Beton i jego technologie

Beton i jego technologie

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,45

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W podręczniku omówiono podstawowe zagadnienia związane z betonem - materiałem budowlanym podlegającym ciągłemu rozwojowi pod względem modyfikacji składu i technologii. Autor, znakomity dydaktyk z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem, w trzecim wydaniu uwzględnił nową normę PN-EN 206-1. Podał również 10 ważnych stwierdzeń o betonie.


Liczba stron520
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-14431-9
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Symbole i skróty    2
  1. WPROWADZENIE    4
    1.1. Rys historyczny rozwoju betonu    5
    1.2. Ważniejsze określenia    8
    1.3. Postępowanie w robotach betonowych    8
    1.4. Zasadniczy podział betonów    9
      1.4.1. Podział ze względu na gęstość objętościową (Ƿo)    9
      1.4.2. Podział ze względu na przeznaczenie w konstrukcji    9
      1.4.3. Podział ze względu na technologiczne warunki pracy    10
      1.4.4. Podział ze względu na miejsce urabiania mieszanki    10
      1.4.5. Nazwy betonów    10
  2. SPOIWO    11
    2.1. Pojęcie spoiwa    11
    2.2. Rodzaje spoiw    11
      2.2.1. Spoiwa powietrzne    11
      2.2.2. Spoiwa hydrauliczne    11
      2.2.3. Spoiwa żywiczne    12
      2.2.4. Spoiwa bitumiczne    12
    2.3. Dodatki do cementu    12
    2.4. Cement    16
      2.4.1. Uwagi wstępne    16
      2.4.2. Charakterystyka chemiczna cementu    17
      2.4.3. Znaczenie składu chemicznego cementu    18
      2.4.4. Postępowanie w praktyce przy wyborze cementu    19
      2.4.5. Podział cementów    20
      2.4.6. Skład chemiczny cementów powszechnego użytku    20
    2.5. Cement portlandzki - CEM I    24
    2.6. Cementy z grupy CEM II (portlandzkie mieszane)    28
    2.7. Cement hutniczy - CEM III    28
    2.8. Cement pucolanowy - CEM IV i wieloskładnikowy - CEM V    29
    2.9. Właściwości cementów powszechnego użytku    29
    2.10. Cement szybkotwardniejący    32
    2.11. Cement portlandzki szybkowiążący    32
    2.12. Cement belitowy    33
    2.13. Cement niskokaloryczny    33
    2.14. Cement wysokoalkaliczny    33
    2.15. Cement do budowy mostów    33
    2.16. Cement do budowy dróg    34
    2.17. Cement hydrotechniczny    34
    2.18. Cement dla górnictwa    34
    2.19. Cement wiertniczy    35
    2.20. Cement biały i cementy innych kolorów    35
    2.21. Cement plastyfikowany    35
    2.22. Cement hydrofobowy    36
    2.23. Cement siarczanowo-żużlowy    36
    2.24. Cement ekspansywny    36
    2.25. Cement glinowy    37
    2.26. Cement bezgipsowy    38
    2.27. Starzenie się cementów    38
    2.28. Transport cementu    40
    2.29. Przechowywanie cementu    40
  3. ZACZYN CEMENTOWY    43
    3.1. Opis ogólny    43
    3.2. Właściwości reologiczne zaczynu    43
    3.3. Proces dojrzewania zaczynu cementowego    45
    3.4. Stopień i zakres hydratacji ziaren cementowych    53
    3.5. Struktura stwardniałego zaczynu cementowego    56
    3.6. Ciepło hydratacji    62
    3.7. Wpływ miałkości, temperatury i wilgotności na proces dojrzewania    63
    3.8. Kształtowanie się fizykochemicznych właściwości zaczynu w miarę jego dojrzewania    65
    3.9. Odkształcalność    65
      3.9.1. Skurcz wewnętrzny    66
      3.9.2. Skurcz zewnętrzny    66
      3.9.3. Odkształcalność termiczna    68
      3.9.4. Odkształcenia pod wpływem obciążeń zewnętrznych    68
    3.10. Charakterystyka i celowość badania cementu    69
      3.10.1. Właściwości przewidziane do badań    69
      3.10.2. Czas wiązania    70
      3.10.3. Zmiana objętości    70
      3.10.4. Stopień rozdrobnienia    71
      3.10.5. Skurcz    72
      3.10.6. Wytrzymałość na ściskanie    72
      3.10.7. Cement zwietrzały - ocena i postępowanie    74
      3.10.8. Fałszywe wiązanie    75
    3.11. Podsumowująca analiza właściwości zaczynu    75
  4. KRUSZYWO    79
    4.1. Kruszywo jako składnik betonu    79
    4.2. Podział kruszyw    79
    4.3. Określenie ważniejszych nazw i pojęć    83
    4.4. Powstawanie ziaren    85
    4.5. Charakterystyka ziaren kruszywa    86
    4.6. Rodzaje skał, z których pochodzi kruszywo do betonów zwykłych    90
    4.7. Ogólna charakterystyka skał    90
    4.8. Właściwości fizyczne skał    91
    4.9. Szczególne cechy skał    95
    4.10. Wymagania techniczne dla kruszyw do betonu    97
    4.11. Wymagania wobec kruszyw łamanych    102
    4.12. Granulometryczna charakterystyka kruszyw    103
      4.12.1. Ważniejsze pojęcia    103
      4.12.2. Wymagania normy    104
      4.12.3. Optymalne uziarnienie    104
      4.12.4. Krzywa uziarnienia    106
      4.12.5. Ograniczenie największej średnicy ziaren kruszywa    108
      4.12.6. Sporządzenie krzywej uziarnienia    108
      4.12.7. Sposoby doboru uziarnienia    109
      4.12.8. Granice krzywych przesiewu    114
      4.12.9. Dobór uziarnienia metodą kolejnych przybliżeń (iteracji)    116
      4.12.10. Szczególne przypadki komponowania kruszyw    121
      4.12.11. Powierzchnia właściwa kruszywa    123
    4.13. Produkcja kruszywa skalnego    125
      4.13.1. Produkcja kruszywa naturalnego    125
      4.13.2. Produkcja kruszywa łamanego    126
      4.13.3. Produkcja kruszywa betonowego (z recyklingu)    126
    4.14. Transport kruszywa    126
    4.15. Składowanie kruszywa    126
    4.16. Istota badań kruszyw skalnych    127
  5. WODA ZAROBOWA    131
    5.1. Warunki dopuszczenia wody do zarabiania betonu    131
    5.2. Ilość wody zarobowej    132
    5.3. Wodożądność składników betonu    133
    5.4. Woda w stosie kruszywa    134
    5.5. Doświadczalne wyznaczenie wodożądności kruszywa    137
  6. WŁAŚCIWOŚCI MIESZANKI BETONOWEJ    139
    6.1. Ogólna charakterystyka    139
    6.2. Właściwości mieszanki betonowej    141
      6.2.1. Urabialność    142
      6.2.2. Konsystencja    144
      6.2.3. Zdolność do zagęszczania    147
      6.2.4. Uwagi dodatkowe    148
  7. WYTRZYMAŁOŚĆ NA ŚCISKANIE - PODSTAWOWA CECHA BETONU ZWYKŁEGO    153
    7.1. Określenia    153
    7.2. Warunki wykonywania    154
    7.3. Warunki dojrzewania    154
    7.4. Klasa betonu    156
    7.5. Wytrzymałość charakterystyczna fck    157
    7.6. Wytrzymałość średnia    157
    7.7. Współzależność wytrzymałości charakterystycznej i średniej    159
    7.8. Ustalanie wytrzymałości średniej w celu zaprojektowania założonej klasy betonu    159
    7.9. Związek pomiędzy wytrzymałością średnią a składem betonu    160
    7.10. Optymalna ilość zaczynu    161
    7.11. Dodatkowe informacje    163
  8. WPROWADZENIE DO PROJEKTOWANIA BETONU ZWYKŁEGO    167
    8.1. Podstawowe określenia    167
    8.2. Podział betonu zwykłego na grupy projektowania    167
    8.3. Określenie dobrze zaprojektowanego betonu    168
    8.4. Tok postępowania przy projektowaniu betonu    169
    8.5. Dobór konsystencji    170
    8.6. Dobór rodzaju cementu    170
    8.7. Dobór rodzaju kruszywa    171
    8.8. Badania przydatności i cech charakterystycznych składników    172
    8.9. Graniczne ilości cementu    172
    8.10. Podstawa projektowania ilości składników    172
    8.11. Klasyfikacja metod projektowania    173
  9. PROJEKTOWANIE SKŁADU BETONU KLAS ? C20/25    175
    9.1. Metody obliczeniowe    175
      9.1.1. Metody trzech równań    175
      9.1.2. Metoda B. Bukowskiego    175
      9.1.3. Metoda T. Kluza-K. Eymana    178
      9.1.4. Metody czterech równań    180
      9.1.5. Metoda punktu piaskowego    180
      9.1.6. Metoda dwustopniowego otulenia W. Paszkowskiego    181
      9.1.7. Metoda dwustopniowego otulenia według B. Kopycińskiego    184
      9.1.8. Metoda dwustopniowego przepełnienia B. Kopycińskiego    187
    9.2. Metody doświadczalne    192
      9.2.1. Idea metod    192
      9.2.2. Metoda znanego zaczynu    192
    9.3. Szczególne sposoby projektowania    194
      9.3.1. Projektowanie według "recepty podanej graficznie"    194
      9.3.2. Projektowanie według "recepty podanej tabelarycznie"    199
      9.3.3. Projektowanie ze wspomaganiem komputerowym    199
    9.4. Sprawdzenie zaprojektowanego składu betonu    200
    9.5. Uwzględnienie w projektowaniu betonu dodania domieszki    200
    9.6. Roboczy skład betonu - recepta robocza    201
  10. PROJEKTOWANIE BETONÓW KLAS OD C25/30 DO C45/50    203
    10.1. Uwagi wstępne    203
    10.2. Wymagania dotyczące składników betonu    203
    10.3. Charakterystyka zaczynu    204
    10.4. Dobór uziarnienia kruszywa    204
    10.5. Postępowanie przy projektowaniu    205
  11. PROJEKTOWANIE BETONÓW WYSOKICH KLAS ? C50/60    209
    11.1. Wprowadzenie    209
    11.2. Istota sposobu uzyskiwania betonów wysokich klas    209
    11.3. Przykładowe składy betonów ustalone przez autora bądź zaczerpnięte z literatury krajowej    210
    11.4. Szczególne właściwości BWW    211
    11.5. Organizacyjne zasady postępowania w projektowaniu składu betonu (kompetencje kadry)    215
  12. PROJEKTOWANIE BETONU, KTÓRY BĘDZIE WYKONYWANY W WARUNKACH PRYMITYWNYCH    217
    12.1. Postępowanie zasadnicze    217
    12.2. Informacje pomocnicze    218
  13. DOMIESZKI    221
    13.1. Określenie    221
    13.2. Podział    221
    13.3. Ocena    221
    13.4. Domieszki polepszające urabialność mieszanki betonowej    223
      13.4.1. Domieszki upłynniające przez zwilżanie    225
      13.4.2. Superplastyfikatory    226
      13.4.3. Cel stosowania plastyfikatorów    229
    13.5. Domieszki napowietrzające    231
    13.6. Domieszki regulujące wiązanie    234
      13.6.1. Domieszki opóźniające wiązanie    236
      13.6.2. Domieszki przyspieszające wiązanie i twardnienie    236
    13.7. Domieszki uszczelniające przeciw przenikaniu wody    239
    13.8. Domieszki podwyższające mrozoodporność    240
    13.9. Domieszki barwiące    241
    13.10. Domieszki spulchniające    241
    13.11. Inne domieszki    242
  14. DODATKI    245
    14.1. Dodatki pylaste    245
      14.1.1. Popiół lotny jako dodatek    246
      14.1.2. Żużel wielkopiecowy jako dodatek    249
      14.1.3. Pył krzemionkowy jako dodatek    249
      14.1.4. Mączki skalne jako dodatek    250
      14.1.5. Bentonit jako dodatek    250
    14.2. Dodatki okruchowe    251
    14.3. Żywice syntetyczne jako dodatki    251
    14.4. Dodatki uodporniające na oddziaływania mechaniczne    253
    14.5. Dodatki kompleksowe    255
    14.6. Projektowanie betonów z domieszkami i dodatkami    255
    14.7. Uwagi technologiczne dotyczące domieszek i dodatków    256
  15. WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE BETONU    259
    15.1. Określenia    259
    15.2. Rodzaje właściwości    259
    15.3. Wytrzymałość na ściskanie i jej kształtowanie    260
      15.3.1. Czynniki składowe wytrzymałości betonu na ściskanie    260
      15.3.2. Rodzaje przyczepności    260
      15.3.3. Strefa stykowa zaczynu z kruszywem    261
      15.3.4. Mechanizm i przebieg niszczenia próbki zgniatanej    264
      15.3.5. Wzór wytrzymałościowy Fereta    266
      15.3.6. Określanie wytrzymałości 28-dniowej na podstawie wytrzymałości wcześniejszej    267
      15.3.7. Rozwój wytrzymałości po 28 dniach    268
      15.3.8. Rozwój wytrzymałości betonów klas ? C50/60    268
      15.3.9. Wpływ kształtu i wielkości elementu na ocenę wytrzymałości    268
      15.3.10. Wytrzymałość przy miejscowym docisku    270
      15.3.11. Wytrzymałość przy ściskaniu wieloosiowym    270
      15.3.12. Wytrzymałość w przypadku obciążeń pulsujących (dynamicznych    271
      15.3.13. Czynniki wpływające na chwilowe zmiany wytrzymałości na ściskanie    271
      15.3.14. Wpływ temperatury    272
      15.3.15. Wpływ wilgoci    272
      15.3.16. Wytrzymałość betonu w warunkach kriogenicznych    274
    15.4. Wytrzymałość na rozciąganie    274
      15.4.1. Badanie na osiowe rozciąganie (ft)    275
      15.4.2. Badanie na zginanie (fg)    276
      15.4.3. Badanie na łupanie (fł)    276
      15.4.4. Współzależność wielkości ft, fg i fł    276
    15.5. Specjalne właściwości wytrzymałościowe    277
      15.5.1. Wytrzymałość na skręcanie (fskr)    277
      15.5.2. Wytrzymałość na ścinanie (ft)    277
      15.5.3. Wytrzymałość udarowa (fu)    278
      15.5.4. Odporność na ścieranie    278
      15.5.5. Odporność na wysoką temperaturę    279
      15.5.6. Przyczepność do stali    279
    15.6. Odkształcalność    281
      15.6.1. Skurcz    281
      15.6.2. Skurcz karbonizacyjny    287
      15.6.3. Odkształcalność termiczna    287
      15.6.4. Odkształcenia pod rosnącym obciążeniem    289
    15.7. Moduł sprężystości E    291
    15.8. Naprężenia krytyczne    294
    15.9. Pełzanie    295
      15.9.1 Zjawiska zachodzące w strukturze betonu przy pełzaniu    296
      15.9.2. Przebieg pełzania    297
      15.9.3. Czynniki wpływające na wielkość pełzania    298
      15.9.4. Rzeczywista wielkość pełzania    298
      15.9.5. Wskaźnik pełzania (ϕp)    298
    15.10. Właściwości fizyczne    300
      15.10.1. Porowatość    300
      15.10.2. Nasiąkliwość    306
      15.10.3. Wodoszczelność    307
      15.10.4. Mrozoodporność    308
      15.10.5. Przewodność cieplna    309
    15.11. Odporność na wpływ środowisk chemicznie agresywnych    309
      15.11.1. Typy korozji i ich objawy    310
      15.11.2. Postać środowiska agresywnego    310
      15.11.3. Opis rodzajów agresywności    310
      15.11.4. Ogólny opis środowiska agresywnego    312
      15.11.5. Klasy środowiska i stąd klasy ekspozycji    313
      15.12. Zestawienie czynników wpływających na właściwości betonu    315
  16. ISTOTA BADAŃ TECHNICZNYCH BETONU    319
    16.1. Badanie wytrzymałości na ściskanie na próbkach normowych    319
    16.2. Badania wytrzymałości na ściskanie betonu w elemencie lub w konstrukcji    320
    16.3. Badanie skurczu    321
    16.4. Badanie modułu sprężystości E    322
    16.5. Badanie pełzania    322
    16.6. Badania wodoszczelności    323
    16.7. Badanie nasiąkliwości    323
    16.8. Uwagi dodatkowe    323
  17. WYKONYWANIE BETONU    325
    17.1. Przyjmowanie i magazynowanie składników    326
    17.2. Dozowanie składników    327
    17.3. Mieszanie składników    329
    17.4. Transport mieszanki betonowej    333
      17.4.1. Środki transportu bliskiego    333
      17.4.2. Środki transportu dalekiego    334
      17.4.3. Transport pompowy    335
      17.4.4. Transport metodą rynnową    338
    17.5. Układanie i zagęszczanie    338
      17.5.1. Sposób wprowadzania mieszanki do miejsca przeznaczenia    339
      17.5.2. Sposób układania mieszanki betonowej    340
      17.5.3. Metody rozprowadzania    343
      17.5.4. Zasady zagęszczania    344
      17.5.5. Dziobanie    346
      17.5.6. Ubijanie    346
      17.5.7. Wibrowanie    347
      17.5.8. Prasowanie    354
      17.5.9. Walcowanie    355
      17.5.10. Utrząsanie    355
      17.5.11. Wirowanie    356
      17.5.12. Próżniowanie    356
      17.5.13. Przerwy robocze przy betonowaniu    361
      17.5.14. Samozagęszczanie    362
    17.6. Pielęgnacja    363
      17.6.1. Wprowadzenie    363
      17.6.2. Wpływ oddziaływań mechanicznych    366
      17.6.3. Praktyczne sposoby postępowania    366
      17.6.4. Długość okresu pielęgnacji wilgotnej    367
    17.7. Natryskiwanie    368
      17.7.1. Systemy natryskiwania    369
      17.7.2. Właściwości betonu natryskowego    369
    17.8. Betonowanie pod wodą    371
      17.8.1. Metoda Contractor    371
      17.8.2. Metoda dwuetapowego betonowania    372
      17.8.3. Betonowanie pojemnikami    374
      17.8.4. Betonowanie w wąskich wykopach pod wodą    375
      17.8.5. Betonowanie przez wypełnienie zatopionej powłoki z tworzywa sztucznego (folii)    375
      17.8.6. Betonowanie z zastosowaniem bloków prefabrykowanych    375
      17.8.7. Szczególny tryb postępowania    375
    17.9. Sprawdzanie - ocena wykonywania i jakości betonu    375
      17.9.1. Sprawdzanie składników (cementu, kruszywa i wody)    376
      17.9.2. Sprawdzanie mieszanki betonowej    376
      17.9.3. Sprawdzanie klasy betonu    376
      17.9.4. Ocena poziomu wytwarzania mieszanki betonowej lub betonu stałego    377
    17.10. Problem deskowania a jakość uzyskanego betonu    377
    17.11. Betonowanie mieszanką samozagęszczalną    381
  18. WYKONYWANIE BETONU W ZAKŁADZIE PREFABRYKACJI    383
    18.1. Charakterystyka postępowania    383
    18.2. Przyspieszone dojrzewanie betonu    384
      18.2.1. Ultrawibracja    385
      18.2.2. Obróbka cieplna    385
      18.2.3. Nagrzewanie w podwyższonej temperaturze    386
      18.2.4. Nagrzewanie w wysokiej temperaturze > 60°C    387
      18.2.5. Naparzanie    390
      18.2.6. Autoklawizacja    390
      18.2.7. Elektronagrzew    390
      18.2.8. Sposoby nagrzewania pośredniego    391
      18.2.9. Nagrzewanie energią promieni podczerwonych    392
      18.2.10. Sposoby zwiększania efektywności nagrzewania    392
      18.2.11. Sprawdzanie przebiegu nagrzewania    393
      18.2.12. Pielęgnacja    394
  19. BETONOWANIE W WARUNKACH OBNIŻONEJ TEMPERATURY    395
    19.1. Charakterystyka warunków    395
    19.2. Wpływ okresu chłodów na dojrzewanie betonu    396
    19.3. Wpływ okresu mrozów na dojrzewanie betonu    396
    19.4. Prowadzenie robót betonowych w zimie    398
      19.4.1. Podstawowe zasady wpływające na postępowanie    398
      19.4.2. Metody postępowania    398
      19.4.3. Metoda modyfikacji wykonywania mieszanki betonowej    398
      19.4.4. Metoda zachowania ciepła    402
      19.4.5. Metoda nagrzewania betonu    403
      19.4.6. Metoda cieplaków    404
      19.5. Agregaty grzewcze    405
  20. BETON CEMENTOWY SPECJALNY    407
    20.1. Beton hydrotechniczny    407
      20.1.1. Podział konstrukcji hydrotechnicznych mających wpływ na dobór składu betonu    409
      20.1.2. Jakość betonu hydrotechnicznego    409
      20.1.3. Skład mieszanek betonowych    410
      20.1.4. Techniki betonowania    410
    20.2. Beton wodoszczelny    411
    20.3. Beton przewidziany do pracy w środowisku chemicznie agresywnym    413
    20.4. Beton kwasoodporny    414
    20.5. Beton o podwyższonej odporności na ścieranie    414
    20.6. Betony z dodatkiem składnika włóknistego (fibrobetony)    415
    20.7. Beton cementowy do nawierzchni drogowych    417
    20.8. Beton cementowy do nawierzchni lotniskowych    420
    20.9. Beton ciężki jako beton ochronny przed promieniowaniem aktywnym    422
    20.10. Betony żaroodporne i ogniotrwałe    423
      20.10.1. Pojęcia    423
      20.10.2. Betony na cemencie portlandzkim    425
      20.10.3. Betony na cemencie glinowym    426
      20.10.4. Betony na szkle wodnym    426
    20.11. Beton architektoniczny    427
    20.12. Geobeton    430
    20.13. Beton chudy    431
    20.14. Beton polimerowo-cementowy    431
      20.14.1. Podstawowe właściwości spoiwa polimerowego    431
      20.14.2. Beton cementowy impregnowany polimerami    432
      20.14.3. Beton polimerowo-cementowy    432
    20.15. Beton samozagęszczony    434
    20.16. Betony szczególne    435
  21. BETONY BEZCEMENTOWE    437
    21.1. Beton polimerowy    437
    21.2. Beton żużlowo-alkaliczny    439
    21.3. Beton bitumiczny    439
    21.4. Gipsobeton    441
    21.5. Beton sylikatowy    441
    21.6. Inne przypadki    442
  22. BETON LEKKI    443
    22.1. Klasyfikacja    443
    22.2. Kruszywo do betonów lekkich    445
      22.2.1. Kruszywa sztuczne    445
      22.2.2. Charakterystyka struktury ziaren    446
      22.2.3. Zasada produkcji kruszyw ziarnowych    447
      22.2.4. Właściwości fizyczne kruszyw sztucznych    448
      22.2.5. Wymagania techniczne dla kruszyw sztucznych    449
    22.3. Kruszywa skalne do betonów lekkich    451
    22.4. Mikrokruszywa zwane inaczej mikrowypełniaczami    451
    22.5. Kruszywa organiczne    451
    22.6. Beton lekki kruszywowy    452
      22.6.1. Składniki betonów    452
      22.6.2. Dobór składu betonu zwartego    452
      22.6.3. Dobór składu betonu półzwartego    457
      22.6.4. Dobór składu betonu jamistego    457
      22.6.5. Technologia wykonywania    458
      22.6.6. Właściwości betonów kruszywowych    458
      22.6.7. Możliwość przewidywania wytrzymałości lekkiego betonu kruszywowego klas do LC16/18    460
      22.6.8. Badania    461
    22.7. Betony komórkowe (mikrokruszywowe)    462
      22.7.1. Istota betonu mikrokruszywowego    462
      22.7.2. Rodzaje betonów    462
      22.7.3. Właściwości fizyko-mechaniczne    463
      22.7.4. Zastosowanie    464
    22.8. Betony na kruszywie organicznym    464
      22.8.1. Rodzaje i właściwości    464
      22.8.2. Problemy wykonawcze    465
    22.9. Szczególne typy betonu lekkiego    466
  23. ZASADY NAPRAW BETONU W KONSTRUKCJI    469
    23.1. Ogólna charakterystyka    469
    23.2. Zasady naprawy chłodni kominowych    472
  24. UZUPEŁNIENIA    477
    24.1. Specyfikacja składu betonu    477
      24.1.1. Podstawowe wymagania dotyczące składu betonu    477
      24.1.2. Uwagi do projektowania betonu z uwzględnieniem jego trwałości    479
      24.1.3. Dobór podstawowych składników    480
    24.2. Klasy ekspozycji betonu związane z oddziaływaniem środowiska    481
      24.2.1. Wymagania wynikające z klas ekspozycji    485
      24.2.2. Spełnienie wymagań    485
    24.3. Kontrola produkcji betonu    486
    24.4. Stosowanie dodatków    487
      24.4.1. Postanowienia ogólne    487
      24.4.2. Współczynnik k dodatków typu II    487
      24.4.3. Pojęcie równoważnych właściwości użytkowych betonu    488
    24.5. Stosowanie domieszek    489
    24.6. Dostawa mieszanki betonowej    489
    24.7. Kontrola zgodności i kryteria zgodności    490
  25. AKTUALNE KIERUNKI ROZWOJU TECHNOLOGII BETONU    493
  26. ZAŁĄCZNIKI    494
  I. Literatura    494
  II. Wykaz tablic    496
  III. Ważniejsze daty dotyczące historii rozwoju betonu    499
  IV. Etapy rozwoju betonu w ujęciu autora książki    501
  V. Zestawienie ciekawszych informacji na temat szkół zajmujących się nauką o betonie    501
  VI. 10 podstawowych stwierdzeń o betonie według autora książki    502
  VII. Określenia    503
  OD AUTORA ZAMIAST POSŁOWIA    507
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia