych dziedzin: psychiatrii, neuropsychiatrii, psychologii, psychoterapii i psychiatrii sądowej. Każdy z rozdziałów zaczyna się zwięzłym opisem przypadku tematycznie z nim związanym, często z komentarzem autora wskazującym istotne dla diagnozy i dalszego postępowania elementy. Treść książki oparta jest na własnych doświadczeniach klinicznych autorów oraz aktualnym piśmiennictwie. W rozdziałach 1-14 opisano zasady postępowania o określonych przypadkach, dalsze rozdziały poświęcone są psychoterapii, psychoedukacji na przykładzie schizofrenii, zagadnieniom prawnym, medycznym aspektom decyzji terapeutycznych, postępowaniu z pacjentem agresywnym, przymusowi bezpośredniemu oraz organizacji oddziału ostrych przyjęć. Całość napisana w zwięzły i jasny sposób, co ułatwia przyswojenie zawartej w publikacji wiedzy.
Książka będzie szczególnie przydatna w codziennej praktyce psychiatrów, psychologów, pielęgniarek psychiatrycznych, ratowników medycznych i pracowników socjalnych. Będzie również cennym źródłem informacji dla organizatorów psychiatrycznej służby zdrowia.


Rok wydania2013
Liczba stron312
KategoriaPsychiatria
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-5117-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY


PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do wydania Polskiego IV
  Wstęp VIV
  Objawy ostre    1
  1. Ostre pobudzenie Peter Neu    3
  1.1. Diagnostyka    4
  1.2. Leczenie zorientowane na przyczynę     6
  1.2.1. Majaczenie i zatrucia    6
  1.2.2. Schizofrenia    8
  1.2.3. Mania    9
  1.2.4. Zaburzenia osobowości    10
  
  2. Mutyzm, osłupienie, dysocjacja Peter Neu     11
  2.1. Przyczyny    12
  2.2. Diagnostyka i terapia     12
  
  3. Myśli i zamiary samobójcze Stefan Röpke    18
  3.1. Ocena ryzyka samobójstwa     19
  3.1.1. Technika oceny ryzyka samobójstwa     19
  3.1.2. Ewaluacja zachowań samobójczych z przeszłości    21
  3.1.3. Inne czynniki ryzyka     21
  3.2. Przyporządkowanie do choroby podstawowej     23
  3.2.1. Zespół depresyjny    24
  3.2.2. Zespoły psychotyczne    24
  3.2.3. Niestabilność afektywna, napięcie i silne emocje negatywne     25
  3.2.4. Kontekst sytuacji     26
  3.2.5. Podwójne diagnozy    27
  3.2.6. Inne problemy istotne klinicznie     28
  3.3. Wypisać do domu czy przyjąć na leczenie stacjonarne?    28
  3.3.1. Skierowanie do leczenia ambulatoryjnego     29
  3.3.2. Ogólne wskazówki dotyczące przyjęcia na pobyt stacjonarny     29
  3.3.3. Umieszczenie w zakładzie według Psychisch-Kranken-Gesetz (niemiecki odpowiednik ustawy o ochronie zdrowia psychicznego)     30
  3.3.4. Postępowanie w zależności od zdolności mediacji     31
  3.4. Terapia farmakologiczna i niefarmakologiczna    32
  3.4.1. Tendencje samobójcze a epizod depresyjny    32
  3.4.2. Ryzyko samobójstwa a intoksykacja alkoholem     33
  3.4.3. Ryzyko samobójstwa a zaburzenia psychotyczne    33
  3.4.4. Ryzyko samobójstwa a zaburzenia regulacji emocji     34
  3.4.5. Ogólne strategie psychoterapeutyczne     35
  
  4. Zespoły majaczeniowe Friedel M. Reischies    37
  4.1. Proces diagnostyczny    38
  4.1.1. Rozpoznanie różnicowe na poziomie objawów     39
  4.1.2. Rozpoznanie różnicowe na poziomie zespołów     41
  4.1.3. Określenie tła etiologicznego    43
  4.1.4. Obserwacja przebiegu majaczenia     45
  4.2. Leczenie     45
  4.2.1. Plan postępowania i leczenie przyczynowe    45
  4.2.2. Leczenie objawowe     46
  
  5. Lęk Peter Neu    50
  5.1. Proces diagnostyczny     51
  5.2. Charakterystyka obrazu klinicznego w poszczególnych jednostkach chorobowych     52
  5.2.1. Depresja     52
  5.2.2. Zaburzenia lękowe     53
  5.2.3. Zaburzenia psychotyczne    53
  5.2.4. Nadużywanie substancji psychoaktywnych     54
  5.2.5. Otępienie     54
  5.2.6. Ostra reakcja na stres i zaburzenie stresowe pourazowe    55
  5.2.7. Zaburzenia osobowości    55
  5.3. Leczenie     56
  
