Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. PN 361

Agrobiznes 2014. Rozwój agrobiznesu w okresie 10 lat przynależności Polski do Unii Europejskiej. PN 361

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

18,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Okres dziesięciu lat obecności Polski w strukturach Unii Europejskiej skłania do refleksji i podsumowań. Poświęcono temu treść prezentowanego opracowania, koncentrując się na rozwoju agrobiznesu w Polsce.

Zakres tematyczny opublikowanych w książce artykułów jest szeroki. Poruszono w niej problematykę stanu polskiego rolnictwa po dziesięciu latach przynależności do Unii Europejskiej w ujęciu zarówno ogólnym, jak i szczegółowym – regionalnym. Część autorów koncentruje uwagę na analizie wykorzystania czynników produkcji rolnej: ziemi, pracy, kapitału. Ocenia i porównuje konkurencyjność produkcji rolnej w zróżnicowanych przekrojach czasowo-przestrzennych. Podkreśla rolę wiedzy i informacji rolnej w przebiegu procesów produkcyjnych i akcentuje znaczenie funduszy unijnych dla rozwoju polskiego rolnictwa.

Druga grupa tematyczna dotyczy oceny sytuacji trzeciego agregatu agrobiznesu – przetwórstwa surowców rolno-spożywczych, na przykładzie przemysłu mięsnego czy mleczarskiego. Autorzy m.in. podkreślają znaczenie transferu wiedzy i technologii dla rozwoju procesów przetwórczych. Wskazują także na rolę wsparcia finansowego dla poprawy konkurencyjności sektora agrobiznesu oraz analizują jego sytuację w kontekście umacniania i rozszerzania się zjawisk globalnych.

Kolejna grupa artykułów została poświęcona ocenie sytuacji społeczno-gospodarczej obszarów wiejskich, analizowanej w kontekście finansowania ich wielofunkcyjnego rozwoju w ramach systemowych rozwiązań Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej.

Część artykułów tego opracowania analizuje ważną aktualnie problematykę z zakresu ochrony środowiska naturalnego w rolnictwie i na obszarach wiejskich. Skoncentrowano się w nich zarówno na rozwoju inwestycji proekologicznych służących poprawie ogólnego stanu środowiska, jak i na rozwoju metod produkcji rolnej zgodnych ze środowiskiem (np. rolnictwo ekologiczne).

Większość artykułów wskazuje na korzyści, jakie nasz agrobiznes uzyskał dzięki wieloletniej obecności Polski w Unii Europejskiej. Niemniej niektórzy autorzy eksponują określone trudności, jakie należałoby sukcesywnie rozwiązywać i przezwyciężać.


Liczba stron300
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Halina Bartkiewicz, Czynniki wpływające na decyzje o obrocie ziemią rolniczą na przykładzie województwa lubuskiego    11
  Katarzyna Boratyńska, Mechanizm bankructwa wybranego przedsiębiorstwa spożywczego    20
  Katarzyna Domańska, Anna Nowak, Konkurencyjność polskiego rolnictwa na rynku Unii Europejskiej    29
  Ludosław Drelichowski, Grzegorz Oszuścik, Niektóre uwarunkowania rozwoju agrobiznesu w okresie po akcesji Polski do Unii Europejskiej    38
  Maciej Dzikuć, Znaczenie wykorzystania współspalania biomasy w produkcji energii elektrycznej w Polsce     48
  Maria Golinowska, Tendencje do zmian w nakładach na chemiczną ochronę rolnictwa w Polsce po roku 2004     57
  Michał Jasiulewicz, Potencjał agrobiomasy lokalnej podstawą rozwoju biogazowni na przykładzie województwa zachodniopomorskiego     66
  Elżbieta Kacperska, Konkurencyjność polskich artykułów rolno-spożywczych na rynku Unii Europejskiej w latach 2004-2012    78
  Halina Kałuża, Agnieszka Ginter, Innowacje w gospodarstwach rolniczych młodych rolników    89
  Agnieszka Komor, Zmiany w rozmieszczeniu i specjalizacji regionalnej przemysłu spożywczego w układzie wojewódzkim    99
  Jolanta Kondratowicz-Pozorska, Wsparcie rolnictwa ekologicznego w Polsce w latach 2004-2013 i w perspektywie 2014-2020    108
  Jerzy Kopiński, Trendy zmian głównych kierunków produkcji zwierzęcej w Polsce w okresie członkostwa w UE    117
  Jakub Kraciuk, Znaczenie produktów rolno-spożywczych w polsko-niemieckiej wymianie handlowej     130
  Barbara Kutkowska, Rolnictwo dolnośląskie 10 lat po akcesji do Unii Europejskiej    139
  Robert Mroczek, Mirosława Tereszczuk, Zmiany w polskim przemyśle mięsnym po przystąpieniu do Unii Europejskiej    152
  Wiesław Musiał, Tomasz Wojewodzic, Innowacyjność w zakresie gospodarowania ziemią rolniczą w regionach rozdrobnionych agrarnie    162
  Grażyna Niewęgłowska, Gospodarstwa ekologiczne − szansą czy zagrożeniem dla polskiego rolnictwa?    169
  Mirosława Marzena Nowak, Spółdzielczość mleczarska w okresie przynależności Polski do UE    177
  Łukasz Popławski, Kierunki wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich w opinii mieszkańców gminy Słupia Jędrzejowska     186
  Henryk Runowski, Kształtowanie się dochodów gospodarstw rolnych w Unii Europejskiej    195
  Małgorzata Rutkowska-Podołowska, Zielone światło dla zysku − inwestycje ekologiczne    206
  Adam Sadowski, Zmiany agrarne w polskim rolnictwie jako efekt przekształceń systemowych    215
  Grzegorz Ślusarz, Marek Cierpiał-Wolan, Przeobrażenia strukturalne w rolnictwie Podkarpacia w dekadzie pełnego członkostwa Polski w UE.    226
  Iwona Szczepaniak, Strategie konkurencji stosowane przez polskich producentów żywności na rynku Unii Europejskiej    238
  Elżbieta Jadwiga Szymańska, Zmiany strukturalne na rynku wieprzowiny w Polsce po integracji z Unią Europejską    249
  Izabela Wielewska, Zainteresowanie upowszechnieniem inwestycji z zakresu odnawialnych źródeł energii w agrobiznesie    260
  Aldona Zawojska, Zjawisko zagrabiania ziemi w kontekście praw własności    269
  Dariusz Żmija, Innowacyjność przedsiębiorstw przemysłu spożywczego w Polsce    281
  Maria Zuba-Ciszewska, Jan Zuba, Wpływ struktury i cen sprzedanych produktów mleczarskich na efektywność sprzedaży wybranej spółdzielni mleczarskiej w różnych okresach     290
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia