X

  Wstęp 9
  Mgr Aleksandra Fudali
  Wprowadzenie do tematyki gospodarki światowej i krajowej 11
  Bibliografia 20
  Informacje o autorze 21
  Dr inż Krzysztof Gąsiorowski
  Rozdział I
  Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny zasobów pracy 22
  Wstęp 22
  11 Edukacja młodzieży i dorosłych w ujęciu historycznym 22
  111 Mezopotamia 22
  112 Egipt 23
  113 Etruskowie 24
  114 Indie 25
  115 Chiny 26
  116 System Egzaminów Państwowych w starożytnych Chinach 26
  12 Edukacja permanentna, edukacja ustawiczna, całożyciowa 29
  13 Przyczyny edukacji dorosłych w okresie przemian 31
  14 Procesy rekonwersji zawodowej 33
  15 Efekty ekonomiczno-gospodarcze tworzenia wiedzy 34
  16 Wpływ poziomu edukacji na rozwój gospodarczy 36
  Zakończenie 39
  Podsumowanie końcowe 39
  The recapitulation final 40
  Bibliografia 42
  Informacje o autorze 42
  Dr Piotr Nowaczyk
  Rozdział II
  Polityka energetyczna Unii Europejskiej– szanse i zagrożenia dla Polski 43
  Wprowadzenie 43
  21 Przesłanki oraz cele Polityki Energetycznej Unii Europejskiej 44
  22 Postulowane regulacje zmierzające do utworzenia Wspólnej Polityki
  Energetycznej Unii Europejskiej 48
  23 Realizacja założeń polityki energetycznej Unii Europejskiej przez Polskę -
  szanse i zagrożenia 49
  Podsumowanie 51
  EU energy policy – chances and risks for Poland 52
  Summary 52
  Bibliografia 52
  Spis tabel 53
  Informacje o autorze 53
  Mgr Michał Zaremba
  Rozdział III
  Kryzys zadłużenia jako wyzwanie dla krajów Unii Europejskiej 54
  Wstęp 54
  31 Polityka fiskalna i gospodarka finansowa środkami publicznymi
  w Unii Europejskiej – wybrane zagadnienia 54
  32 Kryzys zadłużenia w krajach Unii Europejskiej 60
  33 Rozwiązania problemu zadłużenia – wyzwanie dla krajów Unii
  Europejskiej 63
  Podsumowanie 66
  The challenges of the debt crisis for EU countries 66
  Summary 66
  Bibliografia 66
  Spis tabel 68
  Informacje o autorze 68
  Dr inż Ireneusz Miciuła
  Rozdział IV
  Innowacje finansowe w gospodarce światowej i ich skutki na przykładzie
  instrumentów walutowych 69
  Wprowadzenie 69 41 Innowacje finansowe a ryzyko walutowe 69 42 Innowacyjne instrumenty finansowe na rynku walutowym 73
  43 Innowacje finansowe na rynku walutowym jako szansa, czy zagrożenie? 76
  Zakończenie 77
  Bibliografia 78
  Spis tabel 79
  Spis rysunków 79
  Informacje o autorze 79
  Dr Bogumiła Smolorz
  Rozdział V
  Determinanty funkcjonowania polskiego sektora bankowego w warunkach spowolnienia gospodarczego 80
  Streszczenie 80
  Wprowadzenie 80
  51 Przyczyny światowego kryzysu finansowego u progu XXI wieku 80
  52 Wpływ spowolnienia gospodarczego na funkcjonowanie
  banków komercyjnych 81
  53 Kierunki procesu restrukturyzacji sektora bankowego 84
  54 Zaufanie powodzeniem zmian w sektorze bankowym 89
  Podsumowanie 91
  Determinants of functioning of the Polish banking sector under conditions of
  economic downturn 92
  Summary 92
  Bibliografia 92
  Spis tabel 94
  Informacje o autorze 94
  Mgr Dagmara Gad
  Rozdział VI
  Polityka inwestycyjna Otwartych Funduszy Emerytalnych – analiza
  porównawcza 95
  Wprowadzenie 95
  61 Otwarty Fundusz Emerytalny jako system zabezpieczenia emerytalnego
  w Polsce – podstawy funkcjonowania systemu 95
  62 Polityka inwestycyjna OFE 97
  63 Polityka inwestycyjna wybranych OFE w Polsce – analiza porównawcza 98
  631 Przegląd badań dotyczących polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy
  Emerytalnych 98
  632 Organizacja badania – cel badania, grupa badawcza, metoda badawcza
  i pytania badawcze 99
  633 Portfel inwestycyjny ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE 100
  Podsumowanie 104
  Investment policy of Open Pension Funds - comparative analysis 104
  Abstract 104
  Bibliografia 104
  Spis tabel 106
  Informacje o autorze 106
  Mgr Anna Przewoźna – Skowrońska
  Rozdział VII
  Wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce 107
  Wprowadzenie 107
  71 Źródło informacji dla konsumenta 107
  72 Zachowania konsumentów 108
  73 Technologia a zakupowe zachowania konsumentów 110
  74 Nowoczesna technologia i jej wpływ na zachowania konsumentów
  w procesie konsumpcji 110
  Wnioski 114
  Podsumowanie 114
  The impact of modern technology on consumer behavior in the Polish economy 114
  Summary 114
  Bibliografia 115
  Spis wykresów 115
  Informacje o autorze 115
  Dr Witold Goszka
  Rozdział VIII
  Zarządzanie środowiskowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej 116
  Streszczenie 116
  81 Uwagi wstępne i metodyka badań 116
  82 Cel i wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego 117
  83 Wyniki badań 118
  Podsumowanie 120
  Environmental Management on the example of enterprise from pharmaceutical sector 121
  Summary 121
  Bibliografia 121
  Informacje o autorze 121
  Mgr Daniel Ciupiński
  Mgr Katarzyna Łukiewska
  Rozdział IX
  Konkurencyjność międzynarodowa przemysłu meblarskiego w Polsce na tle krajów Unii Europejskiej 122
  Streszczenie 122
  Wprowadzenie 122
  91 Międzynarodowa konkurencyjność 123
  92 Ocena wskaźnikowa konkurencyjności międzynarodowej polskiego
  przemysłu meblarskiego 124
  Podsumowanie 130
  International competitiveness of the furniture industry in Poland in the European Union 130
  Summary 130
  Bibliografia 130
  Spis tabel 131
  Spis rysunków 131
  Informacje o autorach 131
  Mgr Andrzej Kwarciński
  Rozdział X
  Zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF 132
  Wprowadzenie 132
  101 Otoczenie przedsiębiorstwa – Sierra Leone 132
  102 KVCF 133
  1021 Struktura przedsiębiorstwa 134
  1022 Organizacja i finansowanie 136
  103 Relacje z inwestorami, kontrahentami i NGO’s 137
  104 Wpływ epidemii wirusa Eboli na działalność KVCF 138
  Podsumowanie 139
  Management of a capital venture company in third world countries using an example of KVCF 139
  Bibliografia 139
  Spis rysunków 140
  Informacje o autorze 140
  Wykaz bibliografii 141
Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach
- 15%

SZCZEGÓŁY WYDANIA

Spis treści

Liczba stron  

149

Kategoria

Informacja naukowa

Wydawca

IVG

ISBN-13

978-83-62062-42-3

Numer wydania

1

Język publikacji

polski

Rozmiary plików do pobrania

pdf - 3,16 MB

Akceptowalne sposoby płatności

Karta kredytowa, przelew elektroniczny, płatny SMS

Informacja o sprzedawcy

Ravelo Sp. z o.o.

0.0 / 5 (0 głosów)
bookPrzeczytaj bezpłatny fragment slide spisZobacz spis treści
Wypożyczenie

Dostęp online przez aplikację myIBUK. Formaty plików: ibuk

X Format IBUK - ebook dostępny do wypożyczenia

- format książki elektronicznej
- bez instalowania oprogramowania, wystarczy przeglądarka internetowa oraz dostęp do Internetu,
- książka dostępna na Twojej półce w koncie myIBUK,
- dodatkowe funkcje: dodawanie notatek, tagów, zaznaczania fragmentów i cytatów,
- po pobraniu książka dostępna również bez dostępu do internetu.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych IBUK »


od 4,92

Wypożycz teraz
Szybki zakup
Kup i pobierz. Formaty plików: pdf
X Format PDF

PDF jest formatem publikacji elektronicznych charakteryzującym się stałym układem tekstu oraz ilustracji i nie dopasowuje się dowolnie do szerokości ekranu. Pliki PDF mogą zawierać interaktywne spisy treści, linkujące przypisy i inne rozwiązania stosowane w tekstach elektronicznych.

Więcej informacji o formacie i wymaganiach technicznych PDF
 
X Znak wodny

Zabezpieczenie to zwane również potocznie watermarkiem. Zabezpieczenie nakłada się na pliki indywidualnie i niepowtarzalnie w sposób jawny i ukryty. Każdy zakupiony e-book/audiobook staje się unikatowy i pozwala na jednoznacznie określenie właściciela pliku w przypadku nieuprawnionego użytkowania polegającego np. na umieszczeniu ebooka w internetowych serwisach wymiany plików. Jest to rozwiązanie, które bez względu na system operacyjny nie wymaga od użytkowników zakupu ani instalacji żadnego dodatkowego oprogramowania do odczytywania plików co czyni je bardzo wygodnym i popularnym.

Więcej informacji o zabezpieczeniu znakiem wodnym

20,00

17,00

Kup teraz
Kup na prezent »   

Opis

Oddajemy do rąk Państwa pierwsze wydanie monografii naukowej pt.: „Gospodarka światowa i krajowa jej wyzwania we współczesnych czasach”, która została opracowana przez pracowników naukowych z różnych uczelni wyższych w Polsce takich, jak: Uniwersytet Szczeciński WNEiZ, Koszalińska Wyższa Szkoła Nauk Humanistycznych, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie, Uniwersytet Łódzki Wydział Ekonomiczno-Socjologiczny, Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu, Politechnika Poznańska Wydział Inżynierii Zarządzania, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Instytut Historii i Stosunków Międzynarodowych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie.
W tym wydaniu zostały poruszone wybrane kwestie, które są istotne w tej problematyce, jak i również zostały ujęte tematy z wydarzeń, jakie dokonały się w przeciągu lat, a nawet wieków.
Zespołowy charakter opracowania, przy stosunkowo licznym udziale auto¬rów, wpłynął na pewne różnice w ujęciu i zindywidualizowanie cech poszczególnych rozdziałów. W sumie, jednak daje to pełniejsze i bardziej wyczerpujące ujęcie tematyki.
Mamy nadzieję, że to wydanie spotka się z pozytywnym przyjęciem i pomoże czytelnikom w zrozumieniu, a także ocenie rozmaitych kwestii z za¬kresu gospodarki światowej i krajowej.
Praca składa się z 10 rozdziałów oraz w pierwszej kolejności z wprowadzenia do tematyki gospodarki światowej i krajowej, także ta część została przygotowana od strony teoretycznej, która objaśnia ogólne definicje, procesy i trendy zachodzące we współczesnej gospodarce światowej oraz krajowej.
W Rozdziale I autor przedstawia ewolucję, istotę i ważność nauki od czasów prehistorycznych, aż do współczesnych, a także jej wpływ na rozwój cywilizacji i postępu technicznego.
Głównym celem Rozdział II jest wskazanie korzyści i zagrożeń wynikających dla Polski z realizacji założeń polityki energetycznej. Dodatkowo zostaną przedstawione konsekwencje związane z pogłębieniem integracji w sektorze energetycznym. Poruszana w artykule problematyka jest aktualna oraz niezmiernie ważna. Nie tylko Polska, ale cała Europa i Świat stoją w obliczu zmian klimatycznych. Konwencjonalne zasoby energii, od których Unia Europejska jest uzależniona nie są niewyczerpywalne. W przypadku Polski, nadmierne uzależnienie od importu gazu i ropy naftowej z kierunku wschodniego rodzi wiele obaw.
Rozdział III przedstawia zasady fiskalne regulujące funkcjonowanie sfery finansów publicznych w Unii Europejskiej, dokonano analizy stanu finansów publicznych krajów UE oraz opisano i przeanalizowano zmiany, a także wyzwania związane z kryzysem zadłużenia.
Celem Rozdziału IV jest ukazanie innowacyjnych instrumentów stosowanych w zarządzaniu ryzykiem walutowym. Zdefiniowano innowację finansową na rynku walutowym oraz wskazano na szanse i zagrożenia, jakie niosą ze sobą te instrumenty.
Kolejny Rozdział V przedstawia aktualne kierunki działań podejmowanych w sektorze bankowym w Polsce w warunkach spowolnienia gospodarczego. Działania te w ramach realizowanego procesu zmian i restrukturyzacji, polegają nie tylko na unowocześnieniu i oferowaniu nowych usług bankowych, podjęciu procesu konsolidacji, ale także odbudowie zaufania społecznego utraconego nieodpowiedzialną polityką monetarną na świecie. W efekcie podjętych przedsięwzięć ma nastąpić trwała poprawa sytuacji ekonomiczno-finansowej sektora bankowego na polskim rynku.
Rozdział VI, celem artykułu jest przedstawienie polityki inwestycyjnej Otwartych Funduszy Emerytalnych oraz wybranych ograniczeń prawnych związanych z podmiotowymi limitami inwestycyjnymi. W części empirycznej artykułu została dokonana analiza polityki inwestycyjnej OFE. Analiza porównawcza zastosowana przez autorkę umożliwiła porównanie portfeli inwestycyjnych trzech wybranych Otwartych Funduszy Emerytalnych w Polsce: ING OFE, Generali OFE oraz Aviva OFE pod względem rodzaju lokat, w które inwestują. Ponadto, portfele inwestycyjne OFE zostały porównane pod względem spółek wchodzących w ich skład w poszczególnych OFE. Metodą badawczą wykorzystaną w niniejszym badaniu była analiza rocznych informacji dotyczących struktury aktywów ujawnianych przez OFE. Rozważania prezentowane w niniejszym opracowaniu stanowią wstęp do pogłębionych badań nad polityką inwestycyjną OFE w Polsce.
Następny Rozdział VII opisuje wpływ nowoczesnych technologii na zachowania konsumentów w polskiej gospodarce.
Rozdział VIII omawia wybrane aspekty zarządzania środowiskowego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży farmaceutycznej. Zostały w nim przedstawione ogólne kierunki polityki środowiskowej, procedurę wdrażania systemu i osiągnięte efekty środowiskowe. Szczególna uwaga została skoncentrowana na kwestii spełniania wymogów stawianych przez normy serii ISO 14000.
Rozdział IX, celem opracowania jest ocena konkurencyjności międzynarodowej przemysłu meblarskiego Polski na tle krajów UE na rynku wspólnotowym. Przeprowadzono analizę wartości eksportu oraz wskaźnika ujawnionej przewagi komparatywnej, wskaźnika pokrycia importu eksportem i indeksu Grubela-Lloyda.
Ostatni Rozdział X opisuje zarządzenie przedsiębiorstwem Venture Capital w krajach trzeciego świata na przykładzie KVCF.


Serdecznie zapraszamy do lektury!
Autorzy


Sprawd? nowy abonament - to si? op?aca!
Ebook dost?pny w abonamencie
Inne ebooki wydawcy Bestsellery w kategorii

Oceny użytkowników

Średnia ocena: ( 0 )
0
0
0
0
0
Oceń:  
Opinie użytkowników
Bądź pierwszy!