  Szczególne obrazy kliniczne chorób    59
  
  6. Schizofrenia Peter Neu     61
  6.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny    61
  6.2. Leczenie farmakologiczne    65
  6.2.1. Substancje do podania pozajelitowego    65
  6.2.2. Substancje podawane doustnie    69
  6.2.3. Strategie zwiększające skuteczność leczenia oraz leczenie skojarzone    73
  6.3. Leczenie niefarmakologiczne     74
  6.3.1. Terapia przez kształtowanie otoczenia społecznego    75
  6.3.2. Praca socjalna     77
  6.3.3. Zajęcia ruchowe    78
  6.3.4. Terapia zajęciowa    78
  
  7. Intoksykacja i uzależnienie od substancji Sebastian Erbe    81
  7.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny    82
  7.1.1. Intoksykacja    82
  7.1.2. Zespół abstynencyjny    87
  7.1.3. Nadużywanie i uzależnienie    88
  7.2. Decyzje terapeutyczne oparte na obrazie klinicznym i zamierzonym celu    89
  7.3. Leczenie farmakologiczne    89
  7.3.1. Odstawienie alkoholu    90
  7.3.2. Odstawienie benzodiazepin     92
  7.3.3. Odstawienie opioidów     93
  7.3.4. Odstawienie innych substancji    95
  7.4. Leczenie niefarmakologiczne     95
  7.5. Terapia osób bliskich – współuzależnienie     97
  7.6. Współchorobowość     98
  
  8. Zaburzenia osobowości Stefan Röpke    101
  8.1. Proces diagnostyczny    102
  8.1.1. Zaburzenia osobowości – wiązka A     105
  8.1.2. Zaburzenia osobowości – wiązka B    106
  8.1.3. Zaburzenia osobowości – wiązka C     108
  8.1.4. Zaburzenia osobowości nieokreślone inaczej i zaburzenia mieszane    108
  8.1.5. Dalsza diagnostyka    108
  8.2. Leczenie farmakologiczne    110
  8.2.1. Zaburzenia osobowości – wiązka A     110
  8.2.2. Zaburzenia osobowości – wiązka B     110
  8.2.3. Zaburzenia osobowości – wiązka C     112
  8.3. Krótkoterminowe interwencje psychoterapeutyczne     112
  8.3.1. Skłonności samobójcze    113
  8.3.2. Samookaleczenie     116
  8.3.3. Intoksykacja    117
  8.3.4. Współwystępująca depresja     118
  8.4. Długoterminowa psychoterapia    118
  
  9. Mania Peter Neu    121
  9.1. Rozpoznanie i algorytm decyzyjny    122
  9.2. Leczenie farmakologiczne    124
  9.2.1. Substancje do podania pozajelitowego    124
  9.2.2. Substancje podawane doustnie    128
  9.2.3. Częste połączenia    130
  9.3. Leczenie pozafarmakologiczne    131
  
  10. Depresja Peter Neu    133
  10.1. Wskazania do leczenia na oddziale ratunkowym    134
  10.2. Terapia biologiczna    134
  10.2.1. Leki przeciwdepresyjne    134
  10.2.2. Leki o działaniu antysuicydalnym     135
  10.2.3. Leki przeciwpsychotyczne     135
  10.2.4. Terapia elektrowstrząsowa     136
  10.3. Leczenie niefarmakologiczne     136
  10.3.1. Nadzór     136
  10.3.2. Interwencje psychoterapeutyczne    137
  
  11. Otępienie Friedel M. Reischies    140
  11.1. Proces diagnostyczny     141
  11.1.1. Analiza psychopatologiczna i neuropsychologiczna     141
  11.1.2. Szczególne rozpoznania     146
  11.1.3. Rozpoznanie nozologiczne    147
  11.2. Leczenie     150
  11.2.1. Podstawa prawna     150
  11.2.2. Plan postępowania     150
  11.2.3. Leczenie farmakologiczne    152
  11.2.4. Leczenie niefarmakologiczne     154
  
  12. Urazy psychiczne Christine Knaevelsrud    156
  12.1. Klasyfikacja i częstość urazów psychicznych    157
  12.1.1. Faza ostra     158
  12.1.2. Ostre zaburzenie stresowe     159
  12.1.3. Ostre zaburzenie stresowe pourazowe (PTSD, zespół stresu pourazowego)    160
  12.2. Leczenie farmakologiczne     160
  12.3. Leczenie niefarmakologiczne     161
  12.3.1. Faza ostra     161
  12.3.2. Ostre zaburzenie stresowe    163
  12.3.3. Ostre zaburzenie stresowe pourazowe    165
  12.3.4. Dygresja: Grupy ryzyka – help the helper!    168
  
  13. Ciężarna z ostrą psychozą Peter Neu    170
  13.1. Kryteria przemawiające za lub przeciw farmakoterapii     171
  13.2. Leczenie farmakologiczne i terapia elektrowstrząsowa    173
  13.2.1. Typowe neuroleptyki     173
  13.2.2. Atypowe neuroleptyki    174
  13.2.3. Benzodiazepiny     175
  13.2.4. Leki stabilizujące nastrój     176
  13.2.5. Leki przeciwdepresyjne    177
  13.2.6. Terapia elektrowstrząsowa     178
  13.3. Leczenie niefarmakologiczne     179
  13.4. Okres poporodowy    179
  
  14. Złośliwy zespół neuroleptyczny, katatonia złośliwa i zespół serotoninowy Peter Neu    182
  14.1. Obraz kliniczny, patogeneza i patofizjologia     183
  14.1.1. Złośliwy zespół neuroleptyczny (ZZN)     183
  14.1.2. Katatonia złośliwa     184
  14.1.3. Zespół serotoninowy     185
  14.2. Diagnostyka i leczenie     186
  
  Psychoterapia i psychoedukacja    189
  
  15. Psychoterapia Peter Neu    191
  15.1. Specyfika psychoterapii na oddziale zajmującym się objawami ostrymi    192
  15.2. Interwencje w terapii behawioralnej    193
  15.2.1. Warunkowanie     193
  15.2.2. Plany wzmacniające zachowania     195
  15.2.3. Uczenie się przez obserwację     197
  15.2.4. Umowy dotyczące zachowania    197
  15.2.5. Tworzenie aktywności    198
  15.3. Związek terapeutyczny    199
  
  16. Psychoedukacja na przykładzie schizofrenii Katrin Körtner i Friederike Schmidt     204
  16.1. Przedmiot i struktura rozdziału     204
  16.2. Psychoedukacja w lecznictwie stacjonarnym     206
  16.2.1. Warunki prowadzenia psychoedukacji     206
  16.2.2. Podejście terapeutyczne do psychoedukacji     207
  16.2.3. Interaktywne kształtowanie sesji grupowej     208
  16.3. Główne tematy będące przedmiotem psychoedukacji     209
  16.3.1. Objawy     209
  16.3.2. Modele wyjaśniające koncepcję choroby     211
  16.3.3. Leczenie farmakologiczne    216
  16.3.4. Profilaktyka nawrotów, wczesne sygnały ostrzegawcze, plan działania w sytuacjach kryzysowych     219
  16.3.5. Aktywizacja zasobów     221
  16.3.6. Pozostałe tematy     223
  16.4. Radzenie sobie z trudnymi objawami i zachowaniami    225
  16.4.1. Brak wglądu w chorobę, dysfunkcjonalne lub psychotycznie zniekształcone koncepcje choroby    225
  16.4.2. Depresja, lęk, wstyd i poczucie małej wartości    227
  
  Sądowe i etyczne aspekty leczenia    231
  
  17. Sądowe aspekty leczenia objawów ostrych Steffen Lau     233
  17.1. Aspekty medyczno-prawne    234
  17.1.1. Obowiązek udzielenia opieki medycznej    234
  17.1.2. Obowiązek staranności    234
  17.1.3. Obowiązek prowadzenia dokumentacji     235
  17.1.4. Obowiązek umożliwienia wglądu w dokumentację    236
  17.1.5. Obowiązek zrozumiałego informowania    237
  17.2. Zasada opiniowania sądowo-psychiatrycznego    238
  17.3. Przymusowe leczenie     239
  17.3.1. Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami publiczno-prawnymi    239
  17.3.2. Umieszczenie pacjenta w szpitalu zgodnie z przepisami cywilno-prawnymi    241
  17.3.3. Zagrożenie własnego życia lub zdrowia     242
  17.3.4. Zagrożenie życia lub zdrowia innych osób    243
  17.3.5. Konieczność podjęcia leczenia     244
  17.4. Opieka     245
  17.5. Zdolność do czynności prawnych    246
  17.6. Zdolność do sporządzania testamentu     247
  17.7. Zdolność do prowadzenia pojazdów mechanicznych    248
  
  18. Medyczno-etyczne aspekty decyzji terapeutycznej Peter Neu     250
  18.1. Opis problemu     251
  18.2. Postępowanie     252
  18.2.1. Ocena rokowania     254
  18.2.2. Ocena niepożądanego wpływu leczenia     254
  18.2.3. Negatywne następstwa wynikające z zaniechania leczenia    256
  18.2.4. Konsekwencje decyzji terapeutycznej    256
  
  19. Agresja i deeskalacja Peter Neu    258
  19.1. Czynniki ryzyka wynikające z agresywnego zachowania     260
  19.1.1. Ataki agresji w przeszłości     260
  19.1.2. Spożycie alkoholu    260
  19.1.3. Zaburzenia osobowości    261
  19.1.4. Objawy pozytywne (psychotyczne)     261
  19.1.5. Płeć męska    262
  19.1.6. Zaburzenia metabolizmu serotoniny     262
  19.2. Środki zapobiegawcze wobec agresji    263
  19.3. Postępowanie przy wybuchu agresji     267
  19.4. Narzędzia do oceny zachowań agresywnych     268
  
  20. Unieruchomienie Peter Neu    270
  20.1. Przeprowadzenie unieruchomienia    272
  20.2. Dokumentacja     277
  20.3. Psychiczne obciążenie personelu     277
  20.4. Pomoc innych służb     279
  
  21. Struktury organizacyjne na oddziale zajmującym się objawami ostrymi Peter Neu    280
  21.1. Zamknięte drzwi – wyzwanie dla pacjentów i personelu     280
  21.2. Palenie     282
  21.3. Wyposażenie i zespół opieki medycznej    285
  Skorowidz     291
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia