X

  Treść
  
  Wstęp / 7
  
  Rozdział pierwszy
  Anonimowość transcendentalnej konstytucji świata w nastawieniu naturalnym
  Nastawienie naturalne jako anonimowy modus życia transcendentalnego / 19
  Kryzys jako trwanie transcendentalnej subiektywności w anonimowości / 28
  
  Rozdział drugi
  Fenomenologia jako przezwyciężenie przesądów nastawienia naturalnego
  Anonimowość transcendentalnej subiektywności a koncepcja filozofii jako ścisłej nauki / 41
  Zasada wszelkich zasad jako zasada oczywistości / 46
  Fenomenologiczne nastawienie jako przeciwne naturze ukierunkowanie / 55
  Konstytucja w przedtranscendentalnej i transcendentalnej fenomenologii / 60
  
  Rozdział trzeci
  Drogi do redukcji transcendentalno-fenomenologicznej
  Krytyka doświadczenia świata jako motywacja redukcji / 73
  Droga kartezjańska / 79
  Droga kantowska / 84
  Kartezjańska i kantowska droga do redukcji jako wyraz dwóch motywów fenomenologii / 91
  Droga przez intencjonalną psychologię / 103
  
  Rozdział czwarty
  Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna jako zniesienie anonimowości transcendentalnej konstytucji świata
  Redukcja i epoché / 125
  Redukcja transcendentalno-fenomenologiczna jako moment refleksji / 131
  Epoché jako odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia / 135
  Teza naturalnego nastawienia jako konstytuujące dokonanie świadomości / 142
  Redukcja jako odsłonięcie konstytutywnego charakteru tezy w interpretacji komentatorów / 158
  
  Rozdział piąty
  Redukcja ejdetyczna jako redukcja do eidos ego i jej granice
  Redukcja ejdetyczna jako wyłączenie indywidualnego istnienia / 167
  Nastawienie naturalno-faktyczne i nastawienie naturalno-ejdetyczne, nastawienie transcendentalno-faktyczne i nastawienie transcendentalno-ejdetyczne / 178
  Absolutny i przypadkowy fakt / 188
  Ontologia (ejdetyka czystej świadomości) i metafizyka / 199
  
  Rozdział szósty
  Fenomenologia genetyczna a problem ostatecznego źródła
  Od fenomenologii statycznej do fenomenologii genetycznej / 207
  Czas jako uniwersalna forma egologicznej genezy / 214
  Forma i treść genezy / 224
  Fenomenologia genetyczna jako odsłanianie historii transcendentalnego ego / 230
  Asocjacja jako uniwersalna zasada pasywnej genezy / 235
  Przed-Ja jako ostateczne źródło genezy / 242
  Intersubiektywność i geneza / 248
  Pra-Ja jako ostateczne źródło obowiązywania / 259
  
  Rozdział siódmy
  Anonimowość jako istotowy rys absolutnej subiektywności
  Absolutna subiektywność jako świadomość konstytuująca czas / 267
  Refleksyjny i nierefleksyjny model samoświadomości a problem świadomości absolutnej świadomości w fenomenologii nieegologicznej / 273
  Egologiczny zwrot w fenomenologii a problem apodyktyczności i nieadekwatności absolutnej subiektywności / 283
  
  Zakończenie / 307
  
  Bibliografia / 313
  Indeks osobowy / 323
  
  Zusammenfassung / 327
  Résumé / 329
Anonimowość jako granica poznania w fenomenologii Edmunda Husserla - 01 Anonimowość transcendentalnej konstytucji świata w nastawieniu naturalnym
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Historia filozofii

ISBN-13

978-83-8012-494-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 0,45 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

7,00

5,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Rozprawa prezentuje filozofię Edmunda Husserla w świetle trzech tez, które zostały tak wyrażone, aby zaakcentować centralne miejsce problematyki anonimowości w fenomenologii transcendentalnej. Pierwszą tezę można sformułować następująco: człowiek jest Ja transcendentalnym, ale w naturalnym nastawieniu transcendentalny charakter subiektywności pozostaje anonimowy, to znaczy niepoddany refleksji, zakryty. Druga teza wyraża myśl, że anonimowość tę można przezwyciężyć, przeprowadzając redukcję fenomenologiczną. Trzecia teza głosi, że odsłonięta dzięki redukcji fenomenologicznej świadomość transcendentalna nie jest czymś ostatecznym, lecz sama konstytuuje się w absolutnej subiektywności, a absolutna subiektywność nie poddaje się refleksji i pozostaje również anonimowa, przy czym anonimowość absolutnej subiektywności nigdy nie może być przezwyciężona. Zaprezentowanie fenomenologii z punktu widzenia problematyki anonimowości daje rezultaty w postaci następujących rozstrzygnięć. Po pierwsze, kryzys jest rozumiany jako trwanie życia transcendentalnego w anonimowości. Po drugie, redukcja fenomenologiczna oznacza odsłonięcie tezy naturalnego nastawienia jako przeżycia konstytuującego byt świata. Po trzecie, świadomość refleksyjnie zobiektywizowana nie jest absolutną subiektywnością, jako że absolutna subiektywność stanowi świadomość anonimowo funkcjonującą. Po czwarte, anonimowość absolutnej subiektywności nie pozostaje w sprzeczności z fenomenologiczną zasadą wszelkich zasad, ponieważ apodyktyczna oczywistość „Ja jestem” okazuje się anonimową oczywistością. Rozprawa stanowi pierwszą w literaturze przedmiotu monografię poświęconą problematyce anonimowości w Husserlowskiej filozofii i jest adresowana nie tylko do filozofów specjalizujących się w zakresie fenomenologii, lecz także do tych czytelników, którym nie jest obca problematyka granic poznania, wewnętrznej struktury podmiotowości, źródeł kryzysu europejskiego człowieczeństwa i możliwości jego przezwyciężenia.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!