X

  Spis treści
  
  Wstęp / 7
  
  1. Praca zawodowa a życie rodzinne ― ujęcie teoretyczne / 11
  1.1. Praca i rozwój zawodowy / 11
  1.2. Praca a czas wolny / 22
  1.3. Mąż/żona, partner/partnerka, rodzina a praca zawodowa / 27
  
  2. Zawód wysokiego ryzyka / 39
  2.1. Określenie pojęcia zawodu wysokiego ryzyka / 39
  2.2. Konsekwencje uprawiania zawodu wysokiego ryzyka / 43
  2.3. Miejsce rodziny w życiu osób wykonujących zawody wysokiego ryzyka / 50
  
  3. Specyfika zawodu policjanta / 57
  3.1. Policjant w służbie społeczeństwu / 57
  3.2. Z historii policji i zawodu policjanta / 59
  3.3. Zasady działania policji w Polsce / 65
  3.4. Warunki wykonywania zawodu policjanta / 71
  3.4.1. Warunki stawiane kandydatom do służby w policji / 71
  3.4.2. Charakterystyka warunków pracy funkcjonariusza policji / 74
  3.4.3. Społeczno-ekonomiczne aspekty pracy w policji / 76
  
  4. Metodologia badań własnych / 81
  4.1. Cel badań / 81
  4.2. Pytania badawcze oraz hipotezy / 82
  4.3. Metody, techniki oraz narzędzia wykorzystane w badaniach / 83
  4.4. Zasady doboru próby badawczej i organizacja badań / 85
  4.5. Charakterystyka badanej próby / 85
  
  5. Funkcjonowanie rodzin policjantów a ich praca zawodowa ― badania własne / 93
  5.1. Miejsce pracy i rodziny w systemie wartości funkcjonariuszy policji / 94
  5.2. Związki małżeńskie i partnerskie policjantów / 106
  5.3. Dzieci w rodzinach i związkach policjantów / 116
  5.4. Czas spędzany z rodziną i czas wolny funkcjonariusza policji / 126
  5.5. Konflikty w rodzinie policjanta / 135
  5.6. Rozwody w małżeństwach mundurowych / 140
  5.7. Metody wychowawcze stosowane przez funkcjonariuszy policji / 149
  5.8. Przyjaciele i znajomi policjantów / 159
  5.9. Podsumowanie / 163
  
  Zakończenie / 167
  
  Bibliografia / 169
  
  Summary / 181
  Résumé / 182
Życie rodzinne w sferze zawodów wysokiego ryzyka (na przykładzie zawodu policjanta) - 05 Rozdz. 5, cz. 1. Funkcjonowanie rodzin policjantów a ich praca zawodowa — badania własne: Miejsce pracy...; Związki małżeńskie...; Dzieci...; Czas spędzany...
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Współczesne teorie socjologiczne

ISBN-13

978-83-8012-346-5

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,47 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

4,00

3,20

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Zagadnienie pracy ludzkiej i jej wpływu na życie rodzinne w ostatnich latach stało się tematem podejmowanym przez przedstawicieli różnych dziedzin nauki. Autorka, która jest socjologiem, również zajęła się problematyką zależności między pracą zawodową a życiem osobistym. Prezentowana książka ma na celu przedstawienie wpływu wykonywania zawodu wysokiego ryzyka na życie osobiste i rodzinne policjantów. W książce omówiono źródła teoretyczne, w których zostały nakreślone podstawowe zagadnienia związane z pracą ludzką, zawodem oraz rodziną. Opisane zostały również kwestie pracy zawodowej, ze szczególnym uwzględnieniem pracy funkcjonariuszy Policji w Polsce: historii oraz warunków społeczno-ekonomicznych. W części empirycznej pracy zostały zaprezentowane wyniki badań, jakie autorka przeprowadziła wśród funkcjonariuszy Policji, ich rodzin oraz osób z najbliższego otoczenia. Główne zagadnienia, na których skoncentrowała się autorka to: miejsce pracy i rodziny w systemie wartości policjantów, małżeństwa i rozwody policjantów, czas wolny i formy jego spędzania, czy też metody wychowawcze stosowane przez funkcjonariuszy Policji. Książka stanowi swoiste studium konsekwencji wykonywania zawodów wysokiego ryzyka dla życia osobistego i rodzinnego policjantów.


Artykuł o książce ukazał się w czasopiśmie „Gazeta Uniwersytecka UŚ” nr 7 (227) kwiecień 2015, s. 14–15 (Maria Sztuka: Stres w mundurze, artykuł dostępny pod adresem: gazeta.us.edu.pl).


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!