Inżynieria wymagań w praktyce

1 opinia

Format:

epub, mobi

KUP I POBIERZ

Format: epub, mobi

59,20  74,00 (-20%)

Najniższa cena z 30 dni: 44,40 zł 

W ABONAMENCIE

od 3,50

Masz już abonament? Zaloguj się

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 49,00 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

W ostatnich latach rośnie zainteresowanie dziedziną inżynierii wymagań i zagadnień z nią bezpośrednio związanych, takich jak modelowanie biznesowe czy zarządzanie projektem. Istniejące książki i publikacje z reguły koncentrują się na wybranych aspektach czy narzędziach inżynierii wymagań, brak jest natomiast publikacji opisujących całościowo proces inżynierii wymagań, jego kontekst w wytwarzaniu produktu, czynności i ich praktyczne zastosowanie, możliwe ryzyka i sposoby ich uniknięcia. Książka skierowana jest do osób zawodowo zajmujących się analizą biznesową i systemową, odpowiedzialnych za jakość oprogramowania i systemów oraz architektów czy kierowników projektów, jak również osób pragnących zrozumieć wyzwania związane z inżynierią wymagań i jej wzajemne zależności z innymi procesami w ogólnym procesie wytwarzania produktu.
Dowiesz się: - jak zarządzać wymaganiami w różnych projektach od formalnych po zwinne (ang.
Agile), - jak przekładać język i potrzeby biznesu na ich realizację w systemach informatycznych, - jak łatwo weryfikować możliwość realizacji wymagań przed rozpoczęciem projektu, - jak zadawać pytania klientowi, aby uniknąć problemów po zakończeniu projektu.
Powinieneś znać: - podstawowe zagadnienia inżynierii oprogramowania, - podstawowe zagadnienia zarządzania projektami informatycznymi, - realia pracy z klientami i wyzwania z tym związane.


Rok wydania2015
Liczba stron382
KategoriaProgramowanie
WydawcaWydawnictwo Naukowe PWN
ISBN-13978-83-01-18049-2
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Od Autorów     11
  
  1. Wprowadzenie do inżynierii wymagań     13
  
  1.1. Wyzwania związane z projektami IT     15
  1.1.1. Cele i wizja     16
  1.1.2. Złe planowanie projektu     16
  1.1.3. Słaba komunikacja     19
  1.1.4. Złe zarządzanie oczekiwaniami interesariuszy     20
  1.1.5. Problemy z wymaganiami i ich zakresem     21
  1.1.6. Brak umiejętności miękkich     22
  1.1.7. Nierealistyczne oczekiwania     23
  1.1.8. Brak zasobów ludzkich     24
  1.1.9. Brak odpowiedniego wsparcia narzędziowego i metodycznego     26
  1.2. Podstawowe definicje oraz klasyfikacje     27
  1.2.1. Wymagania biznesowe     29
  1.2.2. Wymagania interesariuszy     29
  1.2.3. Wymagania rozwiązania     30
  1.2.4. Wymagania przejścia     30
  1.3. Atrybuty wymagań     31
  1.4. Kryteria jakości wymagań     34
  1.5. Wymagania w procesie zapewnienia jakości oprogramowania     36
  1.6. Inżynieria wymagań oraz jej znaczenie w projekcie     37
  1.7. Podstawowe role w procesie inżynierii wymagań     39
  1.8. Koncepcja interesariuszy     40
  1.9. Standardy oraz normy     42
  1.9.1. ISO 9000     43
  1.9.2. ISO/IEC 25000 – Software Engineering – Software Product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Guide to SQuaRE     43
  1.9.3. ISO 9241     43
  1.9.4. ISO 31000: Risk Management     44
  1.9.5. IEEE 610:1990: Standard Glossary of Software Engineering Terminology     44
  1.9.6. IEEE 828-2012: Standard for Configuration Management in Systems and Software Engineering     44
  1.9.7. IEEE 830-1998: Recommended Practice for Software Requirements Specifications .    44
  1.9.8. IEEE 1233-1996: Guide for Developing of System Requirements Specifications     45
  1.9.9. IEEE 1362-1998: Guide for Information Technology – System Definition – Concept of Operations (ConOps) Document     45
  1.9.10. IEEE 29148-2011 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering     45
  1.9.11. IEEE 1028:2008 Standard for Software Reviews and Audits     45
  1.9.12. SWEBOK: The Guide to the Software Engineering Body of Knowledge (ISO Technical Report 19759)     46
  1.9.13. CMMI     46
  1.9.14. BABOK – A Guide to the Business Analysis Body of Knowledge     46
  1.10. Słowniki     47
  
  2. Proces inżynierii wymagań     49
  
  2.1. Definicja procesu     51
  2.2. Inżynieria wymagań a analiza biznesowa     56
  2.3. Zasady tworzenia udanych wymagań     58
  2.3.1. Zrozum krytyczne cele najwyższego poziomu     59
  2.3.2. Koncentruj się na dostarczeniu wartości     60
  2.3.3. Zdefiniuj wymaganie jako „stan końcowy o wartości dla interesariusza”     60
  2.3.4. Wyrażaj wymagania ilościowo     61
  2.3.5. Nie mieszaj środków z celami     63
  2.3.6. Skup się na pożądanej jakości systemu, nie tylko na jego funkcjonalności     65
  2.3.7. Zapewnij „bogatą specyfikację”     65
  2.3.8. Wykonuj kontrolę jakości specyfikacji     68
  2.3.9. Uznaj, że wymagania się zmieniają     69
  
  3. Inżynieria wymagań a inne procesy     71
  
  3.1. Zarządzanie projektem     73
  3.2. Zarządzanie ryzykiem     77
  3.3. Testowanie i zapewnienie jakości     83
  3.4. Wpływ wymagań na inne artefakty projektu     86
  
  4. Inżynieria wymagań w procesach tworzenia oprogramowania     89
  
  4.1. Model V jako przykład kaskadowego wytwarzania systemów     91
  4.2. IBM Rational Unified Process     94
  4.2.1. Zarządzania wymaganiami w IBM Rational Unified Process     96
  4.2.2. Przepływ prac dla wymagań w IBM Rational Unified Process     97
  4.2.3. Role i artefakty w IBM Rational Unified Process     99
  4.3. Zwinne metodyki w zarządzaniu wymaganiami     100
  4.4. Programowanie ekstremalne     102
  4.5. Scrum (według Scrum.org)     107
  4.5.1. Rejestr produktowy, czyli metoda na zorganizowanie wymagań     111
  4.5.2. Wyzwania związane z migracją do Scrum     114
  4.6. Disciplined Agile Delivery     115
  4.7. Przypadek biznesowy     116
  4.7.1. Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     116
  4.7.2. Potrzeba     116
  4.7.3. Rozwiązanie     116
  4.7.4. Zyski     117
  
  5. Identyfikacja wymagań     119
  
  5.1. Źródła wymagań     122
  5.2. Wizja oraz cel przedsięwzięcia     122
  5.3. Identyfikacja interesariuszy projektu     128
  5.4. Techniki identyfikacji wymagań     130
  5.4.1. Warsztat wymagań     131
  5.4.2. Wywiad     134
  5.4.3. Ankieta – kwestionariusz     138
  5.4.4. Samodzielna rejestracja     142
  5.4.5. Reprezentant klienta po stronie dostawcy     144
  5.4.6. Identyfikacja na podstawie istniejących dokumentów     147
  5.4.7. Ponowne użycie specyfikacji     150
  5.4.8. Obserwacja w terenie     153
  5.4.9. Mentorowanie/praktykowanie     156
  5.4.10. Burza mózgów     158
  5.4.11. Prototypowanie     163
  5.4.12. Przypadki użycia     166
  5.4.13. Scenorys     171
  5.5. Wymagania funkcjonalne i niefunkcjonalne     174
  
  6. Analiza wymagań     183
  
  6.1. Analiza problemu biznesowego     186
  6.2. Oganizacja wymagań     189
  6.3. Powiązania i zależności między wymaganiami     190
  6.4. Usuwanie konfliktów i duplikatów wymagań     194
  6.5. Kontrola jakości     198
  6.6. Szacowanie wysiłku     198
  6.6.1. Techniki wykorzystujące algorytmy     200
  6.6.2. Techniki wykorzystujące przybliżenia     207
  6.7. Priorytetyzacja wymagań     210
  6.8. Modelowanie rozwiązania     213
  6.8.1. Model dziedziny     214
  6.8.2. Diagram przepływu danych (ang. Data Flow Diagram)     216
  6.8.3. Diagram związków encji (ang. Entity Relationship Diagram)     216
  6.8.4. Modelowanie interfejsu użytkownika     218
  6.8.5. Unified Modeling Language (UML)     219
  6.8.6. System Modeling Language (SysML)     228
  6.8.7. Inne notacje do modelowania     231
  6.9. Akceptacja wymagań     235
  
  7. Specyfikacja wymagań     239
  
  7.1. Pojęcie specyfikacji     241
  7.2. Rodzaje specyfikacji     241
  7.2.1. Specyfikacja wymagań     242
  7.2.2. Specyfikacja rozwiązania     243
  7.2.3. Specyfikacja techniczna     245
  7.3. Szablony dla specyfikacji wymagań (na podstawie IEEE 830)     246
  7.3.1. IEEE 830     246
  7.3.2. Wzorzec Volere     251
  7.3.3. Historie użytkownika     252
  7.3.4. Przypadki użycia jako sposób na wymagania funkcjonalne     252
  7.4. Jakość specyfikacji wymagań     256
  
  8. Zarządzanie wymaganiami     259
  
  8.1. Śledzenie wymagań     261
  8.2. Zarządzanie konfiguracją     268
  8.3. Zarządzanie zmianą     271
  8.4. Zarządzanie wymaganiami dotyczącymi projektu oraz systemu     275
  8.5. Plan zarządzania wymaganiami     277
  8.6. Przypadek biznesowy – wdrożenie procesu zarządzania wymaganiami     278
  8.6.1. Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     278
  8.6.2. Potrzeba     278
  8.6.3. Rozwiązanie     279
  8.6.4. Zyski     284
  
  9. Wymagania a zarządzanie jakością     287
  
  9.1. Planowanie jakości     289
  9.2. Kontrola jakości     295
  9.2.1. Przeglądy     296
  9.2.2. Inspekcje     304
  9.2.3. Listy kontrolne     307
  9.3. Miary jakości wymagań     309
  9.4. Doskonalenie procesu     311
  
  10. Narzędzia wspierające proces inżynierii wymagań     315
  
  10.1. Narzędzia służące do zarządzania wymaganiami     317
  10.1.1. IBM Rational Requirements Composer     317
  10.1.2. Borland Caliber RM     319
  10.1.3. Serene Dimensions     320
  10.1.4. Rational DOORS (Dynamic Object Oriented Requirements System)     321
  10.1.5. Blueprint Requirements Center     322
  10.1.6. Open Source Requirements Management Tool/aNimble Platform     323
  10.1.7. Cechy dobrego narzędzia do zarządzania wymaganiami     324
  10.1.8. Wdrożenie narzędzia do zarządzania wymaganiami     325
  10.2. Czynniki istotne przy doborze odpowiednich narzędzi     328
  10.3. Narzędzia do modelowania wymagań     329
  10.3.1. Sparx Enterprise Architect     329
  10.3.2. IBM Rational Software Architect     330
  10.3.3. StarUML     331
  10.4. Narzędzia służące do modelowania procesów biznesowych     332
  10.4.1. Boc Group Adonis     332
  10.4.2. iGrafx Process     333
  10.4.3. BizAgi Process Modeler     334
  10.4.4. Rational System Architect     335
  10.5. Narzędzia do zarządzania konfiguracją     336
  10.5.1. GIT     336
  10.5.2. Subversion     337
  10.5.3. IBM ClearCase     339
  10.6. Narzędzia do zarządzania zmianami     339
  10.6.1. Atlassian Jira     339
  10.6.2. IBM Rational Team Concert     340
  10.7. Zarządzanie procesem testowania oprogramowania     342
  10.7.1. HP Quality Center     342
  10.7.2. IBM Rational Quality Manager     343
  10.7.3. Testia Tarantula     344
  10.7.4. Requirements Testing Hub     345
  10.7.5. TestLink     346
  10.8. Ryzyko związane ze złym zakupem narzędzia     347
  
  Podsumowanie     349
  
  Przypadki biznesowe     353
  
  Projekt 1 - Wdrażanie procesu inżynierii wymagań     355
  
  Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     355
  Potrzeba     355
  Rozwiązanie     356
  Zyski     361
  
  Projekt 2 – Integracja narzędzi w procesie wytwarzania     362
  
  Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     362
  Potrzeba     362
  Rozwiązanie     362
  Etap 1 – Integracja wymagań z procesem zarządzania testami     364
  Etap 2 – Integracja wymagań z zarządzaniem konfiguracją     365
  Etap 3 – Integracja wymagań z zarządzaniem zmianami     366
  Zyski     368
  
  Projekt 3 – Kontrola jakości wymagań na wczesnych etapach projektu     370
  
  Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     370
  Potrzeba     370
  Skutek     371
  Przyczyna     371
  Rozwiązanie     371
  
  Projekt 4 – Zarządzanie wymaganiami przy użyciu historii użytkownika     372
  
  Informacja o firmie i sytuacja rynkowa     372
  Potrzeba     372
  Rozwiązanie     372
  Zyski     373
  
  Bibliografia     375
  Spis rysunków     377
  Spis tabel     379
  Indeks    380
RozwińZwiń