Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Polski, Węgier, Czech i Słowacji

-20%

Konkurencyjność międzynarodowa i regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej. Polski, Węgier, Czech i Słowacji

1 opinia

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

24,00  30,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

24,0030,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ostatnich dekadach w krajach Europy Środkowej i Wschodniej zachodzą istotne zmiany w ich gospodarkach narodowych oraz regionach. Zmienia się charakter i kierunek wymiany zagranicznej, ma miejsce konwergencja makroekonomiczna sfery realnej i finansowej do standardów europejskich, dokonuje się intensywny rozwój regionalny, poprawia konkurencyjność gospodarcza i mechanizmy regulacyjne. Procesy te zachodzą we wszystkich krajach Europy Środkowej i Wschodniej, jednak szczególnie dynamicznie w krajach zaliczanych do tzw. Grupy Wyszehradzkiej, obejmującej Polskę, Węgry, Czechy i Słowację. Wybranym aspektom rozwoju gospodarczego i konkurencyjności czterech wymienionych krajów oraz ich regionów jest poświęcona prezentowana książka. Zawarte w książce teksty są efektem konferencji naukowej pt. „Oblicza konkurencyjności państw i regionów Grupy Wyszehradzkiej” zorganizowanej przez Katedrę Ekonomiki Integracji Europejskiej Uniwersytetu Gdańskiego w dniach 17-18 maja 2012 w Sopocie, w ramach realizacji projektu badawczego nr 2898/B/HO3/2010/39 na temat „Analiza porównawcza zmian konkurencyjności nowych krajów członkowskich w procesie integracji z Unią Europejską (na przykładzie Polski, Węgier, Czech i Słowacji)” finansowanego przez Narodowe Centrum Nauki (dawniej Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego).


Liczba stron288
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-048-5
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    9
  
  CZĘŚĆ I. MAKROEKONOMICZNE PODSTAWY KONKURENCYJNOŚCI PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ – POLSKI, WĘGIER, CZECH I SŁOWACJI    13
  
  Rozdział 1. Sytuacja gospodarcza państw Grupy Wyszehradzkiej w procesie transformacji i integracji z Unią Europejską (Anna Zielińska-Głębocka)    15
  
  Wprowadzenie    15
  1.1. Przegląd koncepcji teoretycznych    17
  1.2. Proces transformacji jako etap budowy podstaw gospodarki rynkowej – podobieństwa i różnice między poszczególnymi krajami    20
  1.3. Sytuacja gospodarcza po 2000 r.    27
  Wnioski    40
  
  Rozdział 2. Perspektywy wzrostu i rozwoju państw Grupy Wyszehradzkiej (Tomasz Brodzicki)    43
  
  Wprowadzenie    43
  2.1. Uwarunkowania teoretyczne    43
  2.2. Wyniki badań empirycznych nad determinantami wzrostu i rozwoju    59
  2.3. Ocena potencjału rozwojowego państw Grupy Wyszehradzkiej    62
  2.4. Konwergencja rozwojowa    66
  2.5. Model teoretyczny i empiryczna identyfikacja determinant wzrostu    71
  Podsumowanie i wnioski    81
  
  CZĘŚĆ II KONKURENCYJNOŚĆ MIĘDZYNARODOWA PAŃSTW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ    83
  
  Rozdział 3. Potencjał konkurencyjny państw Grupy Wyszehradzkiej – zmiany strukturalne w wymianie handlowej (Tomasz Brodzicki)    85
  
  Wprowadzenie    85
  3.1. Uwarunkowania teoretyczne    86
  3.2. Analiza empiryczna wymiany handlowej państw Grupy Wyszehradzkiej    91
  3.2.1. Intensywność i struktura geograficzna wymiany państw Grupy    91
  3.2.2. Upodabnianie się wymiany handlowej państw Grupy    93
  3.2.3. Zróżnicowanie produktowe wymiany    94
  3.2.4. Intensywność wymiany wewnątrzgałęziowej i jej dekompozycja    95
  3.2.5. Ujawnione przewagi komparatywne    99
  3.2.6. Zróżnicowanie jakości w wymianie wewnątrzgałęziowej    100
  Podsumowanie    103
  
  Rozdział 4. Wpływ wspólnej polityki handlowej i przystąpienia państw Grupy Wyszehradzkiej do UE na ich handel zagraniczny (Katarzyna Śledziewska)    117
  
  Wprowadzenie    117
  4.1. Wspólna polityka handlowa UE – krótki przegląd struktury powiązań    121
  4.2. Wykorzystanie modeli grawitacji do badania procesów regionalizmu – przegląd literatury    125
  4.3. Empiryczne badanie wpływu regionalizmu na wymianę handlową państw Grupy Wyszehradzkiej    127
  Wnioski    132
  
  Rozdział 5. Próba interpretacji konkurencyjności regionów Polski na płaszczyźnie eksportu – powiązania z regionami Czech, Węgier i Słowacji (Stanisław Umiński, Krystyna Gawlikowska-Hueckel)    135
  
  Wprowadzenie    135
  5.1. Regionalne spojrzenie na konkurencyjność eksportową    136
  5.1.1. Przesłanki analizowania eksportu na poziomie regionalnym    137
  5.1.2. Dylematy i problemy związane z analizą eksportu dla regionów    140
  5.2. Ocena konkurencyjności eksportu w ujęciu regionalnym (analiza dla Polski)    141
  5.3. Znaczenie odległości dla intensywności relacji z krajami Grupy Wyszehradzkiej    143
  Podsumowanie    147
  
  CZĘŚĆ III KONKURENCYJNOŚĆ ROZWOJOWA REGIONÓW GRUPY WYSZEHRADZKIEJ    149
  
  Rozdział 6. Rozwój regionalny w warunkach transformacji gospodarczej. Wybrane aspekty konkurencyjności regionów Grupy Wyszehradzkiej (Anna Golejewska)    151
  
  Wprowadzenie    151
  6.1. Konkurencyjność regionalna i jej determinanty: aspekt teoretyczny    152
  6.2. Konkurencyjność regionalna państw Grupy Wyszehradzkiej    164
  6.2.1. Reakcje regionów Europy Środkowej i Wschodniej na proces transformacji    164
  6.2.2. Wyniki analizy empirycznej    167
  6.2.3. Innowacyjność a konkurencyjność. Wielowymiarowa analiza zróżnicowania regionalnego państw Grupy Wyszehradzkiej w latach 2001–2008    183
  Podsumowanie    197
  
  Rozdział 7. Przewagi skonstruowane w rozwoju regionów państw Grupy Wyszehradzkiej (Joanna Kuczewska)    199
  
  Wprowadzenie    199
  7.1. Koncepcja przewag skonstruowanych    200
  7.1.1. Ewolucja przewag konkurencyjnych gospodarki    201
  7.1.2. Koncepcja przewag skonstruowanych    204
  7.1.3. Rodzaje wiedzy a konstruowanie przewag konkurencyjnych    213
  7.2. Model przewag skonstruowanych – potencjał regionów krajów Grupy Wyszehradzkiej    218
  7.2.1. Potencjał regionów krajów Grupy Wyszehradzkiej według wybranych wskaźników opisujących możliwości współpracy przedsiębiorstw, sfery badawczo-rozwojowej oraz instytucji publicznych (3H)    219
  7.2.1.1. Republika Czeska    219
  7.2.1.2. Węgry    228
  7.2.1.3. Polska    236
  7.2.1.4. Słowacja    248
  7.2.2. Klasyfikacja regionów ze względu na typy wiedzy    256
  
  Podsumowanie    265
  Zakończenie    269
  Bibliografia    275
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia