Chemia fizyczna. Tom 3

Obliczenia fizykochemiczne

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

62,30  89,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

62,3089,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Zmienione i rozszerzone wydanie znakomitego podręcznika!

Znany od ponad 20 lat, dobrze przyjęty w środowisku akademickim, podręcznik Obliczenia fizykochemiczne został uaktualniony i opracowany na nowo przez zespół specjalistów ze wszystkich dziedzin fizykochemii. Stanowi doskonałe wprowadzenie do aktualnych problemów obliczeniowych chemii fizycznej. Przedstawia złożone problemy fizykochemiczne i uczy ich rozwiązywania na drodze rachunkowej. Każdy przykład rozpoczyna się od tematu - sformułowania problemu, a następujące po nim rozwiązanie zawiera opis wszystkich kroków analizy formalnej, źródeł dodatkowych danych oraz prezentuje kolejne etapy rachunkowe.

W książce zamieszczono również zadania do samodzielnego rozwiązania, pozwalające studiującemu ćwiczyć i sprawdzać stopień opanowania sztuki obliczeń fizykochemicznych z zakresu:

- termodynamiki,
- elektrochemii,
- kinetyki,
- spektroskopii,
- chemii kwantowej,
- struktury i własności ciał stałych.

Tom 3 stanowi integralną część podręcznika Chemia fizyczna, t. 1 (WN PWN, 2009), t. 2 (WN PWN, 2007). Kolejność i zawartość poszczególnych rozdziałów odzwierciedla układ tych tomów.

Podręcznik przeznaczony jest dla studentów wydziałów chemii, biologii, fizyki i farmacji, a także dla wykładowców i pracowników naukowych.


Liczba stron772
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-16056-2
Numer wydania3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  PRZEDMOWA IX
  
  1. TERMODYNAMIKA CHEMICZNA     1
  
  1.1. Pojęcia podstawowe     2
  1.2. Pierwsza zasada termodynamiki     7
  1.3. Termochemia, prawo Hessa i prawo Kirchhoffa     22
  1.4. Druga zasada termodynamiki     40
  1.5. Statyka chemiczna     58
  1.6. Zadania     105
  
  2. UKŁADY JEDNOSKŁADNIKOWE: GAZY I FAZY SKONDENSOWANE     116
  
  2.1. Teoria kinetyczna gazów     116
  2.2. Gazy rzeczywiste     124
  2.3. Fazy skondensowane (fizykochemiczne właściwości cieczy)     138
  2.4. Przemiany fazowe w układach jednoskładnikowych     139
  2.5. Zadania     147
  
  3. RÓWNOWAGI W UKŁADACH WIELOSKŁADNIKOWYCH     152
  
  3.1. Reguła faz Gibbsa     153
  3.2. Układy dwuskładnikowe     155
  3.3. Zjawiska osmotyczne w układach dwuskładnikowych     176
  3.4. Równowagi w układach trójskładnikowych     185
  3.5. Współczynniki aktywności składnika w roztworze     195
  3.6. Kinetyka i mechanizm przemian fazowych     197
  3.7. Zadania     197
  
  4. FAZY POWIERZCHNIOWE I UKŁADY DYSPERSYJNE     204
  
  4.1. Molekularna struktura warstwy powierzchniowej     205
  4.2. Adsorpcja     206
  4.3. Zjawiska powierzchniowe w fazach jednoskładnikowych     215
  4.4. Zjawiska powierzchniowe w roztworach     220
  4.5. Struktura warstwy powierzchniowej     228
  4.6. Procesy agregacji w układach wielofazowych     229
  4.7. Układy dyspersyjne     231
  4.8. Zadania     235
  
  5. ELEKTROCHEMIA     241
  
  5.1. Równowagi jonowe w roztworach     242
  5.2. Różnice potencjałów na granicy faz     260
  5.3. Ogniwa elektrochemiczne     266
  5.4. Polaryzacja elektrod i procesy elektrodowe     289
  5.5. Przewodnictwo elektryczne elektrolitów     297
  5.6. Elektrochemiczne metody analizy     317
  5.7 Zadania     326
  
  6. ZJAWISKA TRANSPORTU I PROCESY NIEODWRACALNE     335
  
  6.1. Zjawiska transportu     335
  6.2. Termodynamika procesów nieodwracalnych     352
  6.3. Zadania     357
  
  7. KINETYKA CHEMICZNA     359
  
  7.1. Podstawy kinetyki chemicznej     360
  7.2. Doświadczalne metody badań kinetycznych     362
  7.3. Podstawowe równania kinetyczne     363
  7.4. Kinetyka reakcji złożonych     390
  7.5. Reakcje łańcuchowe     398
  7.6. Mechanizm reakcji elementarnych     406
  7.7. Kataliza i autokataliza     415
  7.8. Kataliza heterogeniczna     422
  7.9. Kinetyka reakcji jonowych i homogenicznych reakcji katalizowanych w roztworach     423
  7.10. Zadania     430
  
  8. PODSTAWY MECHANIKI KWANTOWEJ I STRUKTURA ELEKTRONOWA ATOMÓW     436
  
  8.1. Podstawy doświadczalne teorii kwantów     436
  8.2. Dualistyczny charakter cząstek materii i podstawy mechaniki kwantowej     438
  8.3. Atom wodoru i jony wodoropodobne     440
  8.4. Struktura elektronowa atomów wieloelektronowych     442
  8.5. Przybliżone metody mechaniki kwantowej     443
  8.6. Widma atomowe     444
  8.7. Zadania     448
  
  9. WIĄZANIA CHEMICZNE I ODDZIAŁYWANIA MIĘDZYCZĄSTECZKOWE     450
  
  9.1. Wiązania jonowe i kowalencyjne     450
  9.2. Elementy teorii wiązania kowalencyjnego     451
  9.3. Wiązanie chemiczne w cząsteczkach dwuatomowych i ich struktura elektronowa     453
  9.4. Zlokalizowane wiązania w cząsteczkach wieloatomowych     454
  9.5. Zlokalizowane wiązania w układach sprzężonych     454
  9.6. Związki międzycząsteczkowe     457
  9.7. Oddziaływania międzycząsteczkowe     457
  9.8. Zadania     458
  
  10. ELEKTRYCZNE, OPTYCZNE I MAGNETYCZNE WŁAŚCIWOŚCI CZĄSTECZEK     460
  
  10.1. Polaryzowalność i momenty dipolowe cząsteczek     460
  10.2. Anizotropia polaryzowalności cząsteczek i związane z nią zjawiska optyczne     471
  10.3. Właściwości magnetyczne cząsteczek     476
  10.4. Zadania     478
  
  11. SPEKTROSKOPIA MOLEKULARNA     481
  
  11.1. Przegląd widm cząsteczkowych     482
  11.2. Kwantowochemiczny opis oddziaływania promieniowania elektromagnetycznego z materią     492
  11.3. Absorpcyjne widma rotacyjne     496
  11.4. Absorpcyjne widma oscylacyjne i oscylacyjno-rotacyjne     503
  11.5. Efekt Ramana i widma ramanowskie     512
  11.6. Elektronowe widma cząsteczek dwuatomowych     520
  11.7. Widma elektronowe cząsteczek wieloatomowych     531
  11.8. Spektroskopia rezonansów magnetycznych     544
  11.9. Magnetyczny rezonans jądrowy (NMR)     548
  11.10.Paramagnetyczny rezonans elektronowy (EPR)     549
  11.11.Zadania     550
  
  12. STRUKTURA I WŁAŚCIWOŚCI CIAŁ STAŁYCH     559
  
  12.1. Przykłady     559
  12.2. Zadania     579
  
  13. FOTOCHEMIA     585
  
  13.1. Podstawowe pojęcia i prawa fotochemii     586
  13.2. Doświadczalne metody fotochemii     594
  13.3. Przekazywanie energii elektronowej i sensybilizowane reakcje fotochemiczne     600
  13.4. Kinetyka reakcji fotochemicznych     605
  13.5 Fotografia     614
  13.6. Zadania     616
  
  14. ELEMENTY TERMODYNAMIKI STATYSTYCZNEJ     621
  
  14.1. Przykłady     621
  14.2. Zadania     638
  
  15. O OBLICZENIACH     641
  
  15.1. Elementy zasad statystycznego opracowania wyników     641
  15.2. Graficzne metody obliczeniowe     649
  15.3. Numeryczne metody obliczeniowe     653
  15.4. Jednostki     660
  
  16. ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH DANYCH LICZBOWYCH     662
  
  ODPOWIEDZI     717
  BIBLIOGRAFIA     741
  SKOROWIDZ     746
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia