Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja

Wynagrodzenia w organizacjach nowej gospodarki. Uwarunkowania. Funkcje. Konfiguracja

1 opinia

Format:

ibuk

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

27,50

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

Dynamiczne zmiany współczesnej rzeczywistości w wymiarze społecznym, ekonomicznym czy politycznym znajdują swoje odbicie w równie turbulentnym przekształcaniu się organizacji i instytucji. Zmienia się otoczenie przedsiębiorstw, a tym samym zmieniają się ich struktury i metody zarządzania tymi podmiotami. To, co dla człowieka zawsze było jedną z najważniejszych wartości, czyli posiadanie pracy i wynikająca stąd potrzeba rozwoju zawodowego połączona z rozwojem osobistym oraz
gromadzenie bogactwa – nabiera dziś całkiem innego znaczenia. Zmienia się filozofia
pozyskiwania, utrzymywania, wykonywania, a tym samym wynagradzania pracy.
Powstaje na naszych oczach nowa era, którą liczni autorzy (np. [Deming 2000; Rifkin
2003; Toffler 2006; Borkowska 2001; Juchnowicz 2007; Pocztowski 2004; Krawiec
2009]) określają erą nowej gospodarki.

Pod koniec XX wieku gospodarka światowa, a w szczególności gospodarka USA, odnotowała najdłuższy okres nieprzerwanego wzrostu ekonomicznego od kilkudziesięciu lat. W tym okresie poziom bezrobocia systematycznie spadał poniżej naturalnej stopy bezrobocia przy jednoczesnym braku wzrostu siły inflacyjnej, w czasie wysokiego ówcześnie tempa wzrostu gospodarczego [Pocztowski 2004, s. 59; Krawiec 2009, s. 25-27; Balcerzak 2007, s. 388; Borkowska 2001, s. 10]. Były to ewidentnie zjawiska, które przeczyły klasycznym nurtom makroekonomii. Zaczęto zauważać skutki wpływu owych przeobrażeń w świecie biznesu, organizacji, handlu czy produkcji. Rozpoczął się okres powstawania nowych zjawisk, zależności i modeli w światowym biznesie. Dało to impuls badaczom w obszarze organizacji i zarządzania do formułowania nowych hipotez opisujących mechanizmy tworzenia sukcesu przedsiębiorstw, a ekonomistom – do kreowania nowych teorii wzrostu gospodarczego.


Liczba stron478
WydawcaWydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
ISBN-13978-83-7695-481-3
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyePWN sp. z o.o.

INNE EBOOKI AUTORA

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Wstęp    11
  
  1. Organizacja w zmieniającej się rzeczywistości – uwarunkowania systemu motywowania pracowników    21
  
  1.1. Oblicza współczesnej gospodarki    21
  1.1.1. Źródła zmian w gospodarce    22
  1.1.2. Trzecia fala cywilizacji    24
  1.1.3. Determinanty nowej gospodarki    30
  1.2. Atrybuty zmian otoczenia organizacji    33
  1.2.1. Wiedza    34
  1.2.2. Globalizacja    41
  1.2.3. Usługi    46
  1.2.4. Przedsiębiorczość    51
  1.2.5. Technologia    54
  1.2.6. Orientacja na rozwój człowieka i jego środowisko    58
  1.3. Nowa gospodarka. Problemy definicyjne     61
  1.3.1. Czas zmian    61
  1.3.2. Mechanizmy zmian w organizacji     66
  1.3.3. Problemy z definiowaniem organizacji nowej gospodarki     71
  1.3.4. Organizacja w zbiorze rozmytym    74
  1.3.5. Kryteria typologii organizacji nowej gospodarki     81
  1.3.6. Model kapitału ludzkiego jako kluczowy wyróżnik organizacji nowej gospodarki    87
  
  2. Przeobrażenia funkcji personalnej – uwarunkowania wynagrodzeń w organizacji     96
  
  2.1. Zmiana procesu zarządzania zasobami ludzkimi    96
  2.1.1. Zmiana struktur organizacyjnych    96
  2.1.2. Ewolucja funkcji personalnej     101
  2.1.3. Umiędzynarodowienie funkcji personalnej     103
  2.1.4. Zarządzanie talentami i wiedzą w funkcji personalnej    106
  2.1.5. Wirtualizacja i elastyczność funkcji personalnej    109
  2.1.6. Konfiguracja podmiotowa funkcji personalnej    111
  2.1.7. Efektywność poprzez funkcję personalną    115
  2.2. Nowy rodzaj pracownika. Kapitał ludzki w zmieniającej się organizacji    120
  2.2.1. Nakład pracy XXI wieku – kapitał ludzki    121
  2.2.2. Nowe uwarunkowania pracy    125
  2.2.3. Pracownik wiedzy    127
  2.2.4. Nowe kompetencje i role zawodowe    131
  2.2.5. Zmiany na rynku pracy    138
  
  3. Istota i cele wynagrodzeń w realiach nowej gospodarki – funkcje wynagrodzeń    148
  
  3.1. Nowe formy i kierunki aktywizacji pracowników    148
  3.1.1. Aktywizowanie do zaangażowania    149
  3.1.2. Aktywizowanie przez partycypacje     158
  3.1.3. Aktywizowanie do innowacyjności     165
  3.2. Znaczenie wynagrodzeń we współczesnej organizacji    175
  3.2.1. Wynagrodzenie całkowite    176
  3.2.2. Wynagrodzenie globalne    182
  3.2.3. Wynagrodzenia konkurencyjne    185
  3.2.4. Wynagrodzenie za kompetencje    187
  3.2.5. Wynagrodzenia bimodalne    193
  3.2.6. Wynagrodzenie jako źródło identyfikacji kapitału ludzkiego    196
  3.2.7. Wynagrodzenia za wyniki     199
  3.3. Funkcje wynagrodzeń w nowej gospodarce    203
  3.3.1. Funkcja społeczna    204
  3.3.2. Funkcja dochodowa    205
  3.3.3. Funkcja kosztowa    208
  3.3.4. Funkcja motywacyjna    210
  3.3.5. Funkcja inwestycyjna    212
  
  4. Kształtowanie systemu wynagrodzeń w nowej gospodarce – konfiguracja systemu wynagrodzeń    222
  
  4.1. Strategia wynagrodzeń w warunkach nowej gospodarki     222
  4.1.1. Cele strategii wynagrodzeń     223
  4.1.2. Dekompozycja założeń strategii wynagrodzeń     232
  4.1.3. Przeobrażenia organizacji w kontekście strategii wynagrodzeń    234
  4.2. Zasady zarządzania systemem wynagrodzeń w nowej gospodarce    239
  4.2.1. Cele zarządzania systemem wynagrodzeń     240
  4.2.2. Istota i proces zarządzania systemem wynagrodzeń    244
  4.2.3. Kształtowanie elastyczności wynagrodzeń jako wyzwanie zarządzania wynagrodzeniami     253
  4.3. Struktura wewnętrzna wynagrodzeń    263
  4.3.1. Podział składników wynagrodzenia    264
  4.3.2. Determinanty podziału składników wynagrodzeń    267
  4.3.3. Składowe wynagrodzenia w organizacji nowej gospodarki    271
  4.4. Formy wynagrodzeń pracowników nowej gospodarki    275
  4.4.1. Wynagrodzenia odroczone    276
  4.4.2. Kafeteryjne formy wynagrodzeń    280
  4.4.3. Pakietowy system wynagrodzeń    285
  4.4.4. Poziom wynagrodzeń pracowników nowej gospodarki    290
  4.5. Model wynagrodzeń w realiach nowej gospodarki    292
  4.5.1. Założenia koncepcyjne modelu wynagrodzeń w organizacji nowej gospodarki    293
  4.5.2. Cele wynagrodzeń    296
  4.5.3. Funkcje wynagrodzeń    300
  4.5.4. Konfiguracja wynagrodzeń     302
  4.5.5. Determinanty wynagrodzeń     304
  4.5.6. Zasady zarządzania wynagrodzeniami     308
  
  5. Analiza modelu wynagrodzeń w organizacjach nowej gospodarki – badania empiryczne    312
  
  5.1. Metodyka projektu badawczego    312
  5.1.1. Podejście funkcjonalno-interpretatywne    313
  5.1.2. Triangulacja w procesie badawczym    315
  5.1.3. Założenia projektu badawczego     317
  5.2. Prezentacja wyników badań ankietowych – pierwszy etap procesu badawczego    320
  5.2.1. Założenia metodyczne pierwszego etapu badań    321
  5.2.2. Ekstrakcja podzbioru organizacji o wysokim stopniu realizacji funkcji personalnej – diagnoza poziomu realizacji funkcji personalnej w organizacji     327
  5.2.3. Ekstrakcja podzbioru organizacji nowej ekonomii – diagnoza organizacyjnych cech specyficznych dla współczesnego przedsiębiorstwa w okresie przeobrażeń    333
  5.2.4. Analiza wyników badań ankietowych modelu wynagrodzeń w organizacjach nowej gospodarki     340
  5.2.5. Analiza modelu wynagrodzeń organizacji nowej gospodarki za pomocą regresji nieparametrycznej współczynnika Spearmana    360
  5.3. Prezentacja wyników analizy przypadków – drugi etap procesu badawczego    366
  5.3.1. Założenia metodyczne drugiego etapu badań    366
  5.3.2. Opis i interpretacja analizy przypadku firmy Alfa     371
  5.3.3. Opis i interpretacja analizy przypadku firmy Delta    390
  5.3.4. Opis i interpretacja analizy przypadku firmy Gamma    412
  
  Podsumowanie    427
  
  Załączniki    435
  Literatura    445
  Spis rysunków    463
  Spis tabel    465
  Summary    467
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia