Podstawy poznawcze procesu kształcenia - 02 Rozdz. 2, cz. 1. Miejsce i rola poznania w kształceniu: Ogólna charakterystyka ludzkiego poznania; Wartości poznawcze i ich funkcjonowanie w kształceniu; Społeczny wymiar wiedzy w kształceniu

-15%

Podstawy poznawcze procesu kształcenia - 02 Rozdz. 2, cz. 1. Miejsce i rola poznania w kształceniu: Ogólna charakterystyka ludzkiego poznania; Wartości poznawcze i ich funkcjonowanie w kształceniu; Społeczny wymiar wiedzy w kształceniu

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

2,12  2,49

Format: pdf

2,122,49

cena zawiera podatek VAT

W pracy przedstawiono podstawy poznawcze procesu kształcenia w aspekcie teoretycznym oraz praktycznym. Zaprezentowano stan wiedzy o procesie kształcenia w dydaktyce ogólnej. Poszukiwania badawcze skoncentrowano na podstawach poznawczych – niezbędnym, istniejącym w każdym procesie elemencie decydującym o przebiegu procesu kształcenia. W jego określeniu znaczenie ma związek ucznia będącego podmiotem z przedmiotem jego poznania. Odwołano się do uznawanych w dydaktyce aspektów poznania: aksjologicznego – decydującego o ukierunkowaniu procesu według wartości poznawczych, społecznego – wskazującego stosunek wiedzy do rzeczywistości, filozoficznego – opisującego właściwości świata i ich reprezentacje poznawcze, psychologicznego – określającego czynności indywidualnego poznawania. Przedstawiono teoretyczne i metodologiczne założenia badania podstaw poznawczych. Uzasadniono przeprowadzanie badań dwufazowo. W pierwszej, teoretycznej fazie zrekonstruowano rodzaje czynności ucznia oraz nauczycieli, cechy ich przedmiotu poznania oraz zamieszczono opis czynności poznawczych ujętych w psychologii i logice. W drugiej fazie badań – empirycznej – przedstawiono wyniki badań nad wykorzystaniem przekształcania wiedzy do opisu przebiegu procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej w gimnazjum. Opisano dominujące typy przekształcania wiedzy w praktyce edukacyjnej oraz ich związek ze zróżnicowaniem indywidualnych doświadczeń poznawczych uczniów. Przedstawiono sposób konstruowania teoretycznego modelu poznania oraz jego wykorzystanie do waloryzacji procesu kształcenia w praktyce edukacyjnej. Ukazano perspektywę badań nad podstawami poznawczymi procesu kształcenia.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-537-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

POLECAMY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  
  1. Zagadnienie procesu kształcenia w dydaktyce ogólnej /    11
  1.1. Ustalenia terminologiczne związane z procesem kształcenia /    11
  1.2. Proces kształcenia w perspektywie historycznej /    17
  1.3. Współczesne sposoby ujmowania procesu kształcenia /    24
  1.4. Współczesne tendencje badań nad procesem kształcenia /    43
  
  2. Miejsce i rola poznania w kształceniu /    55
  2.1. Ogólna charakterystyka ludzkiego poznania /    55
  2.2. Wartości poznawcze i ich funkcjonowanie w kształceniu /    62
  2.3. Społeczny wymiar wiedzy w kształceniu /    70
  2.3.1. Charakterystyka form wiedzy w socjologii wiedzy /    72
  2.3.2. Procesy zdobywania wiedzy w społeczeństwie /    74
  2.4. Filozoficzne założenia poznania w kształceniu /    80
  2.4.1. Wybrane aspekty wiedzy z epistemologii wykorzystywane w kształceniu /    81
  2.4.2. Zakresy wiedzy w epistemologii /    89
  2.4.3. Składniki wiedzy według koncepcji Michała Hempolińskiego /    95
  2.5. Indywidualny wymiar poznawania w kształceniu /    98
  2.5.1. Charakterystyka czynności poznawczych w kształceniu szkolnym /    100
  2.5.2. Czynności poznawcze w nabywaniu wiedzy /    107
  
  3. Teoretyczne i metodologiczne założenia badań podstaw poznawczych procesu kształcenia /    115
  
  4. Założenia teoretyczne i metodologiczne modelu poznania /    125
  4.1. Podział struktury procesu kształcenia /    128
  4.2. Typy wiedzy w procesie kształcenia /    131
  4.3. Przekazywanie wiedzy /    137
  4.4. Przetwarzanie wiedzy /    147
  4.5. Wykorzystanie wiedzy w praktyce /    153
  
  5. Metodologia badań empirycznych wykorzystania modelu poznania procesu kształcenia w praktyce szkół gimnazjalnych /    161
  5.1. Ogólne założenia problematyki badawczej /    161
  5.1.1. Problemy badawcze /    166
  5.1.2. Zmienne i ich wskaźniki /    167
  5.1.3. Zastosowane metody badawcze /    167
  5.1.4. Charakterystyka badanych osób /    171
  5.1.5. Organizacja i przebieg badania empirycznego /    172
  5.1.6. Charakterystyka zgromadzonego materiału /    173
  5.2. Analiza procesu kształcenia według projektu modelu poznania w praktyce szkół gimnazjalnych w świetle badań własnych /    174
  5.2.1. Zgodność stosunku poznawczego nauczycieli oraz uczniów w sytuacjach dydaktycznych /    175
  5.2.2. Zróżnicowanie typów przekształceń wiedzy w praktyce szkół gimnazjalnych /    183
  5.2.2.1. Przekazywanie wiedzy w procesie kształcenia /    185
  5.2.2.2. Przetwarzanie wiedzy w procesie kształcenia /    194
  5.2.2.3. Wykorzystywanie wiedzy /    199
  5.2.2.4. Częstotliwość występowania typów przekształcania wiedzy w gimnazjum /    205
  5.2.3. Doświadczenia poznawcze uczniów z lekcji /    207
  5.2.3.1. Składniki poznania w doświadczeniach uczniów /    207
  5.2.3.2. Zróżnicowanie doświadczeń poznawczych uczniów /    211
  5.2.4. Typy przekształceń wiedzy a doświadczenia poznawcze uczniów /    217
  5.2.5. Perspektywy badawcze: model przekształcania wiedzy w procesie kształcenia /    219
  
  Podsumowanie /    221
  
  Bibliografia /    227
  
  Summary /    243
  Zusammenfassung /    244
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia