Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne

-20%

Doświadczenie edukacyjne w perspektywie andragogicznej. Studium biograficzno-fenomenograficzne

3 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

20,80  26,00

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em.
Brak wydruku.

20,8026,00

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Tematem podejmowanym w tej rozprawie jest kwestia znaczenia doświadczeń edukacyjnych w kształtowaniu biografii osób wywodzących się z rodzin o niskim kapitale kulturowym, w których nie było dotychczas tradycji ani zdobywania średniego wykształcenia, ani tym bardziej studiowania. Analizuję doświadczenia edukacyjne podmiotów, którym pomimo różnych przeciwności udało się w rezultacie zdobyć najpierw średnie wykształcenie w szkole dla dorosłych, a później uczestniczyć w edukacji na poziomie szkoły wyższej, co mogłoby świadczyć o sile i determinacji badanych, ale także o skuteczności systemu edukacyjnego. Na ile można tę konstatację podtrzymać, postanowiłam zbadać, przyglądając się mechanizmowi kreacji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia trzydziesto- i czterdziestolatków powracających do systemu edukacyjnego. Należy jednak zaznaczyć, że doświadczenie edukacyjne jest tu traktowane jako doświadczenie biograficzne. Ujawnione w historiach badanych o własnym życiu, odsłania zarówno jednostkowy kapitał sprawczy autorów dotyczący bycia w sytuacji zarówno uczenia się, jak i nauczania, ale także – co ważne – pozwala ujawnić kulturowe oraz społeczne zapośredniczenia wytwarzanej narracji. Próbując odpowiedzieć na pytanie, jaka jest moc owych do-świadczeń dla ich kariery życiowej, ale także – w jakiej sytuacji dorośli stawiają siebie, myśląc o własnych praktykach uczenia się, staram się pokazać rzeczywiste znaczenie edukacji w ich życiu.


Liczba stron265
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego
ISBN-13978-83-7865-101-7
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wprowadzenie    9
  
  Rozdział pierwszy. Doświadczenie edukacyjne we współczesnym dyskursie andragogicznym    15
  
  1.1. Doświadczenie edukacyjne jako instrument racjonalizacji funkcjonowania człowieka w systemie społeczno-ekonomicznym    18
  1.1.1. Edukacja dorosłych w służbie praktyk oświecania społeczeństwa    20
  1.1.2. Edukacja dorosłych w służbie przygotowania pracowników na rynek pracy    26
  1.2. Doświadczenie edukacyjne jako naturalnie wpisane w sposób bycia człowieka w świecie od dzieciństwa do starości    31
  1.2.1 Wędrówka jako metafora życia i uczenia się    34
  1.2.2. Upominanie się o dydaktykę biograficzną    37
  1.3. Doświadczenie edukacyjne jako wyraz zaangażowania dorosłego w praktyki społeczne    39
  1.3.1. Krytyka praktyk szkolnych    41
  1.3.2. Biograficzne uczenie się – jaki dorosły, jakie praktyki edukacyjne?    46
  1.4. Doświadczenie edukacyjne w cieniu refleksji nad znaczeniem edukacji dorosłych    55
  
  Rozdział drugi. Możliwości badania doświadczenia edukacyjnego w świetle badań narracyjnych. Ustalenia metodologiczne    58
  
  2.1. Identyfikacja sposobów rozumienia doświadczenia edukacyjnego w świetle podejścia interpretatywno-konstruktywistycznego    58
  2.1.1. Potencjał poznawczy badań biograficznych i fenomenograficznych    60
  2.1.2. Wywiad otwarty pogłębiony jako metoda gromadzenia danych    70
  2.2. Dorośli, którzy stali się studentami. Charakterystyka grupy badawczej i etapy prowadzenia badań w terenie    72
  
  Rozdział trzeci. Narracyjne konstruowanie doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia. Rezultaty analizy danych    77
  
  3.1. Proces budowania doświadczeń edukacyjnych i mechanizmy ich wytwarzania w świetle historii życia. Rezultaty analizy biograficznej    78
  3.1.1. Narracja typu „Chciałabym osiągnąć więcej niż moi rodzice”, z eksponowaniem znaczenia środowiska wychowania i socjalizacji w dzieciństwie i młodości dla konstrukcji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia    79
  3.1.1.1. Rozum praktyczny w splocie pochodzenia społecznego i konieczności kształcenia    85
  3.1.2. Narracja typu „Dziś należy dostosować się do rynku pracy i postępu cywilizacyjnego” z eksponowaniem znaczenia kształcenia dla zdobywania doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia    88
  3.1.2.1. Wiara w moc prorynkowego kształcenia jako efekt internalizacji świata zewnętrznego jako ekonomicznego    95
  3.1.3. Narracja typu„Każdy dorosły z natury jest mądry”, z eksponowaniem znaczenia dyspozycji do uczenia się jako wpisanych w kondycję człowieka    97
  3.1.3.1. Pochwała codzienności i uczenie się zamiast nauczania    103
  3.1.4. Narracja typu „Muszę dać sobie szansę” z eksponowaniem znaczenia środowiska życia dla konstrukcji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia    106
  3.1.4.1. Edukacja w środowisku życia i znaczenie relacji społecznych    112
  3.1.5. Narracja typu „Chcę być świadoma/świadomy tego, w czym uczestniczę”, z eksponowaniem znaczenia studiowania dla konstrukcji doświadczeń edukacyjnych w ciągu życia    113
  3.1.5.1. Niedokończona edukacja motorem studiowania    121
  3.1.6. Edukacja dorosłych: od świata, który określa uczenie się, do uczenia się, które określa sposób życia    122
  3.2. Od historii życia do rekonstrukcji koncepcji doświadczeń edukacyjnych. Rezultaty analizy fenomenograficznej    124
  3.2.1. Doświadczenie edukacyjne jako rezultat przebywania w instytucji kształcącej i jako rezultat absorbcji wiedzy    126
  3.2.1.1. Społeczne zapotrzebowanie na strukturalno-funkcjonalny wizerunek szkoły    129
  3.2.2. Doświadczenie edukacyjne jako konsekwencja niedoświadczania edukacji adekwatnej do oczekiwań badanych na każdym etapie ich kształcenia    132
  3.2.2.1. W poszukiwaniu koncepcji praktycznego uczenia się    135
  3.2.3. Doświadczanie edukacyjne jako bycie w sytuacji wymiany zasobów    136
  3.2.3.1. Aktywne uczenie się i dojrzałe studiowanie jako sposób życia    139
  3.2.4. Biograficzny potencjał doświadczeń edukacyjnych    140
  
  Rozdział czwarty. Jakie światy doświadczeń edukacyjnych „zamieszkują” i współtworzą dorośli? Implikacje andragogiczne    143
  
  4.1. Świat instytucjonalnego kształcenia zorientowanego utylitarnie jako recepta na zapobieganie alienacji dorosłych. Pytanie o dydaktykę dorosłych    144
  4.2. Świat codzienności bez szkoły i instrumentalnego uczenia się poza szkołą. Próba„humanizacji” dyskursu andragogicznego czy powrót do dobrze znanych praktyk?    148
  4.3. Świat społeczno-kulturowego budowania doświadczeń edukacyjnych. Dynamika uczenia się przez całe życie    151
  4.4. Od koncepcji doświadczenia edukacyjnego do znaczenia edukacji w życiu człowieka    154
  
  Podsumowanie    156
  Bibliografia    161
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia