Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej - 11 Performowanie lokalności

-15%

Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej - 11 Performowanie lokalności

1 opinia

Format:

pdf

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

1,69  1,99

Format: pdf

1,691,99

cena zawiera podatek VAT

Współczesne teatry — zwłaszcza w mniejszych ośrodkach — coraz częściej angażują się w życie lokalnych społeczności. W proponowanych spektaklach chętnie podejmują tematy związane z historią oraz kulturową i etniczną tożsamością miejsca, w którym działają. Twórcy teatralni poddają refleksji działanie mechanizmów pamięci, przywołują przeżycia indywidualne i zbiorowe, nieuwzględnione w ogólnodostępnej wersji historii. Zazwyczaj jest to tzw. historia lokalna, przyspieszona historia wydarzeniowa, najczęściej powiązana jednak (bo trudno przecież te nurty od siebie oddzielić) z dziejami o ponadlokalnym znaczeniu, które biegły trajektorią wojen, upadku i powstawania mocarstw, kształtowania się politycznych makrostruktur — oglądanymi z pozycji miejscowej społeczności. I jest też historia codzienna, w której czas płynął powoli, w rytmie „długiego trwania”; scena, na której rozgrywały się niezauważalnie procesy zmiany i rozwoju, rodziły się niedostrzegalne zrazu wzorce i praktyki wspólnotowe, nigdy w kronikach nie odnotowane. W rzeczywistości zdominowanej przez procesy globalizacyjne, działalność teatrów — polegająca na odkrywaniu miejscowych legend i budowaniu wspólnotowych narracji — okazuje się istotnym elementem w tworzeniu tożsamości grupy, miejsca czy regionu. W pewnym sensie wpisuje się również w odżywające ideologie narodowościowe. Twórcy teatralni nie tylko podejmują tematy związane z kulturową i etniczną tożsamością miejsca, ale również wprowadzają do teatru problematykę społeczną, ekonomiczną czy polityczną. Tym samym spektakle stają się forum dla mniejszości etnicznych i narodowych. Artyści za pośrednictwem sztuki udzielają głosu grupom marginalizowanym ze względów ekonomicznych czy społecznych. Teatr związany z miejscem zaczyna więc odgrywać istotną rolę w życiu społecznym.


Tej szeroko rozumianej lokalności i związkom teatru z miejscem, w którym funkcjonuje, była poświęcona międzynarodowa konferencja naukowa „Teatr historii lokalnych w Europie Środkowej”, zorganizowana przez Zakład Teatru i Dramatu Instytutu Nauk o Kulturze i Studiów Interdyscyplinarnych Uniwersytetu Śląskiego we wrześniu 2014 r., której książka jest pokłosiem. Partnerami projektu, wspartego finansowo przez Międzynarodowy Fundusz Wyszehradzki, byli: Instytut Wiedzy Filmowej i Teatralnej Słowackiej Akademii Nauk, Katedra Studiów Teatralnych, Filmowych i Medialnych Uniwersytetu im. Palackiego w Ołomuńcu oraz Węgierskie Muzeum i Instytut Teatru w Budapeszcie.


W rozmowie o współczesnym teatrze, który zajmuje się lokalnością, zaproponowaliśmy zagadnienia związane z teatrem jako formą manifestowania zarówno kultury mniejszości, jak i tożsamości miejsca — w opozycji do mechanizmów globalizacji; poświęcone budowaniu i odzyskiwaniu przez teatr utraconej tożsamości grupy; polityce pamięci i praktykom upamiętniającym, a także formom przywracania pamięci miejsca, ludzi i społeczności, co jednocześnie czyni z teatru archiwum alternatywne do archiwów oficjalnych, pozwalające na rewizję oficjalnej historii wpajanej w procesie edukacji. Ostatnią grupę zagadnień stanowiły zjawiska związane z zaangażowaniem teatru w działalność terapeutyczną oraz jego uwikłaniem w lokalną historię i politykę. (Fragment Wstępu).


WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-444-8
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Słowo wstępne (Dorota Fox, Aneta Głowacka, Ewa Wąchocka) /    9
  
  Małgorzata Leyko
  Teatralizacja historii lokalnych w formacie R/W /    13
  
  Teatr miejsca / pamięć miejsca
  
  Dorota Fox
  W kopalni i wokół kopalni. Przedsięwzięcia teatralne Sceny Propozycji działającej przy zabrzańskim Stowarzyszeniu „Pro Futuro” /    27
  
  Zbigniew Władysław Solski
  Niskie Łąki Tymoteusza Karpowicza /    39
  
  Jacek Mikołajczyk
  Carmen wśród Ruin. Teatr w miejscu odzyskanym /    50
  
  Olga Maciupa
  Teatr NN jako alternatywne archiwum pamięci o Żydach w Lublinie /    61
  
  Mirosława Kozłowska
  Odzyskiwanie i oswajanie historii Ziem Odzyskanych. Performatywne kreacje miejsca. Rekonesans /    71
  
  Tatjana Lazorčáková
  Mentalność i atmosfera miejsca — teatralna autoidentyfikacja Ostrawy i regionu ostrawskiego /    89
  
  Kama Pawlicka
  „Ten świat jest takim, jakim go czynimy”. Teatr Modrzejewskiej w Legnicy jako medium historii i tożsamości lokalnej /    96
  
  Andrzej Buck
  Dramat lubuski w kontekście rekonstrukcji historii i przestrzeni lokalnych /    105
  
  Joanna Bobula
  Próba zachowania i popularyzacji kultury lokalnej w wielopokoleniowym Teatrze Huculskim /    125
  
  Mity i antymity lokalności
  
  Ewa Bal
  Performowanie lokalności /    137
  
  Aneta Głowacka
  Lokalność w budowaniu porozumienia z publicznością na Górnym Śląsku /    148
  
  Piotr Dobrowolski
  Przed teatrem historia leży. Opowieści lokalne na scenach poznańskiego Teatru Nowego /    167
  
  Małgorzata Andrzejak-Nowara
  Tożsamość i doświadczenie postpamięci na przykładzie Dwunastu stacji Mikołaja Grabowskiego z Teatru im. Jana Kochanowskiego w Opolu /    181
  
  Pola Sobaś-Mikołajczyk
  Czego nie słychać w miasteczku na K. lub na S., nawet gdy się to powie ze sceny /    192
  
  Kamila Paprocka
  Teatr Węgajty/Projekt Terenowy, czyli wielka narracja odzyskana przez narrację litotyczną /    203
  
  Anna Korzeniowska-Bihun
  Zona czarnobylska we współczesnej dramaturgii ukraińskiej /    212
  
  Pola napięć
  
  Magdalena Gołaczyńska
  „Miasto pęknięte” — legniczanie wobec „swoich Ruskich” /    225
  
  Attila Szabó
  Strategie teatralnego zaangażowania pamięci kolektywnej jako sposób radzenia sobie z przeszłością w multikulturowej społeczności rumuńskiego miasta Târgu Mureş (Marosvásárhely) /    236
  
  Daniel Warmuz
  PanoDráma. Węgierski teatr dokumentalny w sprawie mniejszości romskiej /    254
  
  Miron Pukan
  Teatr im. Aleksandra Duchnowicza w Preszowie jako forma manifestowania kultury mniejszości /    268
  
  Miroslav Ballay
  Terapeutyczna rola teatru grup marginalizowanych na Słowacji /    281
  
  Elena Knopová
  Teatr włączenia społecznego jako element kształtowania historii lokalnej /    290
  
  Tropy historii
  
  Anna Sobiecka
  Teatralne remiksowanie historii jako wariant historii lokalnych /    305
  
  Paweł Stangret
  Metonimia wspólnoty narodowej — przypadek Tadeusza Kantora i duetu Demirski/ Strzępka /    323
  
  Dagmar Podmaková
  Bohaterowie historii narodowej postaciami współczesnego teatru słowackiego /    334
  
  Katarzyna Peplińska
  Transformacja ustrojowa na teatralnej scenie badana /    349
  
  Jan Ciechowicz
  Gombrowicz w Gdyni (wokół Kolibra lotu ostatniego Pawła Huelle) /    359
  
  Karolina Prykowska-Michalak, Monika Wąsik
  Globalne ambicje — lokalne działania. Sektorowe badania teatru łódzkiego prowadzone metodą danych zastanych /    371
  
  Indeks osobowy (oprac. Aneta Głowacka, Dorota Fox) /    389
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia