Kształtowanie metali lekkich

1 opinia

Format:

pdf

KUP I POBIERZ

Format: pdf

94,05  99,00 (-5%)

Najniższa cena z 30 dni: 59,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza publikacja, która całościowo ujmuje problematykę kształtowania metali lekkich. Autorzy dokonali prezentacji najważniejszych oraz bardziej rozpowszechnionych i efektywnych sposobów kształtowania formującego (za pomocą odlewania czy metalurgii proszków), kształtowania plastycznego, kształtowania przyrostowego (metodami rapid-technologii) oraz kształtowania ubytkowego. W praktyce istnieje wiele sposobów i odmian kształtowania metali lekkich, dlatego ograniczono się do możliwie zwięzłego omówienia ich podstawowych cech i zalecanego zastosowania. Z racji intensywnego rozwoju i istotnych walorów użytkowych więcej uwagi poświęcono kształtowaniu ubytkowemu metali lekkich, przede wszystkim w aspekcie charakterystyki stosowanych łańcuchów procesowych, narzędzi kształtujących oraz maszyn i urządzeń. Obszerny rozdział dotyczy również problematyki modelowania i symulacji procesów kształtowania.

Książka jest przeznaczona dla kadry inżynieryjno-technicznej zatrudnionej w przemyśle – zwłaszcza lotniczym, samochodowym i budowy maszyn, jak też w przedsiębiorstwach przetwarzających metale lekkie. Będzie przydatna również pracownikom i studentom wydziałów mechanicznych, budowy maszyn oraz inżynierii produkcji.


Rok wydania2012
Liczba stron576
KategoriaMateriałoznawstwo
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16875-9
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  1. Wprowadzenie     1
  
  2. Konstrukcje lekkie – istota, rodzaje, realizacja     4
  
  2.1. Przyroda a konstrukcje lekkie     4
  2.2. Strategie tworzenia i rodzaje konstrukcji lekkich     7
  2.3. Aspekty materiałowe konstrukcji lekkich     10
  2.4. Aspekty projektowe konstrukcji lekkich     14
  2.5. Techniki konstruowania a techniki kształtowania     18
  2.5.1. Wpływ objętościowego kształtowania plastycznego (na przykładzie kucia)     18
  2.5.2. Wpływ kształtowania formującego (na przykładzie odlewania)    19
  2.6. Przykłady zastosowań konstrukcji lekkich     23
  Literatura     26
  
  3. Klasyfikacja i charakterystyka rodzajów kształtowania metali lekkich     28
  
  3.1. Klasyfikacja rodzajów kształtowania     28
  3.2. Charakterystyka rodzajów kształtowania     28
  3.2.1. Kształtowanie formujące     28
  3.2.2. Kształtowanie plastyczne     32
  3.2.3. Kształtowanie przyrostowe     35
  3.2.4. Kształtowanie ubytkowe     37
  3.2.5. Kształtowanie przez łączenie     39
  Literatura     47
  
  4. Właściwości metali lekkich i ich stopów     49
  
  4.1. Aluminium i jego stopy     49
  4.1.1. Zarys historii i produkcji aluminium     49
  4.1.2. Właściwości aluminium     52
  4.1.3. Ogólna charakterystyka stopów aluminium     53
  4.1.4. Stopy aluminium do przeróbki plastycznej     54
  4.1.5. Stopy odlewnicze aluminium     73
  4.1.6. Spiekane stopy aluminium     79
  4.1.7. Pianoaluminium     80
  4.2. Tytan i jego stopy     83
  4.2.1. Zarys historii i produkcji tytanu     83
  4.2.2. Właściwości tytanu     87
  4.2.3. Podział, mikrostruktura i właściwości stopów tytanu     90
  4.2.4. Aluminidki tytanu     99
  4.3. Magnez i jego stopy     104
  4.3.1. Zarys historii i produkcji magnezu     104
  4.3.2. Właściwości magnezu     108
  4.3.3. Ogólna charakterystyka stopów magnezu     109
  4.3.4. Stopy odlewnicze magnezu     112
  4.3.5. Stopy magnezu do przeróbki plastycznej     117
  4.3.6. Stopy magnezu wytwarzane szybkim krzepnięciem     119
  4.4. Beryl i jego stopy     122
  4.4.1. Zarys historii i produkcji berylu     122
  4.4.2. Właściwości berylu     124
  4.4.3. Stopy berylu     126
  Literatura     131
  
  5. Kształtowanie aluminium i jego stopów     134
  
  5.1. Kształtowanie formujące     134
  5.1.1. Odlewanie ciągłe     134
  5.1.2. Odlewanie kształtowe     137
  5.1.3. Formowanie metalurgią proszków     155
  5.1.4. Wytwarzanie i formowanie pianoaluminium     160
  5.2. Kształtowanie plastyczne     167
  5.2.1. Walcowanie     167
  5.2.2. Kucie     173
  5.2.3. Wyciskanie     190
  5.2.4. Kształtowanie blach     203
  5.3. Kształtowanie przyrostowe     226
  5.3.1. Bezpośrednie kształtowanie przyrostowe     226
  5.3.2. Pośrednie kształtowanie przyrostowe     230
  5.4. Kształtowanie ubytkowe     235
  5.4.1. Ogólna charakterystyka procesu skrawania     235
  5.4.2. Skrawalność     236
  5.4.3. Skrawanie wysokoefektywne (HSC i HPC)     244
  5.4.4. Charakterystyka sposobów obróbki skrawaniem     247
  5.4.5. Charakterystyka sposobów obróbki ściernej     259
  5.4.6. Przecinanie     265
  5.4.7. Przykładowe obrabiarki skrawające     268
  5.4.8. Recykling wiórów     272
  Literatura     274
  
  6. Kształtowanie tytanu i jego stopów     280
  
  6.1. Wytwarzanie półwyrobów do kształtowania     280
  6.2. Kształtowanie formujące     285
  6.2.1. Odlewanie     285
  6.2.2. Formowanie metalurgią proszków     294
  6.3. Kształtowanie plastyczne     302
  6.3.1. Kucie     302
  6.3.2. Kształtowanie plastyczne aluminidków tytanu     310
  6.3.3. Inne sposoby kształtowania plastycznego     313
  6.3.4. Kształtowanie nadplastyczne stopów tytanu     314
  6.3.5. Kształtowanie nadplastyczne połączone ze zgrzewaniem dyfuzyjnym .316
  6.3.6. Kulowanie     319
  6.4. Kształtowanie przyrostowe     321
  6.4.1. Bezpośrednie spiekanie laserowe proszku metalowego (DMLS)     321
  6.4.2. Selektywne stapianie laserowe (SLM)     323
  6.4.3. Nanoszenie laserowo stopionego proszku (LENS)     324
  6.4.4. Selektywne stapianie elektronowe (EBM)     325
  6.5. Kształtowanie ubytkowe     329
  6.5.1. Ogólna charakterystyka procesu skrawania     329
  6.5.2. Charakterystyka sposobów obróbki skrawaniem     344
  6.5.3. Charakterystyka sposobów obróbki ściernej     373
  6.5.4. Obróbka erozyjna i strumieniowo-erozyjna     383
  6.5.5. Kształtowanie ubytkowe aluminidków tytanu     394
  6.5.6. Obrabiarki skrawające     402
  Literatura     410
  
  7. Kształtowanie magnezu i jego stopów     417
  
  7.1. Kształtowanie formujące     417
  7.1.1. Odlewanie ciągłe     417
  7.1.2. Odlewanie kształtowe     420
  7.2. Kształtowanie plastyczne     431
  7.2.1. Walcowanie     433
  7.2.2. Kucie     437
  7.2.3. Wyciskanie     441
  7.2.4. Kształtowanie blach     446
  7.2.5. Kształtowanie nadplastyczne     450
  7.3. Kształtowanie ubytkowe     452
  7.3.1. Skrawalność stopów magnezu     452
  7.3.2. Warunki realizacji procesów obróbkowych i zjawiska towarzyszące     454
  7.3.3. Charakterystyka sposobów kształtowania ubytkowego     456
  7.3.4. Chłodzenie i smarowanie strefy styku     461
  7.3.5. Specyfika budowy obrabiarek i warunki bezpieczeństwa pracy    466
  7.3.6. Gospodarka wiórami i odpadami     467
  Literatura     468
  
  8. Kształtowanie berylu i jego stopów     473
  
  8.1. Kształtowanie formujące     473
  8.1.1. Kształtowanie formujące berylu     473
  8.1.2. Kształtowanie formujące stopów berylu     476
  8.2. Kształtowanie plastyczne     477
  8.2.1. Kształtowanie plastyczne berylu     477
  8.2.2. Kształtowanie plastyczne stopów berylu     479
  8.3. Kształtowanie ubytkowe     480
  8.3.1. Obróbka skrawaniem, ścierna i erozyjna berylu     480
  8.3.2. Obróbka stopów aluminium – beryl     485
  8.4. Bezpieczeństwo zdrowia i pracy podczas kształtowania berylu i jego stopów     487
  8.5. Główne obszary zastosowań berylu i jego stopów     489
  8.5.1. Lotnictwo i aeronautyka     489
  8.5.2. Technika jądrowa i rentgenologia     492
  Literatura     493
  
  9. Modelowanie i symulacja procesów kształtowania     495
  
  9.1. Istota i znaczenie metod modelowania w procesach kształtowania     495
  9.2. Klasyfikacja i rodzaje modeli procesów kształtowania     497
  9.3. Modele konstytutywne materiałów     500
  9.4. Główne metody numeryczne mechaniki ciał odkształcalnych     505
  9.4.1. Opis ruchu ciała odkształcalnego – podstawy     505
  9.4.2. Forma lokalna opisu zagadnienia ruchu ciała odkształcalnego    506
  9.4.3. Forma słaba opisu zagadnienia ruchu ciała odkształcalnego     507
  9.4.4. Ogólna charakterystyka metod MRS, MEB, MES     507
  9.5. Metoda elementów skończonych w mechanice ciał odkształcalnych – wybrane zagadnienia     509
  9.5.1. Zasada minimum całkowitej energii potencjalnej w MES     509
  9.5.2. Równania ruchu w postaci dyskretnej z tłumieniem proporcjonalnym     511
  9.5.3. Jawny schemat całkowania równań ruchu w postaci dyskretnej     515
  9.5.4. Niejawny schemat całkowania równań ruchu w postaci dyskretnej     516
  9.5.5. Przykładowe elementy skończone     517
  9.5.6. Wybrane metody generowania siatki elementów skończonych    521
  9.5.7. Etapy obliczeń w przemieszczeniowej wersji MES     527
  9.5.8. Podstawy nieliniowej analizy MES ciał odkształcalnych     530
  9.5.9. Adaptacyjne metody zmniejszania błędów dyskretyzacji modeli     535
  9.6. Przykłady zastosowania oprogramowania MES w modelowaniu i symulacji procesów kształtowania     537
  9.6.1. Wybrane systemy obliczeń MES stosowane do modelowania i symulacji procesów kształtowania     537
  9.6.2. Przykłady modelowania i symulacji kształtowania formującego     539
  9.6.3. Przykłady modelowania i symulacji kształtowania plastycznego     543
  9.6.4. Przykład modelowania i symulacji kształtowania ubytkowego    551
  9.6.5. Przykład modelowania i symulacji procesu łączenia     553
  9.7. Kierunki rozwoju metod modelowania i symulacji     554
  Literatura     556
  
  10. Wykaz akronimów     561
  
  Skorowidz     571
RozwińZwiń