Metropolizacja a lokalne „governance”

Globalne wyzwania państwa narodowego na przykładzie V Republiki Francuskiej

1 ocena

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

66,05  77,70

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

66,0577,70

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Globalizacja jest niewątpliwie jednym z tych współczesnych procesów, które znajdują się u źródeł najistotniejszych przemian współczesnych społeczeństw. Zachodzące dotąd niezależnie w obrębie państw narodowych zjawiska społeczne, gospodarcze i polityczne, stały się częścią sieci globalnych powiązań i współzależności, które państwa mogą kontrolować jedynie w ograniczonym stopniu. W wymiarze lokalnym zjawisko to znajduje swoje odzwierciedlenie w procesach metropolizacji aglomeracji miejskich, które wytwarzają własne, specyficzne systemy współrządzenia, stając się także swoistymi laboratoriami nowych form władzy i demokracji. Narastająca nieadekwatność struktury terytorialnej państwa i jego systemu instytucjonalnego, względem układów sieciowych i wielopoziomowych relacji kształtujących nowe funkcjonalne przestrzenie życia współczesnego człowieka, inicjują przemiany wewnętrzne państw. Proces tych przemian nie przebiega jednak automatycznie i oznacza najczęściej konfrontację imperatywów systemu globalnego, z głęboko zakorzenionymi społecznie wartościami, normami i instytucjami ukształtowanymi w epoce westfalskiej. Poszukiwanie adekwatnych odpowiedzi dla wyzwań globalnych przynosi zatem zróżnicowane rezultaty, czego przykładem mogą być powstające we Francji hybrydalne jednostki terytorialne z kształtującymi się w ich przestrzeniach specyficznymi systemami współrządzenia. Choć książka w dużej mierze dotyczy uwarunkowań francuskich, porusza w istocie kwestie uniwersalne, dotyczące wyzwań stających przez współczesnymi demokratycznymi państwami narodowymi.


Publikacja ta jest adresowana do wszystkich tych badaczy współczesności, którzy starają się zgłębić procesy przemian, jakim podlega współczesne państwo oraz demokracja w warunkach kształtowania się systemu globalnego. Tym, co wyróżnia prezentowaną książkę jest wyjście poza wyłącznie teoretyczne dywagacje i osadzenie nakreślonej problematyki w uwarunkowaniach konkretnego społeczeństwa. Swoje wnioski autor oparł bowiem na pokaźnym materiale empirycznym, jaki zgromadził podczas swoich badań prowadzonych we Francji, gdzie jego rozmówcami byli wybitni, współcześni francuscy naukowcy, samorządowcy i politycy. „Zgromadzony materiał badawczy jest bardzo ciekawy i wartościowy, a sposób jego zgromadzenia wręcz unikatowy. (…) Otrzymujemy dzięki temu solidną porcję wiedzy o współczesnej Francji i jej nie tylko współczesnych problemach.” (K. Z. Sowa, 2014)


Liczba stron390
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-043-3
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Spis treści
  
  Wprowadzenie /    7
  Rozdział I Władza, państwo narodowe i demokracja w kontekście wyzwań globalnych
  i lokalnych. /    11
  „Antyporządek” globalnego ładu /    11
  Erozja substancji państwa i obywatelstwa w społeczeństwie ponowoczesnym /    23
  Demokracja na rozdrożach globalnego świata /    32
  Wnioski /    46
  
  Rozdział II Sformułowanie problematyki badawczej oraz wypracowanie adekwatnego
  podejścia metodologicznego /    49
  
  Rozdział III Uwarunkowania oraz aktualny stan procesów metropolizacyjnych we Francji /    69
  Zarządzanie publiczne w warunkach drugiej nowoczesności. Od chaosu do złożoności
  procesów społecznych. /    69
  Procesy metropolizacyjne, metropolizacja, a zarządzanie obszarami metropolitalnymi. /    81
  Determinanty gospodarczo-finansowe zmiany pozycji państwa w stosunku do szczebla lokalnego /    94
  Determinanty historyczno-instytucjonalne funkcjonowania francuskiego lokalnego systemu polityczno-administracyjnego /    100
  Współczesny obraz francuskich aglomeracji i ich obszarów metropolitalnych, w perspektywie metropolizacji terytorium Francji /    117
  Wnioski /    132
  
  Rozdział IV
  Transformacja francuskiego systemu organizacji terytorialnej w następstwie metropolizacji /    137
  Ewolucja lokalnego systemu polityczno-administracyjnego we Francji w kontekście rozwoju aglomeracji miejskich /    137
  Współpraca międzygminna jako rozwiązanie kompromisowe w poszukiwaniu instytucjonalnych form zarządzania obszarami metropolitalnymi /    166
  Funkcjonowanie oraz praktyka francuskich publicznych jednostek współpracy międzygminnej w następstwie wprowadzenia ustawy Chevènement /    184
  Aktualne uregulowania prawne dotyczące francuskich obszarów metropolitalnych. Reforma terytorialna z0 roku /    201
  Wnioski /    239
  
  Rozdział V Między rządem a rządnością: governance i demokracja w przestrzeni metropolii /     245
  Pojęcie governance jako nowe narzędzie w analizie współczesnych procesów Decyzyjnych /    247
  Governance a demokracja w przestrzeni metropolii na przykładzie francuskich jednostek współpracy międzygminnej /    270
  Rady rozwoju aglomeracji jako narzędzie metropolitalnego współrządzenia i nowe źródło legitymizacji władzy /     289
  Wnioski /    315
  
  Rozdział VI Wnioski końcowe /    331
  Aneks /    343
  Bibliografia /    347
  Indeks osobowy /    355
  Indeks pojęciowy /    357
  Summary /    361
  Résumé /    363
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia