Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

33,46  39,36

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

33,4639,36

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Kolejny, dziewiąty już, tom prezentowanego wydawnictwa jest wyjątkowy z tego względu, że geneza jego powstania wiąże się z pamięcią o Pani Profesor Lucynie Frąckiewicz. Zebrane przez Redaktorów artykuły są spójne tematycznie, dotyczą bowiem szeroko pojętego problemu ubóstwa, marginalizacji i wykluczenia społecznego. Zostały one pomieszczone w czterech blokach tematycznych. W bloku pierwszym „Ubóstwo, marginalizacja, wykluczenie społeczne – aspekty teoretyczne i praktyczne”, przedstawiono artykuł R. Janika o roli interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku, A. Lipskiego dotyczący debaty nad wykluczeniem społecznym, J. Sztumskiego o marginesie społecznym w ujęciu socjologicznym, R. Jończego na temat wpływu zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia na przykładzie wsi województwa opolskiego, R. Rauzińskiego, T. Sołdry-Gwiżdż, K. Szczygielskiego o grupach szczególnie zagrożonych wykluczeniem społecznym, M. Baron-Wiaterek traktujący o systemowych podstawach pomocy osobom niepełnosprawnym, B. Kołaczek na temat znaczenia świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, P. Jusko dokonał analizy sytuacji społecznej i pomocy społecznej w Republice Słowackiej, a J. Jarosiński opisuje kwestie ruchu zawodowego wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim.


W bloku „Przeciwdziałanie ubóstwu dzieci i młodzieży oraz międzypokoleniowemu przekazywaniu biedy” M. Barátová i L. Lojdová zajęły się kwestią rodziny jako formą ochrony przed ubóstwem dzieci, M. Kowalewicz skupiła się na kwestii samookreślenia się zawodowego i technologii innowacyjnych w rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych, A. Odlerová zestawiła problematykę rozbieżności światów ludzi młodych i starych.


Blok „Partnerska współpraca podmiotów polityki społecznej w zakresie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu” zawiera tekst J. M. Zabielskiej o wykluczeniu społecznym w świetle pracowników opieki społecznej. Tekst M. Klimka traktuje o rozwiązywaniu problemów społecznych jako formie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu. O ważności instytucji mniejszości niemieckiej pisze K. Łukaniszyn, a B. Jarosiński przedstawia znaczenie małych firm jako lekarstwa na złą koniunkturę na rynku pracy.


„Czynniki warunkujące wykluczenie społeczne grup szczególnego ryzyka” to ostatni blok tomu. O wykluczeniu społecznym osób starszych pisze T. Zbyrad. Wykluczenia cyfrowego osób starszych dotyczą artykuły B. Janeczko i S. Czopko. Z. Wajda prezentuje genogram – narzędzie w pracy terapeutycznej z zagrożonymi wykluczeniem społecznym. J. Maciaszek dowodzi, że wykluczenie w jednej sferze życia generuje podobne sytuacje w innych sferach – na zasadzie błędnego koła. L. Vavrinčiková analizuje funkcjonowanie instytucji zwolnienia warunkowego, a A. Majewska zajmuje się reintegracją zawodową osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych.


Liczba stron346
WydawcaUniwersytet Śląski
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 01 Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 02 Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczone w debacie nad wykluczeniem społecznym »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 03 Margines społeczny w świetle socjologii »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 04 Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego — przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 05 Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 06 Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 07 Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 08 A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 09 Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 10 Family as a form of protection against child poverty »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 11 Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 12 Too old for the young »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 13 Wykluczenie społeczne — czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać? »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 14 Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 15 Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 16 Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 17 Wykluczenie społeczne osób starszych w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej (na przykładzie województwa podkarpackiego) »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 18 Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e-seniorów — problem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 19 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 20 Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 21 Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 22 The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic »

Studia Politicae Universitatis Silesiensis. T. 9 - 23 Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie — w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie »


EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Redakcji    9
  Robert Janik: Rola interwencjonizmu państwowego w powstaniu welfare state w XX wieku    15
  Aleksander Lipski: Aksjomaty prawomocnego dyskursu, czyli co jest wykluczone w debacie nad wykluczeniem społecznym    34
  Janusz Sztumski: Margines społeczny w świetle socjologii    51
  Romuald Jończy: Wpływ zagranicznej migracji zarobkowej na poziom życia i kreację popytu regionalnego — przykład obszarów wiejskich województwa opolskiego    57
  Robert Rauziński, Teresa Sołdra-Gwiżdż, Kazimierz Szczygielski: Grupy szczególnie zagrożone wykluczeniem społecznym — aspekt demograficzny    78
  Małgorzata Baron-Wiaterek: Systemowe podstawy pomocy osobom niepełnosprawnym    103
  Bożena Kołaczek: Rola świadczeń społecznych w zapobieganiu ubóstwu dzieci, w tym dzieci niepełnosprawnych    118
  Peter Jusko: A company social policy in the Slovak Republic — current state and prospects    137
  Janusz Jarosiński: Ruch zawodowy wobec problemów wykluczenia i marginalizacji w środowisku kolejarskim    144
  Miroslava Barátová, Lada Lojdová: Family as a form of protection against child poverty    157
  Maria Kowalewicz: Samookreślenie się zawodowe i technologie innowacyjne rehabilitacji dzieci niepełnosprawnych    163
  Andrea Odlerová: Too old for the young    172
  Janina M. Zabielska: Wykluczenie społeczne — czy pomoc społeczna może mu przeciwdziałać?    181
  Marek Klimek: Strategia rozwiązywania problemów społecznych jako narzędzie przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu    196
  Katarzyna Łukaniszyn: Rola organizacji mniejszości niemieckiej w rozwoju społeczno-gospodarczym i integracji społeczeństwa województwa opolskiego    205
  Bartosz Jarosiński: Małe firmy w województwie świętokrzyskim jako przykład aktywności obywatelskiej w sferze zatrudnienia    227
  Teresa Zbyrad: Wykluczenie społeczne osób starszych w instytucjonalnym systemie pomocy społecznej (na przykładzie województwa podkarpackiego)    243
  Beata Janeczko: Wirtualna nieobecność czy społeczeństwo e-seniorów — problem wykluczenia cyfrowego ludzi starszych    256
  Sabina Czopko: Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób starszych    274
  Zbigniew Wajda: Genogram w pracy terapeutycznej z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym    284
  Justyna Maciaszek: Piętno: problem stygmatyzacji i wykluczenia społecznego osób z zaburzeniami psychicznymi    299
  Lenka Vavrinčiková: The institution of probation in criminal justice in the Slovak Republic    316
  Anna Majewska: Inicjatywy podejmowane na rzecz osób długotrwale bezrobotnych i wykluczonych społecznie — w Bytomiu i Zabrzu w ramach ekonomii społecznej i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie    326
  Noty o Autorach    339
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia