Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju. PN 353

Usługi 2014. Sektor usług – uwarunkowania i tendencje rozwoju. PN 353

1 opinia

Format:

ibuk

Wzrastająca rola sektora usług w gospodarce, oznaczająca występowanie procesów serwicyzacyjnych jako efektu rozwoju cywilizacyjnego, należy do ciągle aktualnych problemów badawczych. Rynek usług oraz wykształcone struktury tego sektora nie są zjawiskiem trwałym, przekształcają się one pod wpływem zmieniających się uwarunkowań oraz tendencji, które nawiązują do nowych wyzwań współczesnego świata.

W niniejszej publikacji Czytelnik znajdzie artykuły autorów, którzy wzięli udział w V Jubileuszowej Konferencji Usługi 2014 zorganizowanej przez Katedrę Podstaw Marketingu Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu. W ramach publikacji próbowano nakreślić tendencje rozwoju rynku usług w Polsce na tle ewolucji wiedzy marketingowej.

Opracowanie składa się z czterech części. Pierwsza grupa tekstów to podejmowane przez autorów próby rozstrzygnięć problemów o charakterze modelowym opisanych za pomocą kategorii specyficznych dla usług („logika usługowa”, „model tożsamość oferty usługowej”, „marketing doświadczeń”) oraz kwestii dotyczących metod badawczych („test koniunktury”, „dopasowanie modelu do danych empirycznych”).

Druga, największa grupa tekstów dotyczy zastosowania w działalności usługowej kategorii istotnych dla marketingu, zarządzania i ekonomii. Zawierają one m.in. takie pojęcia, jak: „marketing wewnętrzny”, „efekt kraju pochodzenia”, „crowdsourcing”, „interesariusze” „procesy logistyczne”, „zachowania klientów”, które zostały zastosowane do opisu i analizy działań przedsiębiorstw usługowych.

Trzecia grupa to artykuły poświęcone e-usługom i innowacjom w działaniach usługowych. Czytelnik znajdzie w nich próby poszukiwania i zastosowania nowych kategorii o charakterze interdyscyplinarnym do opisu i analizy współczesnych zjawisk na rynku usług.

W czwartej grupie znajdują się teksty dotyczące wybranych usług publicznych
analizowanych przy zastosowaniu różnych kategorii zarządczych (np. kategorie zarządzania strategicznego, zarządzania projektami, trendy rozwojowe rynku ) i metod (analiz jakościowych i ilościowych).

Wobec ogromnej złożoności sektora usług wiążącej się z wewnętrznymi przekształceniami na tym rynku w Polsce również tematyka publikacji jest bardzo szeroka. Podsumowując jednak przegląd artykułów w tym zbiorze, można stwierdzić, że dominuje w nich stosowanie kategorii ze sfery marketingu i zarządzania do analizy specyficznej dziedziny działalności usługowej, co świadczy w pewnym sensie o tym, że teoria (teorie) usług, wraz z własnymi, specyficznymi kategoriami i modelami, wciąż czeka na odkrycie przez polskich autorów.


Liczba stron302
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp     9
  
  Część 1. Pojęcia i modele w marketingu usług    11
  
  Katarzyna Dziewanowska: Wpływ działań z zakresu marketingu doświadczeń na postrzeganie usługi edukacyjnej    13
  Jolanta Mazur, Piotr Zaborek: Czy usługodawcy stosują logikę usługową w marketingu?    22
  Marcin Pigłowski: Notyfikacje dotyczące poważnych zagrożeń i pozostałe notyfikacje w systemie RAPEX    32
  Magdalena Rzemieniak: Budowanie tożsamości oferty usługowej w oparciu o wartości niematerialne    44
  Robert Skikiewicz: Determinanty popytu na usługi bankowe na przykładzie kredytów konsumpcyjnych i mieszkaniowych w latach 2004–2013    54
  
  Część 2. Działalność usługowa jako dziedzina zastosowań zasad i kategorii marketingu    67
  
  Dorota Bednarska-Olejniczak: Marketing wewnętrzny w przedsiębiorstwie usługowym    69
  Monika Boguszewicz-Kreft: Efekt kraju pochodzenia w usługach    79
  Ema Halavach, Mirosław Zalech: Zmiany w zachowaniach klientów usług turystycznych jako szansa a ryzyko dla biur turystycznych    90
  Martyna Kostrzewa, Grzegorz Zieliński: Specyfika procesów logistycznych w działalności usługowej    101
  Anna Lemańska-Majdzik, Piotr Tomski: Konkurencyjność przedsiębiorstwa usługowego. Identyfikacja działań przedsiębiorstw obsługujących rynek nieruchomości    110
  Agnieszka Nowak: Kooperacja i rywalizacja na rynku usług turystycznych w Polsce    121
  Anetta Pukas: Wykorzystanie crowdsourcingu w sferze usług – możliwości i ograniczenia    132
  Małgorzata Skiert, Krystyna Buchta: Jakość kształcenia na kierunku turystyka i rekreacja w świetle oczekiwań rynku turystycznego    145
  Ewelina Sokołowska, Maciej Schulz: Metody ustalania cen produktów na rynku usług w Polsce    155
  Iwona Wilk: Uwarunkowania wyboru ekoagroturystyki jako formy wypoczynku    165
  Grzegorz Zieliński, Piotr Grudowski, Małgorzata Szymańska-Brałkowska: Oczekiwania interesariuszy usług edukacyjnych w ujęciu relacyjnym.    175
  
  Część 3. E-usługi i innowacje w usługach    185
  
  Małgorzata Budzanowska-Drzewiecka, Aneta Lipińska: Motywy wykorzystania aplikacji mobilnych w procesie nabywania dóbr wśród młodych konsumentów    187
  Joanna Katarzyna Kowalska: Rola internetowych technologii informacyjnych w kreowaniu relacji podmiotów leczniczych z pacjentami na rynku usług zdrowotnych na terenie Dolnego Śląska    197
  Robert Nowacki: Innowacyjność usług w okresie spowolnienia gospodarczego    208
  Aleksandra Radziszewska: Determinanty jakości e-usług na przykładzie bankowości elektronicznej    219
  Grażyna Węgrzyn: Zróżnicowanie innowacji w sektorze usług w krajach Unii Europejskiej    229
  Robert Wolny: Rozwój rynku e-usług w Polsce    240
  
  Część 4. Usługi publiczne    251
  
  Anna Brdulak: Strategie rozwoju jednostek samorządów terytorialnych w kontekście świadczonych usług    253
  Danuta Kunecka: Usługi pielęgniarskie w Polsce – uwarunkowania i tendencja zmian    263
  Danuta Kunecka, Dorota Rogalska: Zmiany na rynku usług zdrowotnych a kształcenie na kierunkach medycznych    272
  Dominika Mierzwa: Ocena zarządzania finansami organizacji (na przykładzie zakładu opieki zdrowotnej)    282
  Dariusz Skorupka, Jacek Korona: Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracji kieleckiej – ewolucja koncepcji    292
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia