Medyczne laboratorium diagnostyczne

Metodyka i aparatura

3 oceny

Format:

mobi, epub, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

122,43  159,00

Format: epub, mobi

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

Cena początkowa: 159,00 zł (-23%)

Najniższa cena z 30 dni: 95,40 zł  


122,43

w tym VAT

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 24,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Pierwsza na polskim rynku wydawniczym publikacja dotycząca działania nowoczesnego laboratorium diagnostycznego, przygotowana przez zespół ekspertów medycyny laboratoryjnej.
Książka zawiera opis metod analitycznych, w tym najnowszych technik (spektrometria mas, techniki biologii i genetyki molekularnej i in.) i aparatury, stosowanych obecnie rutynowo oraz w nowych obszarach diagnostyki laboratoryjnej, jak np. proteomika, lipidomika. Uwzględniono w niej również zagadnienia automatyzacji oraz informatyzacji laboratorium diagnostycznego.
Ta nowoczesna publikacja będzie doskonałym źródłem wiedzy dla studentów analityki medycznej/medycyny laboratoryjnej oraz diagnostów laboratoryjnych w codziennej praktyce.


Rok wydania2015
Liczba stron388
KategoriaDiagnostyka laboratoryjna
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-200-4851-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

   Przedmowa     8
  1. Charakterystyka analityczna metody laboratoryjnejBogdan Solnica    1
    1.1. Wstęp     1
    1.2. Granica próbki ślepej     2
    1.3. Granica wykrywalności    2
    1.4. Granica oznaczalności    3
    1.5. Czułość funkcjonalna     4
    1.6. Liniowość     4
    1.7. Odporność     5
    1.8. Dokładność    5
    1.9. Precyzja     6
  2. Metody spektroskopoweKrystyna Sztefko    9
    2.1. Wstęp     9
    2.2. Promieniowanie elektromagnetyczne    9
    2.3. Oddziaływanie promieniowania elektromagnetycznego z materią    10
    2.4. Kryteria podziału metod spektroskopowych    12
      2.4.1. Spektroskopia absorpcyjna UV-VIS    13
      2.4.2. Absorpcja atomowa     13
      2.4.3. Absorpcja cząsteczkowa     13
      2.4.4. Chromofory     15
      2.4.5. Emisja atomowa    16
      2.4.6. Emisja cząsteczkowa     16
      2.4.7. Spektroskopia UV-VIS w diagnostyce laboratoryjnej    16
    2.5. Jądrowy rezonans magnetyczny     18
    2.6. Metody spektroskopii absorpcyjnej    18
      2.6.1. Metody spektrofotometryczne    19
      2.6.2. Metody pomiaru światła w roztworach mętnych (turbidymetria i nefelometria)    30
      2.6.3. Spektrometria atomowo-absorpcyjna    32
    2.7. Metody spektroskopii emisyjnej     34
      2.7.1. Fotometria płomieniowa     34
    2.8. Spektroskopia luminescencji     35
    2.9. Fluorescencja    35
      2.9.1. Aparatura do pomiaru fluorescencji (spektrofluorymetry)     38
      2.9.2. Problemy z pomiarem fluorescencji     39
      2.9.3. Zastosowanie fluorymetrii w diagnostyce laboratoryjnej    39
    2.10. Chemiluminescencja     40
      2.10.1. Powstawanie chemiluminescencji     40
      2.10.2. Aparatura do pomiaru chemiluminescencji     42
      2.10.3. Zastosowanie chemiluminescencji w diagnostyce laboratoryjnej     42
    2.11. Reflektometria     42
    2.12. Podsumowanie     43
  3. Metody elektrochemiczneKrystyna Sztefko     45
    3.1. Wstęp     45
    3.2. Zasady metod elektrochemicznych    46
      3.2.1. Potencjometria     46
      3.2.2. Amperometria     48
      3.2.3. Konduktometria     48
      3.2.4. Kulometria    48
    3.3. Elektrody stosowane w elektrochemii    49
      3.3.1. Elektrody referencyjne (odniesienia, porównawcze)     49
      3.3.2. Elektrody selektywne (wskaźnikowe, indykatorowe)     50
    3.4. Elektrody selektywne dla cząsteczek    65
      3.4.1. Elektroda do pomiaru ciśnienia parcjalnego dwutlenku węgla    65
      3.4.2. Elektroda do pomiaru ciśnienia parcjalnego tlenu     66
      3.4.3. Elektrody wykorzystujące proces biologicznego rozpoznawania    67
      3.4.4. Biosensory DNA     69
      3.4.5. Biosensory immunochemiczne    71
    3.5. Podsumowanie    71
  4. Metody elektroforetyczneMaria Kapusta 73
    4.1. Wstęp     73
    4.2. Rodzaje nośników elektroforetycznych     76
      4.2.1. Żele agarozowe    77
      4.2.2. Żele poliakrylamidowe     77
    4.3. Techniki stosowane do rozdziału, identyfikacji i oznaczania ilości białek     78
      4.3.1. Elektroforeza w żelu poliakrylamidowym78
      4.3.2. Elektroforeza natywna     80
      4.3.3. Ogniskowanie izoelektryczne    80
      4.3.4. Elektroforeza dwukierunkowa    80
      4.3.5. Elektrochromatografia     82
      4.3.6. Elektroforeza kapilarna     83
    4.4. Metody immunoelektroforetyczne     86
      4.4.1. Immunoelektroforeza     86
      4.4.2. Immunofiksacja    87
      4.4.3. Immunoelektroforeza rakietowa według Laurella87
      4.4.4. Wykrywanie białek przy użyciu metody Western blot    88
    4.5. Techniki barwienia    88
    4.6. Ilościowa ocena rozdziałów elektroforetycznych    89
    4.7. Zastosowanie metod elektroforetycznych w diagnostyce laboratoryjnej     89
      4.7.1. Rozdział elektroforetyczny białek surowicy     89
      4.7.2. Rozdział elektroforetyczny białek moczu    91
      4.7.3. Rozdział elektroforetyczny białek płynu mózgowo-rdzeniowego     91
      4.7.4. Rozdział elektroforetyczny kwasów nukleinowych    92
  5. Metody chromatograficzneAgnieszka Kondracka, Zbigniew Bartoszewicz     95
    5.1. Zasada metod chromatograficznych    95
      5.1.1. Przygotowanie próbek do rozdziału chromatograficznego     96
      5.1.2. Ocena jakości rozdziału chromatograficznego     98
      5.1.3. Aspekty ilościowe rozdziału chromatograficznego     99
    5.2. Techniki pomiarowe i aparatura     101
      5.2.1. Chromatografia gazowa     101
      5.2.2. Kolumnowa chromatografia cieczowa    104
      5.2.3. Chromatografia cienkowarstwowa     108
    5.3. Przykłady zastosowania metod chromatograficznych w diagnostyce laboratoryjnej     109
      5.3.1. Profil steroidów w moczu dobowym metodą chromatografii gazowej     109
      5.3.2. Analiza składników powietrza wydychanego za pomocą chromatografii gazowej     109
      5.3.3. Analiza składu kwasów mykolowych metodą HPLC    110
      5.3.4. Badanie wariantów hemoglobiny i oznaczanie HbA1c za pomocą analizatorów chromatograficznych     110
      5.3.5. Oznaczanie amin biogennych z użyciem HPLC     111
  6. Technika spektrometrii masZbigniew Bartoszewicz, Agnieszka Kondracka     113
    6.1. Zasada techniki spektrometrii mas     113
    6.2. Techniki pomiarowe i aparatura     118
      6.2.1. Typy analizatorów     118
      6.2.2. Możliwości analizy związków w zależności od wybranej techniki spektrometrii mas     120
    6.3. Przykłady zastosowania techniki spektrometrii mas w diagnostyce laboratoryjnej     121
      6.3.1. Warunki wprowadzania techniki spektrometrii mas do rutynowych badań diagnostycznych    121
      6.3.2. Zastosowania spektrometrii mas w endokrynologii     123
      6.3.3. Wykrywanie wrodzonych wad metabolicznych     127
      6.3.4. Zastosowania spektrometrii mas w mikrobiologii129
      6.3.5. Zastosowanie spektrometrii mas w monitorowaniu stężenia leków.     131
      6.3.6. Zastosowanie spektrometrii mas w toksykologii     131
      6.3.7. Przyszłość spektrometrii mas w laboratorium diagnostycznym     132
  7. Metody immunochemiczneKrystyna Sztefko     135
    7.1. Zasada metod immunochemicznych    135
    7.2. Rodzaje metod immunochemicznych    136
      7.2.1. Metody strąceniowe     136
      7.2.2. Metody immunochemiczne ze znacznikiem     137
    7.3. Standaryzacja i harmonizacja metod immunochemicznych     142
    7.4. Techniki pomiarowe w metodach immunochemicznych    143
    7.5. Zastosowanie metod immunochemicznych w diagnostyce laboratoryjnej     145
    7.6. Przedanalityczne i analityczne czynniki interferujące w metodach immunochemicznych     146
      7.6.1. Reakcje krzyżowe w metodach immunochemicznych    148
      7.6.2. Białka wiążące jako źródło interferencji w metodach immunochemicznych     150
      7.6.3. Nieimmunogenne kompleksy białek z IgG, autoprzeciwciała, przeciwciała heterofilowe i przeciwciała antyzwierzęce jako
  
  źródło interferencji w metodach immunochemicznych    152
    7.7. Efekt niskiej dawki i efekt wysokiej dawki     159
    7.8. Poszukiwanie i usuwanie interferujących przeciwciał     160
    7.9. Uwaga końcowa    160
  8. Metody analityczne w technologii suchej chemiiKrystyna Sztefko, Przemysław Tomasik    163
    8.1. Wstęp     163
    8.2. Techniki pomiarowe stosowane w suchej chemii    163
      8.2.1. Odczyt wzrokowy    164
      8.2.2. Reflektometria     165
      8.2.3. Fluorymetria     168
      8.2.4. Potencjometria     168
    8.3. Wykorzystanie suchej chemii w diagnostyce laboratoryjnej     168
      8.3.1. Testy paskowe do badania ogólnego moczu    168
      8.3.2. System Vitros     172
      8.3.3. Reflotron     178
      8.3.4. Systemy HemoCue     179
      8.3.5. Biosensory i immunosensory    180
      8.3.6. Metody immunochromatograficzne bocznego przepływu     182
    8.4. Zalety metod suchej chemii     184
  9. Metody izotopoweKrystyna Sztefko     187
    9.1. Wstęp     187
    9.2. Emitery promieniowania alfa, beta i gamma w diagnostyce laboratoryjnej    188
    9.3. Prawo rozpadu promieniotwórczego    189
    9.4. Aktywność preparatu promieniotwórczego i jej jednostki    190
    9.5. Pomiar aktywności w laboratorium    192
    9.6. Ochrona przed promieniowaniem     192
      9.6.1. Dawka pochłonięta i dawka ekspozycyjna     193
    9.7. Ochrona przed skutkami promieniowania     194
    9.8. Rodzaje metod izotopowych     195
      9.8.1. Analiza aktywacyjna     195
      9.8.2. Metody radiometryczne     195
      9.8.3. Rozcieńczania izotopowe     195
    9.9. Izotopy w diagnostyce laboratoryjnej     199
      9.9.1. Aparatura do pomiaru promieniowania    199
      9.9.2. Pomiar izotopów stabilnych    199
      9.9.3. Pomiar emiterów promieniowania beta    201
      9.9.4. Pomiar emiterów promieniowania gamma     203
    9.10. Zastosowanie metod izotopowych w diagnostyce laboratoryjnej     203
      9.10.1. Metody immunochemiczne    204
      9.10.2. Metody stosowane w genetyce i biologii molekularnej    204
      9.10.3. Testy oddechowe     204
      9.10.4. Ocena funkcji mózgu     206
      9.10.5. Ocena utraty białka z przewodu pokarmowego     206
      9.10.6. Metoda rozcieńczenia znacznika     206
      9.10.7. Zastosowanie techniki spektrometrii mas połączonej z rozcieńczeniem izotopowym    207
  10. Cytometria przepływowaŁukasz Sędek, Bogdan Mazur 209
    10.1. Wprowadzenie do techniki cytometrii przepływowej     209
      10.1.1. Rozwój cytometrii przepływowej     209
      10.1.2. Budowa cytometru przepływowego     210
      10.1.3. Materiał do badań cytometrycznych    212
      10.1.4. Zasada pomiaru cytometrycznego     212
      10.1.5. Techniki barwienia materiału do analizy cytometrycznej     216
      10.1.6. Podstawy zjawiska fluorescencji     218
      10.1.7. Właściwości spektralne fluorochromów stosowanych w cytometrii przepływowej    219
      10.1.8. Kontrola poprawności pracy cytometru    220
    10.2. Zastosowania cytometrii przepływowej     221
      10.2.1. Zastosowanie cytometrii przepływowej w immunologii i hematologii     222
      10.2.2. Pozostałe zastosowania cytometrii przepływowej    226
    10.3. Podsumowanie     230
  11. Metody biologii i genetyki molekularnejMarek Sanak     233
    11.1. Wstęp     233
    11.2. Kliniczne skutki mutacji    235
    11.3. Rodzaje mutacji genetycznych     236
      11.3.1. Mutacje punktowe     237
      11.3.2. Mutacje wielonukleotydowe    238
    11.4. Mutacje genomu mitochondrialnego    239
    11.5. Metody wykrywania mutacji genowych     239
      11.5.1. Materiał biologiczny do badania DNA    239
      11.5.2. Techniki wykrywania mutacji genowych    241
    11.6. Metody celowane wykrywania mutacji genowych     245
      11.6.1. Klasyczne techniki hybrydyzacji DNA genomowego    245
      11.6.2. Amplifikacja DNA genomowego techniką polimerazowej reakcji łańcuchowej     246
      11.6.3. Badanie polimorfizmu restrykcyjnego produktów amplifikacji PCR     247
      11.6.4. Badanie produktów amplifikacji PCR poprzez ich detekcję techniką hybrydyzacji     249
      11.6.5. Inne celowane metody wykrywania mutacji genowej    251
      11.6.6. Metody celowane wykrywania mutacji typu insercyjno-delecyjnego     252
      11.6.7. Wykrywanie mutacji dynamicznych techniką PCR     255
    11.7. Dostępność badań w genetycznej diagnostyce molekularnej     256
      11.7.1. Metody molekularne w badaniach cytogenetycznych    256
  12. Metody stosowane w badaniach hematologicznychBogdan Mazur    257
    12.1. Historia badań hematologicznych     257
    12.2. Materiał do badań hematologicznych    258
    12.3. Metody badań hematologicznych     259
      12.3.1. Metoda 3-diff     260
      12.3.2. Metoda 5-diff     263
    12.4. Wyniki badań hematologicznych    268
    12.5. Standaryzacja     272
    12.6. Automatyzacja w immunohematologii    274
  13. Metody stosowane w badaniach hemostazyAnna Raszeja-Specht,Jacek Golański     279
    13.1. Wstęp     279
    13.2. Materiał do badań układu hemostazy    279
    13.3. Badania układu krzepnięcia metodami fizykochemicznymi     280
    13.4. Oznaczanie liczby płytek krwi     281
    13.5. Badanie reaktywności płytek krwi     282
      13.5.1. Turbidymetryczny pomiar agregacji    282
      13.5.2. Impedancyjny pomiar agregacji     283
      13.5.3. Pomiar czasu okluzji     283
    13.6. Badania z wykorzystaniem wiskozymetrycznych i/lub optycznych metod detekcji skrzepu    284
      13.6.1. Czas protrombinowy (PT)     284
      13.6.2. Czas częściowej tromboplastyny po aktywacji (APTT)     285
      13.6.3. Fibrynogen (Fg)    286
      13.6.4. Czas trombinowy (TT)     287
      13.6.5. Czas reptylazowy (RT) lub czas ankrodowy     287
      13.6.6. Czas ekarynowy (ECT)     288
      13.6.7. Oznaczanie aktywności czynników VIII, IX i XI    288
      13.6.8. Oznaczanie aktywności czynników VII, V, II i X    289
      13.6.9. Wykrywanie oporności na aktywowane białko C (APC-R)    289
      13.6.10. Wykrywanie przeciwciał antyfosfolipidowych: antykoagulantu tocznia (LA) i innych    290
    13.7. Badania układu krzepnięcia metodami biochemicznymi z zastosowaniem substratów chromogennych    291
      13.7.1. Oznaczanie aktywności antytrombiny (AT)     292
      13.7.2. Oznaczanie aktywności białka C (PC)    293
      13.7.3. Oznaczanie aktywności anty-Xa     293
    13.8. Badania układu krzepnięcia metodami immunochemicznymi    294
      13.8.1. Oznaczanie stężenia dimeru D (DD)    294
      13.8.2. Antygen czynnika von Willebranda (vWF:Ag)     296
      13.8.3. Wiązanie czynnika von Willebranda z kolagenem (vWF:CB)     296
      13.8.4. Aktywność czynnika von Willebranda jako kofaktora rystocetyny (vWF:RCo)     297
      13.8.5. Oznaczanie stężenia całkowitego (PS) i wolnego (fPS) białka S     297
      13.8.6. Oznaczanie stężeń przeciwciał antykardiolipinowych (ACA) i przeciwciał przeciw β2-glikoproteinie I (β2-GPI)    298
      13.8.7. Oznaczanie stężeń przeciwciał przeciw kompleksowi czynnik płytkowy 4–heparyna (anty-PF4/H)     299
    13.9. Metody biologii molekularnej     299
    13.10. Aparatura wykorzystywana w diagnostyce zaburzeń hemostazy     300
    13.11. Analizatory POCT     301
    13.12. Automatyzacja i integracja laboratoryjnej diagnostyki hemostazy    302
    13.13. Kierunki rozwoju diagnostyki hemostazy     302
  14. Metody stosowane w diagnostyce mikrobiologicznejElżbieta Stefaniuk    305
    14.1. Wstęp     305
    14.2. Hodowla drobnoustrojów     306
      14.2.1. Hodowla bakterii i grzybów    306
      14.2.2. Diagnostyka wirusologiczna oparta na hodowlach komórkowych     309
      14.2.3. Systemy automatyczne do hodowli bakterii i grzybów z krwi i płynów z jam ciała    310
    14.3. Metody mikroskopowe     311
    14.4. Techniki barwienia     312
    14.5. Identyfikacja drobnoustrojów     314
      14.5.1. Klasyczne schematy identyfikacyjne drobnoustrojów    314
      14.5.2. Automatyczne systemy do identyfikacji drobnoustrojów    315
      14.5.3. Spektrometria mas     315
    14.6. Metody serologiczne i immunochemiczne     316
    14.7. Oznaczanie lekowrażliwości drobnoustrojów    318
      14.7.1. Automatyczne systemy do identyfikacji i oznaczania lekowrażliwości drobnoustrojów     321
    14.8. Metody biologii molekularnej     323
      14.8.1. Molekularna diagnostyka zakażeń     324
      14.8.2. Typowanie genetyczne do celów epidemiologii    327
  15. Laboratoryjny system informatycznyBarbara Kopeć, Piotr Sitkowski    335
    15.1. Wstęp     335
    15.2. Funkcje laboratoryjnego systemu informatycznego     337
      15.2.1. Moduł „Rejestracja zleceń”    338
      15.2.2. Moduł „Przyjęcie materiału do laboratorium”     339
      15.2.3. Moduł „Komunikacja z analizatorami”    340
      15.2.4. Moduł „Kontrola jakości”     342
      15.2.5. Moduł „Autoryzacja wyniku badania”    342
      15.2.6. Moduły wspomagające zarządzanie laboratorium    346
    15.3. Ochrona danych medycznych i osobowych pacjentów w laboratorium     348
    15.4. Koszty informatyzacji    349
  16. Automatyzacja w medycznym laboratorium diagnostycznymBogdan Solnica     353
    16.1. Wstęp     353
    16.2. Automatyczne analizatory laboratoryjne. Konsolidacja badań    354
    16.3. Automatyzacja fazy pozaanalitycznej    356
    16.4. Częściowa i całkowita automatyzacja laboratorium     357
  Skorowidz    361
RozwińZwiń
Informacja o cookies
Strona ibuk.pl korzysta z plików cookies w celu dostarczenia Ci oferty jak najlepiej dopasowanej do Twoich oczekiwań i preferencji, jak również w celach marketingowych i analitycznych.
Nasi partnerzy również mogą używać ciasteczek do profilowania i dopasowywania do Ciebie pokazywanych treści na naszych stronach oraz w reklamach.
Poprzez kontynuowanie wizyty na naszej stronie wyrażasz zgodę na użycie tych ciasteczek. Więcej informacji, w tym o możliwości zmiany ustawień cookies, znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia