Paradoksy paryskiej „Kultury”. Wyd. 3. zm. i uzup.

Styl i tradycje myślenia politycznego

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,94  78,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

66,9478,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Monografia przedstawia genezę i ewolucję poglądów politycznych zespołu paryskiej „Kultury” w okresie od 1947 do 1980 roku. To już trzecie wydanie, zmienione kompozycyjnie, uaktualnione i poszerzone, dzięki czemu stanowi propozycję „kompleksową”, która daje odpowiedź na pytanie o fenomen „Kultury”. Autor dokonał próby periodyzacji działalności pisma, opierając się na kryteriach koncepcji ideowych wypracowanych na jego łamach. Prześledził zmiany programowe miesięcznika, starając się jednocześnie odnaleźć stałe cechy myślenia o polityce.


Autor wyróżnia sześć okresów w badanej historii ideowych poszukiwań „Kultury”:


1) najwcześniejsze lata powojenne – powstawanie miesięcznika;


2) lata 1950–1955 – zwrot ku Zachodowi;


3) lata 1955–1964 – opcja amerykańska i orientacja wschodnia;


4) lata 1960–1968 – dominacja orientacji wschodniej;


5) lata 1968–1980 – „Polityka na Kraj”;


6) charakterystyka myśli politycznej „Kultury”


Analizując poszczególne opcje polityczne, Autor zawsze wskazuje na ogólną orientację pisma – zamiennie to na Zachód, to na Wschód. W ramach każdej opcji redakcja „Kultury” próbowała zdefiniować konkretne i doraźne cele polityczne ze wskazaniem na ich potencjalnych realizatorów. Polityczne koncepcje „Kultury” podlegały częstym ewolucjom ze względu na zmiany sytuacji międzynarodowej i stosunków wewnętrznych w Polsce. Ten fakt jednak paradoksalnie nie zaszkodził pismu, a wręcz dopomógł w wypracowaniu trafnych koncepcji i skutecznych programów politycznego działania – na co wskazuje Autor.


(na podstawie opracowania Mikołaja Tyrchana: Lekcja „Kultury” zamieszczonego w „Przeglądzie Politycznym” 2006, nr 77)


Liczba stron552
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-492-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały

Paradoksy paryskiej „Kultury”. Wyd. 3. zm. i uzup.

 1. 01 Podstawowe wiadomości i założenia »
 2. 02 Część pierwsza: Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu ideologii i sojuszników (lata 1947-1950) - Szukanie wyjścia w sytuacji bez wyjścia »
 3. 03 Część pierwsza: Między Wschodem a Zachodem...: Rozdz. 3-5. Co z Europą?; USA – ostatnią deską ratunku; Cechy myślenia politycznego oraz zmiany w składzie współpracowników »
 4. 04 Część druga: Na zachodnim dworcu. Koncepcje, idee i opcje polityczne w latach 1950–1955 - Opcja amerykańska »
 5. 05 Część druga: Na zachodnim dworcu... - Rozdz. 7-8. Zjednoczenie Europy a koncepcje federacji Europy Środkowo-Wschodniej; Opcja niemiecka »
 6. 06 Część druga: Na zachodnim dworcu... - Rozdz. 9-10. Polityka polska; Przeobrażenia ideologiczne i przewartościowanie myślenia politycznego  »
 7. 07 Część trzecia: Gra na dwóch fortepianach (lata 1955-1964) - Rozdz. 11- 13. Opcja amerykańska; Koncepcje neutralizacyjne; Ewolucjonizm i opcja socjalistyczna »
 8. 08 Część trzecia: Gra na dwóch fortepianach... - Rozdz. 14-16. Orientacja wschodnia; Polityka polska, czyli koncert na kilku fortepianach; Zmiany dyskursu i stylu myślenia »
 9. 09 Część czwarta: "Program wschodni" (lata 1960–1968) - Rozdz. 17-18. Ewolucjonizm a orientacja zachodnia; Orientacja wschodnia »
 10. 10 Część czwarta: "Program wschodni" (lata 1960–1968) - "Polityka na Kraj" »
 11. 11 Część piąta: O demokratyzację i desowietyzację Europy Środkowo-Wschodniej (lata 1968-1980) - Rozdz. 20-21. Orientacja wschodnia; "Polityka na Kraj" »
 12. 12 Część szósta: Myśl polityczna "Kultury" - Rozdz. 22-23. "Polityka" – zanim powstała "Kultura"; "Kultura" a tradycja międzywojenna »
 13. 13 Część szósta: Myśl polityczna "Kultury" - Rozdz. 24-25. Dyskurs ideologiczny "Kultury"; Fenomen "Kultury" »
 14. 14 Apendyks; Bibliografia »

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Nieskromne uwagi o Paradoksach… i „giedroyciologii” /    11
  
  Podstawowe wiadomości i założenia /    25
  „Kultura” i Instytut Literacki /    25
  Stratyfikacja współpracowników /    29
  Instancja Nadawcy i „gospodarz” pisma /    37
  Uwagi metodologiczne /    40
  Periodyzacja i zasady kompozycyjne książki /    45
  
  CZĘŚĆ PIERWSZA
  Między Wschodem a Zachodem. W poszukiwaniu ideologii i sojuszników (lata 1947–1950)
  
  Szukanie wyjścia w sytuacji bez wyjścia /    51
  Kryzys moralny Zachodu /    51
  Ryszard Wraga – początki opcji amerykańskiej /    56
  Kryzys Europy Zachodniej według Andrzeja Bobkowskiego /    59
  Aleksander Janta-Połczyński – a może by tak z Rosją? /    62
  Zbigniew Florczak, czyli ambiwalencja doskonała /    67
  Studium Melchiora Wańkowicza /    73
  
  Co z Europą? /    82
  Imperium europejskie Fabre-Luce’a /    82
  Koncepcja „mniejszego zła” Raymonda Arona /    84
  Jan Ulatowski – prekursor „trzeciej drogi” /    87
  
  USA – ostatnią deską ratunku /    92
  Doktryna „jednego świata” Jamesa Burnhama /    92
  Zygmunt Nagórski Jr. i misja dziejowa USA /    96
  
  Cechy myślenia politycznego oraz zmiany w składzie współpracowników /    100
  
  CZĘŚĆ DRUGA
  Na zachodnim dworcu. Koncepcje, idee i opcje polityczne w latach 1950–1955
  
  Opcja amerykańska /    112
  Bezwarunkowa walka w imię sfederalizowanego świata /    112
  Korekta koncepcji po Manifeście Świata Zachodniego /    117
  Doktryna „wyzwolenia” /    119
  Kontynuacja linii konfrontacyjnej /    121
  Uwagi i wnioski /    131
  
  Zjednoczenie Europy a koncepcje federacji Europy Środkowo-Wschodniej /    139
  Wizja Paneuropy /    139
  Federacja Europy Środkowo-Wschodniej /    140
  „Zrzeczenie się” Wilna i Lwowa /    146
  „Wizja Jutra” i koncepcje federacyjne w kontekście historycznym /    152
  
  Opcja niemiecka /    156
  O normalizację stosunków polsko-niemieckich /    156
  Niemcy a federacja Europy Środkowo-Wschodniej /    159
  Na niemieckim „rowerze” /    163
  Między Mackiewiczem a Stempowskim – dwie skrajne strategie w ramach opcji niemieckiej /    170
  Wady i zalety opcji niemieckiej /    176
  
  Polityka polska /    179
  Imperatyw bezwarunkowej walki /    179
  Początki polityki krajowej /    181
  Strategie emigracyjne /    188
  
  Przeobrażenia ideologiczne i przewartościowanie myślenia politycznego /    195
  Przeobrażenia ideologiczne /    195
  Przewartościowanie myślenia politycznego /    204
  
  CZĘŚĆ TRZECIA
  Gra na dwóch fortepianach (lata 1955–1964)
  
  Opcja amerykańska /    221
  Krytyka polityki Waszyngtonu /    221
  O amerykański program środkowo-wschodnioeuropejski /    224
  Nowe ideologemy /    228
  
  Koncepcje neutralizacyjne /    231
  Neutralizacja ogólnoeuropejska /    231
  Koncepcja neutralizacji i federacji Europy Środkowo-Wschodniej a kwestia zjednoczenia Niemiec /    235
  Koncepcje pasa neutralnego – partytura „na dwa fortepiany” /    241
  Koncepcje Europy Środkowo-Wschodniej w latach 1955–1964 – podsumowanie /    247
  
  Ewolucjonizm i opcja socjalistyczna /    250
  Zdemokratyzowanie Wschodu przez socjalizm /    250
  „Trzecia droga” /    253
  Antykolonializm w funkcji ideologii wolnościowej /    255
  
  Orientacja wschodnia /    257
  Opcja rosyjska /    258
  
  Polityka polska, czyli koncert na kilku fortepianach /    263
  „Polityka na Kraj” i polityka „ogólnopolska” /    264
  Gomułka jako „zakładnik sytuacji” /    273
  „Polityka na Kraj” a Październik /    278
  Walka o „drugi etap” /    286
  „Kultura”, „odwilż” i Październik – podsumowanie /    290
  
  Zmiany dyskursu i stylu myślenia /    293
  Koniec ideologii czy zmiana ideologii? /    293
  Zmiany w miesięczniku /    304
  
  CZĘŚĆ CZWARTA
  „Program wschodni” (lata 1960–1968)
  
  Ewolucjonizm a orientacja zachodnia /    313
  Uzachodnienie Wschodu /    313
  Europeizacja bloku wschodniego – inicjatywy francuskie /    320
  O rozszerzenie partytury – opcja amerykańska w drugiej połowie lat sześćdziesiątych /    323
  
  Orientacja wschodnia /    325
  Liczenie na własne siły /    325
  Koncepcje dekolonizacyjne /    326
  Dobrowolna dekolonizacja albo nacjonalistyczny wybuch /    328
  Teoria geoideologii i Scylla rewizjonizmu /    331
  Zasada podwójnej hegemonii /    333
  Program rosyjski /    336
  Opcja rosyjska czy polski program wschodni? /    338
  Charybda narodowego komunizmu /    339
  „Wiosna ludów” /    341
  Wiosna praska /    346
  
  „Polityka na Kraj” /    351
  Wyzwolenie przez gospodarkę /    351
  Wyzwolenie przez ideologię /    358
  O porozumienie niepodległościowe /    363
  Stabilizacja w kraju i walka o wielopoglądowość /    367
  Kraj a program wschodni – druga połowa lat sześćdziesiątych /    371
  Podsumowanie rozdziału /    379
  
  CZĘŚĆ PIĄTA
  O demokratyzację i desowietyzację Europy Środkowo-Wschodniej (lata 1968–1980)
  
  Orientacja wschodnia /    386
  Porzucenie ewolucjonizmu /    386
  O radykalizację lewicy /    388
  Federacja Europy Środkowo-Wschodniej a ULB /    390
  
  „Polityka na Kraj” /    393
  Ewolucja czy rewolucja /    393
  O utworzenie lewicowej opozycji politycznej /    396
  Walka o uświadomienie demokratyczne społeczeństwa /    402
  W poszukiwaniu programu niepodległościowego /    409
  Konsens postrewizjonistyczno-niepodległościowy /    414
  Czas zbiorów /    416
  
  CZĘŚĆ SZÓSTA
  Myśl polityczna „Kultury”
  
  „Polityka” – zanim powstała „Kultura” /    425
  
  „Kultura” a tradycja międzywojenna /    429
  Myśl państwowotwórcza i idee federacyjne /    429
  „Kultura” a nurty ideowo-polityczne międzywojnia /    436
  „Kultura”, „Polityka” – konserwatyzm /    442
  Między romantyzmem a realizmem /    448
  
  Dyskurs ideologiczny „Kultury” /    457
  Racja państwowa /    457
  Niepodległość a demokracja /    458
  Solidaryzm /    461
  Aideologiczny socjalizm czy bezreligijne chrześcijaństwo /    464
  Podsumowanie rozdziału /    469
  
  Fenomen „Kultury” /    471
  
  Apendyks /    481
  Dlaczego „Kultura”? /    483
  W dolinie Dniestru – u podstaw federacyjnego myślenia „Kultury” /    501
  Polemiki /    510
  
  Bibliografia /    523
  Indeks osobowy /    537
  
  S u m m a r y /    543
  S a m m a n d r a g /    547
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia