Żywność a zdrowie i prawo

Żywność a zdrowie i prawo

1 ocena

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

39,85

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Wydanie II, zmienione i uzupełnione, obejmuje problematykę związaną z czynnikami determinującymi jakość zdrowotną żywności oraz ich wpływ na zdrowie człowieka w świetle obowiązującego ustawodawstwa żywnościowego Polski i Unii Europejskiej. Dużo miejsca poświęcono wymaganiom stawianym środkom spożywczym na drodze od producenta do konsumenta oraz odpowiednim regulacjom prawnym. Istotnym zagadnieniem omówionym w publikacji jest nadzór określonych inspekcji sanitarnych i weterynaryjnych oraz innych służb związanych z kontrolą jakości żywienia. Podręcznik jest przeznaczony dla studentów uczelni medycznych (wydziały farmacji oraz nauki o żywieniu), rolniczych i ekonomicznych. Może również zainteresować producentów, eksporterów i importerów żywności, którzy znajdą w nim wskazówki, jakie warunki muszą spełniać środki spożywcze o wspólnych parametrach jakościowych, oraz pracowników stacji sanitarno-epidemiologicznych i innych służb związanych z nadzorem i kontrolą jakości żywności.


Liczba stron340
WydawcaPZWL Wydawnictwo Lekarskie
ISBN-13978-83-2003-043-3
Numer wydania2
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Przedmowa do drugiego wydania    5
  Przedmowa do pierwszego wydania    7
   ROZDZIAŁ I Podstawy ustawodawstwa żywnościowego    15
  1. Wprowadzenie    15
  2. Międzynarodowa działalność legislacyjna    15
  2.1. Organizacje działające w zakresie ujednolicenia przepisów prawa żywnościowego    15
  2.2. Działalność Komisji FAO/WHO Światowego Kodeksu Żywnościowego    17
  2.3. Międzynarodowa współpraca w dziedzinie normalizacji    22
  3. Polskie ustawodawstwo żywnościowe    23
  3.1. Rys historyczny    23
  3.2. Omówienie ustawy o warunkach zdrowotnych żywności i żywienia z uwzględnieniem zmian wprowadzonych do końca 2003 roku    25
  3.3. Ustawodawstwo dotyczące warunków sanitarnych oraz zasad przestrzegania higieny przy produkcji i obrocie środkami spożywczymi    31
  3.4. Ustawodawstwo dotyczące znakowania żywności    35
  3.4.1. Podstawowe cele znakowania żywności    35
  3.4.2. Podstawy prawne znakowania żywności    36
  3.4.3. Zasady znakowania żywności    37
  3.4.4. Kody kreskowe    41
  3.4.5. Znakowanie materiałów i wyrobów(przedmiotów użytku) przeznaczonych do kontaktu z żywnością    42
  3.5. Wymagania sanitarne i higieniczne w handlu obwoźnym środkami spożywczymi    44
  3.6. Wymagania kwalifikacyjne w zakresie higieny w stosunku do osób biorących udział w produkcji lub obrocie środkami spożywczymi    45
  3.7. Działalność normalizacyjna    47
  3.8. Ustawa o badaniach i certyfikacji    50
  4. Ogólne zasady ustawodawstwa żywnościowego Unii Europejskiej    51
  4.1. Wprowadzenie    51
  4.2. Inicjatywy tworzenia prawa żywnościowego Unii Europejskiej    52
  4.3. Przebieg procesu legislacyjnego    54
  4.4. Program harmonizacji ustawodawstwa żywnościowego Unii Europejskiej    56
  4.5. Podstawowe regulacje prawne ustawodawstwa żywnościowego Unii Europejskiej    57
  4.5.1. Higiena środków spożywczych    57
  4.5.2. Urzędowa kontrola żywności    59
  4.5.3. Zanieczyszczenia żywności    60
  4.5.4. Dodatki do żywności    62
  4.5.5. Środki spożywcze specjalnego żywieniowego przeznaczenia (dietetyczne środki spożywcze)    64
  4.5.6. Znakowanie żywności    65
  4.5.7. Przedmioty użytku (materiały i wyroby) przeznaczone do kontaktu z żywnością    66
  4.5.8. Ochrona nazw i znaków wyróżniających produkty rolne i żywnościowe    67
  4.5.9. Podstawy działalności normalizacyjnej    68
  ROZDZIAŁ II Nadzór nad warunkami sanitarno-higienicznymi determinującymi stan zdrowia człowieka w świetle obowiązującego ustawodawstwa    70
  1. Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Sanitarnej    70
  1.1. Wprowadzenie    70
  1.2. Omówienie Ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej    73
  1.3. Organizacja i działalność stacji sanitarno-epidemiologicznych    76
  2. Organizacja i działalność Inspekcji Weterynaryjnej    78
  3. Organizacja i zakres działania Wojskowej Inspekcji Sanitarnej i Wojskowej Inspekcji Weterynaryjnej    82
  4. Organizacja i zakres działania Inspekcji Handlowej (IH)    84
  5. Organizacja i zakres działania Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno-Spożywczych (IJHARS)    86
  6. Baza naukowa resortów zdrowia, rolnictwa i obrony narodowej do spraw nadzoru sanitarno-epidemiologicznego oraz żywności i żywienia    90
  6.1. Państwowy Zakład Higieny    90
  6.2. Instytut Żywności i Żywienia im. prof. A. Szczygła    93
  6.3. Państwowy Instytut Weterynaryjny    96
  6.4. Wojskowy Instytut Higieny i Epidemiologii im. gen. K. Kaczkowskiego    98
  ROZDZIAŁ III Zatrucia i zakażenia pokarmowe pochodzenia bakteryjnego    103
  1. Podstawy prawne zabezpieczenia żywności przed zakażeniem    103
  2. Mechanizmy aktywności drobnoustrojów i źródła zakażeń    106
  2.1. Salmonellozy    108
  2.2. Zakażenia i zatrucia enterotoksyną gronkowcową    110
  2.3. Zakażenia i zatrucia jadem kiełbasianym — botulinizm    111
  2.4. Zakażenia i zatrucia spowodowane laseczką zgorzeli gazowej    112
  2.5. Zakażenia i zatrucia wywołane innymi drobnoustrojami    112
  3. Ogólne zasady zapobiegania zakażeniom i zatruciom pokarmowym    114
  4. Aminy biologicznie czynne w etiologii zatruć pokarmowych    115
  ROZDZIAŁ IV Choroby zakaźne odzwierzęce (inwazyjne) i pasożytnicze    118
  1. Podstawy prawne zwalczania chorób zakaźnych    118
  2. Ogólna charakterystyka chorób zakaźnych i pasożytniczych zwierząt    120
  2.1. Gruźlica bydła    120
  2.2. Bruceloza — choroba Banga    121
  2.3. Tularemia    121
  2.4. Pryszczyca    122
  2.5. Paciorkowcowe zakażenie wymienia    122
  2.6. Wąglik    122
  2.7. Nosacizna    123
  2.8. Różyca    123
  2.9. Gąbczasta encefalopatia bydła (Bovine spongiform encephalopathy—BSE)    123
  2.10. Tasiemiec samotny (Taenia solium)    124
  2.11. Tasiemiec przewiercony (Taenia saginata lub Taeniarhynchus saginatus)    124
  2.12. Bruzdogłowiec szeroki (Diphyllobothrium latum)    125
  2.13. Wągrzyca (Cysticercosis)    125
  2.14. Bąblowica (Echinococcosis)    126
  2.15. Motylica wątrobowa (Fasciola hepatica)    126
  2.16. Sarkosporidioza    127
  2.17. Włośnica (Trichinosis)    127
  ROZDZIAŁ V Szkodniki magazynów żywnościowych    130
  1. Wprowadzenie    130
  2. Nicienie (Nematoda)    131
  3. Rząd roztocze (Acarina)    131
  4. Gromada owady (Insecta)    133
  4.1. Rząd szczeciogonki (Thysanura), rodzina rybikowate (Lepismatidae)    133
  4.2. Rząd chełmce (Blattodea), rodzina karaczanowate (Blattidea)    134
  4.3. Rząd gryzki (Copeognata), rodzina psotnikowate (Liposcelidae)    134
  4.4. Rząd chrząszcze (Coleoptera)    135
  4.5. Rząd muchówki (Diptera)    137
  4.6. Rząd motyle (łuskoskrzydłe) (Lepidoptera)    139
  4.7. Rząd błonkoskrzydłe (Hymenoptera)    141
  5. Kręgowce (Vertebrata)    141
  ROZDZIAŁ VI Rośliny wyższe i grzyby jako nośniki substancji szkodliwych dla zdrowia    144
  1. Wprowadzenie    144
  2. Substancje antyodżywcze znajdujące się w roślinach wyższych i środowisku    145
  2.1. Glikozydy cyjanogenne    145
  2.2. Związki saponinowe    146
  2.3. Substancje powodujące latyryzm    147
  2.4. Substancje goitrogenne (wolotwórcze)   148
  2.5. Inhibitory trypsyny i czynniki wywołujące fawizm    149
  2.6. Alkaloidy    149
  2.7. Rośliny powodujące niepożądane efekty    151
  2.8. Inne substancje antyodżywcze    152
  3. Grzyby jadalne, trujące i pleśniaki    152
  3.1. Składniki grzybów o działaniu cytotoksycznym    154
  3.2. Składniki grzybów o działaniu neurotoksycznym    156
  3.3. Grzyby o działaniu drażniącym przewód pokarmowy    157
  3.4. Zatrucia grzybami pasożytującymi na zbożach    158
  3.5. Mikotoksyny — substancje wytwarzane przez pleśniaki    158
  ROZDZIAŁ VII Dozwolone substancje dodawane do żywności    166
  1. Wprowadzenie    166
  2. Omówienie ważniejszych grup substancji dodatkowych dozwolonych    187
  2.1. Substancje dodawane ze względów technologicznych    187
  2.1.1. Wprowadzenie    187
  2.1.2. Stabilizatory i emulgatory    188
  2.1.3. Zagęstniki i substancje żelujące    190
  2.1.4. Substancje klarujące (środki filtracyjne)   193
  2.1.5. Rozpuszczalniki ekstrakcyjne    193
  2.1.6. Kwasy i regulatory kwasowości    194
  2.1.7. Substancje do stosowania na powierzchnię (substancje glazurujące)   196
  2.2. Substancje konserwujące    196
  2.2.1. Wprowadzenie    196
  2.2.2. Bezwodnik kwasu siarkowego (dwutlenek siarki) i jego pochodne    197
  2.2.3. Azotany i azotyny jako środki konserwujące    198
  2.2.4. Kwas benzoesowy (E 210) i jego sole: sodowa (E 211), potasowa (E 212), wapniowa (E 213)    198
  2.2.5. Kwas propionowy (E 280) oraz jego sole: sodowa (E 281), wapniowa (E 282), potasowa (E 283)    199
  2.2.6. Estry: metylowy (E 218), etylowy (E 214) i propylowy (E 216) kwasu parahydroksybenzoesowego oraz ich sole sodowe (E 215, E 217, E 219) (nipaginy)    199
  2.2.7. Kwas sorbowy (E ) i jego sole: potasowa (E 202) oraz wapniowa (E203)    200
  2.2.8. Inne, chemiczne środki konserwujące    201
  2.3. Przeciwutleniacze i synergenty    204
  2.3.1. Wprowadzenie    204
  2.3.2. Tokoferole i inne przeciwutleniacze naturalne    205
  2.3.3. Butylohydroksyanizol (BHA) (E 320)   205
  2.3.4. Butylohydroksytoluen (BHT) (E 321)   206
  2.3.5. Estry kwasu galusowego    206
  2.3.6. Inne substancje o właściwościach przeciwutleniających    207
  2.4. Substancje dodawane ze względów organoleptycznych    208
  2.4.1. Wprowadzenie    208
  2.4.2. Aromaty    209
  2.4.3. Substancje wzmacniające smak i zapach    209
  2.4.4. Barwniki    210
  2.4.4.1. Wprowadzenie    210
  2.4.4.2. Barwniki organiczne naturalne i identyczne z naturalnymi    213
  2.4.4.3. Barwniki organiczne syntetyczne i nieorganiczne    214
  2.4.4.4. Biologiczna ocena ważniejszych grup barwników syntetycznych    219
  2.4.4.5. Barwienie kosmetyków, przedmiotów użytku i leków    221
  2.4.5. Substancje słodzące    223
  2.5. Substancje wzbogacające    226
  2.6. Preparaty enzymatyczne    228
  2.7. Antybiotyki    230
  ROZDZIAŁ VIII Pestycydy jako zanieczyszczenia żywności    235
  1. Wprowadzenie    235
  2. Podstawy prawne dotyczące środków ochrony roślin i pestycydów wchodzących w ich skład    237
  2.1. Wymagania stawiane środkom ochrony roślin, dotyczące wprowadzania ich do obrotu i stosowania    238
  2.2. Wymagania stawiane środkom spożywczym, dotyczące dopuszczalnych pozostałości pestycydów    241
  3. Charakterystyka ważniejszych grup pestycydów    244
  3.1. Insektycydy — środki owadobójcze    245
  3.1.1. Insektycydy naturalne    246
  3.1.2. Insektycydy nieorganiczne    247
  3.1.3. Insektycydy organiczne, pochodne węglowodorów chlorowanych    247
  3.1.4. Insektycydy organiczne, pochodne kwasów fosforowych    253
  3.1.4.1. Pochodne kwasu fosforowego    254
  3.1.4.2. Pochodne kwasu tiofosforowego    255
  3.1.4.3. Pochodne kwasu ditiofosforowego    257
  3.1.4.4. Pochodne kwasu pirofosforowego    257
  3.1.4.5. Pochodne kwasu fosfonowego    258
  3.1.5. Karbaminiany    258
  3.2. Herbicydy — środki chwastobójcze    259
  3.2.1. Dinitroalkilofenole    259
  3.2.2. Pochodne kwasów aryloalkanokarboksylowych    260
  3.2.3. Pochodne mocznika    261
  3.2.4. Pochodne kwasu naftylowego    261
  3.2.5. Pochodne indolilowe    262
  3.2.6. Pochodne kwasu karbaminowego    262
  3.2.7. Pochodne triazynowe    262
  3.2.8. Pochodne kwasów karboksylowych    263
  3.3. Fungicydy — środki grzybobójcze    263
  3.3.1. Siarka i wielosiarczki    264
  3.3.2. Nieorganiczne związki miedzi    264
  3.3.3. Pochodne kwasu ditiokarbaminowego    264
  3.3.4. Dwusiarczki tiuramu    265
  3.3.5. Sole kwasu etyleno-bis-ditiokarbaminowego    266
  3.3.6. Organiczne połączenia metali    265
  3.3.7. Chloro- i nitropochodne benzenu    267
  3.4. Fumiganty — środki do gazowania    267
  3.4.1. Fumiganty tlenowe    268
  3.4.2. Fumiganty halogenowe    268
  3.4.3. Fumiganty siarkowe, fosforowe i nitrowe    268
  3.4.4. Fumiganty cyjanowe    269
  3.5. Rodentycydy — środki gryzoniobójcze    269
  3.6. Atraktanty i repelenty — środki wabiące i odstraszające    270
  ROZDZIAŁ IX Chemiczne zanieczyszczenia żywności i skażenia promieniotwórcze    272
  1. Wprowadzenie    272
  2. Metale    273
  3. Azotany, azotyny i N-nitrozoaminy    287
  4. Wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA)    293
  5. Chlorowane di- i trifenyle (PCB i PCT) oraz dioksyny    295
  6. Pierwiastki promieniotwórcze (radionuklidy) w żywności i środowisku    297
  7. Leki weterynaryjne    303
  ROZDZIAŁ X Przedmioty użytku, z uwzględnieniem materiałów i wyrobów przeznaczonych do kontaktu z żywnością    305
  1. Wprowadzenie    305
  2. Materiały i wyroby przeznaczone do kontaktu z żywnością    306
  3. Inne przedmioty użytku przeznaczone do bezpośredniego kontaktu z człowiekiem    309
  3.1. Opakowania i odpady opakowaniowe    309
  3.2. Zabawki dla dzieci    310
  3.3. Kosmetyki    311
  3.4. Środki do utrzymania czystości    313
  3.4.1. Substancje powierzchniowo czynne    313
  3.4.2. Enzymatyczne środki piorące    316
  3.4.3. Jodofory    316
  4. Podstawowe materiały do wytwarzania przedmiotów użytku    316
  4.1. Papier    316
  4.2. Szkło    317
  4.3. Wyroby ceramiczne    317
  4.4. Wyroby metalowe    317
  4.5. Tworzywa sztuczne    318
  4.5.1. Tworzywa termoplastyczne — termoplasty    319
  4.5.1.1. Polietylen (–CH2–CH2–)n    319
  4.5.1.2. Polipropylen    320
  4.5.1.3. Polichlorek winylu (PCW) (–CH2–CHCl–)n    320
  4.5.1.4. Polistyren    321
  4.5.2. Tworzywa termoutwardzalne — duroplasty    322
  5. Higieniczna ocena tworzyw sztucznych i substancji pomocniczych    324
   Aneks    327
  Indeks nazw łacińskich    332
  Skorowidz    335
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia