Management Forum 4. PN 358

Management Forum 4. PN 358

1 opinia

Format:

ibuk

Tempo zmian, znacznie szybsze niż kiedykolwiek wcześniej, stanowi wyzwanie dla przedsiębiorstw; zmusza je do podejmowania działań wychodzących naprzeciw oczekiwaniom klientów, a jednocześnie sprzyjających wykorzystywaniu szans, jakie pojawiają się na rynku. Przedsiębiorstwa nieustannie więc poszukują „recept” na sukces, czasem podkreślając „twarde”, innym razem „miękkie” aspekty zarządzania.

Przedstawiony w kolejnym numerze Management Forum wybór zagadnień jest odzwierciedleniem tych zróżnicowanych poszukiwań, których celem jest uzyskanie odpowiedzi na pytanie, jak optymalizować kierunki rozwoju przedsiębiorstw dążących do wzmacniania swojej konkurencyjności.

Jednym z obszarów, w którym poszukuje się recept na poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw, jest nadzór korporacyjny (corporate governance), jako zestaw mechanizmów kontrolujących i motywujących akcjonariuszy oraz zarządzających do długofalowego budowania wartości spółki. M. Aluchna w artykule „Reformy corporate governance po kryzysie finansowym” opisuje główne słabości corporate governance odnotowywane w czasie kryzysu oraz wskazuje na działania, które mogłyby wyeliminować owe nieprawidłowości.

Potencjał biznesowy zaangażowania pracowników to zagadnienie coraz częściej dyskutowane i podejmowane w badaniach. Brak dostatecznego zaangażowania stanowi wyraźnie dostrzeganą przez przedsiębiorców barierę rozwoju organizacji, zarówno w sensie osiąganych wyników, jak i możliwości doskonalenia metod pracy. W artykule zatytułowanym „Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu” B. Skowron-Mielnik przedstawia możliwości budowania zaangażowania pracowników w oparciu o koncepcję employer brandingu.

Z kolei autorki artykułu „Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y” M.W. Kopertyńska i K. Kmiotek przedstawiają propozycję identyfikacji problemów związanych z budowaniem zaangażowania pracowników pokolenia Y. Autorki odwołują się do badań własnych, które przeprowadziły w trzech dużych firmach funkcjonujących na terenie Dolnego Śląska, poszukując odpowiedzi na pytanie, czy
firmy zauważają problem budowania zaangażowania pracowników pokolenia Y oraz jakie podejmują działania w tym zakresie.

K. Gadomska-Lila odwołuje się do roli kultury organizacyjnej w procesach doskonalenia przedsiębiorstw. W swoim artykule, zatytułowanym „Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu” dowodzi, że kluczowe wartości ukierunkowują działania przedsiębiorstwa i jednocześnie stanowią podstawę wyboru praktyk zarządzania sprzyjających skutecznej internalizacji wartości przez pracowników.

„Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw” to artykuł M. Sajdak, w którym autorka stawia tezę, że warunkiem przewagi konkurencyjnej współczesnych przedsiębiorstw jest osiągnięcie zwinności, a atrybuty owej zwinności wyróżniają przedsiębiorstwa, zapewniając mu szybsze, sprawniejsze i efektywniejsze reagowanie na okazje pojawiające się w otoczeniu.

Natomiast autorzy artykułu „Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań” J. Kacała i A. Michaluk proponują systemowe rozwiązanie dotyczące modyfikacji procesu kształtowania kompetencji przywódczych w programie studiów. Wskazują na konieczność usprawnienia procesów rekrutacji kandydatów do zawodu oficera oraz szerokiej ewaluacji kształcenia na wszystkich jego poziomach.

Niech ten zróżnicowany przegląd zagadnień będzie zachętą do dalszych badań nad konkurencyjności przedsiębiorstw.


Liczba stron82
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    7
  
  Maria Aluchna: Reformy corporate governance po kryzysie finansowym    9
  Beata Skowron-Mielnik: Budowanie zaangażowania pracowników w proces doskonalenia przedsiębiorstwa z wykorzystaniem employer brandingu    25
  Maria W. Kopertyńska, Krystyna Kmiotek: Budowanie zaangażowania pracowników pokolenia Y    39
  Katarzyna Gadomska-Lila: Kulturowe aspekty doskonalenia przedsiębiorstwa na przykładzie międzynarodowego koncernu    49
  Maja Sajdak: Koncepcja zwinności w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw    58
  Joanna Kacała, Andrzej Michaluk: Doskonalenie postaw przywódczych w warunkach uczelni wojskowej – dylematy i kierunki dalszych badań    71
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia