Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny

2 oceny

Format:

pdf, ibuk

DODAJ DO ABONAMENTU

WYBIERZ RODZAJ DOSTĘPU

50,18  59,04

Format: pdf

 

Dostęp online przez myIBUK

WYBIERZ DŁUGOŚĆ DOSTĘPU

6,15

Wypożycz na 24h i opłać sms-em

50,1859,04

cena zawiera podatek VAT

ZAPŁAĆ SMS-EM

Prezentowana publikacja to dwutomowa monografia wieloautorska stawiająca pytanie o ludzkie „bycie z innymi”. Autorzy pokonują intelektualną drogę od humanizmu do post- i transhumanizmu z uwzględnieniem kultury w najróżniejszych konfiguracjach, biorąc pod uwagę relacje: człowiek – zwierzę, człowiek – roślina i/lub człowiek – maszyna rozumiana jako humanoid techniczny bądź byt częściowo nieorganiczny. Książka zawiera różne materiałowo, formalnie i warsztatowo artykuły, które wychodzą naprzeciw oczekiwaniom nowoczesnej humanistyki, prezentując rozważania na temat relacji człowiek – inny/obcy byt. Celem zebranych tekstów jest podjęcie dyskusji nad tym, czy współczesna tendencja, kwestionująca dotychczasowe status quo człowieka, który przestał być uznawany za centrum świata i miarę wszechrzeczy, znalazła indywidualny wyraz w najnowszej kulturze przełomu XX i XXI wieku lub wcześniejszej jako antycypacja aktualnych idei w zakresie międzygatunkowych czy międzybytowych relacji. Monografia obejmuje interdyscyplinarną problematykę szerszą od konwencji wybranych zagadnień post- i transhumanizmu w literaturze i sztuce. Rozległość ta wynika z zestawienia kwestii relacji człowieka do innych istot żywych i zagadnienia powiązań człowieka z bytami technologicznymi, które w wielu artykułach sąsiadują z sobą i w pewnych as­pektach ujawniają pod­stawowy problem stanowiący centrum tego rodzaju refleksji: na­mysł nad grani­cami człowieczeństwa, kondycją człowieka i jego stosunku do innych bytów. Myśle­nie to wyrasta z tradycji penetrowania różnych kategorii inności, obcości, odmienności, ale odwo­łuje się też do holistycznych kon­cepcji człowieka i świata.


Liczba stron410
WydawcaUniwersytet Śląski
ISBN-13978-83-8012-104-1
Numer wydania1
Język publikacjipolski
Informacja o sprzedawcyRavelo Sp. z o.o.

Ebook dostępny na rozdziały


Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 01 Czy odkrycia nauk biologicznych mogą zmienić nasz stosunek do zwierząt? »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 02 Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle antropologii porównawczej »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 03 Racjonalność zwierząt wobec kryteriów ludzkiej racjonalności »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 04 Współczesne łowiectwo w perspektywie posthumanistycznej »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 05 Oblicza zoe-filii. Nowe interpretacje dychotomii bios/zoe we współczesnej humanistyce »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 06 Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 07 Człowiek w relacji do bytów technicznych w koncepcji filozoficznej Józefa Bańki »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 08 Czy maszyny mogą umierać? »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 09 Pomiędzy etyką a estetyką transgatunkową. Od Agambena – przez sztukę – do Welscha »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 10 Przykłady krytyki współczesnych teorii praw zwierząt »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 11 Śladem różnicy. Dekonstrukcja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w filozofii Jacques’a Derridy »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 12 Aspekt transhumanizmu w opowieści A. i B. Strugackich "Fale tłumią wiatr" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 13 Post- i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i "nowej" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 14 Idea zoocentryzmu w naturfilozoficznej prozie lat 1960–1980 »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 15 Odmienna świadomość? Zwierzę jako narrator w powieściach V. Klinkenborga i Ch. Sieberta »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 16 Ludzkie i nie-ludzkie w człowieku współczesnym. Próba oglądu "Higieny" L. Pietruszewskiej z perspektywy posthumanistycznej »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 17 Ryby głosu nie mają. Żywa istota a pokarm w opowiadaniu Niny Sadur "Sum-z-wąsem" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 18 Ludzki robot, nieludzki człowiek. "S.N.U.F.F." (2011) Wiktora Pielewina »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 19 Zabić człowieka czy zwierzę? O powieści Olgi Tokarczuk "Prowadź swój pług przez kości umarłych" »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 20 Protetyczna męskość, mechaniczna kobiecość i człowiek-ryba. Wariacje na temat implantacji i transplantacji w prozie N. Ammanitiego »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 21 Tematyka zwierzęca w twórczości poetyckiej i myśli filozoficznej Stanisława Czerniaka »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 22 Dekonstrukcja antropocentryzmu w monodramie "Koniec półświni" Helmuta Kajzara »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 23 Posthumanizm utopią literatury? Problem (nie)obecności perspektyw posthumanistycznej i transhumanistycznej w polskich badaniach... »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 24 Feministyczne re-konstrukcje kobiecości. Hannah Höch – Frances Leeming – Lynn Hershman Leeson »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 25 "Potwór" – tożsamość – produkt »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 26 Sztuka tworząca sztukę. Z rozważań nad estetyką posthumanistyczną »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 27 Ja, Cyborg. Trzy porządki, jeden byt. Podmiot jako fuzja biologii, kultury i technologii »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 28 Społeczna recepcja dyskusji bioetycznych w nowych obszarach sztuki. Bioart i specimen art »

Człowiek w relacji do zwierząt, roślin i maszyn w kulturze. T. 1: Aspekt posthumanistyczny i transhumanistyczny - 29 Portret owada. Sztuka Cornelii Hesse-Honegger »


TA KSIĄŻKA JEST W ABONAMENCIE

Już od 19,90 zł miesięcznie za 5 ebooków!

WYBIERZ SWÓJ ABONAMENT

EBOOKI WYDAWCY

Ciekawe propozycje

Spis treści

  Słowo wstępne (Justyna Tymieniecka-Suchanek) /    9
  PIOTR SKUBAŁA: Czy odkrycia nauk biologicznych mogą zmienić nasz stosunek do zwierząt? /    17
  ZBIGNIEW WRÓBLEWSKI: Subiektywność i mechanizm. Działanie i zachowanie ludzi i zwierząt w świetle antropologii porównawczej /    31
  JACEK LEJMAN: Racjonalność zwierząt wobec kryteriów ludzkiej racjonalności /    44
  DARIUSZ LISZEWSKI: Współczesne łowiectwo w perspektywie posthumanistycznej /    60
  MACIEJ OŻÓG: Oblicza zoe-filii. Nowe interpretacje dychotomii bios/zoe we współczesnej humanistyce /    79
  DOMINIKA DZWONKOWSKA: Od antropocentryzmu do ontocentryzmu – współczesne propozycje dyskursu praw bytów pozaludzkich /    91
  PAWEŁ NIERODKA: Człowiek w relacji do bytów technicznych w koncepcji filozoficznej Józefa Bańki /    105
  ŁUKASZ KOŁOCZEK: Czy maszyny mogą umierać? /    122
  MARCIN CZERWIŃSKI: Pomiędzy etyką a estetyką transgatunkową. Od Agambena – przez sztukę – do Welscha /    138
  DARIUSZ GZYRA: Przykłady krytyki współczesnych teorii praw zwierząt /    150
  MICHAŁ KOZA: Śladem różnicy. Dekonstrukcja granicy między człowiekiem a zwierzęciem w filozofii Jacques’a Derridy /    163
  IWONA OSTASZEWSKA /    173
  KATARZYNA GADOMSKA: Post- i transhumanistyczne wizje człowieka we francuskojęzycznej fantastyce: tradycyjnej i „nowej” /    184
  ALFIJA SMIRNOWA /    194
  MAŁGORZATA RUTKOWSKA: Odmienna świadomość? Zwierzę jako narrator w powieściach V. Klinkenborga i Ch. Sieberta /    208
  JOLANTA GREŃ-KULESZA: Ludzkie i nie-ludzkie w człowieku współczesnym. Próba oglądu Higieny L. Pietruszewskiej z perspektywy posthumanistycznej /    219
  MARTA NIEDZIELA-JANIK: Ryby głosu nie mają. Żywa istota a pokarm w opowiadaniu Niny Sadur Sum-z-wąsem /    229
  ANDRZEJ POLAK: Ludzki robot, nieludzki człowiek. S.N.U.F.F. (2011) Wiktora Pielewina /    244
  WERONIKA GÓRSKA: Zabić człowieka czy zwierzę? O powieści Olgi Tokarczuk Prowadź swój pług przez kości umarłych /    257
  BARBARA KORNACKA: Protetyczna męskość, mechaniczna kobiecość i człowiek-ryba. Wariacje na temat implantacji i transplantacji w prozie Niccolň Ammanitiego /    267
  MIROSŁAWA MICHALSKA-SUCHANEK: Tematyka zwierzęca w twórczości poetyckiej i myśli filozoficznej Stanisława Czerniaka /    279
  KATARZYNA SZUMLAS: Dekonstrukcja antropocentryzmu w monodramie Koniec półświni Helmuta Kajzara /    293
  WIOLETTA WIŚNIEWSKA: Posthumanizm utopią literatury? Problem (nie)obecności perspektyw posthumanistycznej i transhumanistycznej w polskich badaniach nad literaturą /    304
  AGNIESZKA NIERACKA: Feministyczne re-konstrukcje kobiecości. Hannah Höch – Frances Leeming –Lynn Hershman Leeson /    325
  KATARZYNA ZDANOWICZ-CYGANIAK: „Potwór” – tożsamość – produkt /    337
  RYSZARD W. KLUSZCZYŃSKI: Sztuka tworząca sztukę. Z rozważań nad estetyką posthumanistyczną /   349
  BARTOSZ KŁODA-STANIECKO: Ja, Cyborg. Trzy porządki, jeden byt. Podmiot jako fuzja biologii, kultury i technologii /    362
  AGNIESZKA DĘSOŁ: Społeczna recepcja dyskusji bioetycznych w nowych obszarach sztuki. Bioart i specimen art /    373
  MONIKA ŻÓŁKOŚ: Portret owada. Sztuka Cornelii Hesse-Honegger /    383
  Noty o Autorach /    391
  Indeks osobowy /    397
RozwińZwiń
W celu zapewnienia wysokiej jakości świadczonych przez nas usług, nasz portal internetowy wykorzystuje informacje przechowywane w przeglądarce internetowej w formie tzw. „cookies”. Poruszając się po naszej stronie internetowej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie przez nas „cookies”. Informacje o przechowywaniu „cookies”, warunkach ich przechowywania i uzyskiwania dostępu do nich znajdują się w Regulaminie.

Nie pokazuj więcej tego powiadomienia