Podstawy dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

16,38  25,20

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

16,3825,20

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Podręcznik zawiera matematyczny opis związków między uporządkowaniem struktury atomowej materiałów a ich obrazami dyfrakcyjnymi uzyskanymi przy pomocy wiązki promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów. W podręczniku zamiarem autora było pokazanie jak w oparciu o podstawowe prawa fizyczne zjawisk rozpraszania i dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów na różnych układach atomów budujących materiał, można dokonać opisu powstawania obrazu dyfrakcyjnego i wyjaśnić związki między jego charakterem a wybranymi parametrami struktury materiału. Zagadnienie to jest obecnie szczególnie istotne, gdy większość obliczeń parametrów struktury materiału prowadzona jest przy pomocy komercyjnych programów komputerowych, które niemal w sposób automatyczny pozwalają na otrzymanie ostatecznych wyników. Nie uwzględnienie w ich interpretacji możliwości i ograniczeń metodycznych oraz aparaturowych, prowadzi często do błędnych danych o strukturze materiału. Jest to szczególnie typowe dla prac młodszych, mniej doświadczonych pracowników laboratoriów, studentów i doktorantów.


Podręcznik składa się w zasadzie z trzech części poświęconych kolejno rozpraszaniu i dyfrakcji promieni rentgenowskich, elektronów i neutronów na pojedynczym atomie, układzie atomów o różnej konfiguracji w materiale amorficznym, monokrystalicznym i polikrystalicznym i różnym stopniu uporządkowania. Każda część zawiera geometryczny i analityczny opis obrazu rozpraszania i dyfrakcji w zależności od wybranych parametrów struktury materiału i niektórych jego defektów. Omówiono kinematyczną i dynamiczną teorie rozpraszania, zakresy ich stosowalności oraz zjawiska ekstynkcyjne. Przy omawianiu rozpraszania i dyfrakcji wiązki elektronów uwzględniono efekty zachodzące przy różnej ich energii /elektrony wysoko- i niskoenergetyczne, sprężyście i niesprężyście rozproszone/ oraz ich efekty fizyczne przy przechodzeniu przez materiał lub odbiciu z uwzględnieniem geometrii wiązki. W podręczniku podano podstawy budowy i zasady działania oraz powstawania obrazów w klasycznej mikroskopii elektronowej i wysokorozdzielczej, w wiązce równoległej i zbieżnej, w wiązce transmisyjnej i odbiciowej, a także wykorzystaniu elektronów wstecznie rozproszonych w badaniach powierzchni /LEED, EBSD/. Trzecia część podręcznika poświęcona rozpraszaniu i dyfrakcji neutronów podaje najistotniejsze osobliwości tego zjawiska dla neutronów w porównaniu do promieni rentgenowskich i elektronów. Stanowi ona uzupełnienie dyfrakcyjnych metod badań struktury materiałów. Autor ma nadzieję, że powyższy podręcznik będzie przydatny dla studentów i doktorantów kierunków – inżynierii materiałowej, fizyki ciała stałego, metalurgii, chemii i kierunków pokrewnych, gdzie problemy badań materiałowych są przedmiotem na różnych stopniach kształcenia. Powyższy podręcznik może też być przydatny dla pracowników instytutów badawczych i kadry inżynierskiej ośrodków przemysłowych, którzy w swojej pracy zawodowej spotykają się z problemami podnoszenia jakości wytwarzanych materiałów i produktów.


Liczba stron214
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-149-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wykaz ważniejszych oznaczeń /    9
  
  1. Wstęp /    13
  
  2. Rozpraszanie promieni rentgenowskich na pojedynczym elektronie /    15
  
  3. Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na atomach /    21
  
  4. Wpływ długości fali (częstotliwości) na wartość atomowego czynnika rozpraszania — anomalna dyspersja /    29
  
  5. Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na zbiorach atomów budujących materiał /    34
  5.1. Natężenie promieniowania rozproszonego od materiału składającego się z małych cząstek /    35
  5.2. Natężenie promieniowania rozproszonego od materiału o idealnie chaotycznej konfiguracji atomów — idealny materiał amorficzny /    36
  5.3. Rozpraszanie promieni rentgenowskich przez materiały składające się ze skupisk atomów o objętościach υ /    37
  5.3.1. Analiza członu 2. wzoru (5.8) /    39
  5.3.2. Analiza członu 3. równania (5.8) /    41
  5.4. Rozpraszanie promieni rentgenowskich na materiałach o periodycznej budowie atomowej — materiały krystaliczne /    46
  5.4.1. Geometria dyfrakcji promieni rentgenowskich na sieci krystalicznej /    47
  5.4.1.1. Równania Lauego /    47
  5.4.1.2. Równanie Braggów /    48
  5.4.1.3. Równanie Ewalda /    50
  5.4.2. Natężenie refleksu dyfrakcyjnego od materiałów krystalicznych /    53
  5.4.2.1. Natężenie rozpraszania na komórce elementarnej sieci krystalicznej — czynnik struktury F /    54
  5.4.2.2. Rozpraszanie i dyfrakcja na sieci krystalicznej /    55
  5.4.3. Integralne (całkowe) pojęcie natężenia refleksu dyfrakcyjnego /    62
  
  6. Czynnik absorpcji w natężeniu refleksu dyfrakcyjnego /    65
  
  7. Czynnik temperaturowy w natężeniu wiązki dyfrakcyjnej /    69
  
  8. Czynnik krotności płaszczyzn krystalicznych w natężeniu refleksu dyfrakcyjnego /    72
  
  9. Natężenie refleksów dyfrakcyjnych od materiałów krystalicznych wykazujących uprzywilejowaną orientację krystalograficzną (teksturę) /    75
  
  10. Natężenie rentgenowskiego promieniowania dyfrakcyjnego od materiałów krystalicznych typu roztworów stałych /    77
  10.1. Natężenie promieniowania rozproszonego w przypadku tworzenia się uporządkowania bliskiego zasięgu /    79
  10.2. Natężenie promieniowania w przypadku rozpadu przesyconego nieuporządkowanego roztworu stałego /    84
  10.3. Obraz dyfrakcyjny w przypadku występowania uporządkowania dalekiego zasięgu /    85
  
  11. Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na „supersieciach” /    92
  
  12. Obrazy dyfrakcyjne od materiałów wykazujących błędy ułożenia /    96
  
  13. Podstawy dynamicznej teorii rozpraszania promieni rentgenowskich /    100
  13.1. Rozpraszanie promieniowania rentgenowskiego na jednej płaszczyźnie sieci krystalicznej /    101
  13.2. Natężenie refleksu dyfrakcyjnego w dynamicznej teorii Darwina /    105
  13.3. Zjawisko ekstynkcji, poprawki ekstynkcyjne /    110
  
  14. Rozpraszanie wiązki elektronowej na atomie /    114
  
  15. Geometria i natężenie wiązek dyfrakcyjnych elektronów rozproszonych na sieci krystalicznej /    122
  
  16. Natężenie obrazów dyfrakcyjnych elektronów od materiałów krystalicznych — przybliżenie kinematyczne /    133
  16.1. Rozpraszanie wiązki elektronowej na komórce elementarnej sieci krystalicznej /    133
  16.2. Rozpraszanie wiązki elektronowej na układzie komórek tworzących kryształ (krystalit) — przybliżenie kinematyczne /    134
  
  17. Wpływ niedoskonałości struktury krystalicznej na natężenie refleksów dyfrakcyjnych /    140
  17.1. Kontrast na dyslokacjach /    141
  17.2. Kontrast na błędach ułożenia i bliźniakach /    142
  17.3. Kontrast Moire’a /    145
  17.4. Kontrast dyfrakcyjny na wydzieleniach /    147
  17.5. Kontrast dyfrakcyjny na nierównościach grubości próbki /    149
  
  18. Dynamiczna teoria dyfrakcji elektronów /    151
  
  19. Podstawy wysokorozdzielczej mikroskopii elektronowej /    158
  
  20. Dyfrakcja powolnych elektronów (LEED) /    166
  
  21. Dyfrakcja elektronów rozproszonych niesprężyście (niekoherentnie) /    174
  
  22. Dyfrakcja neutronów /    182
  
  Literatura /    191
  Aneksy /    195
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia