Finanse publiczne. PN 346

Finanse publiczne to publikacja wydana w ramach Prac Naukowych Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, a jej części stanowią znaczący dorobek pracowników naukowych najbardziej liczących się w Polsce ośrodków naukowych. Opracowania zawarte w niniejszej publikacji są poświęcone rozważaniom odnoszącym się do szerokiego spektrum aktualnych problemów naukowo-badawczych związanych z finansami publicznymi i polityką fiskalną, zarówno w Polsce, jak i krajach Unii Europejskiej.

Liczne grono autorów, skupione w tej publikacji, prezentuje wyniki swoich dociekań naukowych w postaci teoretycznych i empirycznych analiz dotyczących kondycji finansów publicznych, polityki zarządzania dochodami i wydatkami budżetu
państwa i jednostek samorządu terytorialnego, narzędzi polityki podatkowej i jej oddziaływania na rozwój przedsiębiorstw, efektywności systemu zamówień publicznych, skuteczności pomocy publicznej państwa, jak również problemów sektora bankowego i ubezpieczeń społecznych.

Publikacja ta jest adresowana do środowisk naukowych i studentów wyższych uczelni oraz osób, które w praktyce zajmują się finansami publicznymi na szczeblu centralnym lub samorządowym. Poszczególne jej fragmenty były recenzowane
przez profesorów uniwersytetów, w większości kierowników katedr ekonomii lub polityki ekonomicznej, którym w tym miejscu chciałbym serdecznie podziękować za ich rzetelne recenzje.


Liczba stron389
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  Agnieszka Deresz, Marian Podstawka: Tendencje zmian dochodów budżetu państwa w latach 2000-2012    11
  Joanna Działo: Ewolucja ilościowych reguł fiskalnych w Unii Europejskiej w okresie kryzysu gospodarczego    25
  Romana Głowicka-Wołoszyn, Feliks Wysocki: Uwarunkowania społeczno-ekonomiczne samodzielności finansowej gmin województwa wielkopolskiego    34
  Mateusz Hałka: Poprawa efektywności zamówień publicznych a sektor MSP    45
  Tomasz Holecki, Magdalena Syrkiewicz-Świtała, Karolina Sobczyk, Katarzyna Lar, Michał Wróblewski: Współpraca samorządu terytorialnego z podmiotami ekonomii społecznej w obszarze ochrony zdrowia     53
  Małgorzata M. Hybka: Transfery i finansowe instrumenty hybrydowe − komponenty agresywnej strategii podatkowej?    62
  Agnieszka Jachowicz: Project realization in local self-government units after accession to the European Union     73
  Aleksandra Jurkowska: Czynniki determinujące wycenę kontraktów CDS wystawianych na dług rządowy na świecie i w Polsce     81
  Dorota Kawiorska: Kryzys zadłużenia jako stymulator reform w systemach ochrony zdrowia państw członkowskich Unii Europejskiej    92
  Elwira Leśna-Wierszołowicz: Rozwój rynku pracowniczych programów emerytalnych w Polsce     103
  Danuta Mierzwa, Magdalena Matkowska: Transmisja negatywnych zjawisk kryzysu finansowego na gospodarkę Polski    113
  Danuta Miłaszewicz: Dążenie do stabilności fiskalnej na przykładzie polskiej gospodarki    124
  Magdalena Miszczuk: Makroekonomiczne uwarunkowania sytuacji finansowej gmin    133
  Katarzyna Owsiak: Problem efektywności wydatków jednostek samorządu terytorialnego    142
  Monika Pasternak-Malicka: Sytuacja na rynku pracy młodych osób i jej wpływ na podejmowanie pracy nielegalnej    151
  Paweł Piątkowski: Wybrane konsekwencje kryzysu zadłużeniowego w Unii Europejskiej w obszarze długu publicznego    166
  Elwira Pindyk: Podatek od nieruchomości jako źródło dochodów a rozwój gminy     181
  Wojciech Piontek: Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zagadnienia teoretyczne i prawne     192
  Adriana Politaj: Wpływ pomocy publicznej na sytuację na rynku pracy w krajach Unii Europejskiej     204
  Halina Rechul: Część oświatowa subwencji ogólnej jako podstawowe źródło finansowania wydatków na oświatę jednostek samorządu terytorialnego w Polsce     215
  Magdalena Rękas: Tax instruments as an element of pro-family policy in France and in Poland     224
  Alicja Sekuła: Analiza dochodów z udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w gminach województwa pomorskiego     235
  Przemysław Siudak: Rola specjalnych stref ekonomicznych w przyciąganiu bezpośrednich inwestycji zagranicznych na teren Polski    246
  Michał Sosnowski: Sprawność fiskalna podatków pośrednich     257
  Joanna Spychała: Zadłużenie publiczne i wzrost gospodarczy w unii gospodarczej i walutowej w latach 2006-2013     270
  Marcin Spychała: Zmiany w strukturze pomocy publicznej udzielanej przedsiębiorstwom po wstąpieniu Polski do Unii Europejskiej     279
  Edyta Sygut: Podatki i opłaty lokalne jako źródła dochodów gmin na przykładzie województwa śląskiego    289
  Maciej Szczepkowski: Zasadność opodatkowania majątku     299
  Tomasz Śmietanka: Budżet gmin Grójec, Kozienice, Szydłowiec w latach 2003-2012 jako instrument równoważenia rozwoju lokalnego    312
  Radosław Witczak: Ocena nieprawidłowości w zastosowaniu metod szacowania podstawy opodatkowania dochodu w świetle orzeczeń NSA w 2013 r.    327
  Iwona Wojciechowska-Toruńska: Fiscal discipline in a Muslim country – a case of Turkey     337
  Dorota Wyszkowska, Marzanna Poniatowicz: Wpływ systemu wyrównywania dochodów na możliwości inwestycyjne gmin w Polsce     347
  Adam Wyszkowski: Preferencje podatkowe jako funkcja obciążeń podatkowych    359
  Jolanta Zawora: Sytuacja dochodowa samorządów gminnych w Polsce    368
  Arkadiusz Żabiński: Znaczenie ulg podatkowych w procesie zwiększania wydatków badawczo-rozwojowych przedsiębiorstw     377
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia