Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. PN 342

Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku. PN 342

1 opinia

Format:

ibuk

Ubezpieczenie jako urządzenie gospodarcze funkcjonuje od bardzo dawna. We współczesnych czasach w wielu krajach w ramach rynków finansowych działają rozwinięte w różnym stopniu rynki ubezpieczeniowe. Ryzyko, które towarzyszy człowiekowi od zarania dziejów i które dało początek zorganizowaniu instytucji ubezpieczenia, występuje ciągle i jednocześnie na skutek rozwoju cywilizacyjnego, rozwoju technologicznego, zmieniających się procesów demograficznych pojawiają się nowe kategorie ryzyka, które mogą być przedmiotem ubezpieczenia. Wobec zmieniającego się otoczenia rynek ubezpieczeniowy dostosowuje się i proponuje nowe produkty ubezpieczeniowe. Jednocześnie zakłady ubezpieczeń z obowiązku muszą dbać o bezpieczeństwo finansowe swoich klientów, aby nie podważyć podstawowej zasady realności ochrony ubezpieczeniowej. Wszystkie te zjawiska można zaliczyć do obszarów badawczych środowiska akademickiego zajmującego się problematyką ubezpieczeniową. Ponadto nowe tendencje, które pojawiają się w systemach emerytalnych, wywołane starzeniem się społeczeństw i niewydolnością repartycyjnego systemu emerytalnego, a równocześnie pojawiającymi się kryzysami na rynkach finansowych, generują wiele problemów badawczych, które są również w zasięgu zainteresowań wielu środowisk akademickich. Funkcjonujący w Polsce od kilkunastu lat nowy system emerytalny budzi dyskusje i skłania do wstępnej oceny, a zagadnienia te wiążą się z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych, a w tym również z finansowaniem ochrony zdrowia.

Jak widać, tematyka badawcza obejmująca bardzo szeroko rozumiane ubezpieczenia od strony zarówno teoretycznej, jak i praktyki ubezpieczeniowej jest niezwykle obszerna. Wszystkie te problemy są zawarte w niniejszej pracy. Publikacja zawiera 34 artykuły naukowe, które powstały w różnych ośrodkach akademickich.

Opracowania są pokłosiem VII konferencji naukowej „Ubezpieczenia wobec wyzwań XXI wieku”, która odbyła się w Rydzynie w maju 2013 r.; uczestniczyli w niej również goście zagraniczni. W pracy znalazły się najciekawsze artykuły, które uzyskały pozytywną recenzję dwóch recenzentów. Wyróżnić można następujące problemy, które nurtowały badaczy, a które są niezwykle aktualne i wynikają z funkcjonowania rynku ubezpieczeniowego, związane są zaś z otoczeniem i zapotrzebowaniem na usługę ubezpieczeniową:
• Analiza rynku ubezpieczeniowego w Polsce i w świecie – nowe tendencje.
• Nowoczesne produkty ubezpieczeniowe.
• Finanse i rachunkowość zakładów ubezpieczeń.
• Ubezpieczenia zdrowotne.
• Ubezpieczenia dla przedsiębiorstw.
• Ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej.
• Ubezpieczenia finansowe
• Ochrona konsumentów w branży ubezpieczeniowej.
• Nowe tendencje w systemach emerytalnych.
• Analiza części kapitałowej systemu emerytalnego ze szczególnym uwzględnieniem
• funkcjonowania OFE w Polsce. Metody aktuarialne, w tym kalkulacja
• składek ubezpieczeniowych.
• Zastosowanie metod analizy statystycznej w ubezpieczeniach.

Pragnę wszystkim Autorom serdecznie podziękować za przygotowanie interesujących
artykułów, poruszających wiele ważnych i aktualnych problemów i mam
nadzieję, że publikacja ta wzbogaci literaturę ubezpieczeniową i da inspirację do
dalszych badań.


Liczba stron368
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Maria Balcerowicz-Szkutnik, Włodzimierz Szkutnik: Sektor ubezpieczeń w krajach postradzieckiej Azji Środkowej     11
  Teresa H. Bednarczyk: The systemic relevance of the reinsurance industry    28
  Krystyna Ciuman: Finansjalizacja a sektor ubezpieczeń     37
  Magdalena Chmielowiec-Lewczuk: Analiza najważniejszych pozycji wynikowych według grup ubezpieczeń działu II w Polsce dla lat 2009-2011    44
  Andrzej Grzebieniak: Ocena narzędzi marketingowych stosowanych przez zakłady ubezpieczeń w procesie zarządzania relacjami z klientami     57
  Monika Hadaś-Dyduch: Zarządzanie ryzykiem poprzez ubezpieczenie     66
  Beata Jackowska: Wpływ proporcji płci ubezpieczonych na wysokość jednorazowych składek netto w ubezpieczeniach na życie     77
  Beata Jackowska, Tomasz Jurkiewicz, Ewa Wycinka: Satysfakcja przedsiębiorstw sektora MŚP z likwidacji szkód ubezpieczeniowych     87
  Anna Jędrzychowska, Patrycja Kowalczyk-Rólczyńska, Ewa Poprawska: Sytuacja na rynku ubezpieczeń komunikacyjnych w Polsce na tle rynku europejskiego     98
  Marcin Kawiński: Pozasądowe rozstrzyganie sporów a ochrona konsumentów branży ubezpieczeniowej     111
  Nadezda Kirillova: Insurance for companies and households in Russia     127
  Robert Kurek: Arbitraż nadzorczy na rynku usług finansowych – identyfikacja zjawiska     132
  Piotr Majewski: Ubezpieczenia pojazdów zabytkowych     140
  Marek Monkiewicz, Grażyna Sordyl, Bogusław Bamber: Alternatywne metody wykorzystania funduszu pomocowego zarządzanego przez Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny (UFG)     150
  Magdalena Mosionek-Schweda: Model Altmana jako narzędzie do oceny ryzyka upadłości przedsiębiorstw     164
  Joanna Niżnik: Reformowanie systemów emerytalnych państw Europy Środkowej po kryzysie finansowym 2008 r. na przykładzie Czech i Węgier     176
  Dorota Ostrowska: Insurance Guarantes market development in Poland in the years 2006-2012     186
  Sylwia Pieńkowska-Kamieniecka: Obowiązkowe zakładowe programy emerytalne w Europie     196
  Piotr Pisarewicz: Nowe standardy rynku bancassurance w zakresie ubezpieczeń z elementem inwestycyjnym lub oszczędnościowym     206
  Maria Płonka: Kierunki internacjonalizacji zakładów ubezpieczeń ze szczególnym uwzględnieniem towarzystw ubezpieczeń wzajemnych     216
  Agnieszka Przybylska-Mazur: Wybrane wielkości statystyczne w podejmowaniu decyzji o prywatnych ubezpieczeniach zdrowotnych     225
  Filip Przydróżny: Komunikacja zakładu ubezpieczeń z otoczeniem w kryzysie zaufania     236
  Ryszard Pukała: Konsekwencje wstąpienia Rosji do WTO dla rosyjskiego rynku ubezpieczeniowego     245
  Joanna Rutecka: Dodatkowe zabezpieczenie emerytalne – charakterystyka i czynniki rozwoju     256
  Edyta Sidor-Banaszek: Wykorzystanie wskaźnika ALE (Active Life Expectancy) w ubezpieczeniu od ryzyka niesamodzielności     267
  Ewa Spigarska: Sprawozdawczość zakładów ubezpieczeń dla potrzeb rachunkowości i dyrektywy Wypłacalność II – podobieństwa i różnice     278
  Ilona Tomaszewska, Renata Pajewska-Kwaśny: Szkody środowiskowe w świetle regulacji zawartych w dyrektywie ELD     288
  Tatiana Verezubova: Doskonalenie monitorowania wypłacalności zakładów ubezpieczeń     298
  Damian Walczak: Wybrane problemy dodatkowego zabezpieczenia emerytalnego rolników w Polsce     306
  Stanisław Wieteska: Dylematy ubezpieczenia mienia w obiektach wielkoprzestrzennych wysokiego składowania od skutków dymu pożarowego    316
  Alicja Wolny-Dominiak: Loss reserving using growth curve modeling     331
  Wojciech Wiśniewski: Wpływ technologii informatycznych na zmiany organizacji likwidacji szkód     338
  Tomasz Zapart: Kalkulacja składki ubezpieczeniowej w ubezpieczeniach komunikacyjnych dla podmiotów gospodarczych.     348
  Marta Zieniewicz: Mikroubezpieczenia szansą dla mikro- i małych przedsiębiorstw w Polsce – przykład branży transportowej     359
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia