Jak przeżyć w afrykańskim mieście? - 02 Rozdz. 2-3. Dżuba — miasto przyciągające migrantów; Przestrzenne struktury

Jak przeżyć w afrykańskim mieście? - 02 Rozdz. 2-3. Dżuba — miasto przyciągające migrantów; Przestrzenne struktury


Ebook na rozdziały ?

Człowiek wobec pograniczności oraz procesów urbanizacyjnych w południowosudańskiej Dżubie

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

7,99

Format: pdf

7,99

cena zawiera podatek VAT

KUPUJESZ FRAGMENT EBOOKA: Jak przeżyć w afrykańskim mieście?Rozdział: 02 Rozdz. 2-3. Dżuba — miasto przyciągające migrantów; Przestrzenne struktury

Przedmiotem prezentowanej publikacji jest dynamiczny proces kształtowania się Dżuby – stolicy Sudanu Południowego, opisany i analizowany z perspektywy działań życiowych zwykłego człowieka, niedawnego domiejskiego migranta. Wszystkie dane faktograficzne pochodzą z serii etnograficznych badań, przeprowadzonych w latach 2007–2008 w południowosudańskiej Dżubie.
Najważniejszą rzeczą dla każdego migranta jest zaadaptowanie się do życia w mieście, w którym panują skrajnie trudne warunki – brak wody i kanalizacji, prądu, wysokie ceny, co wraz z wieloetnicznością i wielokulturowością powoduje poczucie wyobcowania. Ogromne znaczenie w radzeniu sobie mieszkańców z problemami podstawowymi ma rodzina. Układy społeczne w mieście cechuje współzależność różnych grup społecznych. Rośnie znaczenie takich grup, jak kobiety oraz dzieci i młodzież, odgrywających coraz większą rolę w gospodarce. W rodzinie miejskiej każdy domownik zaangażowany jest w praktyki ekonomiczne. Etniczność Dżuby w naturalny sposób wiąże się ze specyfiką życia miejskiego. Miasto to miejsce, w którym etniczności nie ma – na tym polega jego specyfika. Dżuba to miasto kultur i konfliktów, gdzie religia została podniesiona do rangi osnowy tożsamości grupowej. Religia (islam i chrześcijaństwo) w mieście służy zacieraniu etniczności, daje możliwość szybkiego wejścia w miejską ekumenę.
Praca może być przydatna wszystkim zainteresowanym kontynentem afrykańskim, zwłaszcza etnografom, antropologom, specjalistom zajmującym się Sudanem Południowym.


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-498-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

PayPo - Promocja!

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wstęp /    9
  Przedmiot badań i metoda /    19
  Sudan Południowy jako obszar zainteresowań badawczych /    19
  Strategie prac terenowych. Metody i techniki badawcze /    22
  
  R o z d z i a ł p i e r w s z y
  Miasto afrykańskie
  
  Odkrywanie miasta afrykańskiego /    37
  Zarys urbanizacji afrykańskiej /    43
  Miasto dziś /    58
  Dychotomiczna struktura miejska /    60
  Dżuba na pograniczu politycznym i kulturowym. Koncepcja pogranicza afrykańskiego /    62
  Pogranicza afrykańskie wczoraj i dziś /    64
  Pogranicze południowosudańskie /    70
  Dżuba i jej otoczenie /    73
  Miasto Dżuba — założenie i stan współczesny /    77
  
  R o z d z i a ł d r u g i
  Dżuba — miasto przyciągające migrantów
  
  Domiejska migracja /    91
  Uchodźcy i wewnętrznie przesiedleni /    94
  „Powracający” jako migranci domiejscy /    96
  Pierwsze dni /    98
  
  R o z d z i a ł t r z e c i
  Przestrzenne struktury
  
  Dialektyka przestrzeni /    105
  Sytuacja prawna gruntów miejskich. „Walka o prawa do miasta” /109
  Struktury formalne i nieformalne /    115
  „City” /    115
  Hai Dżalaba /    116
  Nieformalna zabudowa. Przykład Munuki oraz Gabat /    117
  Aranżacja przestrzeni mieszkalnej /    120
  Niedorozwój infrastruktury i jego uwarunkowania /    122
  Komunikacja miejska /    124
  Przestrzenie handlowe /    127
  Sklepy /    127
  Suk Customs oraz Konjo Konjo /    128
  Miejsca sakralne /    130
  Islam versus chrześcijaństwo /    132
  Poruszanie się w przestrzeni /    133
  W miejskim mikrobusie /    133
  „Zabić nudę” /    136
  Miasto w oczach jego mieszkańców /    139
  
  R o z d z i a ł c z w a r t y
  Rodzina miejska i jej przemiany. Wzrost znaczenia grup marginalizowanych
  
  Rodzina w studiach nad miastem afrykańskim /    155
  Dynamiczna struktura rodziny /    156
  Kontynuowanie tradycyjnych wzorców życia rodzinnego /    159
  Reguły zawierania małżeństw /    162
  Kobiety samotne. Feminizacja rodziny miejskiej /    171
  Dzień z życia kobiety /    175
  Pokolenie młodych kobiet /    176
  Stowarzyszenia dowolne. Formy organizowania się kobiet /    178
  „Dzieci ulicy”. Sytuacja najmłodszych i młodzieży /    183
  
  R o z d z i a ł p i ą t y
  Sytuacja zawodowa mieszkańca miasta. Strategie ekonomiczne rodziny
  
  W świetle dotychczasowych badań nad miastem Afryki /    203
  Podstawowe strategie zarobkowania w Dżubie /    208
  Kobieta a budżet rodziny /    211
  Zbieractwo i motocykle /    219
  Byli uchodźcy a rynek pracy /    221
  Mobilność repatriantów /    225
  Organizacje pomocowe oraz administracja państwowa. Hierarchiczna struktura zawodów w mieście /    227
  Cudzoziemcy a monopolizacja handlu oraz usług /    236
  Kobiety z sąsiednich krajów. Kryminalizacja strategii ekonomicznych w mieście pogranicza /    238
  
  R o z d z i a ł s z ó s t y
  Przemiany etniczności
  
  Etniczność w środowisku miasta afrykańskiego /    255
  Struktura etniczna Dżuby /    256
  Wzmacnianie etniczności. Walka o wpływy między poszczególnymi społecznościami /    259
  Bezetniczność /    265
  Język a przełamywanie etniczności /    267
  Nowe tożsamości. Przykład byłych uchodźców i wewnętrznie przesiedlonych /    270
  
  R o z d z i a ł s i ó d m y
  Religia w mieście
  
  Miasto a religia /    285
  Chrześcijaństwo a urbanizacja w Afryce /    285
  Muzułmanie z Dżuby. Wzmacnianie solidarności grupowej /    288
  Chrześcijaństwo w natarciu. Sytuacja wierzeń plemiennych /    291
  Chrześcijaństwo jako czynnik wspomagający w radzeniu sobie z koniecznościami dnia codziennego /    294
  Nowo Narodzeni Chrześcijanie /    297
  Idee millenarystyczne (mesjanistyczne) /    301
  
  Zakończenie /    311
  
  Bibliografia /    317
  
  Summary /    327
  Zusammenfassung /    331
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia