X

  Spis treści
  
  1. Wprowadzenie / 5
  1.1. Wstęp / 5
  1.2. Położenie obszaru oraz jego podział geomorfologiczny i geologiczny / 7
  1.3. Procesy geologiczne, czas ich trwania oraz skutki / 14
  
  2. Historia badań geologicznych / 19
  
  3. Metody badawcze / 25
  
  4. Podstawy stratygrafii / 37
  
  5. Tropiki paleogenu / 49
  
  6. Miocen — paratetyda i otaczający ją ląd / 53
  
  7. Pliocen — stepy i sawanny / 67
  
  8. Preglacjał — zapowiedź lodowcowej katastrofy / 73
  
  9. Epoka lodowcowa / 77
  
  10. Zlodowacenia południowopolskie / 83
  10.1. Charakterystyka ogólna / 83
  10.2. Zlodowacenie sanu I / 85
  10.3. Interglacjał ferdynandowski / 91
  10.4. Zlodowacenie sanu II / 92
  
  11. Interglacjał wielki / 95
  11.1. Strefa niezlodowacona / 95
  11.2. Interglacjał mazowiecki / 95
  
  12. Zlodowacenia środkowopolskie / 101
  12.1. Charakterystyka ogólna / 101
  12.2. Interglacjał (interstadiał?) lubawski (lubelski) / 102
  12.3. Zlodowacenie odry / 103
  12.4. Interstadiał odra/warta / 113
  12.5. Stadiał (zlodowacenie) warty / 115
  
  13. Interglacjał eemski / 119
  
  14. Zlodowacenie północnopolskie (wisły) / 123
  
  15. Holocen / 141
  15.1. Charakterystyka ogólna / 141
  15.2. Zmiany roślinności / 143
  15.3. Doliny rzeczne i stoki / 144
  15.4. Osady eoliczne / 148
  15.5. Przekształcenia antropogeniczne (antropocen) / 149
  15.6. Historyczne i współczesne zmiany klimatu („globalne ocieplenie”) / 152
  
  Literatura / 155
  Plansze / 167
  Spis rycin / 187
  Spis tabel / 193
  Spis plansz / 195
Kenozoik regionu śląsko-krakowskiego - 05 Rozdz. 13-14. Interglacjał eemski; Zlodowacenie północnopolskie (wisły)
- 20%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Kategoria

Geologia

ISBN-13

978-83-8012-099-0

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,19 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

14,50

11,60

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Niniejszy podręcznik stanowi kompendium wiedzy na temat regionu śląsko-krakowskiego, obejmującego Wyżynę Śląsko-Krakowską oraz przylegające od zachodu i północy fragmenty Niziny Śląskiej i Niziny Środkowopolskiej, o zróżnicowanej budowie geologicznej i urozmaiconej rzeźbie. Powstawała ona w ciągu ostatnich 65 mln lat, gdy obszar ten stawał się lądem, okresowo tylko i lokalnie zalewanym przez morze mioceńskie. Podczas kenozoiku wielokrotnie zmieniał się tu klimat — od tropikalnego i subtropikalnego w paleogenie i miocenie, przez sawannowy i stepowy w pliocenie, po umiarkowany i subarktyczny w czwartorzędzie. Zmiany te zarejestrowane są w osadach i strukturach geologicznych oraz zróżnicowanych genetycznie formach rzeźby. Szczególnie burzliwe dzieje geologiczne przechodził omawiany region w czwartorzędzie, kiedy to wielokrotnie wkraczał na ten obszar lądolód skandynawski, zostawiając osady i formy glacigeniczne.


Z uwagi na występujące w regionie surowce naturalne (węgiel kamienny i brunatny, rudy metali) formy antropogeniczne (hałdy i wyrobiska oraz zapadliska poeksploatacyjne) wywierają szczególne piętno na krajobraz i przyrodę górnośląską.


Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!