Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne. PN 350

Sukces w zarządzaniu kadrami. Różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – podejścia, metody, narzędzia. Problemy zarządczo-psychologiczne. PN 350

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

25,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Oddajemy Czytelnikom kolejną publikację stanowiącą rezultat projektu badawczego z cyklu Sukces w zarządzaniu kadrami, którego przewodnim tematem jest różnorodność w zarządzaniu kapitałem ludzkim – w kontekście podejść, metod, narzędzi. Podobnie jak to miało miejsce w I tomie, tak i tutaj artykuły uporządkowano według kolejności alfabetycznej nazwisk ich autorów. Warto jednak, kontynuując koncepcję wstępu przyjętą w poprzednim tomie, dokonać zwięzłej prezentacji ogólnej zawartości merytorycznej niniejszego tomu według zasadniczych obszarów problemowych.

Na strukturę problemową tomu II, którego tytuł wpisuje się w perspektywę zarządczo-psychologiczną w zarządzaniu kapitałem ludzkim, składa się siedem obszarów tematycznych. Jednym z nich są postawy i zachowania kadry menedżerskiej w kształtowaniu kapitału ludzkiego. Autorzy zainteresowani tą problematyką podjęli dyskusję m.in. nad takimi zagadnieniami, jak: podejście behawiorystyczne i humanistyczne w zarządzaniu, reakcje menedżerów na informacje zwrotne od pracowników, kontekstualność preferencji i efektywności kierowniczych taktyk wpływu na podwładnych, menedżerskie postawy społeczne, ryzyko decyzyjne menedżerów i jego ocena, a także postawy społeczności organizacyjnej wobec pracowników wiedzy ze względu na ich wiek.

W niniejszym tomie można też wyodrębnić obszar, którego problematyka dotyczy psychospołecznych uwarunkowań skuteczności i efektywności zarządzania kapitałem ludzkim. W tej grupie referatów prezentowane są wnioski badawcze i refleksje nad czynnikami psychospołecznymi determinującymi zagrożenia w miejscu pracy, oceną skuteczności interwencji z zakresu psychologii zdrowia zawodowego w organizacji, problemami z wyczerpaniem emocjonalnym i cynizmem w elastycznych formach pracy, autoprezentacją jako czynnikiem modyfikującym samoocenę oraz użytecznością postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem.


Liczba stron416
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-497-4
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  Grażyna Bartkowiak: Postawy pracodawców i kadry kierowniczej wobec zatrudniania pracowników wiedzy 65 plus    13
  Jolanta Bartkowiak-Stawska: EVP na przykładzie Orange Polska S.A    26
  Bogna Bartosz: Społeczna odpowiedzialność biznesu (CSR) z perspektywy pracowników    35
  Agata Borowska-Pietrzak: Pomiar poczucia satysfakcji zawodowej. Wyniki badań pilotażowych    46
  Urszula Bukowska: Socjalizacja pracowników w warunkach różnorodności kulturowej    63
  Joanna Cewińska, Anna Krasnova: Grywalizacja w rozwoju i edukacji – szanse i zagrożenia    73
  Małgorzata Chrupała-Pniak, Damian Grabowski: Motywacyjne i organizacyjne predyktory zaangażowania pracowników    82
  Marek Kalinowski, Emilia Dobrowolska: Strategiczne gry szkoleniowe jako narzędzie kształtowania kompetencji menedżerskich    93
  Katarzyna Durniat: Edukacja pracowników w zakresie świadomości i interwencji antymobbingowej    105
  Agnieszka Fornalczyk: Sposoby reagowania menedżerów na feedback podwładnych – raport z badań    115
  Katarzyna Gajek: Zarządzanie różnorodnością w polskich organizacjach    127
  Milena Gojny-Zbierowska: Postrzegane wsparcie organizacyjne. Analiza krytyczna    138
  Karolina Gonera: Samodoskonalenie menedżera – korzyści dla organizacji.    146
  Łukasz Haromszeki: Przywództwo organizacyjne drugiej dekady XXI wieku – szansa na budowanie kapitału ludzkiego w organizacji    156
  Henryk Jarosiewicz: Pomiar skłonności zawodowych – zastosowanie Obrazkowego Testu Zawodów    166
  Dorota Kanafa-Chmielewska: Uwarunkowania i konsekwencje politycznych zachowań organizacyjnych    179
  Alicja Keplinger, Bogna Bartosz: Czy transformacyjne przywództwo spełnia oczekiwania pracowników?    190
  Alicja Keplinger, Emilia Frątczak, Karolina Ławecka, Paulina Stokłosa: Zachowania etosowe w kontekście pracy zawodowej    202
  Elżbieta Kowalczyk: Podejście humanistyczne i behawiorystyczne jako przejaw różnorodności w zarządzaniu ludźmi    211
  Beata Krawczyk-Bryłka, Katarzyna Stankiewicz: Kobiety i mężczyźni w zespole – wartość czy wyzwanie    225
  Teresa Kupczyk, Anna Oleszkiewicz, Joanna Kubicka: Zarządzanie różnorodnością w dolnośląskich przedsiębiorstwach – stan wdrożenia i korzyści    237
  Kamila Madeja-Bień: Modyfikacja samooceny jednostki pod wpływem wybranych autoprezentacji    251
  Martyna Michalak: Czy zarządzanie zaangażowaniem w pracę wymaga uwzględnienia różnorodności pracowników?    261
  Dorota Molek-Winiarska: Metody oceny skuteczności interwencji z zakresu psychologii zdrowia zawodowego w organizacji    272
  Monika Osyra: Użyteczność postaw i zachowań pracowniczych w zarządzaniu przedsiębiorstwem    283
  Aneta Pisarska: Różnorodność czynników kształtujących motywację pracowników w procesie szkolenia    290
  Zbigniew Piskorz: Wyznaczniki preferencji i skuteczności kierowniczych taktyk wpływu    300
  Marzena Pytel-Kopczyńska: Psychospołeczne uwarunkowania zagrożeń w miejscu pracy w aspekcie kształtowania kapitału ludzkiego w placówkach ochrony zdrowia    314
  Gabriela Roszyk-Kowalska, Anna Snela: Komunikacja interpersonalna na przykładzie instytucji pomocy społecznej    325
  Izabela Różańska-Bińczyk: Rola pozapłacowych sposobów motywowania pracowników we współczesnych organizacjach    336
  Jagoda Stompór- Świderska: Ocena ryzyka decyzyjnego w kluczowych decyzjach zawodowych menedżerów    348
  Katarzyna Szelągowska-Rudzka: Zakres partycypacji bezpośredniej pracowników w procesie decyzyjnym uwarunkowany konsultatywnym stylem kierowania    360
  Magdalena Ślazyk-Sobol, Małgorzata Dobrowolska: Wyczerpanie emocjonalne i cynizm jako przykład problemów zawodowych osób zatrudnionych w elastycznych formach pracy    371
  Monika Wawer: Komunikacja wewnętrzna w zarządzaniu różnorodnością – wyniki badań empirycznych    383
  Stanisław A. Witkowski: Kulturowa percepcja niemieckich i polskich przywódców: więcej podobieństw czy różnic?    393
  Agnieszka Żarczyńska-Dobiesz, Barbara Chomątowska: Pokolenie ,,Z” na rynku pracy – wyzwania dla zarządzania zasobami ludzkimi    405
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia