Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika

Kategoria rodzaju i przypadka polskiego rzeczownika

Próba synchronicznej analizy morfologicznej

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

14,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Niniejsza monografia jest owocem kilkuletnich badań autora nad współczesnym polskim rzeczownikiem. Praca przedstawia zależność rodzaju gramatycznego i paradygmatu fleksyjnego od postaci fonetycznej i morfologicznej rzeczownika w mianowniku liczby pojedynczej. Książka wskazuje dokonujące się współcześnie procesy oraz przedstawia zaobserwowane tendencje w zakresie rodzaju i fleksji polskiego rzeczownika. Opracowanie zawiera dokładną charakterystykę ilościową poszczególnych klas, grup i kategorii rzeczownika.


Monografia W. T. Stefańczyka jest cennym przyczynkiem do poznania fleksji polskiego rzeczownika, chyba najbardziej szczegółowym opracowaniem tych zagadnień pod kątem zależności fleksji rzeczownika od formy mianownika liczby pojedynczej. Analizie został tu poddany w zasadzie pełny leksykalny materiał reprezentowany w słownikach współczesnej polszczyzny.


Prof. dr hab. Roman Laskowski


Jest to pierwsze całościowe i systemowe studium o rodzaju i fleksji rzeczownika w języku polskim, udokumentowane danymi liczbowymi, co czyni jego wartość bezsporną.


Prof. dr hab. Władysław T. Miodunka


Wiesław Tomasz Stefańczyk pracuje jako adiunkt w Katedrze Języka Polskiego jako Obcego UJ. Jest absolwentem filologii polskiej oraz doktoranckich studiów językoznawczych UJ. Pracował jako lektor języka polskiego w ośrodkach uniwersyteckich Węgier (Pécs, Debrecen) i Estonii (Tartu, Tallinn). Jest autorem książek Język Polonii węgierskiej. Ujęcie typologiczne (1995), Fleksja polska. Lengyel alaktan (1996) oraz współautorem podręczników Po tamtej stronie Tatr (1997), Poola keel (2000) i Słownika estońsko-polskiego (2000). Napisał także wiele artykułów poświęconych głównie typologii językowej oraz językom ugrofińskim.


Liczba stron174
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego
ISBN-13978-83-233-2301-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PODZIĘKOWANIA    9
  WYKAZ SKRÓTÓW    11
  WSTĘP    13
    1. Cel i zakres pracy    13
    2. Baza materiałowa. Metoda badawcza    14
    3. Układ pracy    15
  ROZDZIAŁ I. Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczownika. Kryteria implikujące rodzaj gramatyczny rzeczownika    17
    1. Zakres zagadnienia    17
    2. Rodzaj naturalny    21
    3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na spółgłoskę, tj. mające końcówkę –o    22
      3.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na spółgłoskę twardą    23
      3.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na spółgłoskę stwardniałą    23
        3.2.1. Wnioski    26
      3.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na spółgłoskę miękką    27
        3.3.1. Rzeczowniki zakończone na -ość i –ść    27
        3.3.2. Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę miękką -ś, -ź, -ć, -dź, -ń    28
        3.3.3. Wnioski    29
      3.4. Rzeczowniki zakończone na spółgłoskę wargową twardą, pierwotnie miękką    30
      3.5. Wnioski    31
    4. Rzeczowniki z końcówką M.lp. inną niż zero (-o)    32
      4.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na –a    32
        4.1.1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego    33
        4.1.2. Rzeczowniki rodzaju męskiego    33
        4.1.3. Rzeczowniki dwurodzajowe    35
      4.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na –e    35
      4.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na –o    36
      4.4. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na –um    37
      4.5. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na -i    37
      4.6. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na –ę    38
      4.7. Wnioski    38
    5. Kategoria rodzaju gramatycznego pluraliów tantum, rzeczowników o odmianie przymiotnikowej i indeklinabiliów    39
      5.1. Kategoria rodzaju gramatycznego rzeczowników plurale tantum    39
        5.1.1. Pluralia tantum męskoosobowe    40
        5.1.2. Pluralia tantum niemęskoosobowe    41
      5.2. Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej    43
      5.3. Rodzaj gramatyczny rzeczowników nieodmiennych    44
    6. Podsumowanie    46
  ROZDZIAŁ II. Kategoria przypadka. Kryteria implikujące dobór końcówek fleksyjnych rzeczownika w przypadkach liczby pojedynczej    49
    1. Rzeczowniki z końcówką M.lp. –o    49
      1.1. Rzeczowniki rodzaju męskiego    49
        1.1.1. Dopełniacz    50
          1.1.1.1. Zakres zagadnienia    50
          1.1.1.2. Rzeczowniki żywotne    56
          1.1.1.3. Rzeczowniki nieżywotne    56
            1.1.1.3.1. Rzeczowniki twardotematowe    58
              1.1.1.3.1.1. Wnioski    73
            1.1.1.3.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. spółgłoską stwardniałą oraz –j    75
              1.1.1.3.2.1. Wnioski    80
            1.1.1.3.3. Rzeczowniki miękkotematowe    80
              1.1.1.3.3.1. Wnioski    81
          1.1.1.3.4. Podsumowanie    82
        1.1.2. Biernik    86
          1.1.2.1. Zakres zagadnienia    86
          1.1.2.2. Rzeczowniki żywotne    88
          1.1.2.3. Rzeczowniki nieżywotne    89
          1.1.2.4. Wnioski    91
        1.1.3. Celownik    92
        1.1.4. Narzędnik    93
        1.1.5. Miejscownik    93
        1.1.6. Wołacz    94
      1.2. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego    94
    2. Rzeczowniki z końcówką M.lp. inną niż zero (-o)    95
      2.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –a    95
        2.1.1. Rzeczowniki rodzaju żeńskiego    96
        2.1.2. Rzeczowniki rodzaju męskiego    98
      2.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –i    98
      2.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. na -e, -o, -ę    99
      2.4. Rzeczowniki dwurodzajowe    101
      2.5. Rzeczowniki o zmodyfikowanej odmianie przymiotnikowej    101
    3. Podsumowanie    103
  ROZDZIAŁ III. Kategoria przypadka. Kryteria implikujące dobór końcówek fleksyjnych rzeczownika w liczbie mnogiej    105
    1. Przypadki mające dwa wykładniki formalne wyrazów określających rzeczownik    106
      1.1. Zakres zagadnienia    106
      1.2. Mianownik rzeczowników męskoosobowych    109
        1.2.1. Rzeczowniki z końcówką -o w M.lp    109
          1.2.1.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. spółgłoską twardą    109
            1.2.1.1.1. Wnioski    118
          1.2.1.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. spółgłoską stwardniałą oraz –j    119
            1.2.1.2.1. Wnioski    122
          1.2.1.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. spółgłoską miękką oraz wargową twardą, pierwotnie miękką    123
        1.2.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką inną niż zero (-o)    123
          1.2.2.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –a    123
          1.2.2.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –o    125
        1.2.3. Podsumowanie    125
      1.3. Biernik rzeczowników męskoosobowych    129
      1.4. Mianownik, biernik i wołacz rzeczowników niemęskoosobowych    130
        1.4.1. Rzeczowniki z końcówką -o w M.lp    130
        1.4.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką inną niż –o    131
        1.4.3. Wnioski    133
    2. Przypadki mające jeden wykładnik formalny wyrazów określających rzeczownik    134
      2.1. Dopełniacz    134
        2.1.1. Zakres zagadnienia    134
        2.1.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –o    135
          2.1.2.1. Rzeczowniki twardotematowe    135
          2.1.2.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. spółgłoską stwardniałą oraz –j    136
            2.1.2.2.1. Wnioski    139
          2.1.2.3. Rzeczowniki miękkotematowe    139
            2.1.2.3.1. Wnioski    140
        2.1.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką inną niż –o    141
          2.1.3.1. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –a    141
            2.1.3.1.1. Rzeczowniki twardotematowe    141
            2.1.3.1.2. Rzeczowniki inne niż twardotematowe    141
              2.1.3.1.2.1. Wnioski    144
          2.1.3.2. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –i    145
          2.1.3.3. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –e    145
          2.1.3.4. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –o    146
          2.1.3.5. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –um    146
          2.1.3.6. Rzeczowniki zakończone w M.lp. końcówką –ę    146
        2.1.4. Wnioski    147
      2.2. Celownik    148
      2.3. Narzędnik    149
      2.4. Miejscownik    149
    3. Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej, pluralia tantum oraz rzeczowniki dwurodzajowe    150
      3.1. Rzeczowniki o odmianie przymiotnikowej    150
      3.2. Rzeczowniki plurale tantum    151
      3.3. Rzeczowniki dwurodzajowe    152
    4. Podsumowanie    153
  ZAKOŃCZENIE    157
  BIBLIOGRAFIA    161
  INDEKS TERMINÓW    173
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia