Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. PN 364

Polityka rodzinna w Polsce z perspektywy wybranych aspektów polityki społecznej i ekonomii. Doświadczenia innych państw europejskich. PN 364

1 opinia

Format:

ibuk

Przekazujemy do rąk Państwa kolejne opracowanie z zakresu prac naukowo-badawczych dotyczących rodziny i polityki rodzinnej. Skupia ono analizy, opinie i propozycje rozwiązań w różnych kontekstach naukowych oraz w aspekcie praktycznym. Przede wszystkim zaś Autorzy poszukują wzajemnych relacji pomiędzy różnymi sferami życia społecznego i ekonomicznego rodzin, polityki rodzinnej oraz gospodarki, skłaniając nierzadko do zmiany sposobu myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej. Zasadniczo przedstawione tu rozważania wpisują się w dyskusję wokół tezy, że polityka rodzinna rozpatrywana winna być przede wszystkim jako swoiste inwestycje bądź innowacje społeczne, nie zaś głównie czy też wyłącznie w kategoriach
kosztów bądź wydatków. Doświadczenia innych państw europejskich, m.in.: Szwecji, Danii, Finlandii, Francji, Wielkiej Brytanii czy Belgii, pokazują np., że wysokie wydatki socjalne, w tym na politykę rodzinną, nie muszą skutkować pogorszeniem sytuacji gospodarczej kraju, a nawet że utrzymywany dzięki temu stosunkowo wysoki poziom dzietności sprzyja wzrostowi gospodarczemu1. Inne państwa, jak Republika Czeska czy Norwegia, wskazują różne przykłady rozciągnięcia polityki rodzinnej na poprawę warunków starzenia rodzin czy też jakości życia osób starszych. Te i podobne aspekty stanowią ciekawy kontekst i egzemplifikację tez przyjętych w odrębnych opracowaniach niniejszego tomu. Ów tom otwiera natomiast artykuł, który dodatkowo wskazuje na konieczność dookreślenia podstawowych pojęć związanych z polityką rodzinną, te bowiem warunkują kierunek, zakres i rodzaje interwencji państwa oraz innych podmiotów w życie rodzin.

Tematyka publikacji odzwierciedla zatem najbardziej aktualne dylematy dotyczące kierunków przemian i możliwości poprawy sytuacji polskich rodzin, potwierdzając tym samym – po raz kolejny – jej wieloaspektowość i różne zależności o charakterze społecznym, demograficznym, ekonomicznym czy też politycznym. Przedstawione tu, niekiedy zgoła odmienne, sposoby myślenia o rodzinie i polityce rodzinnej uświadamiają i uzasadniają potrzebę poszukiwania wciąż nowych, a nawet niekonwencjonalnych rozwiązań sprzyjających tak rodzinie, jak i społeczeństwu czy gospodarce.

Redaktorzy opracowania serdecznie dziękują wszystkim Autorom artykułów, którzy poprzez ich złożenie poparli inicjatywę wydania cyklu publikacji poświęconych tematyce rodziny i polityki rodzinnej, a poprzez zamieszczone treści wyrazili swoje przekonanie o potrzebie dalszego rozwoju badań i działań w tym zakresie.


Liczba stron198
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-498-1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     7
  
  Część 1. Uwarunkowania polityki rodzinnej w Polsce – wybrane konteksty polityki społecznej i ekonomii    9
  
  Ewa Cichowicz: Uwarunkowania przeobrażeń polityki rodzinnej – wybrane przykłady oraz propozycje kierunków zmian w zakresie wsparcia rodzin.    11
  Adam Kubów: Znaczenie świadczeń rodzinnych w kształtowaniu poziomu życia rodziny    26
  Ilona Błaszczak-Przybycińska: Wartość pracy domowej – wycena empiryczna na podstawie ogólnopolskiego badania budżetu czasu ludności    44
  Marta Marszałek: Rola kobiet i mężczyzn w tworzeniu nierynkowej produkcji gospodarstw domowych – rekomendacje dla polityki rodzinnej    60
  Arkadiusz Durasiewicz: Analiza ekonometryczna wybranych parametrów polityki rodzinnej w Polsce    73
  Małgorzata Wróbel: Modele dzietności względem zmiennych rynku pracy w miastach 100-tysięcznych i większych w pierwszej dekadzie XXI wieku.    96
  Izabela Buchowicz: Wspólny cel polityki edukacyjnej i polityki rodzinnej w Polsce    113
  Anna Zachorowska-Mazurkiewicz: Teoria ekonomii i polityka ekonomiczna a opieka – wzajemne relacje i implikacje dla polityki rodzinnej    127
  
  Część 2. Z doświadczeń innych krajów europejskich – wnioski dla polityki rodzinnej w Polsce    143
  
  Anna Ciepielewska-Kowalik: Współczesne przemiany europejskich modeli opieki nad dziećmi a model polski (na przykładzie zmian w latach 2007-2012)    145
  Paweł Łuczak: Związki polityki makroekonomicznej i polityki społecznej w zakresie opieki długoterminowej w Republice Czeskiej    160
  Wojciech Nowiak: Współczesne wyzwania demograficzne a norweska polityka wobec osób starszych – wnioski w kontekście polskiej polityki rodzinnej    176
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia