Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym

-20%

Nierówności społeczne w polskim dyskursie politycznym

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Nierówności płacowe w długim okresie, mierzone stosunkiem dochodów górnego decyla do najniższego, w ostatnich dwóch dekadach wzrosły w Polsce najbardziej ze wszystkich krajów należących do OECD. Jednocześnie problematyka wzrastających nierówności ekonomicznych była w publicznym dyskursie pierwszych piętnastu lat transformacji właściwie nieobecna. Bardzo rzadko również ten – klasyczny przecież – temat sporów filozoficznych i politycznych pojawiał się w polskiej debacie politycznej.
Książka Wojciecha Woźniaka podejmuje ważny poznawczo i społecznie problem związany z percepcją nierówności społecznych i ich dziedziczenia przez reprezentantów gremiów politycznych na szczeblu centralnym i lokalnym. Obydwie te grupy mają istotny wpływ na formułowanie polityki społecznej: pierwsi na poziomie krajowym poprzez stanowienie prawa i jego monitoring, drudzy na poziomie lokalnym, oraz – w przypadku drugich – na realizację tej polityki wobec konkretnych społeczności, jednostek i rodzin. Znaczenie przypisywane nierównościom społecznym przez rządzących warunkuje działania w różnych dziedzinach (np. podatkowej, finansowej, pomocy społecznej, edukacyjnej, zdrowotnej itd.) i ma istotny wpływ na zróżnicowanie jakości życia obywateli i szanse życiowe ich potomków. Praca ta jest oryginalnym i nowatorskim opracowaniem naukowym.


Prof. dr hab. Wielisława Warzywoda-Kruszyńska
Uniwersytet Łódzki


Wybór tematu książki jest bardzo aktualny. Jeżeli założymy za Millsem, że celem nauk społecznych jest nie tylko gromadzenie faktów, lecz także próba wyjaśniania prywatnych trosk ludzi językiem problemów społecznych i systemowych, to refleksja nad nierównościami społecznymi w dobie kryzysu finansowego, socjalnego i politycznego jest ze wszech miar uzasadniona i wskazana. Każda kolejna podpowiedź ze strony socjologii – szczególnie potwierdzona solidnie zebranym materiałem empirycznym – wzbogaca debatę publiczną.


Dr hab. prof. UWr. Piotr Żuk
Uniwersytet Wrocławski


Wojciech Woźniak (ur. 1978) – socjolog, pracuje w Katedrze Socjologii Ogólnej na Wydziale Ekonomiczno--Socjologicznym Uniwersytetu Łódzkiego. Autor lub współautor ponad 30 artykułów opublikowanych w tomach zbiorowych i czasopismach naukowych. Wchodził w skład zespołu koordynującego projekt PROFIT, pierwszy w historii projekt badawczy finansowany ze środków programów ramowych w dziedzinie nauk społecznych, koordynowany przez uczelnię z krajów, które przystąpiły do UE w roku 2004.
Jego zainteresowania badawcze i wynikające z nich publikacje dotyczą problematyki nierówności społecznych, edukacji, polityki społecznej, dyskursu publicznego wobec kwestii społecznych (m.in. zjawiska paniki moralnej), fińskiego modelu społeczno-gospodarczego, a także socjologii sportu. Jest członkiem Międzynarodowego Towarzystwa Socjologicznego (ISA), Brytyjskiego Towarzystwa Socjologicznego (BSA), Europejskiej Sieci Badaczy Polityki Społecznej (ESPAnet) oraz Westermarck Society, czyli Fińskiego Towarzystwa Socjologicznego. Prowadził gościnne wykłady na uniwersytetach w Niemczech (Wolny Uniwersytet w Berlinie i Uniwersytet Justusa Liebiga w Giessen) oraz w estońskim Tartu i fińskim Tampere.


Liczba stron256
WydawcaWydawnictwo Naukowe Scholar
ISBN-13978-83-7383-601-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  WSTĘP     9
  Podziękowania     12
  ROZDZIAŁ I
  NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W IDEOLOGIACH POLITYCZNYCH
  I REFLEKSJI SOCJOLOGICZNEJ     15
  1. Nierówności społeczne – wprowadzenie     15
  1.1. Typy dystrybucji a zasada równości     17
  1.2. Równość i sprawiedliwość a moralność     19
  1.3. Równość prosta     21
  1.4. Przyrodzony charakter nierówności     22
  1.5. Merytokracja     24
  1.6. Nierówności a prawo i polityka     28
  2. Ideologie polityczne a równość społeczna i ekonomiczna     30
  2.1. Liberalizm klasyczny     32
  2.2. Społeczna nauka Kościoła katolickiego i idee konserwatywne     39
  2.3. Lewica     42
  2.4. Neokonserwatywny neoliberalizm     47
  2.4.1. Triumf 1989 roku     60
  2.4.2. Nierówności w neoliberalizmie     62
  3. Nierówności społeczne w refleksji socjologicznej     67
  3.1. Socjologiczne analizy nierówności – podejście strukturalne     67
  3.2. Najnowsza refl eksja o nierównościach     72
  3.3. Socjologia jakościowa – krytyczna refleksja o biedzie
  i nierównościach jako tematach w dyskursie publicznym
  i politycznym     79
  ROZDZIAŁ II
  RAMA ANALITYCZNA I METODOLOGICZNE ZAŁOŻENIA
  PROJEKTU BADAWCZEGO     88
  1. Wprowadzenie     88
  2. Polityka jako element kultury welfare. Próba konceptualizacji     90
  3. Koncepcja społecznej świadomości elit Abrama de Swaana     95
  4. Elementy krytycznej analizy dyskursu.
  Pytania problemowe i hipotezy badawcze     98
  5. Metodologia badania     104
  5.1. Założenia metodologiczne. Projekt PROFIT     104
  5.2. Wywiad swobodny ukierunkowany z parlamentarzystami     108
  5.2.1. Kompozycja próby badawczej i sposób
  realizacji badania     109
  5.3. Wywiady fokusowe z lokalnymi elitami
  i pracownikami lokalnych instytucji     110
  5.3.1. Kompozycja próby w badaniach fokusowych.
  Problemy metodologiczne     110
  5.3.2. Tomaszów Mazowiecki jako teren badania     113
  5.4. Programy partyjne jako materiał empiryczny     114
  5.5. Audycje radiowe jako materiał empiryczny     115
  5.6. Triangulacja danych     116
  ROZDZIAŁ III
  NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE
  W REFLEKSJI POLSKICH PARLAMENTARZYSTÓW     119
  1. Uwagi ogólne     119
  2. Grupy zagrożone transmisją nierówności społecznych     121
  3. Czynniki stymulujące i przeciwdziałające reprodukcji
  nierówności społecznych     122
  4. Relatywna odpowiedzialność państwa za przeciwdziałanie
  nierównościom społecznym     124
  5. Samorządy i trzeci sektor – kluczowe i niewydolne     128
  5.1. Negatywna ocena reformy administracyjnej     128
  5.2. Kluczowa rola samorządu w programowaniu i realizacji
  polityki społecznej     129
  5.3. Słabość trzeciego sektora     130
  6. Czynniki wpływające na proces polityczny     131
  7. Postrzeganie wpływu poszczególnych elementów polityki społecznej
  na skalę nierówności społecznych     135
  7.1. Polityka edukacyjna     135
  7.2. Polityka rynku pracy     137
  7.3. Pomoc społeczna     139
  ROZDZIAŁ IV
  NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE W PROGRAMACH PARTYJNYCH
  I PREZYDENCKICH W LATACH 2001–2005     142
  1. Wybory parlamentarne 2001     142
  1.1. Sojusz Lewicy Demokratycznej     142
  1.2. Akcja Wyborcza Solidarność Prawicy     143
  1.3. Unia Wolności     144
  1.4. Prawo i Sprawiedliwość     145
  1.5. Polskie Stronnictwo Ludowe     146
  1.6. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej     147
  1.7. Samoobrona i Liga Polskich Rodzin     149
  2. Wybory parlamentarne 2005     150
  2.1. Sojusz Lewicy Demokratycznej     150
  2.2. Socjaldemokracja Polska     151
  2.3. Partia Demokratyczna – demokraci.pl     151
  2.4. Polskie Stronnictwo Ludowe     152
  2.5. Liga Polskich Rodzin     152
  2.6. Samoobrona Rzeczpospolitej Polskiej     153
  2.7. Prawo i Sprawiedliwość     153
  2.8. Platforma Obywatelska Rzeczypospolitej Polskiej     154
  3. Programy wyborcze kandydatów na urząd Prezydenta RP     155
  3.1. Henryka Bochniarz     155
  3.2. Marek Borowski     156
  3.3. Włodzimierz Cimoszewicz     156
  3.4. Lech Kaczyński     157
  3.5. Jarosław Kalinowski     158
  3.6. Andrzej Lepper     159
  3.7. Donald Tusk     159
  3.8. Inni kandydaci     161
  ROZDZIAŁ V
  MEDIALNA DEBATA PUBLICZNA – PROBLEMY SPOŁECZNE
  W DEBATACH RADIOWYCH     162
  1. Polityka fi skalna, czyli jak dzielić PKB     163
  2. Pomoc społeczna, czyli jak walczyć z biedą     168
  3. Dyktatura urzędników, czyli państwo wrogiem obywatela     174
  ROZDZIAŁ VI
  NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE I ICH REPRODUKCJA JAKO SPOŁECZNY
  PROBLEM W TOMASZOWIE MAZOWIECKIM W PERCEPCJI
  LOKALNYCH ELIT     178
  1. Uwagi ogólne     178
  2. Grupy i osoby zagrożone reprodukcją nierówności     184
  3. Skala i głębokość problemu     185
  4. Przeciwdziałanie narastaniu nierówności     186
  4.1. Aktorzy     186
  4.2. Grupy objęte wsparciem     189
  4.3. Ocena podejmowanych działań     192
  5. Zróżnicowanie poszczególnych sesji fokusowych     194
  5.1. Fokus nr 1 – pracownicy „pierwszej linii”: frustracja     194
  5.2. Fokus nr 2 – przedstawiciele trzeciego sektora:
  mentalność charytatywna     196
  5.3. Fokus nr 3 – kierownicy: urzędowy optymizm     196
  5.4. Fokus nr 4 – lokalni politycy: obojętność/SEP-izacja     197
  ROZDZIAŁ VII
  POLSKA POLITYKA A NIERÓWNOŚCI SPOŁECZNE. PODSUMOWANIE     199
  1. Wprowadzenie     199
  2. Nierówności społeczne w świadomości polityków     207
  2.1. Konwergencja ku liberalizmowi     211
  2.2. Programy partyjne jak ulotki reklamowe     219
  2.3. Elity samorządowe – alienacja lokalna     224
  2.4. Chaos ideowy i przymus ekonomiczny     228
  ZAKOŃCZENIE     233
  BIBLIOGRAFIA     240
  O AUTORZE     256
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia