X

  WSTĘP 7
    Niektóre przedsądy i przesądy na temat rzeczy 8
    Losy refleksji antropologicznej 12
    Rudymenty znaczenia rzeczy 18
    Czym jest kultura materialna? 21
    Interdyscyplinarność rzeczy 28
    W stronę antropologii pragmatycznej 30
  1. WSPÓŁCZESNE KONTEKSTY RZECZY 33
    Racjonalność jako logika kulturowa 37
    Racjonalność typu magicznego 44
    Przednowoczesne korelaty współczesnego życia społecznego 44
    Kulturowe konteksty ekonomii 57
    Kultura konsumpcyjna 62
    Komunikacja, stylizacja, estetyzacja 65
    Archaiczność współczesności? 70
    Podsumowanie 78
  2. SYSTEM KULTUROWY RZECZY 81
    Poza praktyczną użyteczność 83
    Kontekst i wielofunkcyjność 88
    Znaczenie rzeczy w świecie hiperrealnym 93
    … i w świecie antropologów oraz ich przyjaciół 95
    Działanie sprawcze rzeczy 104
    Rytualno-magiczna rola rzeczy 109
    Mediacyjna funkcja znaczenia, 123
    Symbole, indeksy, znaki ikoniczne 130
    Podsumowanie 136
  3. MOWA RZECZY 139
    Komunikacja a sygnifikacja 140
    Retoryka magiczna rzeczy 156
    Logocentryczne ujęcie znaczenia rzeczy 164
    Pragmatyczne ujęcie znaczenia rzeczy 169
    Analiza Prowniańska 177
    Gestalt rzeczy 188
    Podsumowanie 195
  4. RZECZY SUBIEKTYWNE 197
    Struktura a działanie sprawcze 198
    Estetyka jako system kulturowy 202
    Rzeczy – uogólniony inny 212
    Perspektywa monizmu ontoantropologicznego, 215
    Znaczenie pomiędzy abdukcją a habitusem, 220
    Ciało i jego ekstensje 230
    W stronę antropologii subiektywności 236
    Podsumowanie 247
  5. RZECZY OBIEKTYWNE 249
    Dar – ikona antropologiczna 251
    Rzeczy jako atrybuty władzy 259
    Subkultury rzeczy 264
    Od systemu patyny do systemu mody 277
    Erotyka i ciało uspołecznione 292
    Podsumowanie 300
  6. KONSUMPCJA RZECZY 303
    Znaczenie między darem a towarem 306
    Niektóre przedsądy i przesądy na temat konsumpcji 315
    Pragmatyka konsumpcji 320
    Nadwyżka znaczenia 331
    Totemizm konsumpcyjny 338
    Kultura kompensacji a hierarchia społeczna 343
    Teoria praktyki 349
    Podsumowanie 355
  Zakończenie 357
  Literatura 363
Świat rzeczy

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

376

Kategoria

Teoria kultury

ISBN-13

978-83-233-2293-1

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz

Opis

Świat rzeczy. Zarys antropologiczny to pionierska w nauce polskiej rozprawa o metodzie antropologii rzeczy. Należy dodać, iż nie jest to jakieś podsumowanie polskiej refleksji na tym polu, ale próba ustanowienia nowej u nas dziedziny wiedzy „od fundamentów”, które badacz wyznacza – mówiąc metaforycznie – w „polu pustym”. (…) Choć jest to praca teoretyczna i metodologiczna, odnosi się do całego – nazwę to tak – kosmosu rzeczy, który jest dostępny naszemu doświadczeniu. Tym samym publikacja ta włącza się w rozległy nurt antropologii współczesności, tworzy metodologiczny fundament antropologii codzienności.


 (Z recenzji prof. dr hab. Rocha Sulimy)


Rzadko mam okazję obcować z podobnej klasy polskimi pracami. (…) Uważam, że tę książkę za opracowanie wybitnie twórcze i inspirujące, zarówno erudycyjne, jak i teoretycznie przekonywające. (…) Kompetencja badawcza, elegancja dowodu i styl narracji, połączone z zawartości argumentacji, czynią z pracy Janusza Barańskiego opracowanie wręcz wzorcowe. Jego atutem nie do przecenienia jest rehabilitacja tych tradycji myśli antropologicznej, które w dyskusjach humanistycznych różnych dyscyplin zdawały się już odrzucone na dobre.


(Z recenzji prof. dr hab. Wojciecha Józefa Burszty)


Janusz Barański - adiunkt w Instytucie Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu Jagiellońskiego. Autor prac z zakresu mitologii słowiańskiej, teorii kultury, metodologii nauki, retoryki słowa publicznego - min. książki Socjotechnika między magią a analogią. Szkice o masowej perswazji w PRL-u i III RP. Tłumacz prac z dziedziny etnologii, komunikacji społecznej, studiów kulturowych. Członek Komitetu Redakcyjnego Serii Cultura Wydawnictwa UJ, udostępniającej polskiemu czytelnikowi przekłady prac klasyków etnologii i antropologii kulturowej oraz innych dziedzin humanistyki i nauk społecznych zajmujących się człowiekiem i jego kulturą. Orędownik korzystania z potencjału poznawczego klasyki antropologicznej, która wzbogacona o podejścia nowsze i niektóre ujęcia dyscyplin pokrewnych nieodmiennie dostarcza narzędzi rozumienia kultury jako sposobu życia człowieka.


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki autora Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!