X

  Wstęp (Barbara Pawełek) 7
  
  Stanisława Bartosiewicz, Głos w dyskusji na temat przyczyn kryzysów gospodarczych 9
  Marcin Salamaga, Wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego J.H. Dunninga na przykładzie wybranych krajów Europy Środkowo-Wschodniej 16
  Jacek Batóg, Obszary problemowe w województwie zachodniopomorskim – analiza zmian w czasie 31
  Maria Szmuksta-Zawadzka, Jan Zawadzki, Wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych z cyklicznością w prognozowaniu brakujących danych 40
  Iwona Foryś, Barbara Batóg, Wykorzystanie modeli przekrojowo-czasowych w analizie i prognozie cen mieszkań na wybranym rynku lokalnym 54
  Marcin Miczka, Analiza funkcji produkcji i wydajności pracy dla wybranych działów polskiego przemysłu – weryfikacja empiryczna z zastosowaniem metodyki badań panelowych 69
  Tomasz Strózik, Analiza porównawcza przestrzennego zróżnicowania poziomu życia w Polsce w latach 2006 i 2010 82
  Monika Hadaś-Dyduch, Predykcja współczynnika dzietności w Polsce 101
  Kamil Łyko, Analiza rozkładów strat z tytułu ryzyka kredytowego 111
  Aleksander Mercik, Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH z innowacją t-Studenta do szacowania wartości zagrożonej na przykładzie rynku towarowego 120
  Dorota Pekasiewicz, Bayesowskie testy statystyczne dla parametrów modelu zmian strukturalnych ze zmienną zależną o rozkładzie zero-jedynkowym 133
  
Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

144

Kategoria

Publikacje darmowe

ISBN-13

978-83-7252-672-4

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

Redakcja: Barbara Pawełek
0.0 / 5 (0 głosów)
0 zł

Opis

W pracy przedstawiono rozważania na temat rozwoju teorii i praktycznych zastosowań modelowania i prognozowania zjawisk oraz procesów społeczno-gospodarczych. W opracowaniu omówiono m.in. przyczyny kryzysów gospodarczych, zaprezentowano wykorzystanie mechanizmu działania oscylatora harmonicznego do weryfikacji teorii rozwoju gospodarczego, analizę obszarów problemowych oraz wykorzystanie oszczędnych modeli harmonicznych w szacowaniu brakujących danych. Dokonano porównania wpływu cech mieszkań na ich ceny w różnych okresach koniunktury, przedstawiono też analizę funkcji produkcji i wydajności pracy. Zaprezentowano wyniki badań dotyczących poziomu życia ludności, prognozowanie współczynnika dzietności oraz analizę ryzyka kredytowego. W pracy omówiono również zastosowanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do pomiaru ryzyka portfeli towarów oraz bayesowskie testy statystyczne dla parametrów modelu zmian strukturalnych ze zmienną zależną o rozkładzie zero-jedynkowym.


Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!