Ekonomia. PN 347

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

33,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Ekonomia to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. Opracowania zawarte w niniejszej książce są poświęcone rozważaniom dotyczącym aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z mikro- i makroekonomią.

W tym tomie poszczególni Autorzy zaprezentowali wyniki swoich badań teoretycznych i empirycznych w zakresie jakości życia i rozwoju społecznego-ekonomicznego, rynku pracy i procesów demograficznych. W opracowaniu tym znalazły się także rozważania dotyczące społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR), dylematów współczesnych teorii ekonomicznych, zrównoważonego rozwoju oraz roli innowacji, kapitału intelektualnego i kapitału społecznego w gospodarce. Ponadto część publikacji dotyczy modelu konsumpcji, handlu internetowego, funkcji sektora bankowego oraz systemów regulacji rynku energii i produktów rolnych.

Publikacja adresowana jest w głównej mierze do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni na wszystkich poziomach kształcenia, ale także do osób zainteresowanych różnymi zagadnieniami i zjawiskami ekonomicznymi.

Poszczególne fragmenty tego opracowania były recenzowane przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki
ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich
rzetelne recenzje.


Liczba stron572
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  Łukasz Abramczuk, Konrad Jabłoński, Aldona Skarżyńska: Projekcja opłacalności zbóż i rzepaku w zależności od kosztów uprawy i wyników produkcyjnych    13
  Irena Augustyńska-Grzymek: Bezrobocie a emigracja ludności wiejskiej na przykładzie regionu Pomorze i Mazury    22
  Ryszard Barczyk: Znaczenie przemian banków komercyjnych w kształtowaniu morfologii cykli kredytowych w Polsce w latach 1998-2013    32
  Nicoletta Baskiewicz: The role of the process owner in the successive stages of the process management     45
  Aneta Bernatowicz: Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie budowania kapitału pracy przedsiębiorstwa budowlanego    56
  Agnieszka Bretyn: Konsumpcja gospodarstw domowych w Polsce na tle wybranych krajów Unii Europejskiej    65
  Kazimierz Cyran, Sławomir Dybka: Dystrybucja produktów na tle pozostałych obszarów wykorzystania Internetu w przedsiębiorstwach sektora żywnościowego (np. woj. podkarpackiego)    75
  Sławomir Czetwertyński: Wirtualizacja dóbr informacyjnych na przykładzie usługi „wideo na życzenie”    86
  Magdalena Czułowska, Marcin Żekało: Koszty żywienia krów w gospodarstwach specjalizujących się w produkcji mleka    97
  Małgorzata Deszczka-Tarnowska: Rynek mikrokredytów – analiza porównawcza na przykładzie Polski i Niemiec    105
  Grzegorz Dybowski: Relacje ekonomiczne w polskim łańcuchu drobiarskim    115
  Mateusz Folwarski: Analiza zależności wpływu wybranych zmiennych na poziom wynagrodzeń kadr zarządzających w bankach w wybranych krajach.    125
  Artur Grabowski: Znaczenie ekonomiczne zimowych igrzysk olimpijskich – implikacje dla Polski     134
  Aleksander Grzelak, Angelika Dziubak: The selected problems of economic development of Mexico at the begining of the twenty-first century    144
  Marcin Halicki, Bogusław Ślusarczyk: Analysis of the impact of economies’ internationalization in the portfolio management process    155
  Anna Horodecka: „Homo oeconomicus” jako podstawa ekonomii – krytyka i alternatywy    166
  Żaklina Jabłońska, Piotr Jabłoński: Franczyza w małych i średnich sklepach spożywczych działających w Polsce    184
  Tomasz Jasiński, Agnieszka Ścianowska: Modelowanie rynku energii przy użyciu nowoczesnych metod prognostycznych    195
  Michał Jurek: Model biznesowy banków spółdzielczych w Polsce – ryzyko i wyzwania    205
  Grażyna Karmowska, Mirosława Marciniak: Wielowymiarowa analiza porównawcza rozwoju regionalnego Polski Wschodniej i Zachodniej    215
  Janusz Kot, Ewa Kraska: Współpraca jako element działalności przedsiębiorstw zlokalizowanych w klastrach (na przykładzie regionu świętokrzyskiego)    228
  Andrzej Kowalczuk: Konkurencyjność przedsiębiorstw – wybrane zagadnienia    239
  Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis: Alternatywne podejście do analizy efektów BIZ w obszarze produktywności    251
  Anna Kozłowska, Agnieszka Szczepkowska-Flis: Rola integracji gospodarczej w kształtowaniu procesów rozwojowych – analiza w kontekście kreatywnej destrukcji    262
  Hanna Kruk: Hipoteza rajów dla zanieczyszczeń – ujęcie teoretyczne    272
  Anna Krzysztofek: Nowa formuła Respect Index    282
  Justyna Kujawska: DEA jako metoda oceny niemedycznych determinant zdrowia    293
  Paweł Kulpaka: Model konsumpcji permanentnej M. Friedmana a keynesowskie funkcje konsumpcji – empiryczna weryfikacja wybranych teorii na przykładzie Polski    303
  Wojciech Leoński: Korzyści i koszty związane ze stosowaniem koncepcji CSR w przedsiębiorstwie    314
  Józef Łobocki: Rola zakorzenienia lokalnego w warunkach gospodarki globalnej    323
  Agnieszka Łopatka: Rozwój społeczny z rozróżnieniem płci w aspekcie wskaźnika HDI w Polsce    331
  Aleksandra Majda: Internal determinants of competitive advantage in Polish and Italian family businesses in the time of knowledge-based economycomparative analysis    341
  Antoni Mickiewicz, Bartosz Mickiewicz: Analiza przebiegu i realizacji działań zawartych w IV osi „Leader” PROW 2007-2013    353
  Anna Nowak, Agnieszka Kamińska, Monika Różańska-Boczula: Przestrzenne zróżnicowanie potencjału produkcyjnego rolnictwa w Polsce    363
  Artur Ostromęcki, Dariusz Zając, Andrzej Mantaj: Znaczenie zasobów ziemi w działalności rolniczej rolników prowadzących dodatkowo pozarolniczą działalność gospodarczą    373
  Magdalena Ratalewska: Przedsiębiorczość w sektorach kreatywnych    382
  Jerzy Rembeza, Grzegorz Przekota: Sezonowość bezrobocia w krajach Unii Europejskiej    391
  Agnieszka Skoczylas-Tworek: System kontroli wewnętrznej jako strategiczna linia obrony przed ryzykiem korporacyjnym    400
  Feliks Marek Stawarczyk: Płaca minimalna a zatrudnienie – teoria i praktyka    409
  Stanisław Swadźba: 10 lat w Unii Europejskiej. Gospodarka Polski na tle pozostałych gospodarek nowych krajów członkowskich    419
  Piotr Szajner: System regulacji rynku cukru w UE a funkcjonowanie oligopolu cukrowego w Polsce    431
  Jarosław Szostak: Przyczynek do rozważań wokół społecznej gospodarki rynkowej    441
  Monika Szyda: Ekonomiczne uwarunkowania rozwoju handlu internetowego w Polsce    454
  Piotr Urbanek: Programy partycypacji we własności jako narzędzie kreacji czy destrukcji wartości dla akcjonariuszy    464
  Zuzanna Urbanowicz: Wpływ polityki pieniężnej Europejskiego Banku Centralnego na stabilność cen w strefie euro    473
  Małgorzata Wachowska: Rola bliskości geograficznej w pozyskiwaniu wiedzy. Badanie cytowań patentowych    483
  Tatiana Wiśniewska: Funkcjonowanie placówek medycznych w kontekście wykorzystania technologii informacyjno-komunikacyjnych w świetle badań własnych    492
  Danuta Witczak-Roszkowska: Przestrzenne zróżnicowanie kapitału ludzkiego w Polsce    503
  Renata Wojciechowska: Schemat wiedzy naukowej w ekonomii    514
  Agnieszka Wojewódzka-Wiewiórska: Strukturalny wymiar kapitału społecznego w Polsce    522
  Grażyna Wolska: CSR jako współczesna koncepcja prowadzenia działalności gospodarczej. Zaangażowanie w ideę CSR przedsiębiorstw w Polsce    533
  Anna Zielińska-Chmielewska: Ocena realizacji strategii finansowych wybranych giełdowych spółek mięsnych w latach 2005-2011    543
  Mariusz Zieliński: Koncepcja CSR z perpsektywy państwa i przedsiębiorstwa    552
  Krzysztof Zmarzłowski: Czynniki różnicujące spożycie piwa w polskich gospodarstwach domowych w latach 1999-2008    561
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia