Państwo i zmiana społeczna w koncepcjach amerykańskiej socjologii historycznej

1 opinia

Wydawca:

Nomos

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

23,02  28,78

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

23,0228,78

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Książka ta powinna stać się obowiązkową lekturą na studiach historycznych, gdzie nie przedstawia się ani autorów, których twórczość jest analizowana w książce, ani reprezentowanego przez nich podejścia do socjologii. […] Praca dostarcza użytecznego i kompetentnego przeglądu twórczości wybitnych socjologów historycznych. W ten sposób jest ona, niezależnie od intencji autora, ważną pozycją z historii myśli socjologicznej. Dostarcza też przeglądu problematyki, jaka wchodzi w orbitę socjologii historycznej.


Z recenzji prof. dra hab. Marcina Kuli


Socjologia historyczna to ważna i żywo rozwijająca się subdyscyplina socjologii. [...] W Polsce jest jeszcze słabo reprezentowana w środowisku socjologicznym, a nieco tylko mocniej wśród historyków. Już z tego powodu książka Łukasza Wojakowskiego wypełnia istotny brak na naszym rynku wydawniczym. [...] Nie jest jednak po prostu relacją o nowej dyscyplinie, ani podręcznikiem socjologii historycznej. Autor wybiera bowiem bardzo interesujący, aktualny i oryginalny klucz do swoich rozważań. Skupia się mianowicie na tym jak w perspektywie socjologii historycznej ujmowana jest instytucja państwa, jego geneza oraz społeczne funkcje.


Z recenzji prof. dra hab. Piotra Sztompki


Liczba stron275
WydawcaNomos
ISBN-13978-83-7688-297-0
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  ROZDZIAŁ I
  Geneza i rozwój amerykańskiej socjologii historycznej –
  stanowisko teoretyczne i podstawowa orientacja badawcza
  1. Wczesna socjologia i perspektywa historycystyczna     15
  2. Empiryczny prezentyzm w tradycji amerykańskich nauk społecznych     18
  3. Początki socjologii historycznej w Stanach Zjednoczonych –
  kontekst naukowy i kulturowy     21
  4. Pierwsza próba bilansu i typologia postaw badawczych    30
  5. Ciągłość czy zmiana paradygmatyczna – sytuacja współczesna
  w obszarze teorii     36
  6. Główne kierunki eksploracji i przedmiotowy zakres
  zainteresowań     39
  ROZDZIAŁ II
  Państwo jako przedmiot historiografii i myśli socjologicznej
  I. Przemiany modelu historiografii     45
  1. Wprowadzenie     45
  2. Przełom oświeceniowy     48
  3. Niemiecki historyzm i apogeum historii politycznej     52
  4. Nurty depolityzacji – szkoła durkheimowska, Karl Lamprecht,
  New History     56
  5. Annales     60
  II. Problematyka państwa w tradycji myśli socjologicznej     64
  1. Uwagi wstępne     64
  2. Perspektywa ewolucjonistyczna     67
  3. T eorie konfliktu i podboju     68
  4. Marksizm a teoria państwa     71
  5. T eorie elit     73
  6. Pragmatyzm i psychologizm     75
  7. Max Weber i socjologia polityczna     78
  8. Debata Miliband – Poulantzas     81
  9. Socjologiczne ujęcie nacjonalizmu i państwa narodowego     85
  10. Anthony Giddens     87
  11. Zakończenie     88
  ROZDZIAŁ III
  Barrington Moore Jr – państwo i społeczne źródła ewolucji ustrojowej
  (socjologia historyczna jako poszukiwanie wzorców przemian modernizacyjnych)
  I. Koncepcje Barringtona Moore’a wobec alternatywnych ujęć socjologicznych i prób weryfikacji historycznej     91
  1. Wprowadzenie     91
  2. T ezy Moore’a     94
  3. Stanowiska alternatywne     97
  4. John Stephens – weryfikacja historyczna modeli demokracji i autorytaryzmu     101
  5. John Stephens – ewolucja w kierunku systemu demokratycznego
  w Europie Zachodniej (1870–1939)     104
  6. Konkluzje dotyczące procesu demokratyzacji – ujęcia Moore’a i Stephensa     110
  7. Społeczna geneza autorytaryzmu     110
  8. Model autorytarny i konfrontacja historyczna (Włochy, Niemcy,
  Austria, Hiszpania)     113
  9. Geneza autorytaryzmu. Konkluzje teoretyczne  121
  II. Social Origins of Dictatorship and Democracy – państwo i wątki
  analizy instytucjonalnej w genezie demokracji  122
  1. Uwagi wprowadzające i wstępna próba generalizacji  122
  2. Przypadek angielski – zarys faktograficzny     126
  3. Anglia – instrumentacja władzy i państwowa reakcja
  instytucjonalna     132
  4. Francja – elementy faktograficzne     135
  5. Absolutyzm królewski i perspektywy ewolucji systemowej  140
  6. Stany Zjednoczone – wojna secesyjna jako odgórna rewolucja
  demokratyczna     142
  7. Przypadek amerykański – absencja władzy, czy państwo jako
  „wielki nieobecny”     148
  ROZDZIAŁ IV
  Liah Greenfeld: państwo – nacjonalizm – nowoczesność
  (socjologia historyczna w wariancie kulturowo-interpretatywnym)
  I. Teoretyczny kontekst interpretacji historycznej     153
  1. Wprowadzenie     153
  2. Nacjonalizm – definicja i podstawowa typologia  156
  3. Stanowisko w debacie nad genezą modernizacji     161
  4. W poszukiwaniu narodowej genealogii form ustrojowych –
  uzasadnienie projektu badawczego „Nationalism”  163
  II. Nacjonalizm obywatelski w wariancie indywidualistycznym i kolektywistycznym. Źródła demokracji (Anglia, Francja, Stany Zjednoczone)     165
  1. Anglia – pierwsza rewolucja narodowa     165
  1.1. Dyskontynuacja jako podstawowy wyznacznik sytuacji
  społecznej w Anglii przełomu XV i XVI w.: nowe państwo, nowa religia, nowa elita – źródła anomii     166
  1.2. Analiza socjolingwistyczna. Przemiany relacji państwo –
  społeczeństwo obywatelskie w nowym języku debaty publicznej  169
  2. Francja – państwo i naród w perspektywie długiego trwania.
  Trzy identyfikacje i kolektywizm obywatelski  174
  2.1. Prenarodowe formy francuskiej identyfikacji. Królestwo Francji,
  jako społeczność quasi-eklezjalna     175
  2.2. Wiek XVI – zerwanie ciągłości i poszukiwanie wzorca kontynuacji     178
  2.3. Nowa integracja – antynomie doktryny królewskiego
  absolutyzmu     179
  2.4. Powstanie francuskiej świadomości narodowej i jej
  polityczne implikacje  181
  2.5. Aspekty trwałości w transmisji monarchia – naród     185
  3. Stany Zjednoczone – nacjonalizm obywatelsko-indywidualistyczny w
  wersji udoskonalonej     187
  3.1. Źródła państwowości amerykańskiej. Etap kolonialny
  i wojna o niepodległość     189
  3.2. Dylematy jedności państwowej     193
  ROZDZIAŁ V
  Michael Mann – państwo w strukturze „sieci władzy społecznej”
  (socjologia historyczna jako teoria cywilizacji)
  I. Podstawy stanowiska teoretycznego     199
  1. Wprowadzenie     199
  2. Główne pojęcia     203
  3. Koncepcja władzy     208
  II. Analizy historyczne     212
  1. Wokół sporu o genezę państwa     212
  1.1. Kwestie teoretyczne i dane historyczno-antropologiczne  212
  1.2. Wczesne formy państwowe, rozwój i regres –
  egzemplifikacje historyczne     220
  1.3. Powstanie stratyfikacji, państwa i cywilizacji – procesy uniwersalne i unikalność zdarzeniowa     224
  1.4. Pierwotna organizacja polityczna w ramach cywilizacji
  wieloskładnikowej – ilustracja faktograficzna
  przedstawionych wątków teoretycznych     226
  1.5. Krytyka koncepcji orientalnego despotyzmu     229
  2. Państwo antyczne i nowoczesne – przykład generalizacji
  dotyczącej zjawisk występujących w historycznej makroskali  232
  Zako ńczenie
  Historyczno-socjologiczna koncepcja państwa
  1. Uwagi teoretyczne     247
  2. Autonomiczna władza państwa w ujęciu Michaela Manna     250
  Bibliografia     261
  Indeks osobowy     271
  Summary: The State and Social Change in the Theories
  of American Historical Sociology     275
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia