Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. PN 319

Determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych w Polsce. Nowe wyzwania. PN 319

1 opinia

Format:

ibuk

Racjonalność funkcjonowania podmiotów leczniczych w systemie ochrony zdrowia powinna być nadrzędnym celem wszystkich jego uczestników. Dobrze działający system wpływa na poziom bezpieczeństwa zdrowotnego obywateli, stwarza możliwość realizacji pracy, wzmaga chęć i potrzebę inwestowania w przyszłość. Dlatego też tak ważny jest dobrze zorganizowany, otwarty na wszelkie wyzwania podmiot leczniczy. Obecnie wyzwań tych jest bardzo wiele, od postępu w dziedzinach medycznych, zmian w polityce lekowej, zmian jakościowych przypisywanych procesowi leczenia, wzrostu kosztów realizowanych świadczeń, poprzez zmiany epidemiologiczne czy demograficzne, aż do niedostatku środków w systemie w stosunku do oczekiwań zgłaszanych przez pacjentów. Czynniki te wymuszają na decydentach konieczność wprowadzania takich rozwiązań systemowych i dokonywania takich zmian w sektorze opieki zdrowotnej, które powinny stworzyć szansę osiągnięcia szeroko rozumianej równowagi. Nie są to działania proste. Niezbędne jest perfekcyjne rozumienie działających w systemie opieki zdrowotnej mechanizmów, aby przyjmowane rozwiązania pobudzały rozwój tego obszaru, a nie powodowały potrzebę poszukiwania rozwiązań alternatywnych.

Tematyka poruszana w publikacji skupia się więc na prezentacji i analizie obecnie obowiązujących i nowo wprowadzanych rozwiązań w kontekście konsekwencji, jakie one niosą zarówno dla całego systemu opieki zdrowotnej, jak i dla pojedynczego pacjenta.

Książka powstała w ramach realizacji jednego ze wspólnych przedsięwzięć Katery Finansów Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu oraz Polskiego Centrum Edukacji i Analiz ORDO, jakimi są coroczne konferencje z zakresu szeroko rozumianego zarządzania w opiece zdrowotnej.


Liczba stron226
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Część 1. Uwarunkowania prawne prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze – nowe wyzwania    11
  
  Agnieszka Rabiega-Przyłęcka: Przekształcenia samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w spółki kapitałowe (w świetle przepisów ustawy o działalności leczniczej)    13
  Urszula Religioni, Aleksandra Czerw, Agnieszka Bartold, Daria Kujawa, Katarzyna Majewicz: Podmiot leczniczy w systemie ochrony zdrowia w procesie zmian systemowych i legislacyjnych    26
  Anna Hnatyszyn-Dzikowska: Ewolucja regulacji w opiece zdrowotnej – teoretyczne ramy analizy    35
  Aleksandra Czerw, Urszula Religioni, Agnieszka Skalska, Angelika Kunda, Dorota Dziedzic, Anna Putko: Zasady prowadzenia dokumentacji medycznej w świetle nowych regulacji prawnych    45
  Marzena Pytlarz: Kluczowe etapy realizacji przedsięwzięcia PPP w ochronie zdrowia (na przykładzie Szpitala Powiatowego w Żywcu)    54
  Urszula Drozdowska, Arkadiusz Bieliński: Nowy sposób kompensacji szkód medycznych – uwagi o charakterze materialno-prawnym i procesowym    65
  Bogusław Stankiewicz: Współczesne wyzwania rynku dla przesiębiorstw z sektora uzdrowiskowego (studium przypadku – Uzdrowisko „Kołobrzeg” S.A.)    76
  Dariusz Wasilewski, Krzysztof Nyczaj: Problem liczby szpitali w Polsce w kontekście ich definicji i statystyki publicznej    84
  
  Część 2. Uwarunkowania ekonomiczno-finansowe prowadzenia działalności przez podmioty lecznicze     95
  
  Dorota Korenik: Przesłanki i sposoby poprawy kondycji finansowej oraz infrastruktury usług zdrowotnych świadczonych przez podmioty lecznicze sektora publicznego (samorządowego)    97
  Joanna Śmiechowicz: Realizacja zadań z zakresu ochrony zdrowia przez samorząd terytorialny w Polsce – problemy i ocena stanu faktycznego    109
  Joanna Wiśniewska: Tworzenie i ewidencja funduszy własnych w samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej w świetle zmian przepisów prawnych w latach 1991-2012    119
  Aleksandra Szewieczek: Szczególne uwarunkowania działalności publicznych podmiotów leczniczych w świetle nowej ustawy o działalności leczniczej    130
  Justyna Kujawska: Efektywność zmian finansowania szpitali    147
  Agnieszka Bem: Organizacja i finansowanie ratownictwa medycznego    158
  Marta Cholewa-Wiktor: Nowoczesne metody zarządzania szpitalem    168
  Magdalena Jaworzyńska: Wycena procedur medycznych w praktyce zakładów opieki zdrowotnej     177
  Izabela Rydlewska-Liszkowska: Ekonomiczne determinanty funkcjonowania podmiotów leczniczych – biznesowe podejście do medycyny pracy    185
  Marcelina Walczak: Dietetyk w systemie ochrony zdrowia w Polsce i wybranych krajach    194
  Dorota Chmielewska-Muciek: Diagnoza kultury organizacyjnej ośrodków pomocy społecznej w województwie lubelskim    218
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia