WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

36,75

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

36,75

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zamieszczane w Rozprawach Komisji Językowej artykuły podejmują tematykę z wielu dziedzin lingwistycznych, prezentujących różną metodologię badawczą. Publikowane rozprawy i artykuły mają charakter teoretyczno-metodologiczny i materiałowy. Obok prac polonistycznych w Rozprawach... ukazują się prace slawistyczne i komparatywne z odniesieniem do stanu indoeuropejskiego, autorstwa głównie językoznawców łódzkich, ale także pozałódzkich i zagranicznych – przedstawicieli wszystkich pokoleń.


The periodical (annual) Rozprawy Komisji Językowej Łódzkiego Towarzystwa Naukowego / Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society was established in 1954. Articles featured in Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society concentrate on issues from numerous linguistic fields which present various research methodologies. Treatises and articles are of theoretical-methodological and material representing nature. Apart from papers in Polish studies, Dissertations of Language Committee of Lodz Learned Society publishes also Slavonic articles and compendious works with reference to Indo-European state. The authors of articles are mainly linguists from Lodz; however, besides them there are scientists from outside Lodz and abroad who represent all generations.


Liczba stron332
WydawcaŁódzkie Towarzystwo Naukowe
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  SPIS TREŚCI
  Katarzyna BANACH, Polszczyzna kresowa Wicynia przeniesiona do Nowej Wsi
  Głubczyckiej (na przykładzie wybranych cech fonetycznych) ............................    5
  – Local dialect of people from Wicyń moved to Nowa Wieś Głubczycka
  (based on selected phonetic features) ......    14
  Edward BREZA, Niektóre rzadsze imiona męskie (IV) ............................................    15
  – Some rare male names (IV) .................    49
  Izabela DOMACIUK-CZARNY, Nazwy własne w fantasy humorystycznej
  na przykładzie utworów Jacka Piekary i Pawła Majki..........................................    51
  – Proper names in humorous fantasy of Jacek Piekara and Paweł Majka ...............    65
  Artur GAŁKOWSKI, Hasła reklamowe miast polskich w kontekście
  urbonimicznym ...............................    67
  – Polish cities advertising slogans in relation to urbonyms .....................................    79
  Marzena GUZ, Zur Struktur der Katzenrassennamen ...............................................    81
  – O strukturze nazw ras kotów ............    91
  – On the structure of the cat breed names.......    91
  Elwira KACZYŃSKA, Dialekt kreteński języka nowogreckiego – próba opisu
  na bazie materiału hydronimicznego, część 1: zjawiska fonetyczne ....................    93
  – The cretan dialect of modern greek – an attempt at describing on the basis
  of the hydronymic data, part 1: phonetic phenomena ...........................................    120
  Marcin KOJDER, Ukraińskie imiona męskie i ich warianty w polskich zapisach
  akt miasta Hrubieszowa w I poł. XVII wieku (pogranicze polsko-wschodniosłowiańskie)..    121
  – Ukrainian male names and its variants in polish books of Hrubieszow
  municipal court in the first half of the XVII century
  (the polish-east slavic borderland)............    137
  Danuta KOWALSKA, Reminiscencje szlacheckiej wspólnoty kulturowej
  w „Psałterzu Dawidowym” Mikołaja Reja .......    139
  – Images of the noble cultural community in “David’s Psalter” by Mikołaj Rej.....    152
  Cвітлана Кравченко, до питання про добір лексичних еквівалентів
  у польських перекладах української поезії ....    153
  – O wyborze ekwiwalentów leksykalnych w polskich tłumaczeniach
  ukraińskiej poezji .......................    163
  – To the question about the selection of lexical equivalents in polish
  translations of the ukrainian poetry ..........    163
  Ewelina KWAPIEŃ, Między słowami a rzeczywistością – wybrane nazwy
  środków transportu w dziewiętnastowiecznej polszczyźnie .................................    165
  – Between words and the reality – 19th century names of means of transport .........    181
  Magdalena LIPIŃSKA, Mechanizmy komizmu we francuskich dowcipach.............    183
  – Mechanisms of humour in french jokes .......    202
  Magdalena PASTUCHOWA, Replika czy komentarz? Pragmatyczne właściwości
  elementów staropolskiego dialogu .............    203
  – Response or comment? The pragmatic properties of the elements
  of old polish dialogue .....    217
  Halina PELCOWA, Wolność i niepodległość w systemie wartości
  mieszkańców wsi .......................    219
  – Freedom and independence in country dwellers’ value system ............................    233
  Agnieszka PIELA, Archaizmy jako składniki związków frazeologicznych
  w słownikach współczesnej polszczyzny ....    235
  – Phraseological units containing an archaic element in comprehensive
  dictionaries of polish language .........    249
  Magdalena PIETRZAK, Recenzja i felieton na tle przemian prasy polskiej.
  Kilka uwag z ewolucji gatunku ............................................................................    251
  – The review and the feuilleton in the context of changes in polish journalism.
  On the evolution of the genre .............    262
  Katarzyna SICIŃSKA, Słownictwo gwarowe na tle innych warstw leksykalnych
  utworu literackiego (na przykładzie cyklu „Na Skalnym Podhalu”
  Kazimierza Tetmajera) ............    263
  – Dialect vocabulary against a background of the lexical layers of a literary work
  (based on “Na Skalnym Podhalu” by Kazimierz Tetmajer) .................................    281
  Anna WOJCIECHOWSKA, Etos i obyczaj środowiskowy w świetle
  dokumentacji XIX -wiecznych stowarzyszeń kobiecych ......................................    283
  – Ethos and environmental custom in the light of the documentation
  of the 19th century women’s associations .....    293
  Ewa Woźniak , Język a emancypacja, feminizm, gender ......................................    295
  – Language vs. emancipation, feminism, gender .    312
  Rafał ZARĘBSKI, Rola czynników ideologicznych i językowo-kulturowych
  w procesie zmian nazwisk...............    313
  – The role of ideological and linguistic-cultural factors in the process
  of change surnames .........................    326
  
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia