Onkologia

Onkologia

Podręcznik dla studentów medycyny

5 ocen

Format:

ibuk

RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa:

Najniższa cena z 30 dni: 44,50 zł  


44,50

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Jest to pierwszy na rynku, zwięzły podręcznik dotyczący chorób nowotworowych, które obecnie zajmują drugie miejsce jako przyczyna zgonów. Autorzy podejmują przede wszystkim problem wczesnego diagnozowania tych chorób oraz ich leczenia. W części ogólnej zwrócono szczególną uwagę na epidemiologię nowotworów złośliwych w Polsce, uwarunkowania genetyczne, badania przesiewowe, badania obrazowe i laboratoryjne, sposoby leczenia, a także na występowanie nowotworów w zależności od płci i wieku oraz na rokowanie. W części szczegółowej omówiono najczęściej występujące nowotwory wieku dziecięcego, nowotwory atakujące poszczególne narządy u dorosłych, ich rozpoznawanie, klasyfikację i leczenie, a także leczenie paliatywne, które ma na celu przede wszystkim poprawienie jakości życia chorego. Podręcznik ten na pewno spełni nie tylko oczekiwania studentów medycyny, lecz także będzie cenną pomocą dla lekarzy, którzy w swej codziennej praktyce spotykają chorych na nowotwory.


Rok wydania2014
Liczba stron264
KategoriaOnkologia
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-2737-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Do czytelnika    6
  CZĘŚĆ OGÓLNA    14
  1. Podstawy nauczania onkologii w Polsce - Andrzej Kułakowski     15
  2. Epidemiologia nowotworów złośliwych w Polsce - Jerzy E. Tyczyński     17
  Zmiany w umieralności     17
  Zagrożenie nowotworami złośliwymi - struktura umieralności oraz główne umiejscowienia nowotworów     18
  
  3. Środowiskowe przyczyny chorób nowotworowych i możliwości zapobiegania (profilaktyka pierwotna) - Jerzy E. Tyczyński     21
  Tytoń     22
  Dieta     22
  Otyłość     23
  Czynniki zawodowe     24
  Aktywność fizyczna     24
  Promieniowanie nadfioletowe     24
  Czynniki zakaźne     25
  Czynniki związane z rozrodczością     26
  Uwarunkowania genetyczne     26
  
  4.Genetyczne uwarunkowania chorób nowotworowych - Anna Niwińska    28
  Udział genów w rozwoju nowotworu     28
  Udział czynników środowiskowych (karcynogenów) w rozwoju nowotworów     29
  Karcynogeneza (transformacja nowotworowa, nowotworzenie)     30
  Predyspozycje genetyczne do rozwoju nowotworów     32
  
  5. Masowe badania przesiewowe (skriningowe) - Anna Niwińska     35
  Najczęściej przeprowadzane masowe testy przesiewowe     37
    Rak szyjki macicy     37
    Rak piersi     37
    Rak jelita grubego     38
    Rak gruczołu krokowego     39
  
  6. Diagnostyka obrazowa w onkologii - Janina Dziukowa     40
  Metody obrazowania w onkologii     42
    Ultrasonografia (USG)     42
    Badania rentgenowskie konwencjonalne     42
    Tomografia komputerowa (KT, CT)     44
    Badania kontrastowe przewodu pokarmowego     44
    Mammografia rentgenowska     45
    Ultrasonografia piersi (sonomammografia)     45
    Magnetyczny rezonans (MR, MRI, TMR)     46
    Angiografia     46
    Scyntygrafia     46
    Pozytronowa tomografia emisyjna (PET)     47
    Badania endoskopowe     48
  
  7. Diagnostyka laboratoryjna - Piotr Siedlecki     49
  Badania hematologiczne     49
  Badanie szpiku     50
  Proteinogram     50
  Enzymy     50
  Markery nowotworowe     51
  Testy komórkowe     51
  
  8. Badania patomorfologiczne - Dorota Mazepa-Sikora     52
  Badanie cytologiczne     52
  Badanie histopatologiczne     53
  Inne metody badań     54
  
  9. Ocena stopnia zaawansowania choroby nowotworowej - Andrzej Kułakowski     55
  
  10. Współczesne sposoby leczenia nowotworów - Andrzej Kułakowski, Andrzej Kawecki, Jerzy Piotrowski     58
  Wprowadzenie - Andrzej Kułakowski     58
  Leczenie chirurgiczne     59
    Operacje rozpoznawcze     60
    Operacje radykalne     60
    Operacje przerzutów     61
    Operacje cytoredukcyjne     61
    Operacje odtwórcze     61
    Operacje paliatywne     62
    Techniki specjalne     62
    Technika operacji onkologicznych     62
  Radioterapia - Andrzej Kawecki     63
    Teleradioterapia (napromienianie z pól zewnętrznych)     64
    Brachyterapia (napromienianie śródtkankowe, kontaktowe lub dojamowe) .    65
    Zastosowanie kliniczne     66
      Leczenie radykalne     66
      Leczenie skojarzone     67
      Leczenie paliatywne     69
  Chemioterapia nowotworów - Jerzy Piotrowski     69
    Cykl komórkowy     69
    Chemioterapia uzupełniająca (adiuwantowa)     71
      Podział leków cytostatycznych według budowy i mechanizmów działania    72
      Objawy niepożądane po lekach cytostatycznych     73
      Toksyczność narządowa     74
    Hormonoterapia     75
  Leczenie skojarzone - Andrzej Kułakowski     75
  
  11. Rokowanie i czynniki w onkologii - Andrzej Kułakowski     80
  
  12. Zachorowania na nowotwory w zależności od wieku - Andrzej Kułakowski    82
  
  CZĘŚĆ SZCZEGÓŁOWA    88
  
  13.Nowotwory wieku dziecięcego - Anna Skowrońska-Gardas     89
  Diagnostyka     90
  Leczenie     90
  Białaczki     91
  Chłoniaki     92
    Nieziarnicze chłoniaki złośliwe     92
  Choroba Hodgkina (ziarnica złośliwa)     93
  Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego     94
  Nerczak płodowy (nephroblastoma, guz Wilmsa)     95
  Nerwiak zarodkowy współczulny (neuroblastoma)     96
  Mięsaki tkanek miękkich     98
  Nowotwory kości     100
  Guzy zarodkowe     102
  Pierwotne nowotwory wątroby     103
  Siatkówczak (retinoblastoma)     104
  Powikłania późne     104
  Nowotwory wtórne     105
  
  14. Rak piersi - Jerzy Piotrowski     106
  Leczenie według stopnia zaawansowania     111
    Postacie przedkliniczne raka piersi     111
    Operacyjny rak piersi w stopniu I, II ewentualnie IIIA     112
    Rak piersi zaawansowany miejscowo bez przerzutów odległych (IIIA, IIIB)    112
      Postępowanie pooperacyjne     113
      Postępowanie rutynowe     113
    Rozsiany rak piersi     114
  Szczególne postacie raka piersi     116
    Rak zapalny     116
    Rak piersi podczas ciąży i karmienia     116
    Rak piersi u mężczyzn     117
  Szczególne problemy leczenia     117
  Rokowanie     117
  Badania kontrolne     117
  
  15. Nowotwory płuca - Elżbieta Chmielewska     119
  Rak niedrobnokomórkowy płuca     123
    Leczenie radykalne     123
    Leczenie paliatywne     124
  Rak drobnokomórkowy płuca     124
  Obserwacja po leczeniu     125
  
  16. Nowotwory głowy i szyi - Elżbieta Chmielewska     127
  Określenie stopnia zaawansowania choroby     129
    Warga i jama ustna     130
    Gardło     130
      Część ustna gardła     130
      Część nosowa gardła     130
      Część krtaniowa gardła     130
    Krtań     131
      Okolica nadgłośniowa     131
      Głośnia     131
  Objawy kliniczne     131
  Leczenie     133
  Obserwacja po leczeniu     134
  
  17. Rak tarczycy - Elżbieta Stachlewska-Nasfeter     135
  Rak brodawkowaty     136
  Rak pęcherzykowy     136
  Rak rdzeniasty     137
  Rak anaplastyczny     137
  Objawy kliniczne     137
  Diagnostyka     137
  Leczenie     138
  Obserwowanie chorych po zakończonym leczeniu     140
  Rokowanie     140
  
  18. Nowotwory przewodu pokarmowego - Paweł Piotrowski|     141
  Nowotwory złośliwe przełyku     141
    Rak przełyku     141
  Nowotwory złośliwe żołądka     143
    Rak żołądka (carcinoma ventriculi)     143
  Rak okrężnicy i odbytnicy     147
  Nowotwory złośliwe odbytu     150
  Nowotwory złośliwe trzustki     153
  Nowotwory złośliwe wątroby     155
  Rak pęcherzyka żółciowego     157
  Nowotwory złośliwe zewnątrzwątrobowych dróg żółciowych i brodawki większej dwunastnicy     159
  
  19. Nowotwory układu moczowo-płciowego - Wojciech Rogowski     160
  Rak nerki     160
  Rak pęcherza moczowego     163
  Rak gruczołu krokowego     167
  Nowotwory jądra     172
  Rak prącia     178
  
  20. Nowotwory złośliwe narządu rodnego - Barbara Kozakiewicz     182
  Rak szyjki macicy     182
    Metody oceny stopnia klinicznego zaawansowania     184
    Leczenie raka szyjki macicy według stopni zaawansowania     185
    Rak szyjki macicy współistniejący z ciążą     187
  Rak błony śluzowej trzonu macicy (carcinoma corporis uteri, carcinoma endometrii, adenocarcinoma corporis uteri)    188
    Leczenie     191
  Nowotwory złośliwe jajnika     194
    Nowotwory nabłonkowe     194
    Nowotwory ze sznurów płciowych i zrębu jajnika     195
    Nowotwory z komórek lipidowych     195
    Nowotwory z pierwotnej komórki rozrodczej - guzy zarodkowe     195
    Rak jajnika     196
    Leczenie raków nabłonkowych jajnika     198
    Leczenie nowotworów ze sznurów płciowych i zrębu jajnika     198
    Leczenie nowotworów z pierwotnej komórki rozrodczej     199
  Ciążowa choroba trofoblastyczna     199
  Rak sromu     201
  Rak pochwy     203
  
  21. Nowotwory układu krwiotwórczego - Jerzy Piotrowski     205
  Ziarnica złośliwa     205
  Chłoniaki nieziarnicze     208
    Klasyfikacja     209
    Szpiczak mnogi     211
    Badania kontrolne w chłoniakach złośliwych     214
  Białaczki (Leucaemiae)     214
    Białaczki ostre (leucaemiae acutae)     214
    Klasyfikacja białaczek     216
      Ostre białaczki szpikowe     216
      Ostre białaczki limfoblastyczne     218
    Białaczki przewlekłe (leucaemiae chronicae)     219
      Przewlekła białaczka szpikowa     220
      Przewlekłe białaczki limfatyczne     221
      Rzadsze postacie białaczek limfatycznych     223
  
  22. Nowotwory ośrodkowego układu nerwowego - Anna Skowrońska-Gardas    224
  
  23. Łagodne i złośliwe nowotwory skóry - Andrzej Kułakowski     227
  Nowotwory łagodne pochodzenia nabłonkowego     228
  Nowotwory łagodne pochodzenia mezenchymalnego     229
  Stany przedrakowe skóry     231
  Nowotwory złośliwe skóry     232
  Nowotwory skóry złośliwe pochodzenia mezenchymalnego     234
  Przerzuty innych nowotworów do skóry     235
  Ogólne zasady i wybór leczenia w nowotworach skóry     235
  Czerniak     236
  
  24. Mięsaki tkanek miękkich - Andrzej Kułakowski     241
  Naturalny przebieg mięsaków tkanek miękkich     243
  
  25. Leczenie bólu w chorobach nowotworowych - Tomasz Lewandowski     245
  Ból     246
    Rodzaje bólu     247
    Przyczyny bólu     247
    Ocena bólu     248
    Ocena skuteczności leczenia     248
    Tolerancja bólu     249
    Drabina analgetyczna WHO     250
    Ból oporny na standardową farmakoterapię     253
  26. Organizacja opieki onkologicznej w Polsce - Andrzej Kułakowski 255
  
  
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia